FULLCAIN FORT AMPUL 2ML 100AMPUL

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  FULLCAIN FORT SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenmez.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
  • Yatarak Tedavi     :Ödenmez

  FULLCAIN FORT özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  FULLCAİN fort ampul 40 mg/ml Artikain Hidrokorür, 0.012 mg/ml Epinefrin Hidroklorür

  Diş etlerine uygulanır.

  • Etkin madde:

  1 ml’de

  Artikain hidroklorür Epinefrin hidroklorür

  40 mg

  0.012 mg

  ♦ Yardımcı maddeler:

  Sodyum klorür, sodyum metabisülfıt, enjeksiyonluk su

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. LFULLCAİN FORT nedir ve ne için kullanılır?
  2. FULLCAİN FORT’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. FULLCAİN FORT nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. FULLCAİN FORT’un saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  FULLCAIN FORT ne için kullanılır?

  1. FULLCAİN FORT nedir ve ne için kullanılır?

  ULLCAÎN fort’un içinde artikain hidroklorür ve epinefrin hidroklorür etkin maddeleri bulunur. Ampul içinde solüsyonun 1 mİ’ sinde 40 mg artikain hidroklorür ve 0.012 mg epinefrin hidroklorür vardır. Ambalajı içinde her biri 2 mİ enjeksiyon solüsyonu içeren 20 ampul bulunur.

  FULLCAİN fort ampul sadece dişle ilgili anestezide kullanılır.

  FULLCAİN fort lokal (bölgesel) anestezi yapan bir ilaçtır. Asitamid tipi bir lokal anesteziktır. FULLCAİN fort bir deri altına uygulanan lokal etkili bir anesteziktir. Anestezik etkisini çabuk gösterir ve güvenlidir.

  FULLCAİN fort, aşağıdaki belirtilen durumlarda kullanılır:

  Kuvvetli bir kanlanma bozukluğuna neden olan mukoza ve kemik müdahalelerinde, diş özü üzerindeki cerrahi müdahalelerde, iltihaplı diş etlerinin neden olduğu çürük dişlerin çekimlerinde, kırık dişlerin çekiminde, uzun süreli cerrahi müdahalelerde, diş ve diş eti ile ilgili diğer müdahaleler (perkütan osteosentez, kist çıkarılması, kök ucunun çıkartılması), duyarlığı yüksek olan dişlerde çürük bölgenin temizlenmesi ve diş dokusunun inceltilmesi gibi müdahalelerde kullanılır.

  FULLCAIN FORT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  2. FULLCAİN FORT’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  FULLCAİN FORT’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer,

  • FULLCAİN fort’un içindeki artikaine, epinefrine ve metabisülfıt de dahil olmak üzere sülfıtlere veya ilacın içerdiği diğer maddelerden birine karşı alerjiniz varsa,
  • Astım hastasıysanız ve sülfîtlere alerjiniz varsa (şiddetli astımda bronşlarda daralma gibi ani alerjik reaksiyonlara neden olabilir),
  • Stabil olmayan anjina pektoris (kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı), kalp kası yetmezliği (miyokard enfeksiyonu) ve şiddetli hipertansiyonda,
  • FULLCAİN FORT epinefrin içerdiğinden:
  • Sizde kalp atım hızında ani başlangıç ve bitiş gösteren artış varsa,
  • Kalp atımının hızlanmasıyla birlikte ritim bozukluğu varsa,
  • Son 3 İle 6 ay içinde kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı (angina pectoris) geçirdiyseniz, son 3 ay içinde koroner arter bypass ameliyatı olduysanız,
  • Böbrek üstü bezindeki bir tümörün neden olduğu Feokromasitoma hastasıysanız,
  • Kalp için seçici özellik taşımayan beta-bloker (örneğin, propranolol) kullanıyorsanız
  • Sizde hipertiroidizm (vücutta tiroid hormonunun gereğinden fazla üretilmesi durumu) varsa
  • Göz içi basıncınız yüksekse (sizde dar açılı glokom varsa) gibi bozukluklar varsa,
  • Depresyon veya Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar (trisiklik antidepresanlar, MAO inhibitörleri) alıyorsanız,

  FULLCAİN FORT kullanmayınız.

  FULLCAİN FORT damar İçine uygulanmamalıdır. İltihaplı bölgeye enjekte edilmemelidir.

  Kullanımı için bir zorunluluk olmadıkça FULLCAİN FORT, kolinesteraz adlı bir enzim eksikliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

  FULLCAİN FORT epinefrin içerdiğinden, uç noktaların (örneğin parmakların) anestezisinde kullanılmaz.

  1 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmaz.

  FULLCAİN FORT’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

  • Kalp damar hastalığı
  • Beyin damarları ile ilgili bir bozukluk veya felç öyküsü
  • Kronik bronş iltihabı veya amfızem (doku veya organlarda aşırı hava birikmesi)
  • Şeker hastalığı
  • Vücutta tiroid hormonunun gereğinden fazla üretilmesi
  • Ciddi kaygı durumu varsa Düşük epinefrin içeriğine sahip olan FULLCAÎN FORT’un kullanılması önerilmektedir.

  FULLCAİN FORT artıkain içerdiğinden:

  • Kalp atımınız belirgin derecede yavaşlamışsa,
  • Kalbinizde ileti bozuklukları varsa (örn 2. veya 3. derece AV blok),
  • Tansiyonunuz ileri derecede düşükse,
  • Sara hastalığı geçirdiyseniz,

  FULLCAÎN FORT epinefrin içerdiğinden:

  • Uçucu yapıda olan ve solunum yolu ile verilen anesteziklerle birlikte kullanıldığında,
  • Şeker hastasıysanız (kan şekerinde değişiklik olabileceğinden),

  FULLCAİN FORT’u kullanırken dikkatli olunmalıdır.

  Aşağıdaki durumlarda FULLCAİN FORT’u dikkatli kullanınız:

  • Sizde ağır böbrek ve karaciğer bozukluğu varsa
  • Alerjik astımınız varsa
  • Kan sulandırıcı bir ilaç (aspirin, heparin) kullanıyorsanız.

  FULLCAÎN FORT doping testlerinde pozitif cevap verebilir.

  • Kullanımı için bir zorunluluk olmadıkça FULLCAİN FORT kolİnesteraz adlı bir enzim eksikliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.
  • Enjeksiyon sırasında baş dönmesi, huzursuzluk, uyuşukluk gibi ilk yan etkiler meydana çıkacak olursa doktorunuz enjeksiyona son verecektir ve gerekli müdahaleleri yapacaktır.

  FULLCAİN FORT’un yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Kullanım yolu nedeniyle yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

  Bu ilaç bir süre ağız içinde hissizlik yaratabilir. Ağız içindeki his kaybı tamamen geri dönene kadar yemek yemekten, sakız çiğnemekten, sıcak sıvılar içmekten kaçınınız. Ağzının hissizken bir şeyleri çiğnemek; yanlışlıkla dil, dudaklar veya yanak içlerinizi ısırarak, yaralamanıza neden olabilir.

  Çocuğunuza FULLCAÎN FORT uygulandıysa, çocuğunuzun ağzındaki hissizlik kayboluncaya kadar yemek yememesi, sakız çiğnememesi, sıcak sıvılar içememesi konusunda dikkatli olunuz.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelik sırasında FULLCAİN FORT kullanımının güvenliliği tam olarak tespit edilmemiştir. Hamilelik sırasında bu ilacı kullanıp kullanmayacağınız doktorunuz karar verecektir. Nasıl kullanacağınız konusunda doktorunuzun tavsiyelerine uyunuz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Anne sütüne geçen miktarı klinik bir önem taşımadığından, FULLCAİN FORT genellikle emzirme döneminde kullanılabilir.

  Araç ve makine kullanımı

  FULLCAİN FORT’un kullanıldığı müdahaleden sonra, aktif şehir trafiğine çıkıp çıkmayacağınıza ve bazı makineleri kullanıp kullanmayacağınıza doktorunuz karar verecektir. Bu konuda doktorunuzun talimatlarına uyunuz.

  FULLCAİN FORT’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün her ml’sinde 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  FULLCAİN FORT, kalp için seçici özellik taşımayan beta-bloker (örneğin, propranolol) ilaçlarla kesinlikle birlikte kullanılmamalıdır.

  FULLCAİN FORT içindeki epinefrin; depresyon tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (trisiklik antidepresanlar) ile yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (MAO inhibitörleri) İle birlikte kullanılırken dikkat edilmesi gerekir. Kan basıncım yükseltici etkisi artabilir.

  FULLCAİN FORT’un içerdiği adrenalin pankreastan insülİn salınımım inhibe edebilir ve ağızdan kullanılan şeker hastalığı İlaçlarının etkisini azaltabilir.

  Eğer kan sulandırıcı ilaç (heparin, aspirin) kullanıyorsanız, FULLCAİN FORT kanama riskini artırabilir.

  Uçucu bir solunum yolu anesteziği olan Hal otan, FULLCAİN FORT verildikten sonra aritmileri tetikleyebilir.

  FULLCAİN FORT, psikiyatrik hastalıklarda kullanılan fenotiyazin adlı ilaçla etkileşebilir.

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  FULLCAIN FORT nasıl kullanılır?

  3. FULLCAİN FORT nasıl kullanılır?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

  FULLCAÎN FORT, diş hekimi tarafından lokal olarak diş etlerine uygulanır.

  Değişik yaş grupları:

  Çocuklarda kullanımı:

  Doktorunuz FULLCAİN FORT’un dozunu çocuğunuzun yaşına ve kilosuna göre ayarlayacaktır.

  Yaşlılarda kullanımı:

  Yaşlılarda en düşük dozda kullanılmalıdır.

  Özel kullanım durumları:

  Böbrek yetmezliği/Karaciğer yetmezliği

  Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda en düşük doz kullanılmalıdır.

  Eğer FULLCAİN FORT’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla FULLCAİN FORT kullandıysanız:

  FULLCAİN FORT, yapılacak bir cerrahi ve teşhise yönelik müdahaleden önce uzman sağlık personeli tarafından uygulanacağından, gerekenden daha fazla kullanmanız olası değildir.

  FULLCAİN FORT’u kullanmayı unutursanız

  FULLCAİN FORT, uzman bir sağlık mesleği mensubu tarafından uygulanacağından, kullanmayı unutmanız söz konusu değildir.

  FULLCAİN FORT ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

  FULLCAİN FORT, bir cerrahi girişimden ve teşhise yönelik bir müdahaleden önce uzman sağlık personeli tarafından uygulanır. Tedaviyi sonlandıracak olan da aynı doktordur.

  FULLCAIN FORT yan etkileri nelerdir?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi FULLCAİN FORT içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Yaygın

  Yaygın olmayan

  Seyrek

  Çok seyrek

  Bilinmiyor

  : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  : 1000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

  Yaygın yan etkiler:

  • Bulantı, kusma
  • Baş ağrısı
  • Ciltte uyuşma veya karıncalanma hissi (parestezi)
  • Ağız ve yüz bölgesinde duyu azalması (hipoestezi)

  Yaygın olmayan yan etkiler:

  • Kalp atımının hızlanması (taşikardi)
  • Sersemlik

  Bilinmiyor:

  • Kalp ritmi bozuklukları
  • Tansiyon yükselmesi veya düşmesi
  • Kalp atımının yavaşlaması (bradikardi)
  • Kalp yetmezliği ve yaşamı tehdit edebilen şok
  • Doza bağlı olarak (özellikle de doz aşımında veya ilacın yanlışlıkla kan damarı içine enjekte edilmesi durumunda) sinir sistemi bozuklukları ortaya çıkabilir. Örneğin:
  • Huzursuzluk, sinirlilik
  • Bilinç kaybından komaya kadar varabilen uyuşukluk hali
  • Solunum durmasına kadar varabilen solunum bozuklukları
  • Kaslarda, yaygın konvülsiyonlara kadar varabilen titreme, seyirme
  • Baş bölgesine uygulanması sırasında veya hemen sonrasında genellikle geri dönüşümlü olan görme bozuklukları (bulanık görme, körlük, çift görme, göz bebeklerinin genişlemesi) ortaya çıkabilir. Bu belirtiler genellikle geri dönüşümlüdür.
  • Hatalı enjeksiyondan kaynaklanan sinirsel bozukluklar, yüz sinirlerinde harabiyet veya yüz felci, uygulama bölgesinde doku ölümü
  • Aşırı duyarlılık reaksiyonları (alerjik reaksiyonlar). Bunlar enjeksiyon bölgesinde şişlik ve iltihap şeklinde kendini gösterebilir. Uygulama bölgesiyle sınırlı kalmayan aşırı duyarlılık reaksiyonları şunlardır:
  • Kızarıklık, döküntü
  • Kaşıntı
  • Gözlerde kızarma ve sulanma,
  • Burun akıntısı
  • Yüzün, üst ve/veya alt dudağın ve/veya yanakların şişmesi,
  • Ses tellerinin bulunduğu gırtlak bölgesinde yutma güçlüğünün eşlik ettiği şişme,
  • Kurdeşen,
  • Ani aşırı duyarlılığa varabilen solunum bozuklukları.
  • Sodyum metabisülfıt içeriğine bağlı olarak, özellikle astımı olan hastalarda aşırı duyarlılık reaksiyonları görülebilir. Bu tür reaksiyonlar kusma, diyare, hırıltılı solunum, akut astım atağı, bilinçte bozulma veya şokla kendini gösterebilir.

  Çocuklarda görülen yan etkiler:

  Küçük çocuklarda, diş tedavisi sonrasında ağız bölgesindeki hissizliğin daha uzun sürmesi nedeniyle, kazara kendi kendini ısırmaya bağlı yumuşak doku hasarı riski erişkinlere kıyasla daha yüksektir.

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  FULLCAIN FORT nasıl saklanır?

  5. FULLCAİN FORT’un saklanması

  FULLCAİN FORT’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız. Işıktan koruyunuz.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FULLCAİN FORT’u kullanmayınız.

  Ruhsat sahibi:
  Onfarma İlaç İnşaat Tıbbi Aletler Sanayi ve Ticaret Ltd Şti.
  Kale Mah. Gazi Cad Bafra İş Hanı, No: 51 Kat: 3/12
  İlkadım / Samsun
  Telefon          : 0362 4312526
  Faks               : 0362 4312526

  Üretim Yeri:
  İmaretçioğlu Tıbbi Aletler San. ve Tic. Ltd. Şti.
  Samsun Serbest Bölge Şubesi,
  Limaniçi-55100Samsun
  Telefon : (0 362) 445 01 11
  Faks               ;(0 362)445 18 ll

  Bu kullanma talimatı………. tarihinde onaylanmıştır.

  FULLCAIN FORT kullanma talimatı?

  FULLCAIN FORT 2 ML AMPUL KULLANMA TALİMATI

   

  FULLCAIN FORT kısa ürün bilgisi?

  FULLCAIN FORT 2 ML AMPUL KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  FULLCAIN FORT detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8680202600042
  ATC KoduN01BB58
  ATC Adıarticaine, combinations
  Etkin MaddeARTIKAIN + EPINEFRIN
  ReferansESDEGER
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMALI URUN
  Fiyat Kararnamesi0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
  Eşdeğeri1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
  Firma AdıONFARMA İLAÇ SANAYİ LTD.ŞTİ.
  Birim Miktar40+0,012
  Birim CinsiMG/ML
  Ambalaj Miktarı100
  ReçeteNORMAL RECETE
  İthal / İmalIMAL
  Kaynak ÜlkeALMANYA

  FULLCAIN FORT ATC sınıfı nedir?

  • N – SİNİR SİSTEMİ
  • N01 – ANESTEZİKLER
  • N01B – LOKAL ANESTEZİKLER
  • N01BB – AMİDLER
  • N01BB58 – ARTİKAİN, KOMBİNASYONLARI

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz