ENFEXIA 750 MG IM ENJ. TOZ ICEREN FLAKON

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

ENFEXIA SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenir.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenir
 • Yatarak Tedavi     :Ödenir

ENFEXIA özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

ENFEXİA 750 mg IM ENJEKSİYONLUK TOZ İÇEREN FLAKON

Enjeksiyon yolu ile kas içine uygulanır.

Steril

 • Etkin madde: Her flakon, 750 mg sefuroksime eşdeğer 788,88 mg sefuroksim sodyum içerir.
 • Yardımcı maddeler: Her çözücü ampul; sodyum klorür, sodyum hidroksit veya hidroklorik asit, lidokain hidroklorür monohidrat ve enjeksiyonluk su içerir.
   

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
   

Bu Kullanma Talimatında

1. ENFEXİA nedir ve ne için kullanılır?
2. ENFEXİA'yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. ENFEXİA nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. ENFEXİA'nın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

ENFEXIA ne için kullanılır?

1. ENFEXİA NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

ENFEXİA 750 mg IM, enjeksiyonluk toz içeren bir flakon ve 4 mL %1'lik lidokain hidroklorür içeren çözücü ampulden oluşmaktadır.

ENFEXİA, enjeksiyon yolu ile kas içine uygulanan, bakteriler üzerinde öldürücü etki gösteren sefalosporin grubu bir antibiyotiktir.

Doktorunuz bu ilacı, sahip olduğunuz enfeksiyon nedeniyle, ameliyat öncesi veya sonrası enfeksiyonlardan korunmanız için size vermeye karar vermiştir.

ENFEXİA, tedavi ve bakteriyel enfeksiyonlardan korunma amaçlı kullanılır.

Doktorunuz size ve hastalığınıza uygun olarak bu ilacı seçmiştir.

Duyarlı mikroorganizmaların sebep olduğu enfeksiyonların tedavisinde endikedir..

 • Alt solunum yolu enfeksiyonları: Akut ve kronik bronşit (bronşların iltihabı), pnömoni (zatürre), akciğer absesi, ameliyat sonrası göğüs enfeksiyonları
 • İdrar yolu enfeksiyonları: Akut ve kronik piyelonefrit (uzun veya kısa süreli böbrek iltihabı), idrar kesesi iltihabı, asemptomatik bakteriüri (bulgu göstermeden bakterilerin çoğalması)
 • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: Selülit (deri altı dokuları etkileyen cilt iltihabı), erizipel (bir çeşit cilt iltihabı), karın zarı iltihabı, yara enfeksiyonları
 • Gonore (Bel soğukluğu)
 • Kemik ve eklem enfeksiyonları: Kemik ve eklem iltihabı, septik artrit (eklemin çeşitli mikroorganizmalarla gelişen iltihabi bir hastalığıdır) gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır.
 • Profilaksi (koruma): Karın, kalça, ortopedik, kardiyak, akciğer, yemek borusu ve vasküler ameliyatlarda, enfeksiyon risk artışı olduğunda uygulanabilir.
   

Sefuroksim sodyuma karşı hassasiyet coğrafi bölgelere ve zamana göre değişkenlik gösterebilir.

ENFEXIA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

class=”gray_accordion_box_title”>2. ENFEXİA'YI KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

ENFEXİA'yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Eğer sefuroksime, sefalosporin grubu antibiyotiklere veya ENFEXİA'nın içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz.
 • Beta laktam antibiyotiklere (penisilin, monobaktamlar, karbapenemler gibi) karşı aşırı duyarlılığınız varsa.
 • Çözücü ampulde lidokain hidroklorür bulunması nedeniyle amid grubu lokal anesteziklere duyarlı olduğu bilinen hastalarda ve kalp bloğu olanlarda.
   

ENFEXİA'yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Diğer antibiyotiklerde olduğu gibi ENFEXİA'nın da uzun süreli kullanımı, duyarlı olmayan organizmaların (Candida, enterekoklar, Clostridium difficile) aşırı çoğalmasına neden olarak tedavinin kesilmesini gerektirebilir.
 • Eğer kanınızda veya idrarınızda şeker testi ya da kan testi yapılıyorsa, ENFEXİA bu testlerin sonucunu etkileyebilir.
 • Eğer doğum kontrol ilacı alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. İlave bir önlem almanıza gerek olabilir.
 • Bir çeşit antibiyotik grubu olan aminoglikozidler, böbrek üzerinde etkili olan ve fazla miktarlarda suyun vücuttan atılmasına neden olan diüretik ilaçlar (furosemid gibi), gut hastalığı veya kanda üre fazlalığını tedavi amacıyla kullanılan probenesid, kanın pıhtılaşmasına engel olan oral antikoagülanlar ile birlikte alımı ENFEXİA'nın etkililiğini azaltabilir.
 • Eğer böbrekleriniz ile ilgili hastalığınız bulunuyorsa veya 75 yaşın üzerinde iseniz ENFEXİA'yı kullanmadan önce doktorunuzu bilgilendiriniz.
 • Eğer ENFEXİA kullanımı sırasında veya sonrasında ishal gelişmiş ise doktorunuzu bilgilendiriniz. İshalin şiddetine göre tedavinin kesilmesi gerekebilir.
   

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ENFEXİA'nın yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile kadınlarda sefuroksim kullanımı ile ilgili sınırlı veri bulunmaktadır. Eğer hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuz ENFEXİA ile tedaviye, tedavinizin faydasını bebeğinize verebileceği zarar ile kıyaslayarak karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ENFEXİA anne sütüne de geçtiğinden, emziren anneler dikkatli kullanmalıdır. Doktorunuz tedavinizin faydasını bebeğinize verebileceği zarar ile kıyaslayarak tedaviye karar verecektir..

Araç ve makine kullanımı

Sefuroksimin araç ve makine kullanımı üzerindeki etkileri konusunda herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Bununla birlikte, bilinen istenmeyen etkilere dayanarak, sefuroksimin araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde bir etkisinin olması beklenmemektedir.

ENFEXİA'nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Her bir doz ENFEXİA'da 1 mmol (23 mg)'den daha fazla sodyum (tuz) vardır. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır..

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Bazı ilaçlar ENFEXİA'nın etkisini değiştirebilir veya yan etki yaşama riskinizi artırabilir. Bunlar aşağıdaki gibidir:

 • Furosemid gibi vücuttan su atan tabletler (diüretikler)
 • Aminoglikozid sınıfı antibiyotikler
 • Gut hastalığı veya kanda üre fazlalığını tedavi amacıyla kullanılan probenesid
 • Kanın pıhtılaşmasına engel olan oral antikoagülanlar
 • Oral kontraseptifler (doğum kontrol ilaçları)
   

ENFEXİA doğum kontrol haplarının etkisini azaltabilir. Doğum kontrol hapı kullanırken ENFEXİA ile tedavi olacaksanız, prezervatif gibi ek bir bariyer doğum kontrol yöntemi kullanmanız gerekir. Konu hakkında doktorunuza danışın.

Bu durumlar sizin için geçerli ise doktorunuza söyleyiniz.. ENFEXİA ile tedavi olurken böbrek fonksiyonunuzu izlemek için ekstra kontrollere ihtiyaç duyabilirsiniz.

ENFEXIA nasıl kullanılır?

class=”gray_accordion_box_title”>3. ENFEXİA NASIL KULLANILIR?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz aşağıdakilere bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

 • Enfeksiyonun tipi ve derecesi
 • Yaş ve kilo
 • Başka bir antibiyotik kullanılıp kullanılmadığı
 • Böbreklerin çalışma derecesi
   

Uygulama yolu ve metodu

ENFEXİA'yı kendi kendinize uygulayamazsınız. Mutlaka bir doktor veya hemşire tarafından uygulanmalıdır. ENFEXİA IM, ambalajında bulunan çözücü ile sulandırıldıktan sonra yalnız kas içine uygulanır.

Uygulama için hazırlandığında sarı-sarımsı opak süspansiyon halini alır.

Yetişkin ve adolesanlar:

Günlük 750 mg ila 1,5 g ENFEXİA 2, 3 veya 4 doza bölünerek alınır. Günlük maksimum 6 g alınabilir.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanım

Doktorunuz çocuğunuzun hastalığına bağlı olarak ilacın dozunu belirleyecek ve çocuğunuza uygulayacaktır.

Yenidoğanlarda (0-3 hafta) her bir vücut kilosu başına günlük 30-100 mg ENFEXİA 2 veya 3 doza bölünerek verilebilir..

Bebeklerde (3 hafta üzeri) ve çocuklarda her bir vücut kilosu başına günlük 30-100 mg ENFEXİA 3 veya 4 doza bölünerek verilebilir.

Yaşlılarda kullanım

Belirtilmemiştir.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği ve karaciğer yetmezliği

Böbrek yetmezliği olan hastalara özel doz ayarlaması yapılmalıdır..

Eğer ENFEXİA'nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ENFEXİA kullandıysanız

ENFEXİA aşırı dozda seri ve ani kasılmalara neden olabilir. Böbrek yetmezliğiniz var ise doz aşımı yaşanmaması için doktorunuz ilaç dozunuzu ayarlayacaktır. Eğer kendinizi iyi hissetmezseniz hemen doktorunuzla iletişime geçin veya size en yakın acil servise başvurun.

ENFEXİA'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ENFEXİA'yı kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Eğer bir dozu almayı unutursanız, mümkün olduğu kadar çabuk diğerini alınız ve sonra önceki gibi devam ediniz..

ENFEXİA ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

ENFEXİA'yı doktorunuzun tavsiye ettiği süre zarfında kullanın.

ENFEXIA yan etkileri nelerdir?

class=”gray_accordion_box_title”>4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, ENFEXİA'nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa ENFEXİA'yı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Aşırı duyarlılık belirtileri (bazen yüzde ve ağızda nefes almayı engelleyecek şekilde, artan ve kaşıntılı isilik, şişme)
 • İsilik (ortası koyu noktalı etrafı daha açık ve koyu halka ile çevrilmiş şekilde su toplamış olabilir)
 • Su toplamış yaygın isilik ve soyulan cilt (Stevens-Johnson sendromu ya da toksik epidermal nekroliz (genellikle ilaçlara daha seyrek olarak enfeksiyonlara bağlı olarak gelişen, derinin soyulması ile karakterize, hastalık oranı ve ölüm oranı çok yüksek bir cilt hastalığı) belirtileri olabilir)
 • Uzun süreli ENFEXİA kullanımında mantar (Candida) çoğalması görülebilir
 • Aşırı ishal (psödomembranöz kolit). ENFEXİA genellikle kanlı ve mukuslu şiddetli ishale, karın ağrısına ve ateşe sebep olabilen kalın bağırsakta iltihaba sebep olabilir.
 • Lyme hastalığının tedavisinde Jarisch-Herxheimer reaksiyonu olarak bilinen, bazı hastalarda yüksek ateş, soğuk terleme, baş ağrısı, kas ağrısı ve isilik görülmesi. Belirtiler genellikle birkaç saat ile bir gün arasında sona erer.
   

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ENFEXİA'ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın
Yaygın
Yaygın olmayan          
Seyrek
Çok seyrek
Bilinmiyor

: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

 

Yaygın görülen yan etkiler

 • Enjeksiyon yerinde ağrı ve tromboflebit (damar iltihaplanması) oluşumu
 • Eozinofıli (kanda eozinofil sayısında artış)
 • Nötropeni (kanda nötrofil sayısında azalma)
 • Hemoglobin konsantrasyonunda düşüş
 • Karaciğer enzim düzeylerinde (LDH, ALT (SGPT), AST (SGOT)) geçici yükselmeler
   

Yaygın olmayan yan etkiler

 • Pozitif Coomb's testi (alyuvarlarla ilgili bir kan testi), kanda lökosit sayısında azalma
 • Deri döküntüleri, kurdeşen ve kaşıntı dahil olmak üzere aşırı duyarlılık reaksiyonları
 • İshal, bulantı ve kusma, karın ağrısı gibi sindirim sistemi rahatsızlıkları
 • Serum bilirubin düzeylerinde geçici yükselmeler
   

Bilinmiyor

 • Candida çoğalması (bir tür mantar enfeksiyonu)
 • Clostridium difficile çoğalması (bir tür bakteri enfeksiyonu)
 • Kan pulcuklarının (trombosit) sayısında azalma
 • Bir tür kansızlık (hemolitik anemi)
 • İlaç ateşi, bir çeşit böbrek iltihabı (interstisyel nefrit)
 • Ani aşırı duyarlılık (anafilaksi) dahil olmak üzere aşırı duyarlılık reaksiyonları
 • Yüzeye yakın kan damarı inflamasyonu (kutanöz vaskülit)
 • Psödomembranöz kolit (uzun süreli antibiyotik kullanımına bağlı kanlı, sulu ishalle seyreden bağırsak iltihabı)
 • Eritema multiforme (genelde kendiliğinden geçen el, yüz ve ayakta dantele benzeyen kızarıklık oluşturan aşırı duyarlılık durumu)
 • Toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık)
 • Böbrek ve kan damarlarında yangı
 • Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap)
 • Aniden başlayarak birkaç saatten birkaç güne kadar sürebilen, ciltte şişme ile giden durum (anjiyonörotik ödem)
 • Serum kreatininde artma
 • Kanda üre ve azot miktarında artma
 • Serum kreatinin seviyesinde azalma
   

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

ENFEXIA nasıl saklanır?

class=”gray_accordion_box_title”>5. ENFEXİA'NIN SAKLANMASI

ENFEXİA'yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Açılmamış flakonu; 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve ışıktan koruyarak saklayınız. Bütün enjeksiyonluk flakonlar sulandırıldıktan sonra tercihen bekletilmeden kullanılmalıdır. Bununla beraber, sulandırıldıktan sonra, 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanırsa 8 saat, buzdolabında (2-8°C) saklanırsa 48 saat süreyle etkinliğini korur. Dondurmayınız.

Hazırlanan ENFEXİA'da saklama sırasında renk koyulaşması görülebilir.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ENFEXİA'yı kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ENFEXİA'yı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

RUHSAT SAHİBİ
BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A. Ş.
Kaptanpaşa Mah. Zincirlikuyu Cad. No: 184
34440 Beyoğlu-İSTANBUL
Tel:    +90 (212) 365 15 00
Faks: +90 (212) 276 29 19
 
ÜRETİM YERİ
PharmaVision San. ve Tic. A.Ş.
Davutpaşa Cad. No: 145
34010 Topkapı-İSTANBUL
 

Bu kullanma talimatı 24.05.2019 tarihinde onaylanmıştır.

ENFEXIA kullanma talimatı?

ENFEXIA 750 MG IM ENJ. TOZ ICEREN FLAKON KULLANMA TALİMATI

 

ENFEXIA kısa ürün bilgisi?

ENFEXIA 750 MG IM ENJ. TOZ ICEREN FLAKON KISA ÜRÜN BİLGİSİ

ENFEXIA detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8699569270669
ATC Kodu J01DC02
ATC Adı cefuroxime
Etkin Madde SEFUROKSIM SODYUM
Referans ESDEGER
Fiyat Koruması FIYAT KORUMALI URUN
Fiyat Kararnamesi 4 – FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 15,80 TL VE ALTINDA OLANLAR
Eşdeğeri 1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
Firma Adı BİLİM İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
Birim Miktar 750
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 1
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal IMAL
Kaynak Ülke TURKIYE

ENFEXIA ATC sınıfı nedir?

 • J – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİENFEKTİF PREPARATLAR
 • J01 – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİBAKTERİYELLER
 • J01D – DİĞER BETA LAKTAM ANTİBAKTERİYELLER
 • J01DC – İKİNCİ KUŞAK SEFALOSPORİNLER
 • J01DC02 – SEFUROKSİM

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz