FLORON G 1733 MBQ/ML IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 1 FLAKON

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  FLORON G SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenmez.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
  • Yatarak Tedavi     :Ödenmez

  FLORON G özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  FLORON G 1733 MBq/mL i.v enjeksiyonluk çözelti içeren flakon

  Damar içine uygulanır.

  FLORON G 1733 MBq/ml enjeksiyonluk çözelti içeren flakon

  1 ml’si kalibrasyon tarih ve saatinde 1733 MBq/ml Florodeoksiglukoz (18F) içerir. Her bir flakondaki aktivite kalibrasyon tarih ve saatinde 520 MBq ile 17.33 GBq arasında değişir.

  • Etkin madde: Florodeoksiglukoz (18F): 1733 MBq/ml
  • Yardımcı maddeler: enjeksiyonluk su.

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz. Çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • E ğ er ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danı ş ınız.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. FLORON G nedir ve ne için kullanılır?
  2. FLORON G’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. FLORON G nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. FLORON G’nin saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  FLORON G ne için kullanılır?

  1. FLORON G nedir ve ne için kullanılır?

  FLORON G nükleer tıp testlerinden bir tanesi olan Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) taramasında kullanılan radyoaktif bir ilaçtır.

  FLORON G 10 mL’lik çok dozluk (multidoz) berrak cam şişelerde sunulur. Her şişe maksimum 10 mL enjeksiyonluk çözelti içerir.

  FLORON G radyoaktif şeker benzeri bir moleküldür. Damarınıza enjekte edildikten sonra vücudunuzda şeker ihtiyacı olan bölgelerde toplanır. İlacın radyoaktif kısmı (18F); gözle görülmeyen sadece kamera ile belirlenebilen radyasyon yayar. PET kamerası tarafından toplanılan bu sinyaller tarama sonrası görüntüye dönüştürülür.

  FLORON G sadece teşhis amaçlıdır. Hastalığınızın nedenini belirlemek için aşağıda belirtilen durumlarda kullanılabilir:

  • Onkoloji: Kanser hücrelerinin artmı ş ş eker alımı nedeni ile FLORON G bu hücrelerde birikir. Böylelikle kanserin erken teşhis ve takibi, yüksek hassasiyetle kitlenin iyi ya da kötü huylu (benign/malign) olduğunun belirlenmesi, kanserin tekrar etmesi ve yayılımının saptanması ve tedavinin planlanması (evrelendirme, radyoterapi planlama, biyopsi yeri seçimi)
  • Kardiyoloji: Kalp krizi sonrası canlılı ğ ını yitiren kalp kası (miyokard) hücrelerinde azalmış şeker tutulumunun değerlendirildiği FLORON G PET taraması ile kalp krizi sonrası kalpteki hasarın saptanarak kalbi besleyen damarların (koronerlerin) yeniden açılması (revaskülarizasyon) cerrahisinden yarar görecek hastaların belirlenmesinde
  • Nöroloji: Epileptik odaklarda artmış şeker metabolizması nedeni ile epilepsili hastalarda beynin etkilenen alanlarının görüntülenmesi. Yine azalmış glukoz metabolizması ile karakterize Alzheimer hastalığı ile diğer tipteki unutkanlık hastalıklarının birbirinden ayırt edilmesi
  • Enfeksiyon: Enfeksiyon-iltihap (enflamasyon) odaklarında artmı ş FLORON G tutulumu ile nedeni bilinmeyen ateş ve enfeksiyon odaklarının tespitinde kullanılır.

  Doktorunuz veya hemşireniz hangi amaçla ve vücudunuzun hangi bölgesine tarama yapılacağı hususunda sizi bildirecektir.

  FLORON G kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  2. FLORON G’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  FLORON G’yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  • etkin maddeye veya FLORON G’nin içerdi ğ i yardımcı maddelerden birine karşı aşırı duyarlıysanız (alerjik);
  • hamile iseniz veya emziriyorsanız
  • kan glukoz düzeyi kontrol altına alınamayan ş eker (diyabet) hastası iseniz

  FLORON G’yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  FLORON G’yi uygulamaya başlamadan önce aşağıdaki durumlarda konu ile ilgili doktorunuzu, hemşireyi veya teknisyeni haberdar ettiğinizden emin olunuz.

  Eğer;

  • radyoterapi veya kemoterapi alıyorsanız veya daha önce bu tedavileri aldıysanız
  • böbrek yetmezli ğ iniz varsa
  • ş eker (diyabet) hastası iseniz
  • enfeksiyon veya iltihabi (enflamatuvar) bir hastalı ğ ınız varsa
  • hamile olma ihtimaliniz varsa veya hamile kalmayı planlıyorsanız

  Kullanım için özel uyarılar

  Bu ilaç düşük miktarda radyoaktivite içerir. Enjeksiyon öncesi doktorunuz bu tetkikin faydaları ve riskleri konusunda sizi bilgilendirecektir.

  FLORON G uygulamasından önce ağır fiziksel aktiviteden kaçınılmalıdır.

  Görüntü alma işlemi sırasında yatar pozisyonda konuşmadan ve bir şey okumadan istirahat halinde olmanız gerekmektedir.

  Beyin glikoz metabolizması beyin aktivitesine bağlıdır. Bu nedenle FLORON G ile PET taramasını nörolojik nedenlerden dolayı yaptırıyor iseniz; tarama öncesi yeterli bir istirahat dönemi geçirmeniz gerekmektedir.

  FLORON G ile PET taramasını kardiyak (kalp hastalıkları) nedenlerden dolayı yaptırıyorsanız glukoz yüklemesi gerekebilir. Şeker (diyabet) hastası iseniz bu durumda size glukoz ile beraber insulin enjeksiyonu da yapılacaktır.

  “Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız”

  FLORON G’nin yiyecek ve içecek ile kullanılması

  FLORON G enjeksiyonundan en az 4saat önce beslenmeyi kesmelisiniz.

  Bu süre zarfında istediğiniz kadar sıvı tüketebilirsiniz ANCAK şekerli içecekler TÜKETMEYİNİZ

  Görüntüleme işleminden önce yemek yediyseniz veya su harici sıvı aldıysanız mutlaka taramayı yapacak doktorunuza haber veriniz. Ancak doktorunuzun önerdiği miktarda su içebilirsiniz.

  Mesane (idrar kesesi) radyasyon maruziyetini azaltmak için PET tarama sonrası sizden yeteri kadar su içmeniz ve mümkün olduğunca sık idrara çıkmanız istenecektir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelik döneminde bu ilaç kullanılmaz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu veya hamile olma ihtimaliniz olduğunu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme döneminde bu ilacın kullanımı kaçınılmaz olursa, ilaç enjeksiyonundan önce annenin sütü sağılıp sonraki kullanım için saklanabilir. İlacın enjeksiyonunu takiben en az 12 saat süre ile bebek emzirilmemeli ve bu süre boyunca sağılan süt atılmalıdır.

  Ayrıca bu 12 saatlik sürede anne çocukla temastan kaçınmalıdır.

  Araç ve makine kullanımı

  FLORON G’nin araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

  FLORON G’nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Floron G’de hacim tamamlayıcı olarak steril enjeksiyonluk su bulunmaktadır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bazı ilaçlar FLORON G PET tarama sonuçlarını etkileyebilir.

  Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız bunlar hakkında doktorunuza, hemşirenize veya teknisyene bilgi veriniz.

  • Prednisolon, deksametazon veya hidrokortizon gibi kortikosteroidler,
  • Adrenalin, noradrenalin veya dopamin gibi katekolaminler,
  • Valproat, karbamazepin, fenitoin veya fenobarbital gibi epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçlar,
  • Glukoz ve/veya insülin,
  • Koloni stimüle edici faktörler, (kanser tedavisinde kullanılan)
  • Bitkisel ilaçlar.

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  FLORON G nasıl kullanılır?

  3. FLORON G nasıl kullanılır?

  RADYOFARMASÖTİKLER SADECE NÜKLEER TIP UZMANLARI TARAFINDAN

  NÜKLEER TIP MERKEZLERİNDE UYGULANMALIDIR.

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

  Size uygulanacak ilaç miktarı, uygulamadan beklenilen sonucu sağlayacak mümkün olan en düşük doz olacaktır.

  Uygulama yolu ve metodu

  Doktor tarafından damar içine (intravenöz) uygulanır.

  Eğer FLORON G’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı:

  Çocuklarda dozun vücut ağırlığına göre düzenlenmesi gerekmektedir. Doktorunuz gerekli dozu belirleyecektir.

  Yaşlılarda kullanımı:

  65 yaş ve üzeri hastalar için özel bir doz önerisi yoktur.

  Özel kullanım durumları:

  Böbrek fonksiyonu azalmış hastalarda dozun ayarlanması gerekmektedir.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla FLORON G kullandıysanız:

  FLORON G hastanede veya klinikte Nükleer Tıp Uzmanı tarafından uygulanır. Bu nedenle fazla doz verilmesi olası değildir. Herhangi bir endişeniz varsa sizinle ilgilenen doktor ile konuşmalısınız. Bu durumda doktorunuz sizi bol sıvı almanız ve sık idrara çıkarak ilacın vücuttan atılımı hızlandırmanız konusunda bilgilendirecektir.

  FLORON G’yi kullanmayı unutursanız:

  Bu ilaç Nükleer Tıp Uzmanı kontrolünde tetkik öncesi uygulanacağı için bu durum söz konusu değildir.

  FLORON G ile tedavi sonlandığında oluşabilecek etkiler

  Uygulama sonrası herhangi bir etki gözlerseniz doktorunuzu bilgilendiriniz.

  FLORON G yan etkileri nelerdir?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi, FLORON G’nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Klinik çalışmalarda FLORON G kullanımı ile yan etki rapor edilmemiştir.

  İlacın radyoaktif özellikte olması nedeni ile olası yan etkiler radyoaktiviteye bağlıdır. İyonize radyasyona maruz kalmanız kanser ve kalıtsal bozukluklara neden olabilir. Tavsiye edilen en yüksek doz FLORON G uygulanmasından sonra maruz kalacağınız radyasyon dozu bir yıl boyunca çevresel etmenler ile maruz kalacağınız radyasyon dozunun 4 katıdır. Bu doz kanser veya kalıtsal bir bozukluğa neden olacak radyasyon dozunun çok altındadır.

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  FLORON G nasıl saklanır?

  5. FLORON G’nin saklanması

  FLORON G’yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

  25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve orijinal taşıma kabı içerisinde dik olarak saklayınız.

  Üretim tarih ve saatinden itibaren 12 saat içinde kullanılmalıdır.

  Sizden ilacı elinizde tutmanız, eve götürmeniz ya da saklamanız istenmeyecektir. FLORON G yalnızca Nükleer Tıp Uzmanları tarafından Nükleer Tıp Merkezlerinde hazırlanır ve saklanır.

  Taşıma kabı üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra FLORON G’yi kullanmayınız.

  Kullanılmamış ilaç ya da atıklar “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun “Radyoaktif Madde Kullanımından Oluşan Atıklara İlişkin Yönetmeliği” kurallarına uygun olarak bertaraf edilmelidir.

  Ruhsat sahibi:
  Nukleon Nükleer Teknoloji Araştırma San ve Tic Ltd Şti
  Çiftehavuzlar mah. Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Arge-2
  34200 Esenler-İSTANBUL

  Üretici:
  Nukleon Nükleer Teknoloji Araştırma San ve Tic Ltd Şti
  Çiftehavuzlar mah. Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Arge-2
  34200 Esenler-İSTANBUL

  Bu kullanma talimatı 13.02.2014 tarihinde onaylanmıştır.

  FLORON G kullanma talimatı?

  FLORON G 1733 MBQ-ML FLAKON KULLANMA TALİMATI

   

  FLORON G kısa ürün bilgisi?

  FLORON G 1733 MBQ-ML FLAKON KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  FLORON G detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8680157450013
  ATC KoduV09IX04
  ATC Adıfludeoxyglucose (18F)
  Etkin MaddeFLORODEOKSIGLUKOZ (18F)
  ReferansESDEGER
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMASIZ URUN
  Fiyat Kararnamesi0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
  Eşdeğeri2 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU YOK
  Firma AdıNÜKLEON NÜKLEER TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
  Birim Miktar1733
  Birim CinsiMBQ
  Ambalaj Miktarı1
  ReçeteNORMAL RECETE
  İthal / İmalIMAL
  Kaynak ÜlkeTURKIYE

  FLORON G ATC sınıfı nedir?

  • V – ÇEŞİTLİ
  • V09 – DİYAGNOSTİK RADYOFARMASÖTİKLER
  • V09I – TÜMÖR TEŞHİSİ
  • V09IX – TÜMÖR TEŞHİSİ İÇİN DİĞER DİYAGNOSTİK RADYOFARMASÖTİKLER
  • V09IX04 – FLUDEOKSİGLUKOZ (18F)

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz