GERALGINE-M 1 GR 2 ML 100 AMPUL

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  GERALGINE-M SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenir.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
  • Yatarak Tedavi     :Ödenir

  GERALGINE-M özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  GERALGİNE-M 1 g/2 mi IM/IV ampul

  Kas içine veya damar içine uygulanır.                     ‘

  • Etkin madde:  Metamizol sodyum 1000 mg
  • Yardımcı madde:  Enjeksiyonluk distile su.

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer İlave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak sizin İçin reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. GERALGİNE-M nedir ve ne için kullanılır?
  2. GERALGİNE-M’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. GERALGİNE-M nasıl kullanılır?
  4. Olasıyan etkiler nelerdir?
  5. GERALGİNE-M’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  GERALGINE-M ne için kullanılır?

  1. GERALGİNE-M nedir ve ne için kullanılır?

  GERALGİNE-M, metamizol sodyum etkin maddesini içerir. Bir ampul içinde 1 g metamizol sodyum vardır. Bir ampul içinde 2 mİ solüsyon bulunur ve solüsyonun 1 ml’sinde 500 mg etkin madde bulunur/10 ve 50 ve 100 adet ampul içeren ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

  Piyasada ayrıca’GERALGINE-M’in şurup formu da bulunmaktadır.

  GERALGİNE-M, ağrı kesici, ateş düşürücü ve spazm (kasılma) çözücü etkilere sahip bir ilaçtır.

  Doktorunuz size GERALGINE-M’in damar içine veya kas içine uygulanarak kullanılan bu formunu, şiddetli veya dirençli ağrınız veya ateşiniz olduğu için ve bu belirtileri kısa sürede geçirmek amacıyla reçetelemİş olabilir.

  GERALGINE-M kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  2. GERALGÎNE-M’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  GERALGİNE-M’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

  İlacın içerdiği metamizol sodyum etkin maddesine veya diğer maddelerden birine veya benzer özellikler taşıyan pirazolon (örn. fenazon, propifenazon) veya pirazolidin (örn. fenilbutazon, oksifenbutazon) olarak adlandırılan gruplara dahil ilaçlara karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa veya bü maddelerden birine karşı önceden, kanınızda granülosit adı verilen hücrelerin anormal derece azalmasıyla kendini gösteren bir reaksiyon gelİştİrdiyseniz

  Kemik İliği fonksiyonunuzda bozukluk varsa (örn. kanser tedavisi olduysanız) veya kan hücresi yapımından sorumlu olan vücut sisteminizde bir hastalığınız varsa

  Salisilatlar, parasetamol, diklofenak, ibuprofen, indometazin, naproksen gibi ağrı kesici ilaçlara karşı; nefes alamama, deride aşırı kaşıntı ve kızarıklıklar seyreden kurdeşen tablosu, burun mukozası iltihabı, deride veya solunum yollarında şişme gibi aşırı alerjik reaksiyonlar gelİştİrdiyseniz I

  Akut intermitan hepatik porfiria adı verilen bir hastalığınız varsa (porfırİa ataklarını başlatma riski olabilir.)

  Doğuştan glukoz -6- fosfat dehidrogenaz eksikliğiniz varsa

  Hipotansiyonu ! olan hastalarda (tansiyon düşüklüğü) damar içinden veya kas içine uygulanmamalıdır.

  Üç aylıktan küçük veya 5 kg’dan düşük ağırlıkta olan bebeğiniz varsa

  GERALGINE-M 3 ile 11 ay arasındaki bebeklerde damar İçinden uygulanmamalıdır.

  GERALGİNE-M’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

  GERALGİNE-M’in damar içine veya kas içine uygulanması ciddi alerjik reaksiyonların görülmesi açısından daha yüksek risk taşır.

  Tedavi sırasında ateş, titremeler, boğaz ağrısı, ağız içinde yaralar ortaya çıkması halinde tedaviyi hemen kesiniz ve size en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz. Kandaki granülosit adı yerilen ve vücut savunması için önemli role sahip hücrelerin aşırı azalmasıyla karakterize bui bozukluk (agranülositoz), en az bir hafta süren ve bağışıklık sistemini ilgilendiren, aleıjik kökenli bir olaydır. Bu reaksiyonlar çok nadirdir, ancak şiddetli ve yaşamı tehdit edici olabilir ve ölümle sonuçlanabilir. Bunlar doza bağlı değildir ve tedavi sırasında herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir.

  Tedavi sırasında genel kırıklık, enfeksiyon, düşmeyen ateş, çürükler, kanama, ciltte solukluk görülebilir. Bu-belirtiler, bütün kan hücrelerinin sayısının azalmasına (pansitopeni) bağlı olarak ortaya çıkmış olabilir. Sizde bu belirtilerden biri veya birkaçı varsa, tedaviyi kesiniz ve derhal doktorunuza başvurunuz. Bu durumda doktorunuz kan hücrelerinizin sayısı normale dönene kadar sizi kan testleri yaparak takip edecektir.

  Özellikle aşağıdaki durumların mevcut olduğu hastalar, metamİzole karşı gelişebilecek olası ani ve aşırı şiddette alerjik reaksiyonlar açısından özel bir risk altındadırlar. Böyle bir riske sahip olup olmadığınızı anlamak için doktorunuz size sorular sorabilir. Bu tip riskli koşullar altında GERALGİNE-M kullanılacaksa, sıkı bir tıbbi gözetim gerekir ve acil tedavi uygulaması için gerekli koşullar’hazır olmalıdır.

  • Bronş astımı olan hastalar,
  • Burun ve sinüs boşlukları İçinde çok sayıda polip bulunan hastalar,
  • Kronik ürtikeri olan hastalar,
  • Alkolü tolere (tahammül) edemeyen hastalar; yani, belli alkollü içeceklerin az bir miktarına dahi burun akıntısı, gözlerde aşırı yaşarma ve belirgin yüz kızarıklığı gibi belirtilerle reaksiyon veren hastalar,
  • Boyalara (örn. tartrazin) veya koruyucu maddelere (örn. benzoatlar) karşı intoleransı (tahammülsüzlük) olan hastalar.

  Tedavi sırasında Stevens-Johnson sendromu (derinizde içi su dolu kabarcıklar veya yaygın kızarıklık ve soyulmaya neden olan ciddi deri reaksiyonu) ve toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık) gibi yaşamı tehdit eden deri reaksiyonları görülebilir. Sizde genellikle içi sıvı dolu kabarcıklar veya ağız içinde yaraların eşlik ettiği, giderek şiddetlenen deri döküntüleri ortaya çıkarsa tedaviyi kesiniz ve derhal doktorunuza başvurunuz. Bu belirtiler daha çok tedavinin İlk haftalarında ortaya çıkar. Sizde bu belirtiler ortaya çıkarsa GERALGİNE’i bir daha hiç kullanmayınız.

  Metamizol uygulaması tek başına ortaya çıkan ‘ aşırı tansiyon düşüklüğüne (izole hipotansif reaksiyon) neden olabilir. Bu nedenle aşağıda belirtilen durumlarda GERALGİNE-M’in çok dikkatle ve tıbbi gözetim altında uygulanması önerilmektedir:

  • Önceden tansiyon düşüklüğü bulunan ve kan basıncı kontrolünü etkileyebilecek bozukluktan olan hastalar (aşırı sıvı kaybetmiş olan hastalar, dolaşımı dengede olmayan, dolaşım yetmezliği olan hastalar)
  • Yüksek âteşi olan hastalar
  • Şiddetli koroner kalp hastalığı ya da beyni besleyen kan damarlarında tıkanma olan hastalar (tansiyon düşüklüğü risk oluşturur.)
  • Böbrek ya da karaciğer bozukluğu olan hastalar (metamizolun vücuttan atılım hızı düşer.)

  Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza dahışınız.

  GERALGİNE-M’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  GERALGİNE-M’in bu formu ağızdan alınmaz. Damar içine veya kas içine uygulanır.

  Hamilelik ;

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileliğinizin! ilk ve son üç aylık dönemlerinde GERALGİNE-M kullanmamanız gerekir. Hamileliğinizin^ ikinci üç aylık döneminde GERALGINE-M kullanma konusunda mutlaka doktorunuza danışınız ve ancak doktorunuz uygun görürse kullanınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. ;

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme sırasında GERALGÎNE-M ile tedavi edilmeniz gerekiyorsa, bebeği anne sütüne geçen metamizolden korumak İçin, süt vermeyi bırakmanız gerekir.

  GERALGİNE-M kullandıktan sonraki 48 saat boyunca da bebeğinizi emzirmeyiniz.

  Araç ve makine kullanımı

  Metamizol yüksek dozlarda kullanıldığında konsantrasyon ve reaksiyon yeteneğini bozabilir. Özellikle birlikte alkol kullandıysanız taşıt sürmeyiniz, makine kullanmayınız.

  GERALGİNE-M’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Özel önlem alınmasını gerektiren bir yardımcı madde İçermez.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  • GERALGINE-M organ nakillerinden sonra bağışıklık sistemini baskı altına almak için kullanılan siklosporin adlı İlaçlar birlikte kullanıldığında siklosporin seviyelerini düşürebilir. Düzenli olarak kontrol yapılması gereklidir.
  • GERALGİNE-M, ciddi zihinsel hastalıkların tedavisinde kullanılan klorpromazin adlı İlaçla birlikte kullanıldığında vücut sıcaklığında aşın bir azalma (hipotermi) görülebilir.
  • GERALGİNE-M’İn dahil olduğu ilaç grubu, oral antikoagülanlar (ağız yoluyla alınan kan sulandırıcılar), kaptopril (yüksek tansiyon İlacı), lityum (manik depresif hastalık tedavisinde kullanılan bir ilaç) metotreksat (kanser, romatizma veya sedef hastalığı tedavisinde kullanılan bir ilaç) ve triamterenin (idrar sökücü bir ilaç) etkilerini değiştirebilir. NOVALGİN’in bu ilaçlar üzerindeki etkisi bilinmese de, birlikte kullanırken dikkatli olunmalıdır.
  • GERALGİNE-M, kanser, romatizma veya sedef hastalığı tedavisinde kullanılan metotreksat adlı ilaçla birlikte kullanıldığında, metotreksatm kan üzerindeki zararlı etkisini artırabilir. Bu iki ilaç birlikte kullanılmamalıdır.

  -GERALGINE-M % 5 glukoz, % 0.9 NaCl ya da ringer laktat solüsyonunda çözünebilir. Ancak stabiliteleri sınırlı olduğu için bu solüsyonlar hemen uygulanmalıdır.

  -Geçimsizlik olasılığı nedeniyle metamizol sodyum başka enjektabl ilaçlarla birlikte uygulanmamalıdır.

  Eğer reçetelî ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  GERALGINE-M nasıl kullanılır?

  3. GERALGİNE-M nasıl kullanılır?

  Uygun kullanım ve doz/ uygulama sıklığı için talimatlar:

  GERALGİNE-M ampul mutlaka doktor kontrolünde uygulanır.

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

  GERALGİNE-M genellikle aşağıdaki şekilde kullanılır:

  15 yaş ve üzerindeki gençlerde ve yetişkinlerde:

  Damar içine veya kas içine uygulanacak bir defalık doz 2-5 ml’dir (1 adet GERALGINE-M ampul 2 mİ veya 1 adet GERALGİNE-M ampul 5 mİ).

  Günlük maksimum doz 10 ml’ye (5 g) (5 adet GERALGINE-M ampul 2 mİ veya 2 adet GERALGİNE-M ampul 5 mİ) kadar artırılabilir.

  Uygulama yolu ve metodu:

  GERALGİNE-M ampul damar içi ve kas içi ilaç uygulanması konusunda eğitimli bir sağlık personeli tarafından uygulanır.

                                                                      AMPULÜN AÇILMASI

  Ampulü nokta yukarıya gelecek şekilde tutun. Çekmenin içinde solüsyon varsa aşağı akması için ampule yavaşça vurun veya ampulü sallayın.

  Ampulü nokta yukarı gelecek şekilde tutarak çekmeyi aşağıya doğru çekerek kırın.

  Değişik yaş grupları:

  Çocuklarda kullanımı:

  Doktorunuz çocuğunuzun yaşı, vücut ağırlığı ve hastalığına bağlı olarak ilacın dozunu ve uygulama şeklini belirleyecektir.

  Yaşlılarda kullanımı:

  Yaşlı hastalarda ve genel durumu bozuk hastalarda doktorunuz böbrek ve karaciğer fonksiyonlarındaki olası bozulmaları göz önünde bulundurarak dozda ayarlama yapacaktır.

  Özel kullanım durumları:

  Böbrek/karaciğer yetmezliği

  Doktorunuz hastalığınıza ve böbrek/ karaciğer problemlerinizin ciddiyetine bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecektir.

  Eğer GERALGÎNE-M’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veyd eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla GERALGİNE-M kullandıysanız:

  GERALGİNE-M doktor denetiminde kullanılacağı için, böyle bir durumun gelişmemesi için gereken tedbirler alınacaktır. Böyle bir durum söz konusu olduğunda ise uygun tedavi yapılacaktır.

  GERALGİNE-M ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı İle konuşunuz.

  GERALGİNE-M’i kullanmayı unutursanız:

  GERALGİNE-M doktor denetiminde kullanılacağından, böyle bir durumun gelişmemesi için gereken önlemler alınacaktır.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  GERALGİNE-M ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

  GERALGİNE-M tedavisini doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız, ağrınız tekrar başlayabilir veya ateşiniz yükselebilir.

  GERALGINE-M yan etkileri nelerdir?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi, GERALGINE-M’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, GERALGİNE-M’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Deri döküntüsü, ciltte kızarıklık veya ciltte ya da gözlerde başka belirtiler, kaşıntı, nefes darlığı veya yüksek ateş ortaya çıkarsa.
  • Kanamaya eğilimli hale gelirseniz, derinizin altında toplu iğne başı büyüklüğünde kanamalar olursa
  • Derinizde içi su dolu kabarcıklar veya yaygın kızarıklık ve soyulmaya neden olan ciddi deri reaksiyonları (Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz) olursa

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sîzin, GERALGINE-M’e karşı ciddi alerjiniz var demektir.

  Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Kan basıncında düşüklük
  • Özellikle böbrek problemleri olan hastalarda idrara çıkamama, idrar miktarında azalma
  • İdrarda kan ve protein bulunması, yüksek tansiyon,ateş ve vücutta şişme (akut intertisyel nefrit belirtileri)
  • Uygulama bölgesinde damar iltihabı (flebit) (ağn, kızarma, şişlik)
  • Ağızda yaralar, boğazımzda ağrı ve şişlik, ateş (agranülosİtozun belirtisi olabilir)
  • Genel kırıklık, enfeksiyon, düşmeyen ateş, çürükler, kanama, ciltte solukluk. Bu belirtiler, ölümle sonuçlanabilen pansitopeniye (bütün kan hücrelerinin sayısında azalma) bağlı olarak ortaya çikmış olabilir.
  • İlaç uygulandıktan sonra gelişen astım atağı (nefes alıp vermede zorluk, hırıltılı solunum, solunum sayısında artma)

  Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  • İdrarda kırmızı renklenme
  • Uygulama bölgesinde ağrı ve bölgesel reaksiyonlar

  Bunlar GERALGİNE-M ’in hafif yan etkileridir.

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Aynca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da O 800 314 00 08 numaralı yân etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz İlacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  GERALGINE-M nasıl saklanır?

  5. GERALGİNE-M’iıı saklanması

  GERALGİNE-M’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra GERALGİNE-M’i kullanmayınız.

  Ruhsat sahibi:

  METİN Sağlık Ecza Deposu İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
  Yeşiloba Mah, 46118 Sİc. No:3/B Edip Özaltın Sitesi
  01110- Seyhan-Adana

  Üretim yeri:

  İmaretçioğlu Tıbbi Aletler San. ve Tic. Ltd. Şti.
  Serbest Bölge, E Ada, 2 Parsel
  Limaniçi / SAMSUN

  Bu kullanma talimatı../../…. tarihinde onaylanmıştır.

  GERALGINE-M kullanma talimatı?

  GERALGINE-M 1 GR 2 ML AMPUL KULLANMA TALİMATI

   

  GERALGINE-M kısa ürün bilgisi?

  GERALGINE-M 1 GR 2 ML AMPUL KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  GERALGINE-M detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8681023750022
  ATC KoduN02BB02
  ATC Adımetamizole sodium
  Etkin MaddeMETAMIZOL SODYUM
  ReferansESDEGER
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMALI URUN
  Fiyat Kararnamesi0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
  Eşdeğeri1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
  Firma AdıMETİN SAĞLIK ECZA DEPOSU İLAÇ SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ
  Birim Miktar1
  Birim CinsiG
  Ambalaj Miktarı100
  ReçeteNORMAL RECETE
  İthal / İmalIMAL
  Kaynak ÜlkeTURKIYE

  GERALGINE-M ATC sınıfı nedir?

  • N – SİNİR SİSTEMİ
  • N02 – ANALJEZİKLER
  • N02B – DİĞER ANALJEZİKLER VE ANTİPİRETİKLER
  • N02BB – PİRAZOLONLAR
  • N02BB02 – METAMİZOL SODYUM

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz