GEBBRA 75 MG 56 FILM KAPLI TABLET

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  GEBBRA SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenmez.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
  • Yatarak Tedavi     :Ödenmez

  GEBBRA özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  GEBBRA 75 mg FİLM KAPLI TABLET

  Ağızdan alınır.

  • Etkin madde: Her bir film kaplı tablet 75 mg pregabalin içerir.
  • Yardımcı maddeler: Mısır nişastası, Sodyum nişasta glikolat Laktoz monohidrat, Povidon K30, Kolloidal silikondioksit, Talk, Magnezyum stearat, Opadry II Brovvn 85G265000 .
    

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz, ilaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
    

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. GEBBRA nedir ve ne için kullanılır?
  2. GEBBRA ’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. GEBBRA nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. GEBBRA ’nın saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  GEBBRA ne için kullanılır?

  1. GEBBRA NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

  GEBBRA 75 mg film tablet kahverengi, yuvarlak, bir yüzeyi düz, diğer yüzeyi derin çentikli, bikonveks film kaplı tabletler şeklindedir. Her film tablet 75 mg pregabalin içerir ve 14, 56 ve 60 film kaplı tablet PVC/ şeffaf blister içeren, karton kutuda kullanma talimatı ile sunulmaktadır.

  GEBBRA, ağızdan alman ve kısmi sara (epilepsi) nöbetlerinin tedavisinde diğer nöbet ilaçları ile birlikte ek tedavi olarak; merkezden uzak (periferik) sinir hasarına bağlı ağrının (nöropatik ağrı) tedavisinde ve yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunun tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

  GEBBRA, 18 yaş ve üstü olan yetişkinlerde kullanılır, 18 yaşın altındakilerde yeterli güvenlilik ve etkinlik bilgisi bulunmadığı için, kullanımı önerilmez.

  Nöropatik Ağrı

  GEBBRA yetişkinlerde, merkezden uzak (periferik) sinirlerin hasar görmesinden kaynaklanan uzun süreli ağrılarda kullanılır. Şeker hastalığı ve zona gibi birçok hastalık sinirlerinize zarar vererek sinir hasarına bağlı ağrıya sebep olabilir. Bu ağrı hissi sıcaklık, yanma, batma, vurma, zonklama, sızlama, uyuşma, karıncalanma şeklinde ya da elektrik çarpması, iğne batması gibi, delici, keskin veya kramp tarzında bir ağrı şeklinde tanımlanabilir.

  Nöropatik ağrı, duygu durumunuzda değişikliklere, uyuma sorunlarına ve yorgunluğa neden olup fiziksel ve sosyal yaşamınızı ve genel yaşam kalitenizi etkileyebilir.

  Epilepsi

  GEBBRA yetişkinlerde, sara nöbetlerinin bir çeşidini tedavi etmek için kullanılır (sekonder jeneralize konvülsiyonların eşlik ettiği ya da etmediği parsiyel konvülsiyonlar). Doktorunuz, almakta olduğunuz ilaçlarla durumunuzu kontrol altında tutamadığı zaman, GEBBRA’yı tedavinize ekleyebilir. GEBBRA sara nöbetlerinin tedavisinde tek başına kullanım için değildir ve her zaman sara nöbetlerini kontrol altında tutmak için kullanılan diğer ilaçlarla birlikte kullanılır.

  Yaygın Anksiyete Bozukluğu

  GEBBRA yetişkinlerde, yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunu tedavi etmek için kullanılır. Yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunun belirtileri kontrol etmesi zor olan, uzun süreli aşırı kaygı ve endişedir. Yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğu aynı zamanda huzursuzluk, ani ve şiddetli heyecan, köşeye sıkıştırılmışlık hissi, kolaylıkla bitkin düşme, konsantrasyon güçlüğü, ani unutkanlık, alınganlık hissi, kas sertliği veya uyku sorunları gibi durumlara yol açabilir. Bu günlük yaşamın sıkıntılarından ve stresinden farklıdır.

  GEBBRA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  2. GEBBRA’YI KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  GEBBRA’yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer GEBBRA’nın etkin maddesi olan pregabaline veya ilacın içeriğinde bulunan diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı hassasiyetiniz) varsa GEBBRA kullanmayınız.

  GEBBRA’yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  • Sara tedavisinde etkili (antiepileptik) ilaçlarla tedavi edilen bazı hastalarda intihar düşüncesi ve davranışı görülmüştür. Aklınızdan bu tip düşünceler geçiyor veya bu tür davranışlar sergiliyorsanız doktorunuzdan yardım almalısınız.
  • GEBBRA ile tedavi, uyku hali ve baş dönmesine neden olabileceğinden, yaşlı hastalarda kaza sonucu yaralanmaların (düşme) oranını artırabilir. Dolayısıyla, 65 yaşın üzerindeyseniz, ilacın tüm yan etkileri konusunda yeterli deneyime sahip oluncaya kadar dikkatli olmalısınız.
  • Diyabetiniz (şeker hastalığı) varsa ve pregabalin kullanımı sırasında kilo aldıysanız, diyabet ilaçlarınızda bir değişiklik yapılmasına gerek duyabilirsiniz.
  • Konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda kullanımına ilişkin sınırlı bilgi olması nedeniyle, bu durum ile ilgili bir geçmişiniz varsa pregabalin tedavisine başlamadan önce doktorunuza söyleyiniz.
  • Pregabalin kullanan bazı hastalarda böbrek yetmezliği bildirilmiştir. Eğer idrara çıkmanızda azalma fark ederseniz doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz bu durumu düzeltmek için ilaç kullanımını kesebilir.
  • Pazarlama sonrasında alerji sonucu yüz ve boğazda şişmeyi de içeren aşırı duyarlılık durumu bildirilmiştir. Yüzde, ağız içinde veya üst solunum yolunda şişme gibi belirtiler ortaya çıkarsa GEBBRA derhal kesilmelidir.
  • Pazarlama sonrası deneyimde geçici olarak görmede bulanıklık ve görme netliğinde değişiklik bildirilmiştir. Bu belirtiler GEBBRA’nın kesilmesi ile iyileşebilir veya sona erebilir.
  • Omurilik hasarı sonrası gelişen nöropatik ağrı tedavisi görüyorsanız, bu tedavi için kullandığınız aynı etkiyi gösteren diğer ilaçların da (ağrı ve spastisite ilaçları gibi) etkisi nedeni ile uyku hali gibi bazı yan etkilerin şiddeti artabilir.
  • Pazarlama sonrası deneyimlerde, pregabalinin morfin ve benzeri ağrı kesiciler (opioid analjezikler) gibi kabızlığa sebep olabilecek ilaçlarla birlikte alınması sonucu bağırsak fonksiyonlarında azalma (örn. bağırsak tıkanması, kabızlık) bildirilmiştir.
  • Alkol veya ilaç bağımlılığı öykünüz var ise doktorunuza söyleyiniz. Eğer daha çok ilaç kullanmaya ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız bu durumu doktorunuz ile paylaşınız.
  • Pregabalin ile tedavi sırasında veya tedavi sonlandırıldıktan kısa bir süre sonra konvülsiyon (nöbet) bildirilmiştir. Eğer nöbet geçirirseniz derhal doktorunuz ile iletişime geçiniz.
  • Pregabalin kullanan bazı hastalarda, diğer koşulların da etkisi ile beyin fonksiyonlarında azalma (ensefalopati) bildirilmiştir. Ciddi bir karaciğer veya böbrek hastalığı öykünüz var ise, doktorunuzu bilgilendiriniz.
    

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  GEBBRA’nm yiyecek ve içecek ile kullanılması

  GEBBRA aç ya da tok olarak kullanılabilir.

  GEBBRA kullanırken alkol almayınız. GEBBRA ile birlikte alkol alınması uyku hali ve baş dönmesi gibi yan etkilerin görülme sıklığını artıracaktır. Bu tehlikeli olabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  GEBBRA doktorunuz tarafından önerilmedikçe hamilelikte kullanılmamalıdır. Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar gebelikten etkin bir doğum kontrol yöntemi ile korunmalıdır. Eğer tedavi sırasında hamile kaldıysanız, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız derhal doktorunuza danışınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Anne sütüne geçip geçmediği bilinmediği için GEBBRA kullanırken bebeğinizi emzirmemeniz önerilir.

  Araç ve makine kullanımı

  GEBBRA baş dönmesi ve uyku hali yaratabilir ve dikkatinizi azaltabilir. GEBBRA’nm sizi nasıl etkilediğini anlayana kadar araba veya makine kullanmayınız ve tehlikeli olabilecek aktivitelerde bulunmayınız.

  GEBBRA’nm içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Bu ürün laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse, bu ilacı almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  GEBBRA soya yağı ihtiva eder. Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa, bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  GEBBRA ve diğer bazı ilaçlar birbiriyle etkileşebilir.

  • GEBBRA’nm merkezi sinir sistemini etkileyen belli başlı bazı ilaçlarla birlikte kullanımı sonucunda bu ilaçlar ile ortaya çıkabilen solunum yetmezliği ve koma gibi yan etkilerde artış görülebilir.
  • GEBBRA’nm oksikodon gibi narkotik ağrı kesicilerle, lorazepam gibi kaygı (anksiyete) tedavisinde kullanılan ilaçlarla veya sakinleştiricilerle ve alkol içeren ürünlerle birlikte kullanılması görülebilecek baş dönmesinin, uykusuzluğun ve dikkat azalmasının şiddetini artırabilir.
  • GEBBRA ve şeker hastalığında (diyabet) etkili bir ilaç olan tiazolidindionun birlikte kullanıldığı durumlarda kol ve bacaklarda sıvı toplanmasına bağlı şişme (ödem) ve kilo artışı daha sık meydana gelebilir.
  • GEBBRA, ağız yoluyla alınan doğum kontrol ilaçlan ile birlikte kullanılabilir.
    

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  GEBBRA nasıl kullanılır?

  3. GEBBRA NASIL KULLANILIR?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

  GEBBRA’yı her zaman doktorunuz tarafından size tarif edildiği şekliyle kullanınız. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • GEBBRA’yı ne zaman ve ne kadar almanız gerektiğini doktorunuz söyleyecektir.
  • Doz genellikle günde 2 ayrı dozda alınmak üzere toplam 150 mg ile 600 mg arasında değişmektedir. Doktorunuz tedavi sırasında aldığınız dozu değiştirebilir. Doktorunuzla görüşmeden dozu kendiniz değiştirmeyiniz.
  • GEBBRA’yı her gün aynı saatte alınız.
  • GEBBRA’nın etkisinin sizin için çok kuvvetli veya zayıf olduğunu düşünüyorsanız, doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.
    

  Uygulama yolu ve metodu:

  GEBBRA ağız yoluyla alınır.

  GEBBRA’yı bir bardak su ile bütün olarak yutunuz.

  Değişik yaş grupları:

  Çocuklarda kullanımı:

  GEBBRA’nın çocuklarda ve gençlerde (18 yaşından küçüklerde) kullanımına ilişkin yeterli güvenlilik ve etkinlik bilgisi bulunmadığı için bu yaş grubundaki hastalarda kullanılmamalıdır.

  Yaşlılarda kullanımı:

  Böbrek fonksiyonları normal olan yaşlı (65 yaş üstü) hastalarda GEBBRA normal dozlarında kullanılabilir.

  Özel kullanım durumları:

  Böbrek yetmezliği:

  Böbrekleriniz ile ilgili bir sorununuz varsa doktorunuz sizin için daha değişik bir doz planlaması ve/veya dozu reçeteleyebilir.

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

  Eğer GEBBRA ’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla GEBBRA kullandıysanız:

  GEBBRA ’yı kullanmanız gerekenden daha fazla kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Eğer almanız gerekenden fazla GEBBRA kullandıysanız, doktorunuzu arayınız ya da kullanmakta olduğunuz GEBBRA kutusunu da yamnıza alarak, derhal en yakın sağlık merkezine başvurunuz. Bu duruma bağlı olarak uykulu hissetme, kafa karışıklığı, saldırganlık veya huzursuzluk hissedebilirsiniz.

  GEBBRA’yı kullanmayı unutursanız:

  GEBBRA’yı her gün aynı saatte düzenli olarak kullanmanız önemlidir.

  Almanız gereken dozu almayı unuttuğunuz taktirde:

  • Hatırladığınızda bir sonraki doz zamanınız değilse, hatırlar hatırlamaz alınız.
  • Hatırladığınızda bir sonraki dozu alacağınız zaman gelmiş veya ona yakın ise unuttuğunuz dozu almayınız. Bir sonraki dozu reçetenizde belirtildiği şekilde zamanında alarak normal doz takviminize devam ediniz.
    

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  GEBBRA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

  Doktorunuzla görüşmeden GEBBRA’yı aniden bırakmayınız. Tedaviniz en az 1 hafta süre ile kademeli olarak azaltılarak sonlandırılacaktır. Uzun ya da kısa süreli tedavi sonrasında, tedaviniz sonlandırıldığında bazı yan etkiler görülebilir. Bu yan etkiler uyuma zorluğu, baş ağrısı, mide bulantısı, kaygı, ishal, nezle benzeri belirtiler, havale, sinirlilik, depresyon, ağrı, terleme ve sersemliktir. Daha uzun süre GEBBRA kullanmanız halinde, bu yan etkilerin sıklığının ve şiddetinin artıp artmayacağı konusunda yeterli bilgi yoktur.

  GEBBRA yan etkileri nelerdir?

  4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

  Tüm ilaçlar gibi, GEBBRA’nın içeriğinde bulunan maddelere aşırı duyarlılığı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Yüzde şişme
  • Dilde şişme
    

  Aşağıda listelenen yan etkiler altta yatan bir hastalıktan veya birlikte kullanılan ilaçlardan da kaynaklanıyor olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

  Çok yaygın
  Yaygın
  Yaygın olmayan          
  Seyrek
  Çok seyrek
  Bilinmiyor

  :10 hastamn en az birinde görülebilir.
  :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
  :100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
  : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
  : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
  :Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

   

  Çok yaygın:

  • Baş dönmesi, uyku hali
    

  Yaygın:

  • İştah artışı
  • Abartılı bir şekilde kendini olduğundan daha iyi hissetme, bilinç bulanıklığı, cinsel istekte azalma, çevresel uyarılara karşı aşırı hassasiyet, uykusuzluk, kişinin yer ve zaman kavramını yitirmesi
  • İstemli kas hareketlerinde düzensizlik (ataksi)
  • Koordinasyon bozukluğu, dikkat kaybı, hafıza bozukluğu, titreme (tremor), konuşma bozukluğu (dizartri), yanma, batma, karıncalanma hissi, denge bozukluğu, unutkanlık, sakinlik, aşırı halsizlik, baş ağrısı
  • Bulanık görme, çift görme
  • Baş dönmesi (vertigo)
  • Ağız kuruluğu, kabızlık, kusma, gaz, karın boşluğunda şişkinlik
  • Peniste sertleşme bozukluğu
  • Yorgunluk, sarhoşluk hissi, kol ve bacaklarda sıvı toplanmasına bağlı şişme (periferik ödem), ödem, yürüyüşte anormallik, anormallik hissi
  • Kilo artışı
    

  Yaygın olmayan:

  • İştah kaybı
  • Kendine yabancılaşma, kişisel kimlik duygusu kaybı (depersonalizasyon), orgazm olamama, huzursuzluk, depresyon, ajitasyon, ruh hali (duygudurum) değişiklikleri, depresif ruh hali (duygudurum), kelime bulmada zorluk, sanrı (halüsinasyon), anormal rüyalar, cinsel istekte artış, kısa süreli aşırı huzursuzluk durumu (panik atak), çevresel uyarılara ilgisiz kalma (apati)
  • Bilme ve kavramaya ilişkin zihinsel aktivitelerde bozukluk, duyularda uyaranlara karşı hassasiyet kaybı (hipoestezi), görme alanında bozukluklar, göz titremesi (nistagmus), konuşma bozukluğu, kaslarda seyirme, reflekslerde zayıflama, istemli hareketlerin bozulması (diskinezi), düşünce uçuşması (psikomotor hiperaktivite), ayağa kalkarken görülen baş dönmesi, duyularda uyaranlara karşı aşırı hassasiyet, tat alamama, yanma duygusu, amaçlı hareketlerde titreme (tremor), sersemlik/uyuşukluk, bayılma hali, unutkanlık
  • Görme bozuklukları, görme alanında bozukluklar, göz kuruluğu, gözlerde şişme, görsel keskinlikte azalma, gözlerde ağrı, göz yorgunluğu (astenopi), göz yaşında artma
  • Kalp atım hızında değişiklikler ve ritim bozuklukları
  • Birinci derece AV blok
  • Kalbin normalden hızlı atması (taşikardi)
  • Yüz kızarması, sıcak basması, düşük tansiyon (kan basıncı), el ve ayaklarda (periferik) soğukluk, yüksek tansiyon (kan basıncı)
  • Nefes darlığı, öksürük, burunda kuruluk
  • Tükürük salgısında artma, yemeklerin ve asidin mideden yemek borusuna geri kaçması (gastroözofageal reflü), ağızda hissizleşme
  • Terleme, kırmızı renkli kabartılı (papüler) döküntüler
  • Kas seğirmesi, eklemlerde şişme, kas krampları, kas ağrısı, eklem ağrısı, sırt ağrısı, kol veya bacaklarda ağrı, kas sertliği
  • Ağrılı ve güçlükle idrara çıkma, istem dışı idrar kaçırma
  • Ejakülasyonda gecikme (geç boşalma), cinsel fonksiyon bozukluğu
  • Olağan dışı halsizlik, düşme, susuzluk, göğüste sıkışma, yaygın ödem, ağrı, üşüme
  • Bazı karaciğer ve böbrek fonksiyon testlerinde (alanin aminotransferaz, kreatinin fosfokinaz ve aspartat aminotransferazda) yükselme, trombosit sayısında azalma
  • Burun ve boğaz yolları iltihabı (nazofarenjit)
  • Sese hassasiyet (hiperakuzi)
    

  Seyrek:

  • Kandaki akyuvar sayısının azalması (nötropeni)
  • Düşük kan şekeri seviyeleri (hipoglisemi)
  • Disinhibisyon, artmış ruh hali (duygudurum)
  • Hareketlerde yavaşlama, var olmayan bir kokuyu algılama (parosmi), yazı yazma yeteneğinde bozulma (disgrafı)
  • Görme alanında kıvılcım şeklinde ışık ve renk algısı (fotopsi), gözlerde iritasyon, göz bebeklerinde büyüme, gözle bakılan cisimlerin titreşiyor izlenimi vermesi (osilopsi), görsel derinlik algısında değişme, görme alanında çevresel (periferik) görme kaybı, şaşılık, görsel parlaklık
  • Kalp atım hızında değişiklikler ve ritim bozuklukları
  • Sinüs taşikardisi
  • Sinüs aritmisi
  • Sinüs bradikardisi
  • Burun tıkanıklığı, burun kanaması, burun boşluğu dokusu iltihabı (rinit), horlama, boğaz kuruluğu
  • Karın boşluğunda sıvı toplanması, yutma güçlüğü, pankreas iltihabı (pankreatit)
  • Soğuk terleme, kurdeşen (ürtiker)
  • Boyun bölgesinde kramp (servikal spazm), boyun ağrısı, kaslarda şiddetli zayıflık ve ağrı (rabdomiyoliz)
  • Normalden az idrar yapma, böbrek yetmezliği
  • Aybaşı yokluğu; adet görememe (amenore), göğüs ağrısı, memede akıntı, ağrılı adet / aybaşı dönemi (dismenore), memelerde büyüme
  • Ateş; vücut ısısının normalden yüksek olması
  • Kan şekerinde (glukoz) yükselme, kan kreatininde artma, kan potasyumunda düşme, kilo kaybı, akyuvar (lökosit) sayısında azalma
    

  Bilinmiyor:

  • QT uzaması adı verilen kalpte ani ritim bozukluklarına ve ani ölümlere yol açabilen bir durum
  • Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Stevens- Johnson sendromu)
    

  Pazarlama sonrası gözlem sırasında ilave olarak

  • Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme, alerjik reaksiyon, aşırı duyarlılık
  • Baş ağrısı, bilinç kaybı, zihinsel bozukluk
  • Konj estif kalp yetmezliği
  • Gözün saydam cisminin (kornea) iltihabı
  • Halsizlik, kırıklık
  • Dil ödemi, ishal, mide bulantısı, yüzde şişme, kaşıntı
  • îdrar yapamama nedeniyle mesanede aşırı idrar toplanması
  • Akciğerlerdeki hava yollarında sıvı toplanmasına bağlı şişme (pulmoner ödem)
  • Erkeklerde meme büyümesi
  • Kalp ritim düzensizliği anlamına gelen kalpteki elektriksel faaliyetlerin kayıtlarında (EKG) değişiklik gibi ek yan etkiler bildirilmiştir.
    

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  GEBBRA nasıl saklanır?

  style=”text-align:left”>5. GEBBRA’NIN SAKLANMASI

  GEBBRA ’yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra GEBBRA ’yı kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz GEBBRA’yı kullanmayınız.

  RUHSAT SAHİBİ:
  Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.
  Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknoloji Geliştirme Bölgesi
  Esenler / İSTANBUL
  Tel :    0850 201 23 23
  Faks : 0212 482 24 78
  e-mail: bilgi@neutec.com.tr

  ÜRETİM YERİ:
  Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.
  l.OSB. 1. Yol No: 3
  Adapazarı / SAKARYA
  Tel:  ( 0 264 ) 295 75 00
  Fax: ( 0 264 ) 291 51 98
   

  Bu kullanma talimatı…/…/… tarihinde onaylanmıştır.

  GEBBRA kullanma talimatı?

  GEBBRA 75 MG FILM KAPLI TABLET KULLANMA TALİMATI

   

  GEBBRA kısa ürün bilgisi?

  GEBBRA 75 MG FILM KAPLI TABLET KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  GEBBRA detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8680881098956
  ATC KoduN03AX16
  ATC Adıpregabalin
  Etkin MaddePREGABALIN
  ReferansESDEGER
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMASIZ URUN
  Fiyat Kararnamesi0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
  Eşdeğeri2 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU YOK
  Firma AdıNEUTEC İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.
  Birim Miktar75
  Birim CinsiMG
  Ambalaj Miktarı56
  ReçeteYESIL RECETE
  İthal / İmalIMAL
  Kaynak ÜlkePORTEKIZ

  GEBBRA ATC sınıfı nedir?

  • N – SİNİR SİSTEMİ
  • N03 – ANTİEPİLEPTİKLER
  • N03A – ANTİEPİLEPTİKLER
  • N03AX – DİĞER ANTİEPİLEPTİKLER
  • N03AX16 – PREGABALİN

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz