GEROFEN %5 JEL 60 GR

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

GEROFEN SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenir.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenir
 • Yatarak Tedavi     :Ödenir

GEROFEN özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

GEROFEN %5 JEL

Haricen kullanılır.

 • Etkin madde: Her 1 gram jel; etkin madde olarak 50 mg ibuprofen içerir.
 • Yardımcı maddeler: Propilen glikol, karbopol (karbomer 940), trietanolamin, alkol, sodyum metabisülfit (E223), deiyonize su
   

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatı n ı saklayı n ız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğ er ilave soruları n ı z olursa, lütfen doktorunuza veya eczacı n ı za danı ş ı n ı z.
 • Bu ilaç kiş isel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınız ı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
   

Bu Kullanma Talimatında:

1. GEROFEN nedir ve ne için kullanılır ?
2. GEROFEN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. GEROFEN nasıl kullanılır ?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. GEROFEN'in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

GEROFEN ne için kullanılır?

1.  GEROFEN NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?
 • GEROFEN, 60 g jel içeren alüminyum tüpte ve karton kutuda sunulmaktadır.
 • GEROFEN ağrı kesici ve iltihap giderici, harici kullanıma yönelik bir ilaçtır.
 • GEROFEN adale romatizması, ağrılı eklem hastalıkları (artroz), omurganın ve diğer eklemlerin iltihabi romatizmal hastalıklarında, eklem yakınındaki yumuşak dokunun (eklem içi, sinir, sinir kılıfları, tendon ve eklem çevresi) iltihabi hastalıklarında, omuz sertliği, bel ağrısı, lumbago, spor ve kaza yaralanmalarındaki ezilme, burkulma, gerilmelerin dıştan veya destekleyici tedavisinde kullanılır.

GEROFEN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

2. GEROFEN'İ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

GEROFEN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

 • İbuprofene veya GEROFEN içeriğindeki propilen glikol ve/veya parahidroksibenzoik asit metil esterine karşı aşırı duyarlılığınız var ise veya ağrı kesici veya anti romatizmal ilaçlara karşı alerjiniz var ise
 • Deri ve mukozanız üzerinde açık yaranız veya egzamanız var ise
 • Gebeliğinizin son üç aylık döneminde iseniz GEROFEN' i kullanmayınız.
   

GEROFEN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

GEROFEN'in 14 yaşından küçük çocuklarda kullanılması tavsiye edilmez.

Eğer:

 • 14 yaşından küçük iseniz
 • Astımınız, saman nezleniz ya da kronik obstrüktif akciğer hastalığınız varsa ya da, burun iç yüzünde şişme var ise veya özellikle yüksek ateşe bağlı belirtileri olan bir hastalığınız (kronik tıkayıcı akciğer hastalığı gibi) var ise
 • Ağrı kesici veya romatizma tedavisinde kullanılan herhangi bir ilaca karşı hassasiyetiniz var ise
 • Derinizde kaşınma, döküntü var ise
   

GEROFEN ile tedavi edilen deri üzerine çocuklar dokunmamalıdır.

Rahatsızlığınız 3 günden fazla sürer ise doktorunuz ile temasa geçiniz.

“Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız”

GEROFEN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

GEROFEN haricen kullanılır. Bu sebeple GEROFEN'i yiyeceklerle temas ettirmeyiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileliğinizin esnasında gerekli olmadığı sürece GEROFEN kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Sadece ibuprofenin küçük miktarları ve vücutta yıkım ürünleri anne sütüne karışır. Bebek üzerinde şimdiye kadar bilinen olumsuz bir etkisi bilinmediği için, kısa süreli tedavilerde anne sütünün kesilmesine gerek yoktur. Ancak günlük doz olarak, 3-4 defa ve 4-10 cm uzunluğunda uygulanan jel miktarı aşılmamalıdır ve uzun süreli tedavilerde anne sütünün erken kesilmesi düşünülmelidir.

Bebeklerin emzirme sırasında bu ilacı vücutlarına almamaları için, emziren anneler bu ilacı meme üzerine sürmemelidir.

Araç ve makine kullanımı

GEROFEN' in araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerine herhangi bir etkisi söz konusu değildir.

GEROFEN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

GEROFEN' in içeriğinde bulunan propilen glikol ciltte tahrişe sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

GEROFEN'in şu ana kadar diğer ilaçlarla karşılıklı etkileşimine rastlanmamıştır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

GEROFEN nasıl kullanılır?

3. GEROFEN NASIL KULLANILIR?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde Gerofen jel günde birkaç defa (2- 3 defa) ağrılı bölge üzerine ince bir tabaka halinde sürülür.

Doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

Gerofen jelin göz ve göz çevresi, mukozalara ve açık yaralara temasından kaçınınız.

Jeli sürdükten sonra elleri su ve sabun ile yıkayınız.

Uygulama yolu ve metodu:

GEROFEN haricen kullanım içindir. İnce bir tabaka halinde ağrılı bölge üzerine sürülür.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

GEROFEN'in 14 yaşından küçük çocuklarda kullanılması tavsiye edilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda kullanımı kısıtlayan özel bir durum yoktur.

Özel kullanım durumları:

Karaciğer/Böbrek yetmezliği:

Karaciğer ve böbrek yetmezliği gibi hastalıklarda kullanımı kısıtlayan özel bir durum yoktur.

Deriden uygulanan ibuprofenin emilimi, sistemik kullanıma göre daha düşük olduğu halde, ibuprofen metabolizmasının böbrek fonksiyonlarındaki rolü nedeniyle, tüm bu tarz ilaçların tedavisinde olduğu gibi, ender olarak ibuprofen ile tedavi sırasında böbrek fonksiyon bozukluğu gözükebilir.

Kullanmanız gerekenden fazla GEROFEN kullandıysanız:

GEROFEN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Eğer önerilen dozu aşmış iseniz, jeli arındırıp su ile yıkayınız. Fazla miktarda uyguladığınız da veya kazara aldığınızı düşündüğünüz de doktorunuz ile temasa geçiniz.

Özel bir panzehiri yoktur.

GEROFEN'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Eğer GEROFEN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

GEROFEN yan etkileri nelerdir?

4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, GEROFEN'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, GEROFEN'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Sebebi belli olmayan burun akıntısı ve göz yaşarması veya kalıtsal yatkınlığı olan hastalarda astıma benzer şekilde nefes almada güçlük
 • Tüm vücutta görülen kaşıntı, şişme, iltihap, kızarıklık ve ışığa karşı hassasiyet
   

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin GEROFEN'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • İlacı sürdüğünüz bölgede kızarıklık
 • İlacı sürdüğünüz bölgede kaşıntı
 • İlacı sürdüğünüz bölgede hassasiyet
   

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 3l4 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

GEROFEN nasıl saklanır?

5. GEROFEN'İN SAKLANMASI

GEROFEN' i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Bu ilacı, 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve ışıktan uzakta saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra GEROFEN'i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

RUHSAT SAHİBİ:
Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No: 156
34885 Sancaktepe/İstanbul
Telefon: (0216) 398 10 63
Faks:     (0216) 398 10 20

ÜRETİM YERİ:
Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No: 156
34885 Sancaktepe/İstanbul
Telefon: (0216) 398 10 63
Faks:     (0216) 398 10 20

Bu kullanma talimatı…/…/… tarihinde onaylanmıştır.

GEROFEN kullanma talimatı?

GEROFEN %5 JEL KULLANMA TALİMATI

 

GEROFEN kısa ürün bilgisi?

GEROFEN %5 JEL KISA ÜRÜN BİLGİSİ

GEROFEN detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8699578341220
ATC Kodu M02AA13
ATC Adı ibuprofen
Etkin Madde IBUPROFEN
Referans ESDEGER
Fiyat Koruması FIYAT KORUMALI URUN
Fiyat Kararnamesi 4 – FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 15,80 TL VE ALTINDA OLANLAR
Eşdeğeri 1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
Firma Adı BİOFARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Birim Miktar 5
Birim Cinsi %
Ambalaj Miktarı 60
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal IMAL
Kaynak Ülke TURKIYE

GEROFEN ATC sınıfı nedir?

 • M – KAS-İSKELET SİSTEMİ
 • M02 – KAS VE EKLEM İÇİN TOPİKAL ÜRÜNLER
 • M02A – KAS VE EKLEM İÇİN TOPİKAL ÜRÜNLER
 • M02AA – STEROİD OLMAYAN TOPİKAL ANTİENFLAMATUVAR PREPARATLAR
 • M02AA13 – İBUPROFEN

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz