FENAMED 45,5 MG/2 ML IM/IV ENJ. COZ. ICEREN 50 AMPUL

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

FENAMED SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenir.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
 • Yatarak Tedavi     :Ödenir

FENAMED özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

FENAMED 45.5 MG / 2 ML IM / IV ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL

Kas içine / Damar içine uygulanır.

 • Etkin madde: Her bir ampul 45.5 mg feniramin maleat içerir.
 • Yardımcı maddeler: Sodyum klorür ve enjeksiyonluk su'dur.
   

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
   

Bu Kullanma Talimatında:

1. FENAMED nedir ve ne için kullanılır?
2. FENAMED'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. FENAMED nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. FENAMED'in saklanması

Başlıkları bulunmaktadır.

FENAMED ne için kullanılır?

1. FENAMED NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

FENAMED; 2 ml renksiz çözelti içeren amber renkli cam ampul içerisinde kas içine/damar içine uygulanan ve alerjik hastalıklara karşı etkili bir ilaçtır.

Her bir ampul 2 ml'de 45.5 mg feniramin maleat içerir. 5 ve 50 ampullük ambalajlar halinde kullanıma sunulmuştur.

FENAMED; akıntılı mukoza iltihabında ve sulanan egzamalarda sıvı sızıntısını azaltmak için, kurdeşen, ani aşırı duyarlılık reaksiyonları ve alerji sonucu yüz ve boğazda oluşan şişliğin tedavisinde kullanılır.

FENAMED kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

2. FENAMED'İ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

FENAMED'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

 • Feniramine karşı aşırı duyarlılığınız var ise,
 • Hamileyseniz ya da emziriyorsanız,
 • Hasta 1 yaşından küçükse,
 • Astım dahil alt solunum yolları hastalıklarınız var ise,
 • Monoamin oksidaz (MAO) inhibitörü denilen ilaçlar ile tedavi görüyor iseniz.
   

FENAMED'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

 • İdrar kesenizde bir miktar artık idrar kalmasına neden olan prostat bezinde büyüme, dar açılı göz tansiyonu (glokom), tıkanıklık oluşmuş mide ülseri (stenozlu peptik ülser), midenin piloroduodenal (bağırsağa açılan) kısmında tıkanma, idrar kesesinin boyun kısmında tıkanma, tiroid hormonu yüksekliği, gibi hastalıklarınız var ise,
 • 60 yaşında veya üzerinde iseniz,
 • Kalp-damar hastalığınız veya yüksek tansiyonunuz var ise.
 • Bu ilacın kullanılması durumunda görme bozukluğuna rastlanması ve dar açılı göz tansiyonunda, göz içi basıncının yükselmesi mümkündür; böyle durumlarda bir göz uzmanı tarafından kontrol edilmelisiniz.
   

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

FENAMED'in yiyecek ve içecek ile kullanılması:

Kullanım yolu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz, FENAMED kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız, FENAMED kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

FENAMED reaksiyon kabiliyetini azalttığından şehir trafiğine aktif olarak katılınmamalı ve araç/makine kullanılmamalıdır. İlacın alınış zamanı ve dozu çalışma zamanınıza ve tarzına uygun olmalıdır.

FENAMED'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • Merkezi sinir sistemi üzerinde etkili ilaçların, örn. güçlü yatıştırıcılar (tranklizanlar), uyku vericiler (hipnotikler), sakinleştiriciler (sedatifler), endişe giderici ilaçlar (anksiyolitik ilaçlar), afyon benzeri ağrı kesiciler (opioid analjezikler),
 • Ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçlar (nöroleptikler),
 • Monoamin oksidaz (MAO) inhibitörü denilen ilaçların ve alkolün etkisini artırdığından birlikte kullanılmamalıdır.
   

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

FENAMED nasıl kullanılır?

3. FENAMED NASIL KULLANILIR?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Hastalığınızın durumuna göre günde 1-2 defa 1/2 – 1 ampul kullanılır.

Tek bir dozun etki süresi 4-8 saattir. Tedaviye ani belirtiler geçinceye kadar devam edilmelidir.

Uygulama yolu ve metodu:

FENAMED yavaş yavaş (dakikada 1 ml) damar içine veya adale içine verilir. Piyasada bulunan kalsiyumlu ilaçlarla kombine edilmesi mümkündür, fakat daima kişinin dayanma gücü araştırılmalıdır.

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı:

1 – 3 yaş arasındaki çocuklara kas içi (IM) yoldan 1-2 defa 0.4-1 ml, 4 yaşından itibaren çocuklara günde 1-2 defa 0.8-2 ml uygulanır.

Yaşlılarda kullanımı:

60 yaş ve üzerindekilerde baş dönmesi ve tansiyon düşüklüğü (hipotansiyon) oluşturabileceğinden dikkatle uygulanmalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği/Karaciğer yetmezliği

FENAMED'in böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanımına ilişkin özel bir bilgi yoktur. Ağır karaciğer hastalığınız varsa doktorunuz ilacınızın dozunda ayarlama yapabilir.

Eğer FENAMED'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla FENAMED kullandıysanız:

FENAMED'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

FENAMED'i kullanmayı unutursanız

Eğer bir dozunuzun uygulanmasının atlanmış olabileceğini düşünüyorsanız, doktorunuzu bilgilendiriniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

FENAMED ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

FENAMED tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

FENAMED yan etkileri nelerdir?

4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, FENAMED'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
 

Aşağıdakilerden biri olursa, FENAMED'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Alerjik (anaflaktik) şok; yutma ve nefes almada zorluğa yol açan yüz, dudaklar, ağızda ve boğazda şişme
 • Kan basıncının düşmesi
 • Kalp atım sayısının artması
 • Anormal kalp kasılması (ekstra sistol); düzensiz kalp atımları, göğüste sıkışma
   

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin FENAMED'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Çarpıntı
 • Seri ani kasılmalar
 • Bronş salgılarının yoğunluğunda artış
 • Sinir iltihabı (nevrit)
 • Sık idrar yapma isteği, güç idrar yapma, idrar birikmesi
   

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

 • Kaşıntı
 • Ağız ve boğazda kuruluk
 • Aşırı terleme
 • Baş ağrısı, baş dönmesi
 • Uyuşukluk
 • Sakinleşme, uyku hali
 • Koordinasyon bozukluğu
 • Yorgunluk, sersemlik
 • Işığa duyarlılık, rahatsızlık hissi, sinirlilik
 • Titreme
 • Uykusuzluk
 • Aşırı hareketlilik (öfori)
 • Karıncalanma
 • Bulanık görme, çift görme
 • Kulak çınlaması
 • Burun tıkanıklığı
   

Bunlar FENAMED'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.tick.gov.tr sitesinde yer alan ‘' İlaç Yan Etki Bildirimi'' ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

FENAMED nasıl saklanır?

5. FENAMED'İN SAKLANMASI

FENAMED'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FENAMED'i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz FENAMED'i kullanmayınız.

RUHSAT SAHİBİ:
Avicenna Farma Dış Ticaret ve Pazarlama A.Ş.
Adres: Şerifali Mahallesi Bayraktar Bulvarı Söyleşi Sok. No: 6 Kat:2
(34775)Ümraniye – İSTANBUL
Tel:        0216 528 60 00
Faks:      0216 528 60 98
E-mail: info@avicennafarma.com

ÜRETİM YERİ:
MEFAR İlaç Sanayi A.Ş.
Adres: Ramazanoğlu Mah. Ensar Cad No: 20
Kurtköy / Pendik- İSTANBUL
Tel:        0216 378 44 00
Faks:      0216 378 44 11
E-mail: info@mefar.com
 

Bu kullanma talimatı…/…/… tarihinde onaylanmıştır.

FENAMED kullanma talimatı?

FENAMED 45,5 MG/2 ML IM/IV ENJ. COZ. ICEREN 50 AMPUL KULLANMA TALİMATI

 

FENAMED kısa ürün bilgisi?

FENAMED 45,5 MG/2 ML IM/IV ENJ. COZ. ICEREN 50 AMPUL KISA ÜRÜN BİLGİSİ

FENAMED detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8698622750131
ATC Kodu R06AB05
ATC Adı pheniramine
Etkin Madde FENIRAMIN
Referans ESDEGER
Fiyat Koruması FIYAT KORUMALI URUN
Fiyat Kararnamesi 0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
Eşdeğeri 2 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU YOK
Firma Adı AVİCENNA FARMA DIŞ TİC. VE PAZ. A.Ş.
Birim Miktar 45,5+2
Birim Cinsi MG/ML
Ambalaj Miktarı 50
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal IMAL
Kaynak Ülke TURKIYE

FENAMED ATC sınıfı nedir?

 • R – SOLUNUM SİSTEMİ
 • R06 – SİSTEMİK KULLANILAN ANTİHİSTAMİNİKLER
 • R06A – SİSTEMİK KULLANILAN ANTİHİSTAMİNİKLER
 • R06AB – ALKİLAMİNLERİN YERİNE GEÇENLER
 • R06AB05 – FENİRAMİN

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz