ERCEFURYL 200 MG/5 ML 60 ML SUSPANSIYON

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

ERCEFURYL SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenir.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenir
 • Yatarak Tedavi     :Ödenir

ERCEFURYL özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

ERCEFURYL ORAL SÜSPANSİYON 200 mg/5 mL

SANOFİ

Ağızdan alınır

 • Etkin madde: Nifuroksazid 4 g
 • Yardımcı maddeler: Carbomer 934 P, sukroz, sitrik asit monohidrat, nipagin M, etil alkol (%95 h/h), saf su, sodyum hidroksit, portakal esansı

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında

1. ERCEFURYL nedir ve ne için kullanılır?
2. ERCEFURYL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. ERCEFURYL nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. ERCEFURYL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

ERCEFURYL ne için kullanılır?

class=”tbap”>1. ERCEFURYL NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

ERCEFURYL nifuroksazid etkin maddesini içerir. Ağızdan alınacak süspansiyon formundadır. 1 ölçek (5 ml) içinde 200 mg etkin madde bulunur. 60 ml sarı renkli solüsyon içeren şişede kullanıma sunulmuştur. Piyasada ayrıca kapsül formu da mevcuttur.

ERCEFURYL bölgesel (lokal) etkili bir barsak antiseptiğidir. Genel durum bozukluğu, ateş, enfeksiyon veya zehirlenme belirtilerinin görülmediği bakteriyel kökenli olduğu düşünülen akut ishal tedavisinde, su kaybının giderilmesine ek olarak kullanılır.

Su kaybının derecesi ve uygulama yolu (ağızdan veya damardan), ishalin şiddetine ve yaşınıza ile durumunuza (eşlik eden hastalıklar vs.) bağlı olarak değişir.

ERCEFURYL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

class=”gray_accordion_box_title”>2. ERCEFURYL’İ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

ERCEFURYL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Nitrofuran türevlerine veya ilacın içerdiği diğer maddelere karşı alerjiniz varsa
 • Erken doğan ve yeni doğanlarda (0-1 ay) ve 2 yaşın altındaki çocuklarda kontrendikedir.

ERCEFURYL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Çocuklarda görülen akut ishalin tedavisinde, su kaybının giderilmesi (rehidratasyon) çok önemli bir faktördür ve her zaman göz önünde bulundurulmalıdır.
 • ­İki günlük uygulamadan sonra ishal devam ederse
 • ­Günde 6 defadan fazla sulu dışkılamayla seyreden veya 24 saatten uzun süren veya kilo kaybına yol açan ishal durumunda, ya da ateş ve kusma başlarsa (derhal doktora başvurunuz).
 • ­Uzun süren şiddetli ishal, şiddetli kusma veya yemeği reddetme durumunda
 • ­Dışkıda kan veya mukus bulunursa

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

ERCEFURYL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

 • Su kaybının giderilmesi: İshalin neden olduğu sıvı kaybını yerine koymak için, çocuğunuza bol miktarda şekerli veya şekersiz içecekler içirilmelidir Çocuğa sık sık, örneğin 15 dakikada bir, sıvı verilmesi gereklidir.
  Bir kural olarak, uygulanması önerilen ağızdan alınan su kaybını gidermek için kullanılan çözelti miktarı, çocuğun kilo kaybına eşit olmalıdır; örneğin, vücut ağırlığının %5-10’u kadar kilo kaybı bulunan bir çocuğa uygulanması gereken çözelti miktarı, 50-100 ml/kg olmalıdır.
 • Beslenmenin sürdürülmesi: İshal sırasında beslenme sürdürülmelidir, ancak;
  -Çiğ sebzeler, meyve, yeşil sebzeler, baharatlı yiyecekler, buzlu içecek veya yiyeceklerin verilememelidir.
  -Izgara etler ve pirince ağırlık verilmelidir..
  -Süt ve süt ürünlerinin kesilip kesilmemesi, her hasta için ayrıca değerlendirilmelidir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu tıbbi ürün çocuklarda kullanıma yöneliktir.

Hamilelik sırasında kullanımıyla ilgili yeterli bilgi bulunmamaktadır, bu nedenle hamilelik sırasında kullanımından mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız..

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu tıbbi ürün çocuklarda kullanıma yöneliktir.

Kısa süreli ERCEFURYL kullanımı sırasında bebek emzirmeyi sürdürebilirsiniz.

Araç ve makine kullanımı

ERCEFURYL’in araç ve makine kullanımı üstünde bilinen bir etkisi yoktur.

ERCEFURYL içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün sukroz içerir.. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün bir ölçekte yaklaşık olarak 0.19 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu tıbbi ürün bir ölçekte 100 mg’dan daha az etanol (alkol) içerir. Karaciğer hastalığı, alkolizm ve epilepsisi olanlarda veya gebelerde kullanılması önerilmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Alkol bağımlılığı için disülfiram gibi bir ilaç alıyorsanız veya merkezi sinir sistemi baskılayan ilaçlar alıyorsanız ERCEFURYL’i bu ilaçlarla birlikte kullanmayınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

ERCEFURYL nasıl kullanılır?

class=”gray_accordion_box_title”>3. ERCEFURYL NASIL KULLANILIR?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

2 yaşından büyük çocuklar: Günde 3 defa 1 ölçek.

Tedavi 7 günden fazla sürdürülmemelidir.

Doktorun tavsiye ettiği doz aşılmamalıdır..

Uygulama yolu ve metodu

Ağızdan alınır.

Kullanmadan önce şişeyi çalkalayınız..

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yukarıda belirtilmektedir.

Yaşlılarda kullanımı

Klinik olarak genç hastalarda kullanımından farkı gösteren yeterli çalışma yapılmamıştır.

Doktorunuz sizin için uygun dozu ve tedavi şeklini belirleyecektir.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği

Klinik olarak, normal böbrek/karaciğer fonksiyonları olan hastalardan farkı gösteren yeterli çalışma bulunmamaktadır.

Doktorunuz sizin için uygun dozu ve tedavi şeklini belirleyecektir.

Eğer ERCEFURYL’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ERCEFURYL kullandıysanız

ERCEFURYL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ERCEFURYL’i kullanmayı unutursanız

Bir dozu atlarsanız ve sonraki dozun saati çok yakın değilse, hatırlar hatırlamaz unuttuğunuz dozu alınız..

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ERCEFURYL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

ERCEFURYL tedavisini doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız, hastalığınızla ilgili şikayetleriniz tekrar ortaya çıkabilir..

ERCEFURYL yan etkileri nelerdir?

class=”gray_accordion_box_title”>4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi ERCEFURYL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ERCEFURYL’i almayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acilservisine başvurunuz

 • Eller, ayaklar, bilekler, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak kadar şişmesi
 • Ani aşırı duyarlılık tepkisi

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ERCEFURYL’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Döküntü
 • Kurdeşen

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda, hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonunu tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız..

ERCEFURYL nasıl saklanır?

5. ERCEFURYL’İN SAKLANMASI

ERCEFURYL’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak saklayınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ERCEFURYL’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

RUHSAT SAHİBİ

Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd. Şti.
Büyükdere Cad. No: 193
Levent 34394 Şişli-İstanbul
Tel: (0212) 339 10 00
Faks: (0212) 339 10 89

ÜRETİCİ

Sanofi İlaç San. ve Tic. A.Ş.
39780 Büyükkarıştıran Lüleburgaz-Kırklareli

Bu kullanma talimatı 09.11.2018 tarihinde onaylanmıştır.

ERCEFURYL kullanma talimatı?

ERCEFURYL 200 MG-5 ML 60 ML SUSPANSIYON KULLANMA TALİMATI

 

ERCEFURYL kısa ürün bilgisi?

ERCEFURYL 200 MG-5 ML 60 ML SUSPANSIYON KISA ÜRÜN BİLGİSİ

ERCEFURYL detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8699809706613
ATC Kodu A07AX03
ATC Adı nifuroxazide
Etkin Madde NIFUROKSAZID
Referans REFERANS
Fiyat Koruması FIYAT KORUMALI URUN
Fiyat Kararnamesi 4 – FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 15,80 TL VE ALTINDA OLANLAR
Eşdeğeri 1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
Firma Adı SANOFİ SAĞLIK ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.
Birim Miktar 200+5
Birim Cinsi MG/ML
Ambalaj Miktarı 60
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal IMAL
Kaynak Ülke TURKIYE

ERCEFURYL ATC sınıfı nedir?

 • A – SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
 • A07 – ANTİDİYAREİKLER, BARSAK ANTİENFLAMATUVAR/ANTİENFEKTİF AJANLAR
 • A07A – BARSAK ANTİENFEKTİFLERİ
 • A07AX – DİĞER BARSAK ANTİENFEKTİFLERİ
 • A07AX03 – NİFUROKSAZİD

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz