FELDEN % 0,5 50 GR JEL

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  FELDEN SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenir.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenir
  • Yatarak Tedavi     :Ödenir

  FELDEN özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  FELDEN JEL %0.5

  PFIZER

  Topikal olarak haricen kullanılır.

  • Etkin madde: 5 mg Piroksikam
  • Yardımcı maddeler: Carbopol 940 (Karboksivinil Polimer), propilen glikol, etil alkol benzil alkol, diizopropanol amin, hidroksietil selüloz, saf su.

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında

  1. FELDEN JEL nedir ve ne için kullanılır?
  2. FELDEN JEL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. FELDEN JEL nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. FELDEN JEL’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  FELDEN ne için kullanılır?

  class=”tbap”>1. FELDEN JEL NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

  FELDEN JEL berrak, açık sarı renkte bir jeldir. Haricen kullanılır.

  Jelin her gramı 5 mg piroksikam isminde etkin madde içerir. FELDEN JEL 50 g’lık tüplerde sunulur.

  FELDEN JEL’in etkin maddesi piroksikamdır, non-steroid antiinflamatuvar (NSAİ) ilaç gurubuna dahildir.

  FELDEN JEL etkilenen kas ve eklem üzerindeki cilde sürüldüğünde, eklemlerdeki ve kaslardaki şişliği azaltmaya ve ağrıyı kesmeye yardımcı olur.

  FELDEN JEL, romatizma, burkulma, incinme ve eklemde (diz, bilek, ayak bileği vs) hafif (osteoartrit) kireçlenme tedavisinde kullanılır.

  FELDEN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  class=”gray_accordion_box_title”>2. FELDEN JEL’İ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  FELDEN JEL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  • Piroksikam ya da yardımcı maddelerinden herhangi birine, piroksikamın herhangi başka bir formuna, aspirine ya da ağrılı kas ve eklem tedavisinde kullanılan diğer ilaçlara alerjiniz varsa.
  • Kaşıntı, ciltte kızarıklık, nefes alma güçlüğü, astım, burunda polip gelişimi, burun akıntısı, kurdeşen veya baş ve boyunda şişme olduysa.
  • Lokal tahriş gelişirse.
  • Göze, mukozaya, açık yaraya ve uygulama yerinde deri hastalığı varsa.
  • Stevens-Johnson sendromu veya toksik epidermal nekroliz gibi, deride kabarcıklar ve deri katmanlarının birbirinden ayrılmasıyla ilerleyen, hayatı tehdit eden cilt hastalıkları ortaya çıkarsa tedavi durdurulmalıdır. Ek işaretler arasında ağızda, boğazda, burunda, cinsel organlarda ülserler ve konjunktivit (kırmızı ve şişmiş gözler) bulunur. Yaşamı tehdit eden bu deri döküntüleri genellikle gribe benzer semptomlarla birlikte görülür. Döküntü yaygın kabarcıklanma veya cildin soyulmasına kadar ilerleyebilir. Piroksikam kullanımı ile Stevens-Johnson sendromu ya da toksik epidermal nekroliz yaşadıysanız, herhangi bir zamanda piroksikam tekar kullanmamalısınız..

  FELDEN JEL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  İlaçlar her zaman herkes için uygun değildir. Doktorunuz FELDEN JEL kullanmadan önce geçmişte ya da şimdi aşağıdakilerin sizde olup olmadığını bilmelidir:

  Eğer;

  • Karaciğer rahatsızlığınız varsa.
  • Böbrek rahatsızlığınız varsa.

  FELDEN JEL de dahil olmak üzere NSAİ ilaçlar böbrek hasarına ya da böbrek yetmezliğine neden olabilir.

  Ciddi cilt reaksiyonlarının ortaya çıkması için en yüksek risk, tedavinin ilk haftalarındadır.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Çocuklar ve ergenlerde

  FELDEN JEL’in 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı tavsiye edilmez.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Gebe kalmayı planlayan veya kısırlık problemi olup olmadığı araştırılan kadınlarda FELDEN JEL’in bırakılması düşünülmelidir. FELDEN JEL gebeliğin erken döneminde düşük riskini artırabilir.. FELDEN JEL’in hamilelikte kullanımı tavsiye edilmez.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  FELDEN JEL’in emziren annelerde kullanımı önerilmez..

  Araç ve makine kullanımı

  FELDEN JEL’in araç ve makine kullanımınıza etkisi olması beklenmez.

  FELDEN JEL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  FELDEN JEL propilen glikol içerir, bu da ciltte iritasyona neden olabilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  FELDEN JEL’in diğer ilaçlarla bilinen bir etkileşimi yoktur.

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  FELDEN nasıl kullanılır?

  class=”gray_accordion_box_title”>3. FELDEN JEL NASIL KULLANILIR?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  • FELDEN JEL’i her zaman, aynen doktorunuzun veya eczacınızın söylediği gibi kullanınız. Emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.. FELDEN JEL deride kalmayana kadar ovarak sürünüz. Bunu günde 3-4 kez yapınız. Belirtilerinizde iyileşme olmazsa doktorunuza söyleyiniz.
  • Doktorunuz ya da eczacınıza danışmadan FELDEN JEL’i 4 haftadan uzun süre kullanmayınız.
  • FELDEN JEL’i zarar görmüş deriye; mesela yaralı, çizik, enfeksiyonlu ya da iltihaplı deriye sürmeyiniz.
  • FELDEN JEL’i gözün yakınlarına, buruna, ağıza, üreme organlarına ya da anüse uygulamayınız. Bu bölgelere temas halinde, su ile durulayınız.
  • FELDEN JEL uygulanmış bölgeyi kumaş ya da bandaj ile kapatmayınız.

  Uygulama yolu ve methodu

  • FELDEN JEL sadece haricen, deriye uygulanır.
  • Tüpü delmek için kapağı ters çevirip tüpün ağız kısmına çevirerek batırınız.. Jeli etkilenmiş bölgeye 3 cm genişliğinde sürünüz. Kılavuz olarak aşağıdaki skalayı kullanabilirsiniz.

  Skala:

  • FELDEN JEL’i kullandıktan sonra her zaman kapağını kapatınız ve ellerinizi yıkayınız.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  FELDEN JEL’in 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı tavsiye edilmez.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanım için özel bir kullanım uyarısı bulunmamaktadır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği

  Karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

  Eğer FELDEN JEL’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla FELDEN JEL kullandıysanız ya da yanlışlıkla FELDEN JEL yuttuysanız

  Eğer yanlışlıkla çok fazla FELDEN JEL kullandıysanız, herhangi bir yan etki oluşturması olası değildir.

  Eğer yanlışlıkla bol miktarda ilacınızdan yuttuysanız, derhal doktorunuza söyleyiniz ya da en yakın hastaneye ulaşınız.

  FELDEN JEL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  FELDEN JEL’i kullanmayı unutursanız

  FELDEN JEL’i kullanmayı unutursanız, hatırladığınızda eğer bir sonraki uygulama saatiniz gelmediyse, aklınıza gelir gelmez kullanınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız..

  FELDEN JEL ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

  FELDEN JEL kullanmayı bıraktığınızda, ağrılarınız tekrarlayabilir.

  İlacın kullanımı ile ilgili başka sorunuz varsa, doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  FELDEN yan etkileri nelerdir?

  class=”gray_accordion_box_title”>4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

  Tüm ilaçlar gibi, FELDEN JEL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, FELDEN JEL’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  • Aniden güçlükle ve gürültülü bir şekilde solumak
  • Nefes almada güçlük
  • Ateş
  • Göz kapaklarında, yüzde ya da dudaklarda şişme
  • Tüm vücudu etkileyen deri döküntüsü ya da kaşıntı
  • Hayatı tehdit etme potansiyeli olan deri dökünütüsü (Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroz) çok seyrek olarak rapor edilmiştir.

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin FELDEN JEL’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Olası yan etkiler aşağıdaki sıklık derecesine göre listelenmiştir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

  • Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.
  • Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
  • Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
  • Seyrek: 1000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir.
  • Çok seyrek: 10000 hastanın birinden az görülebilir.
  • Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilmiyor.

  Yaygın olmayan yan etkiler

  • Bulantı
  • Hazımsızlık
  • Midede rahatsızlık

  Seyrek yan etkiler

  • Karın ağrı
  • Mide mukozası iltihabı (gastrit)

  Bilinmiyor olarak sınıflandırılan yan etkiler

  • FELDEN JEL’in uygulandığı bölgede kızarıklık, döküntü ve/veya kaşıntı (örn. Egzema, temas iltihabı)
  • Güneşe karşı deri hassasiyeti
  • Akciğerdeki hava yollarında daralma (bronkospazm)
  • Nefes darlığı (dispne)

  Bu yan etkiler, FELDEN JEL’i kullanmayı bıraktığınız zaman kaybolmalıdır. Rahatsızlık devam ederse, doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Eğer bu yan etkiler ciddileşirse doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi’ne (TÜFAM) bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız..

  FELDEN nasıl saklanır?

  class=”gray_accordion_box_title”>5. FELDEN JEL’İN SAKLANMASI

  FELDEN JEL’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FELDEN JEL’i kullanmayınız.

  İlaçlar atık sular veya evsel atıklarla atılmamalıdır. İhtiyacınız olmayan ilaçları nasıl imha edeceğiniz konusunda eczacınıza danışınız. Bu önlemler, çevrenin korunmasına katkıda bulunacaktır.

  RUHSAT SAHİBİ

  Pfizer İlaçları Ltd. Şti.
  Muallim Naci Cad. No: 55
  34347 Ortaköy-İSTANBUL

  ÜRETİCİ

  Pharmavision Sanayi ve Ticaret A.Ş.
  Davutpaşa Cad. No: 145 34010 Topkapı/İstanbul

  Bu kullanma talimatı 03.03.2017 tarihinde onaylanmıştır.

  FELDEN kullanma talimatı?

  FELDEN % 0,5 50 GR JEL KULLANMA TALİMATI

   

  FELDEN kısa ürün bilgisi?

  FELDEN % 0,5 50 GR JEL KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  FELDEN detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8699532340702
  ATC KoduM02AA07
  ATC Adıpiroxicam
  Etkin MaddePIROKSIKAM
  ReferansREFERANS
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMALI URUN
  Fiyat Kararnamesi4 – FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 15,80 TL VE ALTINDA OLANLAR
  Eşdeğeri1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
  Firma AdıPFİZER İLAÇLARI LTD. ŞTİ.
  Birim Miktar5
  Birim CinsiMG
  Ambalaj Miktarı50
  ReçeteNORMAL RECETE
  İthal / İmalIMAL
  Kaynak ÜlkeTURKIYE

  FELDEN ATC sınıfı nedir?

  • M – KAS-İSKELET SİSTEMİ
  • M02 – KAS VE EKLEM İÇİN TOPİKAL ÜRÜNLER
  • M02A – KAS VE EKLEM İÇİN TOPİKAL ÜRÜNLER
  • M02AA – STEROİD OLMAYAN TOPİKAL ANTİENFLAMATUVAR PREPARATLAR
  • M02AA07 – PİROKSİKAM

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz