EVICAP FORT 400 IU 30 YUMUSAK KAPSUL

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

EVICAP FORT SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenmez.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
 • Yatarak Tedavi     :Ödenmez

EVICAP FORT özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

Evicap Fort 400 LU yumuşak kapsül

Ağızdan alınır.

 • Etkin madde: Beher yumuşak kapsülde 4001.U Naturel Vitamin E (d-alfa tokoferol)
 • Yardımcı maddeler: Soya yağı, jelatin, gliserin, metilparaben sodyum, propilparaben sodyum, deiyonize su.
   

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TÂLİMÂTINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip bir doktor yardımı almadan eczacınızın tavsiyesi ile hafif bir hastalığı tedavi etmeniz içindir. Buna karşın, yine de Evicap’tan en iyi sonuçları alabilmeniz için dikkatli kullanmanız gerekmektedir.
 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz, ilaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
   

Bu Kullanma Tâlimâtında:

1. Evicap Fort nedir ve ne için kullanılır?
2. Evicap Fort 'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Evicap Fort nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir
5. Evicap Fort'un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

EVICAP FORT ne için kullanılır?

1. Evicap Fort nedir ve ne için kullanılır?

Evicap Fort her bir yumuşak kapsülde 4001.U naturel vitamin E (d-alfa tokoferol) içeren bir vitamin ilacıdır. 30 ve 60 yumuşak kapsül içeren ambalajlarda piyasaya sunulmuştur.

Evicap Fort, vitamin E eksikliğinin tedavisinde ve önlenmesinde antioksidan etkiden dolayı genel sağlığın korunmasında kullanılır.

EVICAP FORT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

2. Evicap Fort’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Evicap Fort’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 • E vitaminine ya da ilacın bileşiminde bulunan diğer bileşenlerden herhangi birine karşı aşın duyarlılığınız (alerji) varsa
 • Gebelik ve emzirme döneminde (yalnızca doktor kontrolünde kullanılabilir)
   

Evicap Fort’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

 • Trombosit agregasyonu/hemostaz inhibitörleri (pıhtılaşmayı engelleyiciler) kullanıyorsanız,
 • Demir eksikliğine bağlı gözlenen kansızlık için demir ilaçlan kullanıyorsanız,
 • Antiasit (mide asidi giderici) ilaçlar kullanıyorsanız,
 • Ağızdan alman doğum kontrol ilacı kullanıyorsanız,
 • Pıhtılaşma bozukluğunuz varsa,
 • Yüksek doz kan sulandıncı ilaç kullanıyorsanız,
 • A vitamini ya da K vitamini kullanıyorsanız,
 • Kolestiramin, kolestipol, mineral yağ, sukralfat kullanıyorsanız (bu ilaçlar E vitamini emilimini azaltır),
 • Kemoterapi ve radyoterapi alıyorsanız.
 • Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.
   

Evicap Fort’un yiyecek ve içecek ile kullanılması
Evicap Fort, yiyecek ve içeceklerle beraber kullanılabilir.
 

Hamilelik

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız,
 • Doktorunuz tarafından gerekli testler yapıldıktan sonra önerilmediği sürece hamilelik döneminde Evicap Fort kullanmayınız.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Doktorunuz tarafından önerilmedikçe emzirme döneminde Evicap Fort kullanmayınız.
   

Araç ve makine kullanımı
Araç ve makine kullanımına karşı herhangi bir olumsuz etkisi bulunmamaktadır.

EVİCAP FORT’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Evicap Fort T soya yağı ihtiva eder. Eğer fiştik ya da soyaya aleminiz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayınız.
Evicap Fort , metilparaben sodyum ve propilparaben sodyum içerir. Bu nedenle alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) ve olağanüstü olan bronkospazma sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında Evicap Fort’un etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 

 • Antikoagülan (kan pıhtılaşmasını önleyen) ilaçlar
 • Trombolitik (kan damarları içindeki tehlikeli pıhtıların eritilerek damarların açılması için kullanılan) ilaçlar
 • A vitamini ya da K vitamini içeren ilaçlar
 • Demir ilaçlan
 • Kolestipol, kolestiramin (lipid düşürücü ilaçlar) içeren ilaçlar
 • Kemoterapi ilaçlan
 • Ağızdan alınan doğum kontrol ilaçlan
 • Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

EVICAP FORT nasıl kullanılır?

3. Evicap Fort nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Günde 1 yumuşak kapsül alınır. Tedavi süresi hastalığa bağlı olarak değişir.
 

Uygulama yolu ve metodu:
Ağızdan alınır.
 

Değişik yaş gruplan:
Çocuklarda kullanım:
Çocuklarda kullanılmaz.
 

Yaşlılarda kullanım:
Özel bir gereksinim yoktur.
 

Özel kullanım durumları
Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
Özel bir gereksinim yoktur.
Eğer Evicap Fort’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
 

Kullanmanız gerekenden daha fazla Evicap Fort kullandıysanız :
Evicap Fort’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
 

Evicap Fort’u kullanmayı unutursanız:
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
 

Evicap Fort ile tedavi sonlandınldığmda oluşabilecek etkiler:
Evicap Fort ile tedavi sonlandınldığmda herhangi bir olumsuz etki oluşmaz.

EVICAP FORT yan etkileri nelerdir?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Evicap Fort’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Sıklıklar şu şekilde tanımlanmaktadır:

Çok yaygın

Yaygın

Yaygın olmayan

Seyrek

Çok seyrek

Bilinmiyor

: 10 hastanın en az 1 ’inde görülebilir.

: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

: 1000 hastanın birinden az görülebilir.

: 10000 hastanın birinden az görülebilir.

: eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden biri olursa Evicap Fort’u kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz :


 •   Aleıjik reaksiyonlar
 • Aleıjik ödem
 • Anjiyoödem (en sık göz kapaklan, ağız çevresi, el ve ayaklarda görülebilen ciltte yaygın ödem gelişmesi ile seyreden bir aleıjik bir reaksiyon),
 •  Hırıltılı solunum
 •  Kızarıklık
 •  Döküntü.
 • “Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir.” Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin Evicap Fort’a karşı ciddi aleıjik reaksiyonunuz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınlmamza gerek olabilir.
 • Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
   

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz :

 

 •  Bulantı,
 • Gaz
 • ishal
 • Karın ağrısı
 •  Döküntü
 • Kaşıntı
 • Bunlar Evicap Fort’un hafif yan etkileridir.
 • Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

EVICAP FORT nasıl saklanır?

5. Evicap Fort’un saklanması:

Evicap Fort’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Evicap Fort’u kullanmayınız / son kullanma tarihinden önce kullanınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Evicap Fort’u kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Bağlarbaşı, Gazi Cad., No:64-66
Üsküdar / İstanbul

Üretim Yeri:

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi
Çerkezköy/Tekirdağ

Bu kullanma talimatı …/…/… tarihinde onaylanmıştır.

EVICAP FORT kullanma talimatı?

TIVENOS 18-200 MCG INHALASYON ICIN TOZ ICEREN BLISTER KULLANMA TALİMATI

 

EVICAP FORT kısa ürün bilgisi?

TIVENOS 18-200 MCG INHALASYON ICIN TOZ ICEREN BLISTER KISA ÜRÜN BİLGİSİ

EVICAP FORT detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8699828190127
ATC Kodu A11HA03
ATC Adı tocopherol (vit E)
Etkin Madde VITAMIN E
Referans ESDEGER
Fiyat Koruması FIYAT KORUMALI URUN
Fiyat Kararnamesi 6 – GERI ODEMESI OLMAYAN URUNLER
Eşdeğeri 1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
Firma Adı KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş.
Birim Miktar 400
Birim Cinsi IU
Ambalaj Miktarı 30
Reçete RECETESIZ
İthal / İmal IMAL
Kaynak Ülke TURKIYE

EVICAP FORT ATC sınıfı nedir?

 • A – SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
 • A11 – VİTAMİNLER
 • A11H – DİĞER KOMBİNE OLMAYAN VİTAMİN ÜRÜNLERİ
 • A11HA – DİĞER KOMBİNE OLMAYAN VİTAMİN ÜRÜNLERİ
 • A11HA03 – TOKOFEROL (E VİTAMİNİ)

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz