FUZO PLUS LIKIT JEL (50 G)

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

FUZO PLUS SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenir.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenir
 • Yatarak Tedavi     :Ödenir

FUZO PLUS özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

 

FUZO PLUS Likit Jel

Cilt üzerine uygulanır.

 • Etkin madde: 1 gr jel etkin madde olarak 10 mg nimesulid ve 50 mg lidokain içerir.
 • Yardımcı maddeler: Hidroksipropil selüloz, transcutol,metil paraben, propil paraben, deiyonize su.
   

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave somlannız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalanna vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
   

Bu Kullanma Talimatında:

1. FUZO PLUS nedir ve ne için kullanılır?
2. FUZO PLUS’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. FUZO PLUS nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. FUZO PLUS’ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

FUZO PLUS ne için kullanılır?

 

1. FUZO PLUS nedir ve ne için kullanılır?
 • FUZO PLUS, etkin madde olarak nimesulid ve lidokain içermekte olup, topikal (deriye sürülmek suretiyle uygulanan) kullanılan nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar olarak adlandırılan ilaç grubuna dahildir.
 • Likit (sıvı) jel formunda bir ürün olan FUZO PLUS her bir roll-on tüpte %1 nimesulid ve %5 lidokain içerir.
 • FUZO PLUS, 50 gram likit jel içeren polietilen roll-on tüpler (ucunda dönen top olan tüp) içinde kullanıma sunulmaktadır.
 • FUZO PLUS, aşağıdaki hastalıkların tedavisinde etkilidir;

– Bel ağrısı (lumbago), eklem kireçlenmesi (osteoartrit),

eklemi çevreleyen yumuşak dokunun iltihabı (periartrit), kas kiriş iltihabı (tendinit), kas, kiriş kılıfının iltihabı (tenosinovit), eklem çevresindeki keselerin iltihabı (bursit) ve spor yaralanmaları gibi burkulma ve ezilmenin eşlik ettiği yumuşak doku ve eklemlerin travmatik, dejeneratif ve romatizmal hastalıkları

FUZO PLUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

 

2. FUZO PLUS’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FUZO PLUS’ı aşağıdaki durumlaıda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • FUZO PLUS’ın içeriğinde bulunan etkin ve/veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise,
 • Asetilsalisilik asit içeren (aspirin vb.) ilaçlar veya nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) olarak adlandırılan ilaç grubuna dahil olan diğer ilaçlar sizde astım, alerjik burun akıntısı (rinit), ciltte kızarıklık ve kaşıntı (ürtiker), göz kapakları, dış üreme organları, dudaklar ve dil gibi yumuşak dokularda şişme (anjiyoödem) ve burun içinde et oluşumuna (nazal polip) neden oluyorsa,
 • Hamileliğinizin ilk veya son 3 aylık döneminde iseniz FUZO PLUS’ı kullanmayınız.

 

FUZO PLUS çocuklarda kullanılmamalıdır.

FUZO PLUS aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • FUZO PLUS’ı gözlere, mukozalara (ağız, burun gibi bazı organların iç yüzeylerini kaplayan dokular), enfeksiyonlu cilt bölgelerine, koltuk altına ya da derideki açık yaralara uygulamayınız. Kazara temas ettiği takdirde derhal bol su ile yıkayınız.
 • FUZO PLUS kullanımına bağlı olarak uygulama bölgesinde tahriş, kızarıklık veya kaşıntı meydana gelirse ilacı kullanmayı durdurunuz ve doktorunuza veya bir hastaneye başvurunuz.
 • FUZO PLUS'ı gerektiğinden daha geniş alanlara, uzun süre ile uygulamayınız.
 • FUZO PLUS’ı uygulama esnasında giysilerinizle temas ettirmeyiniz. Aksi takdirde giysilerinizi boyayabilir. Bu durum giysilerin yıkanmasıyla ortadan kalkar.
 • FUZO PLUS'ı sürdükten sonra uygulama bölgesini bandajla veya herhangi başka bir materyalle kapatmayınız.
 • FUZO PLUS’ı, deriye sürülmek suretiyle uygulanan (topikal) diğer ilaçlar ile aynı anda kullanmayınız.
 • Lidokain özellikle geniş deri yüzeylerine ve bilhassa da oklüzyon altında uygulandığında kalp ritim bozuklukları, nefes alma zorluğu, koma ve hatta ölüme sebebiyet verebilir. FUZO PLUS’ı “Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar” kısmında belirtildiği şekilde kullandığınızda bu etkilerin oluşması muhtemel değildir. Doktorunuz tarafından önerilen doz ve tedavi süresine harfiyen uyunuz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

FUZO PLUS’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması FUZO PLUS’ın uygulama yolu itibariyle yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileliğinizin ilk ve son 3 aylık döneminde iseniz FUZO PLUS'ı kullanmayınız.

Hamileliğinizin diğer dönemlerinde FUZO PLUS’ı kullanıp kullanamayacağınıza ancak doktorunuz karar verebilir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

FUZO PLUS'ın etkin maddelerinden biri olan lidokain anne sütüne az miktarda geçmektedir. Diğer etkin madde olan nimesulidin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle emzirme döneminde kullanılması tavsiye edilmemektedir.

Emzirme döneminde FUZO PLUS kullanımı konusunda doktorunuza danışınız.

FUZO PLUS’ı emzirmeden önce göğüs bölgesi üzerine uygulamayınız.

Araç ve makine kullanımı

FUZO PLUS’ın araç ve makine kullanma yeteneğiniz

üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

FUZO PLUS ’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler Bileşiminde bulunan metil paraben ve propil paraben nedeniyle, alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) ve lokal deri reaksiyonlarına (örneğin temas egzamasına) ya da gözlerde ve mukoz membranlarda tahrişe (iritasyona) sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı Özellikle aşağıda belirtilen ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuzu veya eczacınızı mutlaka bilgilendiriniz. FUZO PLUS'ı topikal olarak kullanılan diğer ilaçlar ile aynı anda kullanmayınız.

 • Yüksek tansiyon (hipertansiyon) ve kalp hastalıklarının tedavisinde kullanılan ve etkin madde olarak propranolol isimli maddeyi içeren ilaçlar
 • Mide ve on iki parmak bağırsağı ülserlerinin tedavisinde kullanılan ve etkin madde olarak simetidin isimli maddeyi içeren ilaçlar
 • Kalp ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar (antiaritmik ilaçlar)
 • Epilepsi (sara) tedavisinde kullanılan ve etkin madde olarak fenitoin isimli maddeyi içeren ilaçlar
 • Sakinleştirici olarak kullanılan ve barbitüratlar olarak adlandırılan ilaç grubuna dahil olan ilaçlar

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

FUZO PLUS nasıl kullanılır?

 

3. FUZO PLUS nasıl kullanılır?
 • Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde FUZO PLUS’ı etkilenen bölgeye günde 3 veya 4 kez uygulayınız. Uygulama süresi için doktorunuza danışınız.

 • Uygulama yolu ve metodu:

FUZO PLUS yalnızca topikal kullanım içindir. FUZO PLUS’ı etkilenen bölgeye nazikçe uygulayınız. Tedavi sırasında bandajlama veya kapatma (oklüzyon) uygulamayınız. Etkilenen bölgeye FUZO PLUS’ı kuvvetli bir şekilde ovarak sürmeyiniz.

FUZO PLUS koltuk altına uygulanmamalıdır.

 • Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

FUZO PLUS 12 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılar için özel kullanım önerisi yoktur.

 • Özel kullanım durumları:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği: Ağır böbrek ve karaciğer yetmezliğiniz var ise, FUZO PLUS dikkatlice ve doktorunuzun gözetimi altında kullanılmalıdır.

Eğer FUZO PLUS’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla FUZO PLUS kullandıysanız:

FUZO PLUS'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

FUZO PLUS’ı kullanmayı unutursanız

Unutulan dozlan dengelemek için çift doz uygulamayınız.

FUZO PLUS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

FUZO PLUS tedavisi sonlandırıldığında herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

FUZO PLUS yan etkileri nelerdir?

 

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi FUZO PLUS'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Aşağıdakilerden biri olursa FUZO PLUS kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktomnuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ciddi deri döküntüleri
 • Yüz, dudaklar, dil ve boğazda şişme, nefes alma güçlüğü
 • Kalp ritminde bozukluk ve kalbe gelen kan akımının ortadan kalması sonucu kalbin durması (kardiyovasküler kollaps)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, FUZO PLUS'a karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Bilinç kaybı
 • Zaman, yer ve kişilerle ilgili olarak çevreyi algılama ve değerlendirme yeteneğinin bozulması (konfüzyon)
 • Kan basıncında düşme, kalp atışının yavaşlaması (bradikardi)
 • Kulak çınlaması
 • Bulanık veya çift görme
 • Üşüme, titreme
 • Sinirlilik, tedirginlik, öfori
 • Uyku hali

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Uygulama bölgesinde;

 • Hafif veya orta şiddette cilt tahrişi
 • Kızarıklık (eritem)
 • Kaşıntı
 • Pullanma
 • Deri döküntüsü

Bunlar FUZO PLUS’ın hafif yan etkileridir.

Eğer kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da O 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

FUZO PLUS nasıl saklanır?

 

5. FUZO PLUS’ın saklanması

FUZO PLUS’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız Ambalajdaki son kullanma tarihinde sonra FUZO PLUS’ı kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz FUZO PLUS’ı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:      GENERİCA İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Maslak-Sarıyer/İSTANBUL Tel: 0 212 376 65 00 Faks: 0 212 213 53 24

Üretim yeri:          MERKEZ Lab. İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Taşdelen-Çekmeköy/İSTANBUL

Bu kullanma talimatı 24.10.2016 tarihinde onaylanmıştır.

FUZO PLUS kullanma talimatı?

FUZO PLUS LIKIT JEL KULLANMA TALİMATI

 

FUZO PLUS kısa ürün bilgisi?

FUZO PLUS detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8699293341031
ATC Kodu M02AA
ATC Adı Antiinflammatory preparations, non-steroids for topical use
Etkin Madde LIDOKAIN + NIMESULID
Referans ESDEGER
Fiyat Koruması FIYAT KORUMASIZ URUN
Fiyat Kararnamesi 0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
Eşdeğeri 1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
Firma Adı GENVEON İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Birim Miktar 50
Birim Cinsi G
Ambalaj Miktarı 1
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal IMAL
Kaynak Ülke TURKIYE

FUZO PLUS ATC sınıfı nedir?

 • M – KAS-İSKELET SİSTEMİ
 • M02 – KAS VE EKLEM İÇİN TOPİKAL ÜRÜNLER
 • M02A – KAS VE EKLEM İÇİN TOPİKAL ÜRÜNLER
 • M02AA – STEROİD OLMAYAN TOPİKAL ANTİENFLAMATUVAR PREPARATLAR
 • M02AA – STEROİD OLMAYAN TOPİKAL ANTİENFLAMATUVAR PREPARATLAR

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz