FELDEN FLASH 20 MG 10 TABLET

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  FELDEN FLASH SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenir.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenir
  • Yatarak Tedavi     :Ödenir

  FELDEN FLASH özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  class=”i”>FELDEN FLASH TABLET 20 mg

  (CATALENT-İNGİLTERE)

  PFIZER PFE

  Ağızdan alınır.

  • Etkin madde: Her tablet 20 mg piroksikam içerir.
  • Yardımcı maddeler: Jelatin, mannitol, aspartam (E951), sitrik asit (susuz), saf Ürün, sığır kaynaklı jelatin hammaddesi içermektedir.

   Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

   • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
   • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
   • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
   • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
   • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında

  1. FELDEN FLASH nedir ve ne için kullanılır?
  2. FELDEN FLASH’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. FELDEN FLASH nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. FELDEN FLASH’ın saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  FELDEN FLASH ne için kullanılır?

  class=”tbap”>1. FELDEN FLASH NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

  FELDEN FLASH beyaz veya kırık-beyaz, yuvarlak tabletlerdir.

  Her tablet 20 mg piroksikam isminde etkin madde içerir. FELDEN FLASH 10 tabletlik aluminyum blister ambalajlarda sunulur.

  FELDEN FLASH non-steroid antiinflamatuvar ilaç (NSAİİ) grubuna dahildir. Bu, ağrıyı azaltmaya yardım eder ve eklemlere etki ederek şişmeyi azaltır.

  FELDEN FLASH, diğer steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlara yeterli yanıt vermeyen hastalarda,

  • Eklemlerde ağrı, şişlik ve şekil bozukluğuna neden olan devamlı bir hastalığın (romatoid artrit)
  • Eklemlerin aşınması sonucu ortaya çıkan ve halk arasında kireçlenme olarak bilinen bir hastalığın (osteoartrit)
  • Sıklıkla bel, sırt ve boyun bölgelerini etkileyen ve buralarda ağrı, hareket kısıtlılığı ve şekil bozukluğuna (kamburluk) neden olabilen bir hastalığın (ankilozan spondilit) belirti ve bulgularının tedavisinde,

  Ayrıca;

  • Akut kas-iskelet sistemi ağrıları
  • Ameliyat sonrası ağrılar
  • Akut gut artriti (bir tür eklem iltihabı)
  • Adet sancısı tedavisinde kullanılır.

  Güvenlilik profilinden dolayı NSAİİ tedavisinde piroksikam birinci basamak tedavi seçeneği değildir. Piroksikam reçete etme kararı her bir hastanın toplam riskine göre doktorunuz tarafından değerlendirilmelidir.

  FELDEN FLASH kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  class=”gray_accordion_box_title”>2. FELDEN FLASH’I KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  FELDEN FLASH’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer,

  • Eğer midenizde veya bağırsaklarınızda ülser, kanama, delinme (kanlı dışkılama, kan kusma) varsa veya geçmişte olduysa,
  • Ülseratif kolit (iltihabi bir bağırsak hastalığı) , Crohn’s hastalığı (kronik ve iltihabi bir bağırsak hastalığı), mide-bağırsak kanseri veya divertiküliti (bağırsak duvarında kesecik oluşması) geçirdiyseniz,
  • Eğer ibuprofen benzeri başka bir non-steroid antiinflamatuvar ilaç, selekoksib ya da aspirin gibi ateş düşürücü ve ağrı kesici bir ilaç kullanıyorsanız,
  • Varfarin gibi kanın pıhtılaşmasını önleyen bir ilaç alıyorsanız,
  • Eğer geçmişte piroksikama (ya da bu ilaç içindeki herhangi bir maddeye) veya herhangi bir non-steroid antiinflamatuvar ilaca karşı, özellikle eksfolyatif dermatit (deride kızarıklık ve pulpul dökülme ile seyreden hastalık), Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap) veya toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık) gibi ciddi olsun olmasın deri reaksiyonları ile gelişen alerjik reaksiyon gösterdiyseniz,
  • Aspirin veya herhangi bir non-steroid antiinflamatuvar ilacı kullandığınızda astım semptomları, nazal polipler, anjioödem veya ürtiker gibi hastalıklar geçirdiyseniz (Bu gibi hastalarda ciddi, nadiren ölümcül, ani aşırı duyarlılık benzeri tepkiler bildirilmiştir),
  • Eğer ciddi kalp yetmezliğiniz varsa,
  • Eğer hamileliğinizin son üç ayında iseniz,
  • Kalbi besleyen damarlara (koroner) uygulanan bypass ameliyatının hemen öncesi ve hemen sonrasında ağrı tedavisi için FELDEN FLASH kullanmayınız.

  Piroksikam kullanımıyla potansiyel olarak hayati tehlike oluşturan deri döküntülerinin (Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz) öncelikli olarak genelde gövdede merkezi kabartıyla birlikte kırmızımsı noktalar ya da dairesel deri alanlarıyla belirdiği bildirilmiştir. Potansiyel olarak hayati tehlike oluşturan bu deri döküntülerine genellikle gribe benzer belirtiler eşlik eder. Döküntüler deride yaygın kabarcıklanmaya ya da pullanmaya ilerleyebilir. Ciddi deri reaksiyonlarının meydana gelme riskinin en yüksek olduğu zaman tedavinin ilk haftalarıdır. Eğer piroksikam kullanımı ile Stevens-Johnson sendromu ya da toksik epidermal nekroliz geliştirdiyseniz, piroksikama herhangi bir zamanda tekrar başlatılmamalısınız. Eğer döküntü ya da bu deri reaksiyonları gelişirse, derhal doktora danışınız ve bu ilacı aldığınızı belirtiniz.

  FELDEN FLASH’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Kalp-damar hastalıklarıile ilgili risk

  • NSAİİ’ler, ciddi kan pıhtılaşması olayları, kalp krizi ve inme risklerinde ölümcül olabilecek artışlara sebep olabilirler.. Bu risk kullanım süresiyle birlikte artabilir. Kalp-damar hastalığı olan veya kalp-damar ile ilgili risk faktörü taşıyan hastalarda bu risk en yüksek düzeydedir.
  • FELDEN FLASH’ın, kalbi besleyen damarlara (koroner) uygulanan bypass ameliyatının hemen öncesi ve hemen sonrasında ağrı tedavisi için kullanılmaması gerekir.

  Mide-bağırsakile ilgili risk

  • NSAİİ’ler, kanama, ülser, mide ya da bağırsak delinmesi gibi ciddi mide-bağırsak yan etkileriyle ilgili riskte ölümcül olabilecek artışlara sebep olabilir. Bu etkiler, kullanım sırasında her an, uyarıcı belirtiler göstermeden ortaya çıkabilir. Mide-bağırsak ile ilgili ciddi etkiler için yaşlılar en büyük risk grubunu oluşturur.

  FELDEN FLASH reçetelemeden önce, doktorunuz oluşabilecek yan etkilere karşı risk-yarar değerlendirmesi yapmalıdır. Doktorunuz size bazı genel kontroller isteyebilir ve bu kontrolleri ne sıklıkla tekrarlamanız gerektiğini bildirecektir.

  FELDEN FLASH gibi ilaçlar, kalp krizi ve inme riskinde ufak bir artışa sebebiyet vermekle ilişkili olabilirler. Bu risk sigara kullananlar ile yüksek doz ve uzun süreli tedavi gören hastalarda daha fazladır.. Tedaviniz boyunca önerilen dozun üzerine çıkmayınız.

  Eğer aşağıdaki durumların herhangi biri sizde mevcut ise veya geçmişte olduysa FELDEN FLASH kullanmadan önce doktorunuza danışınız:

  • Karaciğer hastalığı,
  • Böbrek hastalığı,
  • Yüksek kan basıncı (hipertansiyon), kalp ile ilgili sorunlar, inme
  • Yüksek kan yağı (kolesterol) ya da damarlarda sertlik
  • Astım
  • Şeker hastalığı (diyabet)
  • Genetik bir hastalık olan fenilketonüri
  • Kansızlık (anemi)

  Eğer herhangi bir sağlık sorununuz veya alerjiniz var ise, FELDEN FLASH kullanıp kullanamayacağınızdan emin değilseniz bu ilacı kullanmadan doktorunuza danışınız.

  Eğer deri döküntüsü, yüzde şişme, titreme veya nefes almada zorluk gibi herhangi bir alerjik reaksiyon görülürse derhal FELDEN FLASH kullanmayı kesmeli ve doktorunuzu bilgilendirmelisiniz.

  Eğer mide ağrısı veya mide-bağırsakta kanamaya dair herhangi bir belirti (kanlı dışkılama veya kan kusma gibi) görürseniz derhal FELDEN FLASH kullanmayı kesiniz ve doktorunuzu bilgilendiriniz.

  Tüm NSAİİ’lerde olduğu gibi FELDEN FLASH alırken dikkatli olunuz. Çünkü FELDEN FLASH mide ve bağırsakta ağrı, kanama, yara (ülserasyon) ve perforasyona (delinme) neden olabilir.

  Özellikle 70 yaşın üzerinde iseniz, kortikosteroidler adı verilen alerjik durumlar ve hormon bozukluklarında kullanılan bir grup ilaç alıyorsanız, serotonin geri alım inhibitörleri adında depresyon tedavisinde kullanılan bir grup ilaç veya kalp krizi ve inme riskini azaltmak için düşük doz aspirin kullanıyorsanız doktorunuz midenizi korumak için FELDEN FLASH ile birlikte başka bir ilaç da reçeteleyebilir..

  Yaşınız 80’den büyük ise bu ilacı kullanmamalısınız.

  FELDEN FLASH hamile kalmayı zorlaştırabilir. Eğer hamile kalmayı planlıyorsanız veya hamile kalmakta zorlanıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz..

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  FELDEN FLASH’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Yemekle birlikte ya da yemekten sonra alınmalıdır.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer hamile iseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz. Hamileliğinizin son üç ayında FELDEN FLASH kullanmamalısınız. Genellikle hamileliğin diğer evrelerinde de kullanmanız önerilmez ancak doktorunuz sizin için gerekli görüp kullanmanızı söylemişse kullanabilirsiniz.

  Eğer hamile kalmaya çalışıyorsanız ya da kısırlık kontrolü yaptırıyorsanız, FELDEN FLASH kullanmaya devam etmemelisiniz. FELDEN FLASH erken hamilelikte düşük riskini artırabilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız..

  FELDEN FLASH’ın emziren annelerde kullanımı önerilmez..

  Araç ve makine kullanımı

  FELDEN FLASH bazı hastalarda sersemlik, uyuşukluk, yorgunluk veya görmede sorunlara neden olabilir. Eğer bu etkiler görülürse araç ve makine kullanmayınız.

  FELDEN FLASH’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  FELDEN FLASH aspartam içeriğinden dolayı fenilalanin içermektedir. Fenilketonürisi olan hastalar için zararlı olabilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  • Eğer ağrı giderilmesinde başka bir non-steroidal antiinflamatuvar ilaç ya da aspirin kullanıyorsanız
  • Varfarin gibi bir antikoagülan (kanın pıhtılaşmasını önleyen) ilaç kullanıyorsanız FELDEN FLASH kullanmayınız.
  • Kalp krizi veya inmeyi önlemek için düşük doz (75 mg/gün) aspirin kullanıyorsanız
  • Digoksin gibi kardiyak glikozidler adı verilen ve kalp hastalıklarında kullanılan ilaçlar kullanıyorsanız
  • Depresyon için lityum veya serotonin geri alımını inhibe eden bir ilaç kullanıyorsanız.
  • Yüksek kan basıncı için antihipertansif bir ilaç kullanıyorsanız
  • Kanser, sedef hastalığı veya romatizmal eklem iltihabı (romatoid artrit) için kullanılan metotreksat adı verilen bir ilaç kullanıyorsanız
  • Siklosporin veya takrolimus adı verilen organ nakli sonrasında bağışıklık sistemini baskılamak için bir ilaç kullanıyorsanız
  • Kortikosteroid adı verilen alerji veya hormon düzensizliklerinin tedavisinde kullanılan bir ilaç kullanıyorsanız
  • Kinolon grubu bir antibiyotik (örn. siprofloksasin) kullanıyorsanız
  • Mifepriston adı verilen gebelik sonlandırıcı bir ilaç kullanıyorsanız
  • Diüretikler adı verilen yüksek kan basıncı veya böbrek için kullanılan ilaçları alıyorsanız
  • Kolestiramin adı verilen lipid düşürücü bir ilaç kullanıyorsanız doktorunuza Bu ilaçlar FELDEN FLASH ile etkileşim gösterirler.

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  FELDEN FLASH nasıl kullanılır?

  class=”gray_accordion_box_title”>3. FELDEN FLASH NASIL KULLANILIR?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Önerilen başlangıç dozu günde tek doz halinde 20 mg’dır. Hastaların büyük çoğunluğunda 20 mg/gün idame dozudur.

  Akut gut

  Tedavi 40 mg’lık tek doz ile başlanmalı ve devam eden 4-6 günde tek doz veya bölünmüş dozlar halinde verilen günlük 40 mg ile devam edilmelidir. Piroksikam gutun idame tedavisinde endike değildir.

  Akut kas iskelet sistemi ağrıları

  Tedavi ilk 2 gün tek doz veya bölünmüş dozlar halinde 40 mg ile başlanmalı ve tedavi süresinin geri kalanı olan 7-14 günde doz günlük olarak 20 mg’a düşürülmelidir.

  Adet sancısı

  Adet sancısı tedavisine belirtilerin ilk hissedildiği anda tek doz veya bölünmüş dozlar halinde ilk 2 gün 40 mg ile başlanması önerilir. Gerekli durumlarda tedavi devam eden 1-3 gün boyunca günlük tek doz 20 mg ile devam edilebilir.

  Uygulama yolu ve metodu

  FELDEN FLASH sadece ağızdan alınır.

  FELDEN FLASH tablet su ile yutulabilir veya dil üzerinde erimesi için konur sonra tükürük veya su ile süspansiyon gibi yutulur. FELDEN FLASH ağızda su veya tükürük varlığında hemen anında çözülür.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Çocuklarda güvenliliği ve etkililiği henüz saptanmamıştır. Bu yüzden çocuklarda kullanımı önerilmez.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlı, ve güçten düşmüş bünyeli hastalar yan etkileri daha az tolere edebilir. Yaşınız 70’den büyük ise doktorunuz tedavi sürenizi azaltarak bu sürede sizi daha sık görmek isteyebilir. Yaşınız 80’den büyük ise bu ilacı almayınız..

  Özel kullanım durumları

  Böbrek ve karaciğer yetmezliği

  Hastalar yakından takip edilmeli ve gerekli ise doz azaltılmalıdır.

  Eğer FELDEN FLASH’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla FELDEN FLASH kullandıysanız

  Eğer yanlışlıkla kullanmanız gerekenden daha fazla FELDEN FLASH yuttuysanız, derhal doktorunuza söyleyiniz ya da en yakın hastaneye ulaşınız. İçerisinde FELDEN FLASH ürünü kalmasa da, kutuyu kullanma talimatıyla beraber yanınızda taşıyınız.

  FELDEN FLASH’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  FELDEN FLASH’ı kullanmayı unutursanız

  FELDEN FLASH’ı kullanmayı unutursanız, hatırladığınızda eğer bir sonraki uygulama saatiniz gelmediyse, aklınıza gelir gelmez kullanınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  FELDEN FLASH ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

  FELDEN FLASH kullanmayı bıraktığınızda, ağrılarınız tekrarlayabilir.

  İlacın kullanımı ile ilgili başka sorunuz varsa, doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  FELDEN FLASH yan etkileri nelerdir?

  class=”gray_accordion_box_title”>4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

  Tüm ilaçlar gibi, FELDEN FLASH’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde

  yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, FELDEN FLASH’ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  • Kanlı dışkılama ya da kan kusma gibi mide veya bağırsakta kanama olduğuna dair belirti
  • Aniden güçlükle ve gürültülü bir şekilde solumak
  • Nefes almada güçlük
  • Ateş
  • Göz kapaklarında, yüzde ya da dudaklarda şişme
  • Tüm vücudu etkileyen deri döküntüsü ya da kaşıntı
  • El, yüz ve ayakta ortası soluk, çevresi kızarık halkalar oluşması
  • Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap durumu
  • Deride içi sıvı dolu kabarcıklar meydana gelmesi
  • Göz ve deri renginin sarıya dönmesi (sarılık) (hepatit ya da diğer karaciğer rahatsızlıklarının göstergesi olabilir)

  Görülebilecek diğer yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır:

  • Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
  • Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
  • Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
  • Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
  • Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
  • Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Yaygın

  • Kırmızı kan hücreleri sayısında artış (Alışık olunmayan morarma ve kanamaya yol açar)
  • Beyaz kan hücreleri sayısında değişiklik (İnfeksiyon riskinde artışa neden olur)
  • Kan pulcuğu (trombosit) sayısında azalma
  • Kansızlık (anemi)
  • İştahsızlık
  • Kan şekeri seviyesinde artış
  • Sersemlik
  • Baş ağrısı
  • Denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi
  • Uyuşukluk, uykululuk hali
  • Kulak çınlaması
  • Karında rahatsızlık hissi
  • Karın ağrısı
  • Kabızlık
  • İshal
  • Gaz
  • Bulantı
  • Kusma
  • Hazımsızlık
  • Üst karında rahatsızlık hissi
  • Kaşıntı
  • Döküntü
  • Ödem (ayaklarda, ellerde ya da vücudun diğer bölgelerinde şişlik)
  • Kilo artışı
  • Kanda bazı enzimlerin düzeylerinde değişiklik (serum transaminaz düzeyinde artış)

  Yaygın olmayan

  • Bulanık görme
  • Kalbin hızlı ve güçlü çarpması
  • Ağız ve/veya dudakta yara
  • Düşük kan şekeri seviyesi

  Seyrek

  • Böbrek iltihabı
  • Böbrek yetmezliği
  • Böbrek hasarı
  • İdrar miktarında ya da renginde değişiklik
  • Böbrek ya da karnınızda ağrı

  Çok seyrek

  • Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden potansiyel olarak hayatı tehdit eden iltihap (Stevens-Johnson sendromu)
  • Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi hastalık (toksik epidermal nekroliz)

  Bilinmiyor

  • Kan değerlerinde anormallikler (örn. hemoglobinde azalma)
  • Sıvı tutulumu
  • Aniden güçlükle ve gürültülü bir şekilde soluma, nefes almada güçlük, ateş, göz kapaklarında, yüzde ya da dudaklarda şişme, tüm vücudu etkileyen deri döküntüsü ya da kaşıntı
  • Serum hastalığı (bir tür aşırı duyarlılık reaksiyonu)
  • Depresyon
  • Rüya anormallikleri
  • Hayal görme
  • Uyku düzeninde değişiklik
  • Zihin karışıklığı
  • Mizaç değişiklikleri
  • Sinirlilik
  • İğne batma hissi, uyuşma, karıncalanma
  • Gözde tahriş (irritasyon)
  • Gözlerde şişkinlik
  • Duyma bozuklukları
  • Yüksek tansiyon
  • Kan damarlarının iltihabı
  • Nefes darlığı
  • Akciğerde solunum yollarındaki kasların daralması (bronşların daralması)
  • Burun kanaması
  • Midede iltihap (gastrit)
  • Kanlı kusma ve siyah, katran rengi dışkı görülen mide-bağırsak kanalı kanaması
  • Pankreas iltihabı (üst karın veya sırtta şiddetli ağrı ile belirti verebilir)
  • Midede ülser (peptik ülser)
  • Mide delinmesi
  • Mide bozulması
  • Saç dökülmesi
  • Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme (anjiyoödem)
  • Deride morluklar, eklem ağrısı, karın ağrısı ve böbrek fonksiyon bozukluğu ile seyreden alerjik reaksiyon (Henoch-Schönlein purpurası)
  • Döküntü, kabarcık, soyulma, kaşıntı, kızarıklık, hassasiyet, deride kalınlaşma ya da pul pul dökülme (eritema multiforme, eksfolyatif dermatit, ürtiker, vezikülobülloz reaksiyonlar)
  • El tırnaklarında yarılma ya da dökülme
  • Işığa karşı hassasiyet
  • Üreme yeteneğinde azalma
  • İyi hissetmeme, genel ağrı ve sızı
  • Kilo kaybı
  • Sarılık ( göz akında ve deride sararma ile belirti verir)
  • Karaciğer iltihabı
  • Kalp yetmezliği
  • Kalp krizi riskinde artış
  • İnme riskinde artış
  • Kan hücreleri sayısında ciddi azalma (aplastik anemi)
  • Bir tür kansızlık (hemolitik anemi)
  • Beyin zarı iltihabı (aseptik menenjit)
  • Kalın bağırsak iltihabında şiddetlenme (kolitte şiddetlenme)
  • Uzun süreli iltihabi bağırsak hastalığı (Crohn hastalığı)
  • Böbreğin küçük yapılarında iltihap (glumerulonefrit)

  Eğer yan etkilerden herhangi birinde kötüleşme hissederseniz ya da eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi’ne (TÜFAM) bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  FELDEN FLASH nasıl saklanır?

  class=”gray_accordion_box_title”>5. FELDEN FLASH’IN SAKLANMASI

  FELDEN FLASH’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FELDEN FLASH’ı kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  RUHSAT SAHİBİ

  Pfizer PFE İlaçları A.Ş.
  Muallim Naci Cad. No: 55
  34347 Ortaköy/İstanbul

  ÜRETİM YERİ

  Catalent U.K. Swindon Zydis Limited Frankland Road, Blagrove, Swindon Wiltshire, SN5 8RU İngiltere

  Bu kullanma talimatı 04.01.2018 tarihinde onaylanmıştır.

  FELDEN FLASH kullanma talimatı?

  VFEND 40 MG-ML RAL SUSPANSIYON ICIN TOZ KULLANMA TALİMATI

   

  FELDEN FLASH kısa ürün bilgisi?

  VFEND 40 MG-ML RAL SUSPANSIYON ICIN TOZ KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  FELDEN FLASH detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8681308011152
  ATC KoduM01AC01
  ATC Adıpiroxicam
  Etkin MaddePIROKSIKAM
  ReferansREFERANS
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMALI URUN
  Fiyat Kararnamesi4 – FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 15,80 TL VE ALTINDA OLANLAR
  Eşdeğeri1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
  Firma AdıPFİZER PFE İLAÇLARI ANONİM ŞİRKETİ
  Birim Miktar20
  Birim CinsiMG
  Ambalaj Miktarı10
  ReçeteNORMAL RECETE
  İthal / İmalITHAL
  Kaynak ÜlkeTURKIYE

  FELDEN FLASH ATC sınıfı nedir?

  • M – KAS-İSKELET SİSTEMİ
  • M01 – ANTİENFLAMATUVAR VE ANTİROMATİZMAL ÜRÜNLER
  • M01A – NON-STEROİD ANTİENFLAMATUVAR VE ANTİROMATİZMAL ÜRÜNLER
  • M01AC – OKSİKAMLAR
  • M01AC01 – PİROKSİKAM

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz