GADEXON 8 MG/2 ML IM/IV ENJ. COZ. ICEREN 100 AMPUL

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  GADEXON SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenmez.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
  • Yatarak Tedavi     :Ödenmez

  GADEXON özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  GADEXON 8 mg / 2 ml ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ

  Kas içine ve damar içine uygulama içindir.

  Steril

  • Etkin madde: Her bir ampul, 8 mg Deksametazon-21-fosfata eşdeğer 8,753 mg Deksametazon- 21-disodyum fosfat içerir.
  • Yardımcı maddeler: Kreatinin, sodyum metabisülfit (E223), metil paraben (E218), propil paraben (E216), disodyum EDTA dihidrat, %10'luk sodyum hidroksit (pH ayarlayıcısı olarak) ve enjeksiyonluk su.
    

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
    

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. GADEXON nedir ve ne için kullanılır?
  2. GADEXON'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. GADEXON nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. GADEXON'un saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  GADEXON ne için kullanılır?

  1. GADEXON NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

  GADEXON, kortikosteroid (hormonlara benzeyen ilaçlar) grubuna dahil bir ilaç olan deksametazon içeren ampuldür.

  GADEXON, kas içine/damar içine uygulanan renksiz bir çözelti olup, kortikosteroid olarak adlandırılan ilaç grubuna aittir. Etkin madde olarak 2 ml'de 8 mg deksametazon-21-fosfat içerir ve 1 ve 100 ampullük ambalajlar halinde kullanıma sunulmuştur.

  GADEXON, deksametazon etkin maddesini içermektedir.

  GADEXON, vücutta iltihap ile ilgili çeşitli hastalıkların tedavisinde etkilidir.

  Deksametazon alerjik bozukluklar, endokrin hastalıklar (hormonlarla ilgili hastalıklar), deri hastalıkları, romatizmal hastalıklar, göz ile ilgili (oftalmik) hastalıklar, kan hastalıkları, ödeme yol açan hastalıklar, sindirim sistemi hastalıkları, iltihabi bağ dokusu hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları veya solunum bozuklukları gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır.

  GADEXON kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  2. GADEXON'U KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  GADEXON'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer,

  • Deksametazon'a veya GADEXON' un bileşimindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığınız var ise,
  • Tüm vücudunuzu etkileyen bir enfeksiyonunuz var ise,
  • Aşı yaptırmanız gerekiyorsa, özellikle de canlı aşılar (kızamık, kızamıkçık, kabakulak, suçiçeği, oral çocuk felci, sarı humma, BGC tüberküloz aşısı, vb.)
    

  GADEXON'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

  • Kalp yetmezliğiniz var ise,
  • Çevrenizde suçiçeği veya kızamık geçirmiş insanlar var ise, uzak durunuz.
  • Tüberküloz hastalığınız var ise,
  • Karaciğer ya da böbrek probleminiz var ise,
  • Yüksek kan basıncı ya da diyabet hastalığınız var ise,
  • Kemik erimesi (osteoporoz) ya da kas zayıflığınız var ise,
  • Sindirim sistemi ya da mide probleminiz var ise,
  • Göz bozukluğunuz varsa (herpes virüsü ile),
  • Psikiyatrik sorunlarınız veya epilepsi (sara) hastalığınız var ise,
  • Göz tansiyonunuz (glokom) var ise,
  • Miyastenia gravis hastalığınız (bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı) var ise,
  • Mide (peptik) ülseriniz varsa,
  • Migreniniz varsa,
  • Parazit enfeksiyonunuz varsa,
  • Büyüme bozukluğunuz varsa,
  • Cushing sendromu'nuz (yüksek kortizol seviyesi ile seyreden bir tür hormonal hastalık) varsa,
  • Kafa travması geçiriyorsanız,
  • İnme geçirdiyseniz.
    

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  GADEXON'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  GADEXON gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Deksametazon anne sütüne geçer, bu nedenle emzirme süresince kullanılmamalıdır.

  Araç ve makine kullanımı

  GADEXON'un araç ve makine kullanımı üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

  GADEXON'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında aslında sodyum içermez.

  GADEXON yardımcı madde olarak sodyum metabisülfit (E223) içerdiğinden, nadir olarak şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonlarına ve bronkospazma neden olabilir.

  GADEXON içeriğindeki metil paraben ve propil parabenlerden dolayı alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) ve istisnai olarak bronkospazma neden olabilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız GADEXON kullanmadan önce doktorunuza bilgi veriniz:

  • Kalp ve kan rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan varfarin gibi ilaçlar, kan basıncını düşüren ilaçlar ve diüretikler (idrar söktürücüler)
  • Rifampisin ve rifabutin gibi antibiyotikler,
  • Fenitoin, karbamazepin, fenobarbitol ve primidon gibi epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçlar,
  • Aspirin veya fenilbutazon gibi ağrı kesici ya da iltihap giderici ilaçlar,
  • Diyabet (şeker hastalığı) tedavisinde kullanılan ilaçlar,
  • Potasyum düzeylerini düşürmek için kullanılan ilaçlar,
  • Aminoglutethimid gibi kanser ilaçları,
  • Burun tıkanıklığı semptomlarını hafifletmek için kullanılan efedrin,
  • Glokom (göz içi basıncının artması) için kullanılan asetazolamid,
  • Ülser (mide asidi nedeniyle oluşan yaralar) için kullanılan karbenoksolon.
    

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  GADEXON nasıl kullanılır?

  3. GADEXON NASIL KULLANILIR?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

  Uygulama yolu ve metodu:

  GADEXON, doktorunuz tarafından damar ya da kas içine uygulanır.

  Değişik yaş grupları:

  Çocuklarda kullanımı:

  Çocuklarda GADEXON başlangıç dozu, hastalığın durumuna göre değişebilir.

  Başlangıç dozu, 0.02 – 0.3 mg/kg/gün'dür ve 3 ya da 4 kısma bölünmüş olarak verilir.

  Yaşlılarda kullanımı:

  Böbrek, karaciğer veya kalp fonksiyonu azalmasının ve eşlik eden hastalığının veya diğer ilaç tedavisinin aşırı sıklığı dikkate alınarak ve genellikle dozaj aralığının düşüğünden başlayarak, yaşlılarda doz seçiminde dikkatli olunmalıdır. Özellikle kortikosteroidler ile tedavi edilen yaşlı hastalarda diyabet, sıvı retansiyonu ve hipertansiyon riski göz önünde bulundurulmalıdır.

  Özel kullanım durumları:

  Böbrek yetmezliği:

  Yukarıda belirtilen dozlar kullanılabilir.

  Karaciğer yetmezliği:

  Yukarıda belirtilen dozlar kullanılabilir.

  Eğer GADEXON'un etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz ya da eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla GADEXON kullandıysanız:

  GADEXON' dan fazla alınması ile boğazın şişmesi, deri reaksiyonu, nefes alıp vermede zorlanma görülebilir.

  GADEXON'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  GADEXON'u kullanmayı unutursanız:

  Eğer bir dozu almayı unutursanız, hatırladığınız en kısa zamanda alınız ve sonra önceki gibi devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  GADEXON ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

  Bu ilacı aniden durdurmanız tehlikeli olabilir. Eğer bu tedaviyi sonlandırmanız gerekiyorsa, doktorunuzun tavsiyelerine uyunuz.

  Doktorunuz size ilacın dozunu yavaş yavaş azaltarak sonlandıracaktır. Bu ilacı aniden sonlandırmanız durumunuzu daha kötüleştirebilir. Ayrıca, yoksunluk belirtileri yaşayabilirsiniz. Bunlar, ateş, baş ağrısı, görme bozukluğu (gözde ağrı veya göz iltihabı), hasta hissetme, kas ve eklem ağrısı, burnun iç kısmında şişlik, kilo kaybı, deride kaşıntı ve konjunktivit.

  Bu ürünün kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  GADEXON yan etkileri nelerdir?

  4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

  Tüm ilaçlar gibi GADEXON'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Eğer bir yan etki yaşarsanız, yan etkilerden biri kötüleşirse veya bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  Aşağıdakilerden biri olursa, GADEXON' u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Döküntü
  • Kaşınma
  • Nefes alıp vermede zorlanma ya da bayılma
  • Anjiyoödem (alerji sonucu yüz ve boğazda şişme)
    

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin GADEXON'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın
  Yaygın
  Yaygın olmayan          
  Seyrek
  Çok seyrek
  Bilinmiyor

  : 10 hastanın en az birinde görülebilir.
  : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
  : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
  : 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
  : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
  : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

   

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  Çok seyrek:

  • Depresif duygu (intihar düşüncesi dahil) hali
  • Ruh halinde aktif ya da pasif değişiklikler (aşırı taşkınlık, huzursuzluk)
  • Sinirli olma, uyku problemi, hafıza kaybı
  • Var olmayan nesneleri hissetme, görme veya duyma
  • Yalnız kalındığında korkutucu düşüncelere sahip olma
    

  Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  Bilinmiyor:

  • Mide şişkinliği
  • Bulantı veya kusma
  • Hıçkırık
  • İshal
  • Pankreas iltihabı (şiddetli sırt ya da mide ağrısı oluşumuna sebep olur)
  • Kanda tuz seviyesinde problemler
  • Kan basıncında yükselme
  • Kanın pıhtılaşması
  • Kalp krizini takiben kalp kası problemleri
  • Kan şekerinin yükselmesi
  • Kemiklerin zayıflaması, incelmesi (osteoporoz)
  • Kas zayıflığı
  • Ciltteki yaraların yavaş iyileşmesi
  • Sivilce
  • Glokom, katarakt, göz enfeksiyonları
  • Menstrual düzensizlik
  • Çocuklarda büyümenin yavaşlaması
  • Yüzde şişme
  • Nöbet veya epilepsinin tetiklenmesi
  • Şiddetli baş ağrısı
  • Yorgunluk
  • İştah artışı veya kilo kaybı
  • Ödem ve kilo artışı
    

  Bunlar GADEXON' un hafif yan etkileridir.

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  Yan etkilerin raporlanması:

  Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan ‘İlaç Yan Etki Bildirimi' ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)' ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  GADEXON nasıl saklanır?

  5. GADEXON'UN SAKLANMASI

  GADEXON'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ışıktan koruyarak saklayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra GADEXON'u kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  Eğer ambalajda herhangi bir hasar fark ederseniz GADEXON'u kullanmayınız.

  RUHSAT SAHİBİ:
  MS Pharma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
  Ergene /TEKİRDAĞ
  Tel: 0282 655 55 05

  ÜRETİM YERİ:
  Mefar İlaç San. A.Ş
  Kurtköy – Pendik/ İSTANBUL
   

  Bu kullanma talimatı…/…/… tarihinde onaylanmıştır.

  GADEXON kullanma talimatı?

  GADEXON 8 MG / 2 ML IM / IV ENJ. COZ. ICEREN AMPUL KULLANMA TALİMATI

   

  GADEXON kısa ürün bilgisi?

  GADEXON 8 MG / 2 ML IM / IV ENJ. COZ. ICEREN AMPUL KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  GADEXON detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8680222750185
  ATC KoduH02AB02
  ATC Adıdexamethasone
  Etkin MaddeDEKSAMETAZON
  ReferansESDEGER
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMALI URUN
  Fiyat Kararnamesi0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
  Eşdeğeri1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
  Firma AdıMS PHARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
  Birim Miktar8
  Birim CinsiMG
  Ambalaj Miktarı100
  ReçeteNORMAL RECETE
  İthal / İmalIMAL
  Kaynak ÜlkeTURKIYE

  GADEXON ATC sınıfı nedir?

  • H – İNSÜLİN VE CİNSİYET HORMONLARI HARİÇ SİSTEMİK HORMON PREPARATLARI
  • H02 – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN KORTİKOSTEROİDLER
  • H02A – KOMBİNE OLMAYAN SİSTEMİK KULLANIM İÇİN KORTİKOSTEROİDLER
  • H02AB – GLUKOKORTİKOİDLER
  • H02AB02 – DEKSAMETAZON

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz