EVIGEN 2 CC 5 AMPUL

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

EVIGEN SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenir.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenir
 • Yatarak Tedavi     :Ödenir

EVIGEN özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

EVİGEN AMPUL 2 mL

AKSU FARMA

Kas içine uygulanır.

Steril

 • Etkin madde: Her ampul 300 mg dl-alfa asetat içerir.
 • Yardımcı maddeler: Zeytinyağı

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında

1. EVİGEN nedir ve ne için kullanılır?
2. EVİGEN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. EVİGEN nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. EVİGEN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

EVIGEN ne için kullanılır?

class=”tbap”>1. EVİGEN NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

EVİGEN uçuk sarımsı renkli, berrak, yağlı çözelti şeklinde, amber renkli ampullerde sunulmaktadır.

EVİGEN, yağda çözünen bir vitamin olup, hücre bütünlüğünü korur ve güçlü bir antioksidan özelliğine sahiptir.

EVİGEN, E vitamini eksikliği ve yetersizliğine bağlı gelişen durumlarda kullanılır.

2 mL’lik 3, 5, 50 ve 100 ampul içeren karton kutu içinde ambalajlıdır.

EVIGEN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

class=”gray_accordion_box_title”>2. EVİGEN’İ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

EVİGEN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • E vitaminine karşı aşırı duyarlılığınız varsa
 • Demir eksikliğiniz varsa (E vitamini demir eksikliği anemisinde demirin etkinliğini azaltır.)

EVİGEN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

 • Oral antikoagülan veya östrojen kullanan hastalarda kanın pıhtılaşma süresini uzattığı bildirilmekle birlikte, klinik olarak kanıtlanmamıştır. Fakat yine de özellikle antikoagülan tedavisi gören hastalarda dikkatli kullanılması gerekir.
 • Yağlı solüsyon olduğundan damar içi ve/veya deri altına uygulanmaz, sadece kas içine uygulanmasına dikkat edilmelidir.
 • Bazı hastalarda damarlarda iltihaplanma (tromboflebit) ve kanamaya bağlı inme görülebilmesine karşı dikkatli olunmalıdır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

EVİGEN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz, doktorunuz önermedikçe EVİGEN almayınız..

Gebe kadınlarda kullanımı ile ilgili yeterli veri mevcut değildir. Gerekli olmadıkça, gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

E vitamini süte geçtiği için emzirme döneminde doktorunuz gerekli görmedikçe kullanılmaması önerilmektedir..

Doktorunuz tarafından önerilmediği müddetçe emzirme döneminde EVİGEN kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

EVİGEN´in araç ve makine kullanımı üzerine olumsuz etkisi gözlenmemiştir.

EVİGEN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

EVİGEN’in içeriğinde yardımcı madde olarak zeytinyağı bulunur. Yağlı solüsyon olduğundan damar içine ve/veya deri altına uygulanmaz, sadece kas içine uygulanır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • EVİGEN, oral antikoagülanlarla (kanın pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar) birlikte kullanıldığında hipoprotrombinemide (kan pıhtılaşmasında rol oynayan protrombin düşüklüğüne bağlı olarak kanama riskinde artış) artış olabilir..
 • EVİGEN’in yüksek dozda kullanılması, oral antikoagülanların (kanın pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar) etkisini arttırabilir.
 • EVİGEN; hipertroidde (tiroid hormonu yüksekliği), inorganik demir ve östrojen içeren ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.
 • EVİGEN, kanser için kullanılan kemoterapi ilaçlarının etkinliğini azaltabilir.
 • Kolestiramin, kolestipol ve orlistat içeren (yağ emilimini azaltan ilaçlar) birçok ilaç, vitamin E’nin emilimini etkileyebilir.
 • Mide asidini azaltan ilaçlar (antiasitler), Vitamin E’nin emilimini azaltabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

EVIGEN nasıl kullanılır?

class=”gray_accordion_box_title”>3. EVİGEN NASIL KULLANILIR?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

EVİGEN’i her zaman, tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Takviye ve profilaktik kullanımda olağan doz aşağıdaki şekildedir:

Malabsorbsiyon sendromlarında : Günde ½ 2 ampul I.M (kas içine)

Prematürelerdeki Vitamin E eksikliğinde : 50-100 mg/kg/gün I.M (kas içine)

Uygulama yolu ve metodu

EVİGEN doktorunuz veya hemşireniz tarafından kas içi enjeksiyon yoluyla uygulanır. Ampuller hiçbir zaman damar içi ve/veya deri altı uygulanmamalıdır..

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Doz aynı zamanda çocuğun ağırlığına bağlıdır. Olağan doz, 150 mg/kg/gün’dür.

Yeni doğanlarda (özellikle erken doğanlarda), 50-100 mg/kg/gün’dür.

Özel kullanım durumları

Böbrek ve karaciğer yetmezliği

Eğer böbrek ve/veya karaciğer fonksiyonlarınızda bozukluk varsa doktorunuz ilacınızın uygulama dozunu ayarlayacaktır.

Eğer EVİGEN´in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla EVİGEN kullandıysanız

E vitamini hipervitaminözü görülmemiştir.

EVİGEN size tıbbi gözetim altında verileceğinden, ilacınızı bir kerede fazla miktarda almanız beklenmez, bununla birlikte fazla miktarda aldığınızı düşünüyorsanız doktorunuz veya hemşireniz ile konuşunuz..

EVİGEN´den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

EVİGEN’i kullanmayı unutursanız

EVİGEN size sağlık personeli tarafından uygulanacağı için dozunuzun unutulması beklenmez Bununla birlikte dozunuzun unutulduğunu düşünüyorsanız doktorunuz veya hemşirenizle konuşunuz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız..

EVİGEN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Tedavi doktorunuzun belirttiği süre boyunca devam etmelidir. Doktorunuz önermediği müddetçe tedaviyi kendi kendinize sonlandırmayınız.

EVIGEN yan etkileri nelerdir?

class=”gray_accordion_box_title”>4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi EVİGEN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki şekilde sınıflandırılır;

Çok yaygın (1/10); yaygın (1/100 ila<1/10); yaygın olmayan ( 1/1.000 ila<1/100); seyrek ( 1/10.000 ila<1/1.000); çok seyrek (<1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Çok seyrek

 • Kanda yüksek yağ ve şeker seviyeleri,
 • Kanda asidik madde seviyelerinin yükselmesi,
 • Kan basıncının düşmesi veya yükselmesi,
 • Göğüs ve sırtta ağrı,
 • Bulantı,
 • Kusma,
 • İshal,
 • Karın ağrısı
 • Kaslarda güçsüzlük,
 • Yorgunluk hissi,
 • Duyumsama ve görme bulanıklığı,
 • Kreatinüri (kreatin denen maddenin idrarda, normalden fazla bulunması),
 • Alerjik reaksiyonlar,
 • Döküntü,
 • Deri üzerinde kızarıklık,
 • Alerjik ödem,
 • Baş ağrısı,
 • Yüz ve boyunda kızarma,
 • Vücut sıcaklığında yükselme,
 • Terleme,
 • Üşüme hissi

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerinin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

EVIGEN nasıl saklanır?

class=”gray_accordion_box_title”>5. EVİGEN’İN SAKLANMASI

EVİGEN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25oC’nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız. Buzdolabına koymayınız, dondurmayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra EVİGEN’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

RUHSAT SAHİBİ

Aksu Farma Tıbbi Ürünler İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.
Kadıköy/İstanbul

ÜRETİM YERİ

Mefar İlaç Sanayi A.Ş
Pendik/İstanbul

ve

MS Pharma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ergene-Tekirdağ

Bu kullanma talimatı 05.08.2016 tarihinde onaylanmıştır.

EVIGEN kullanma talimatı?

EVINOLLE 400 IU YUMUSAK KAPSUL KULLANMA TALİMATI

 

EVIGEN kısa ürün bilgisi?

EVINOLLE 400 IU YUMUSAK KAPSUL KISA ÜRÜN BİLGİSİ

EVIGEN detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8699774750178
ATC Kodu A11HA03
ATC Adı tocopherol (vit E)
Etkin Madde VITAMIN E
Referans ESDEGER
Fiyat Koruması FIYAT KORUMALI URUN
Fiyat Kararnamesi 4 – FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 15,80 TL VE ALTINDA OLANLAR
Eşdeğeri 2 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU YOK
Firma Adı AKSU FARMA TIBBİ ÜRÜNLER İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Birim Miktar 150
Birim Cinsi MG/ML
Ambalaj Miktarı 5
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal IMAL
Kaynak Ülke TURKIYE

EVIGEN ATC sınıfı nedir?

 • A – SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
 • A11 – VİTAMİNLER
 • A11H – DİĞER KOMBİNE OLMAYAN VİTAMİN ÜRÜNLERİ
 • A11HA – DİĞER KOMBİNE OLMAYAN VİTAMİN ÜRÜNLERİ
 • A11HA03 – TOKOFEROL (E VİTAMİNİ)

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz