FULLCAIN AMPUL 2ML 100AMPUL

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  FULLCAIN AMPUL SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenmez.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
  • Yatarak Tedavi     :Ödenmez

  FULLCAIN AMPUL özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  FULLCAİN ampul (40 mg/ml Artikain Hidroklorür, 0.006 mg/ml Epinefrin Hidroklorür)

  Diş etlerine uygulanır.

  • Etkin madde:    1 ml’de

  Artikain hidroklorür Epinefrin hidroklorür • Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, sodyum metabisülfît, enjeksiyonluk su

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. FULLCAİN nedir ve ne için kullanılır?
  2. FULLCAİN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. FULLCAİN nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. FULLCAİN’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  FULLCAIN AMPUL ne için kullanılır?

  1. FULLCAİN nedir ve ne için kullanılır ?

  FULLCAÎN’in içinde artikain hidroklorür ve epinefrin hidroklorür etkin maddeleri bulunur. Ampul içinde solüsyonun 1 mL’sinde 40 mg artikain hidroklorür ve 0.006 mg epinefrin hidroklorür vardır. Ambalajı içinde her biri 2 mL enjeksiyon solüsyonu içeren 20 ampul bulunur.

  FULLCAİN lokal (bölgesel) anestezi yapan bir ilaçtır. Amid yapılı bir lokal anesteziktir. FULLCAİN deri altına uygulanan lokal etkili bir anesteziktir. Anestezik etkisini çabuk gösterir ve güvenlidir.

  FULLCAİN aşağıdaki belirtilen durumlarda kullanılır:

  • Komplikasyonsuz tek veya birden fazla diş çekimi,
  • Çürük bölgenin temizlenmesi ve diş dokusunun inceltilmesi gibi diş hekimliği ile ilgili rutin müdahalelerde, özellikle ağır genel hastalıkları olan kimselerde kullanılır.

  FULLCAIN AMPUL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  2. FULLCAİN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  FULLCAİN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer,

  • FULLCAÎN’in içindeki artikaine, epinefrine ve metabisülfıt de dahil olmak üzere sülfitlere veya ilacın içerdiği diğer maddelerden birine karşı alerjiniz varsa,
  • Astım hastasıysanız ve sülfitlere aleıjiniz varsa (şiddetli astımda bronşlarda daralma gibi ani alerjik reaksiyonlara neden olabilir),
  • FULLCAİN epinefrin içerdiğinden:
  • Sizde kalp atım hızında (ani başlangıç ve bitiş gösteren) artış varsa,
  • Kalp atımının hızlanmasıyla birlikte ritim bozukluğu varsa,
  • Son 3 İle 6 ay içinde miyokard enfaktüsü geçırdiyseniz, son 3 ay içinde koroner arter bypass nakli olduysanız,
  • Böbrek üstü bezindeki bir tümörün neden olduğu, Feokromasitoma hastasıysanız,
  • Kalp için seçici özellik taşımayan beta-bloker (örneğin propranolol) kullanıyorsanız
  • Sizde hipertiroidizm (vücutta tiroid hormonunun gereğinden fazla üretilmesi durumu) varsa
  • Göz içi basıncınız yüksekse (sizde dar açılı glokom varsa)
  • Depresyon veya Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar (trisiklik antidepresanlar, MAO inhibitörleri) alıyorsanız,

  FULLCAİN kullanmayınız.

  FULLCAİN damar içine uygulanmamalıdır. İltihaplı bölgeye enjekte edilmemelidir.

  Kullanımı için bir zorunluluk olmadıkça FULLCAİN, kolinesteraz adlı bir enzim eksikliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

  FULLCAİN epinefrin içerdiğinden, uç noktaların (örneğin parmakların) anestezisinde kullanılmaz.

  1 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmaz.

  FULLCAİN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ.

  Eğer,

  • Kalp damar hastalığı
  • Beyin damarları İle ilgili bir bozukluk veya felç öyküsü
  • Kronik bronş iltihabı veya amfizem (doku veya organlarda aşın hava birikmesi)
  • Şeker hastalığı
  • Vücutta tiroid hormonunun gereğinden fazla üretilmesi
  • Ciddi kaygı durumu varsa

  Düşük epinefrin içeriğine sahip olan FULLCAÎN’in kullanılması önerilmektedir.

  FULLCAİN artikain içerdiğinden:

  • Kalp atımınız belirgin derecede yavaşlamışsa,
  • Kalbinizde ileti bozuklukları varsa (örn 2. veya 3. derece AV blok),
  • Tansiyonunuz ileri derecede düşükse,
  • Sara hastalığı geçirdiyseniz,

  FULLCAİN epinefrin içerdiğinden:

  • Uçucu yapıda olan ve solunum yolu ile verilen anesteziklerle birlikte kullanıldığında,
  • Şeker hastasıysanız (kan şekerinde değişiklik olabileceğinden),

  FULLCAİN’i kullanırken dikkatli olunmalıdır.

  Aşağıdaki durumlarda FULLCAİN’i dikkatli kullanınız:

  • Sizde ağır böbrek ve karaciğer bozukluğu varsa
  • Alerjik astımınız varsa
  • Kan sulandırıcı bir ilaç (aspirin, heparin) kullanıyorsanız.

  FULLCAİN doping testlerinde pozitif cevap verebilir.

  • Kullanımı için bir zorunluluk olmadıkça FULLCAİN, kolinesteraz adlı bir enzim eksikliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.
  • Enjeksiyon sırasında baş dönmesi, huzursuzluk, uyuşukluk gibi ilk yan etkiler meydana çıkacak olursa doktorunuz enjeksiyona son verecektir ve gerekli müdahaleleri yapacaktır.

  FULLCAİN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Kullanım yolu nedeniyle yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

  Bu ilaç bir süre ağız içinde hissizlik yaratabilir. Ağız içindeki his kaybı tamamen geri dönene kadar yemek yemekten, sakız çiğnemekten, sıcak sıvılar içmekten kaçımmz. Ağzının hissizken bir şeyleri çiğnemek; yanlışlıkla dil, dudaklar veya yanak içlerinizi ısırarak, yaralamanıza neden olabilir.

  Çocuğunuza FULLCAİN uygulandıysa, çocuğunuzun ağzındaki hissizlik kayboluncaya kadar yemek yememesi, sakız çiğnememesi, sıcak sıvılar içmemesi konusunda dikkatli olunuz.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelik sırasında FULLCAİN kullanımının güvenliliği tam olarak tespit edilmemiştir. Hamilelik sırasında bu ilacı kullanıp kullanmayacağınız doktorunuz karar verecektir. Nasıl kullanacağınız konusunda doktorunuzun tavsiyelerine uyunuz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Anne sütüne geçen miktarı klinik bir önem taşımadığından, FULLCAÎN genellikle emzirme döneminde kullanılabilir.

  Araç ve makine kullanımı

  FULLCAİN’in kullanıldığı müdahaleden sonra, aktif şehir trafiğine çıkıp çıkmayacağınıza ve bazı makineleri kullanıp kullanmayacağınıza doktorunuz karar verecektir. Bu konuda doktorunuzun talimatlarına uyunuz.

  FULLCAİN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün her mL’sinde 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  FULLCAÎN, kalp için seçici özellik taşımayan beta-bloker (örneğin, propranolol) ilaçlarla kesinlikle birlikte kullanılmamalıdır.

  FULLCAÎN içindeki epinefrin; depresyon tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (trisiklİk antidepresanlar) ile yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (MAO inhibitörleri) ile birlikte kullanılırken dikkat edilmesi gerekir. Kan basıncını yükseltici etkisi artabilir. FULLCAÎN ‘in içerdiği adrenalin pankreastan insülin salımmını inhibe edebilir ve ağızdan kullanılan şeker hastalığı ilaçlarının etkisini azaltabilir.

  Eğer kan sulandırıcı ilaç (heparin, aspirin) kullanıyorsanız, FULLCAÎN kanama riskini artırabilir.

  Uçucu bir solunum yolu anesteziği olan Halotan, FULLCAÎN verildikten sonra aritmileri tetikleyebilir.

  FULLCAÎN, psikiyatrik hastalıklarda kullanılan fenotiyazin adlı ilaçla etkileşebilir.

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  FULLCAIN AMPUL nasıl kullanılır?

  3. FULLCAÎN nasıl kullanılır?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. FULLCAÎN, diş hekimi tarafından lokal olarak diş etlerine uygulanır.

  Değişik yaş grupları:

  Çocuklarda kullanımı:

  Doktorunuz FULLCAİN’in dozunu çocuğunuzun yaşına ve kilosuna göre ayarlayacaktır.

  Yaşhlarda kullanımı:

  Yaşlılarda en düşük dozda kullanılmalıdır.

  Özel kullanım durumları:

  Böbrek yetmezliği/Karaciğer yetmezliği

  Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda en düşük doz kullanılmalıdır.

  Eğer FULLCAİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuzu veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla FULLCAİN kullandıysanız:

  FULLCAİN, yapılacak bir cerrahi ve teşhise yönelik müdahaleden önce uzman sağlık personeli tarafından uygulanacağından, gerekenden daha fazla kullanmanız olası değildir.

  FULLCAİN’i kullanmayı unutursanız

  FULLCAÎN, uzman bir sağlık mesleği mensubu tarafından uygulanacağından, kullanmayı unutmanız söz konusu değildir.

  FULLCAÎN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

  FULLCAİN, bir cerrahi girişimden ve teşhise yönelik bir müdahaleden önce uzman sağlık personeli tarafından uygulanır. Tedaviyi sonlandıracak olan da aynı doktordur.

  FULLCAIN AMPUL yan etkileri nelerdir?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi FULLCAİN içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Yaygın

  Yaygın olmayan

  Seyrek

  Çok seyrek

  Bilinmiyor

  : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  : 1000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

  Yaygın yan etkiler:

  • Bulantı, kusma
  • Baş ağrısı
  • Ciltte uyuşma veya karıncalanma hissi (parestezi)
  • Ağız ve yüz bölgesinde duyu azalması (hipoestezi)

  Yaygm olmayan yan etkiler:

  • Kalp atımının hızlanması (taşikardi)
  • Sersemlik

  Bilinmiyor:

  • Kalp ritmi bozuklukları
  • Tansiyon yükselmesi veya düşmesi
  • Kalp atımının yavaşlaması (bradikardi)
  • Kalp yetmezliği ve yaşamı tehdit edebilen şok
  • Doza bağlı olarak (özellikle de doz aşımında veya ilacın yanlışlıkla kan daman içine enjekte edilmesi durumunda) sinir sistemi bozukluktan ortaya çıkabilir. Örneğin:
  • Huzursuzluk, sinirlilik
  • Bilinç kaybından komaya kadar varabilen uyuşukluk hali
  • Solunum durmasına kadar varabilen solunum bozuklukları
  • Kaslarda, yaygın konvülsiyonlara kadar varabilen titreme, seyirme
  • Baş bölgesine uygulanması sırasında veya hemen sonrasında genellikle geri dönüşümlü olan görme bozuklukları (bulanık görme, körlük, çift görme, göz bebeklerinin genişlemesi) ortaya çıkabilir. Bu belirtiler genellikle geri dönüşümlüdür.
  • Hatalı enjeksiyondan kaynaklanan sinirsel bozukluklar, yüz sinirlerinde harabiyet veya yüz felci, uygulama bölgesinde doku ölümü
  • Aşırı duyarlılık reaksiyonları (aleıjik reaksiyonlar). Bunlar enjeksiyon bölgesinde şişlik ve iltihap şeklinde kendini gösterebilir. Uygulama bölgesiyle sınırlı kalmayan aşın duyarlılık reaksiyonları şunlardır:
  • Kızarıklık, döküntü
  • Kaşıntı
  • Gözlerde kızarma ve sulanma,
  • Burun akıntısı
  • Yüzün, üst ve/veya alt dudağın ve/veya yanakların şişmesi,
  • Ses tellerinin bulunduğu gırtlak bölgesinde yutma güçlüğünün eşlik ettiği şişme,
  • Kurdeşen,
  • Ani aşın duyarlılığa varabilen solunum bozuklukları.
  • Sodyum metabisülfit içeriğine bağlı olarak, özellikle astımı olan hastalarda aşırı duyarlılık reaksiyonları görülebilir. Bu tür reaksiyonlar kusma, diyare, hırıltılı solunum, akut astım atağı, bilinçte bozulma veya şokla kendini gösterebilir.

  Çocuklarda görülen yan etkiler:

  Küçük çocuklarda, diş tedavisi sonrasında ağız bölgesindeki hissizliğin daha uzun sürmesi nedeniyle, kazara kendi kendini ısırmaya bağlı yumuşak doku hasarı riski erişkinlere kıyasla daha yüksektir.

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  FULLCAIN AMPUL nasıl saklanır?

  5. FULLCAİN’in saklanması

  FULLCAİN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  25°C,nin altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız. Işıktan koruyunuz.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FULLCAİN’i kullanmayınız.

  Ruhsat sahibi:
  Onfarma İlaç İnşaat Tıbbi Aletler Sanayi ve Ticaret Ltd Şti.
  Kale Mah. Gazi Cad Bafra İş Hanı, No: 51 Kat: 3/12
  İlkadım / Samsun
  Tel: 0362 431 25 26
  Faks: 0362 431 25 26

  Üretim Yeri:
  İmaretçioğlu Tıbbi Aletler San. ve Tic. Ltd. Şti.
  Samsun Serbest Bölge Şubesi,
  Limaniçi-55100 / Samsun
  Tel: 0362 445 01 11
  Faks: 0362 445 18 11

  Bu kullanma talimatı……/… /…….tarihinde onaylanmıştır

  FULLCAIN AMPUL kullanma talimatı?

  FULLCAIN 2 ML AMPUL KULLANMA TALİMATI

   

  FULLCAIN AMPUL kısa ürün bilgisi?

  FULLCAIN 2 ML AMPUL KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  FULLCAIN AMPUL detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8680202600028
  ATC KoduN01BB58
  ATC Adıarticaine, combinations
  Etkin MaddeARTIKAIN + EPINEFRIN
  ReferansESDEGER
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMALI URUN
  Fiyat Kararnamesi0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
  Eşdeğeri1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
  Firma AdıONFARMA İLAÇ SANAYİ LTD.ŞTİ.
  Birim Miktar40+0,006
  Birim CinsiMG
  Ambalaj Miktarı100
  ReçeteNORMAL RECETE
  İthal / İmalIMAL
  Kaynak ÜlkeISPANYA

  FULLCAIN AMPUL ATC sınıfı nedir?

  • N – SİNİR SİSTEMİ
  • N01 – ANESTEZİKLER
  • N01B – LOKAL ANESTEZİKLER
  • N01BB – AMİDLER
  • N01BB58 – ARTİKAİN, KOMBİNASYONLARI

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz