FENISTIL % 0.1 JEL

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  FENISTIL SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenir.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenir
  • Yatarak Tedavi     :Ödenir

  FENISTIL özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  class=”i”>FENİSTİL JEL %0.1

  Cilt üzerine uygulanır.

  • Etkin madde: Her 1 g jel, 1 mg dimetinden maleat içerir.
  • Yardımcı maddeler: Benzalkonyum klorür, sodyum edetat, karbomer, propilen glikol, sodyum hidroksit (pH için), saf su

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında

  1. FENİSTİL nedir ve ne için kullanılır?
  2. FENİSTİL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. FENİSTİL nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. FENİSTİL’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  FENISTIL ne için kullanılır?

  class=”tbap”>1. FENİSTİL NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?
  • FENİSTİL etkin madde olarak %0.1 oranında (1 mg/g) dimetinden maleat içeren, renksiz ve kokusuz, jel formunda bir ilaçtır.
  • FENİSTİL topikal antihistaminikler olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir ve alerjik cilt reaksiyonları ve diğer çeşitli nedenlere bağlı kaşıntıyı giderir. Cilde uygulandığında birkaç dakika içinde kaşıntı ve tahrişi geçirir.
  • FENİSTİL 30 g’lık tüpler ile kullanıma sunulmaktadır.
  • FENİSTİL,
   -İltihabi olmayan cilt hastalıklarına (dermatoz) bağlı kaşıntılar,
   -Döküntü (ürtiker),
   -Böcek ısırmaları,
   -Güneş yanıkları ve yüzeysel hafif yanıklarda kullanılır.

  FENISTIL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  class=”gray_accordion_box_title”>2. FENİSTİL’İ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  FENİSTİL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer:

  • Dimetinden maleata veya FENİSTİL’in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz var ise
  • FENİSTİL’i, bebeklerin ve küçük çocukların geniş cilt alanlarında, özellikle soyulma ya da enflamasyon varsa, kullanmayınız.

  FENİSTİL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  • FENİSTİL’in uygulandığı alanları uzun süre güneşe maruz bırakmayınız.
  • Çok ciddi kaşıntılarınız ve/veya geniş yaralarınız varsa FENİSTİL kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  FENİSTİL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  FENİSTİL’in uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Hamile iseniz FENİSTİL’i, ciltte geniş alanlara, özellikle soyulma ya da iltihaplanma varsa, uygulamayınız..

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bebeğinizi emziriyorsanız FENİSTİL’i, ciltte geniş alanlara, özellikle soyulma ya da iltihaplanma varsa, uygulamayınız.
  • FENİSTİL’i meme uçlarına sürmeyiniz.

  Araç ve makine kullanımı

  FENİSTİL’in araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde etkisi yoktur.

  FENİSTİL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  FENİSTİL propilen glikol içerdiğinden deride tahrişe neden olabilir..

  FENİSTİL benzalkonyum klorür içerdiğinden tahriş edici deri reaksiyonlarına sebep olabilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  FENISTIL nasıl kullanılır?

  class=”gray_accordion_box_title”>3. FENİSTİL NASIL KULLANILIR?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Doktorunuz başka şekilde tavsiye etmediği takdirde, günde 2-4 defa uygulayınız. Bir hafta içinde şikayetlerinizde düzelme olmazsa doktorunuza danışınız..

  Hamileliğin ilk 3 ayı sonrasında incelmiş, gergin ve iltihaplı cilt yüzeyine sürülmemesi dikkatle kullanılması gerekir.

  Uygulama yolu ve metodu

  FENİSTİL’i derinin etkilenen bölgesine sürünüz.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanım

  FENİSTİL’i bebeklerin ve küçük çocukların geniş cilt alanlarında, özellikle soyulma ya da iltihaplanma varsa uygulamayınız.

  Özel kullanım durumları

  Özel kullanım durumu yoktur.

  Eğer FENİSTİL’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla FENİSTİL kullandıysanız

  FENİSTİL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz..

  FENİSTİL’i kullanmayı unutursanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

  FENİSTİL ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

  Bulunmamaktadır.

  FENISTIL yan etkileri nelerdir?

  class=”gray_accordion_box_title”>4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

  Tüm ilaçlar gibi, FENİSTİL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Karşılaşılabilecek yan etkiler için şu terimler ve sıklık dereceleri kullanılmıştır:

  • Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir..
  • Yaygın: 10 hastanın birinden az fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
  • Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
  • Seyrek: 1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
  • Çok Seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
  • Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Deri ve deri altı doku hastalıkları

  Bilinmiyor: Ciltte hafif kuruluk, hafif yanma hissi

  Bilinmiyor: Alerjik deri reaksiyonları

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  FENISTIL nasıl saklanır?

  class=”gray_accordion_box_title”>5. FENİSTİL’İN SAKLANMASI

  FENİSTİL’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız..

  25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Etiketin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra FENİSTİL’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz FENİSTİL’i kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  RUHSAT SAHİBİ

  GlaxoSmithKline Tüketici Sağlığı A.Ş
  Levent, Şişli-İSTANBUL

  ÜRETİM YERİ

  Sanofi İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.,
  Lüleburgaz-Kırklareli

  Bu kullanma talimatı 22.05.2019 tarihinde onaylanmıştır.

  FENISTIL kullanma talimatı?

  AZARGA STERIL SUS. GOZ DAMLASI 5 ML KULLANMA TALİMATI

   

  FENISTIL kısa ürün bilgisi?

  AZARGA STERIL SUS. GOZ DAMLASI 5 ML KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  FENISTIL detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8681291340178
  ATC KoduD04AA13
  ATC Adıdimetindene
  Etkin MaddeDIMETINDEN MALEAT
  ReferansREFERANS
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMALI URUN
  Fiyat Kararnamesi4 – FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 15,80 TL VE ALTINDA OLANLAR
  Eşdeğeri1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
  Firma AdıGLAXOSMITHKLINE TÜKETİCİ SAĞLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
  Birim Miktar0,001
  Birim CinsiMG
  Ambalaj Miktarı30
  ReçeteNORMAL RECETE
  İthal / İmalIMAL
  Kaynak ÜlkeYUNANISTAN

  FENISTIL ATC sınıfı nedir?

  • D – DERMATOLOJİK PREPARATLAR
  • D04 – ANTİHİSTAMİNİKLER, ANESTEZİKLER VB. DAHİL ANTİPRÜRİTİKLER
  • D04A – ANTİHİSTAMİNİKLER, ANESTEZİKLER VB. DAHİL ANTİPRÜRİTİKLER
  • D04AA – TOPİKAL KULLANIM İÇİN ANTİHİSTAMİNİKLER
  • D04AA13 – DİMETİNDEN

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz