ERCEFURYL 100 MG 12 KAPSUL

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  ERCEFURYL SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenir.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenir
  • Yatarak Tedavi     :Ödenir

  ERCEFURYL özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  ERCEFURYL KAPSÜL 100 mg

  SANOFİ

  Ağızdan alınır

  • Etkin madde: Nifuroksazid 100 mg
  • Yardımcı maddeler: Mısır nişastası, sukroz, magnezyum stearat

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında

  1. ERCEFURYL nedir ve ne için kullanılır?
  2. ERCEFURYL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. ERCEFURYL nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. ERCEFURYL’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  ERCEFURYL ne için kullanılır?

  class=”tbap”>1. ERCEFURYL NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

  ERCEFURYL, nifuroksazid etkin maddesini içerir. 1 kapsül içinde 100 mg etkin madde bulunur. 12 kapsül içeren blister ambalajda kullanıma sunulmuştur. Piyasada ayrıca süspansiyon formu da bulunmaktadır.

  ERCEFURYL bölgesel (lokal) etkili bir barsak antiseptiğidir. Genel durum bozukluğu, ateş, enfeksiyon veya zehirlenme belirtilerinin görülmediği bakteriyel kökenli olduğu düşünülen akut ishal tedavisinde, su kaybının giderilmesine ek olarak kullanılır

  Su kaybının derecesi ve uygulama yolu (ağızdan veya damardan), ishalin şiddetine ve yaşınız ile durumunuza (eşlik eden hastalıklar vs.) bağlı olarak değişir.

  ERCEFURYL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  class=”gray_accordion_box_title”>2. ERCEFURYL’İ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  ERCEFURYL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  • Nitrofuran türevlerine veya ilacın içerdiği diğer maddelere karşı alerjiniz varsa
  • 6 yaşın altındaki çocuklarda

  ERCEFURYL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  • İki günlük uygulamadan sonra ishal devam ederse
  • ­Günde 6 defadan fazla sulu dışkılamayla seyreden veya 24 saatten uzun süren veya kilo kaybına yol açan ishal durumunda, ya da ateş ve kusma başlarsa (derhal doktora başvurunuz).
  • ­Uzun süren şiddetli ishal,
  • ­Şiddetli kusma veya yemeği reddetme durumunda
  • ­Dışkıda kan veya mukus bulunursa

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

  ERCEFURYL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  • Su kaybının giderilmesi: İshalin neden olduğu sıvı kaybını yerine koymak için, çocuğunuza bol miktarda şekerli veya şekersiz içecekler içirilmelidir (bir günde alınması önerilen ortalama su miktarı 2 litredir.)
  • Beslenmenin sürdürülmesi: İshal sırasında beslenme sürdürülmelidir, ancak;
   – Çiğ sebzeler, meyve, yeşil sebzeler, baharatlı yiyecekler, buzlu içecek veya yiyecekler verilememelidir.
   – Izgara etler ve pirince ağırlık verilmelidir.
   – Süt ve süt ürünlerinin kesilip kesilmemesi, her hasta için ayrıca değerlendirilmelidir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelik sırasında kullanımıyla ilgili yeterli bilgi bulunmamaktadır, bu nedenle hamilelik sırasında kullanımından mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Kısa süreli ERCEFURYL kullanımı sırasında bebek emzirmeyi sürdürebilirsiniz.

  Araç ve makine kullanımı

  ERCEFURYL’in araç ve makine kullanımı üstünde bilinen bir etkisi yoktur.

  ERCEFURYL içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün sukroz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Alkol bağımlılığı için disülfiram gibi bir ilaç alıyorsanız veya merkezi sinir sistemi baskılayan ilaçlar alıyorsanız ERCEFURYL’i bu ilaçlarla birlikte kullanmayınız..

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  ERCEFURYL nasıl kullanılır?

  class=”gray_accordion_box_title”>3. ERCEFURYL NASIL KULLANILIR?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Erişkinlerde

  Günde 4 defa 2 kapsül (800 mg) alınır.

  Tedavi 7 günden daha uzun sürdürülmemelidir.

  Uygulama yolu ve metodu

  Ağızdan alınır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  6 yaşından büyük çocuklarda: Günde 3-4 defa 2 kapsül (600 mg-800 mg) alınır.

  6 yaşın altındaki çocuklarda ve bebeklerde, yutarken boğaza kaçma riski nedeniyle kapsül formunun kullanımı kontrendikedir. Bu yaş grubuna çocuk (pediyatrik) kullanımına daha uygun olan ağızdan alınan ERCEFURYL süspansiyon formu önerilir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Klinik olarak genç hastalarda kullanımından farkı gösteren yeterli çalışma yapılmamıştır.

  Doktorunuz sizin için uygun dozu ve tedavi şeklini belirleyecektir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/ Karaciğer yetmezliği

  Klinik olarak, normal böbrek/karaciğer fonksiyonları olan hastalardan farkı gösteren yeterli çalışma bulunmamaktadır.

  Doktorunuz sizin için uygun dozu ve tedavi şeklini belirleyecektir..

  Eğer ERCEFURYL’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla ERCEFURYL kullandıysanız

  ERCEFURYL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  ERCEFURYL’i kullanmayı unutursanız

  Bir dozu atlarsanız ve sonraki dozun saati çok yakın değilse, hatırlar hatırlamaz unuttuğunuz dozu alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  ERCEFURYL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  ERCEFURYL tedavisini doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız, hastalığınızla ilgili şikayetleriniz tekrar ortaya çıkabilir.

  ERCEFURYL yan etkileri nelerdir?

  class=”gray_accordion_box_title”>4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

  Tüm ilaçlar gibi ERCEFURYL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, ERCEFURYL’i almayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acilservisine başvurunuz

  • Eller, ayaklar, bilekler, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak kadar şişmesi
  • Ani aşırı duyarlılık tepkisi

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ERCEFURYL’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  • Döküntü
  • Kurdeşen

  Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda, hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonunu tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  ERCEFURYL nasıl saklanır?

  5. ERCEFURYL’İN SAKLANMASI

  ERCEFURYL’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız. Işıktan koruyunuz.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak saklayınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ERCEFURYL’i kullanmayınız.

  RUHSAT SAHİBİ

  Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd. Şti.
  Büyükdere Cad. No: 193
  Levent 34394 Şişli-İstanbul
  Tel: (0212) 339 10 00
  Faks: (0212) 339 10 89

  ÜRETİM YERİ

  Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
  Büyükkarıştıran Lüleburgaz-Kırklareli

  Bu kullanma talimatı 11.07.2014 tarihinde onaylanmıştır.

  ERCEFURYL kullanma talimatı?

  ERCEFURYL 100 MG 12 KAPSUL KULLANMA TALİMATI

   

  ERCEFURYL kısa ürün bilgisi?

  ERCEFURYL 100 MG 12 KAPSUL KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  ERCEFURYL detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8699809156661
  ATC KoduA07AX03
  ATC Adınifuroxazide
  Etkin MaddeNIFUROKSAZID
  ReferansREFERANS
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMALI URUN
  Fiyat Kararnamesi4 – FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 15,80 TL VE ALTINDA OLANLAR
  Eşdeğeri1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
  Firma AdıSANOFİ SAĞLIK ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.
  Birim Miktar100
  Birim CinsiMG
  Ambalaj Miktarı12
  ReçeteNORMAL RECETE
  İthal / İmalIMAL
  Kaynak ÜlkeTURKIYE

  ERCEFURYL ATC sınıfı nedir?

  • A – SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
  • A07 – ANTİDİYAREİKLER, BARSAK ANTİENFLAMATUVAR/ANTİENFEKTİF AJANLAR
  • A07A – BARSAK ANTİENFEKTİFLERİ
  • A07AX – DİĞER BARSAK ANTİENFEKTİFLERİ
  • A07AX03 – NİFUROKSAZİD

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz