GLUKOFEN RET.850 MG 100 TABLET

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  GLUKOFEN RET.850 SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenir.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenir
  • Yatarak Tedavi     :Ödenir

  GLUKOFEN RET.850 özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  GLUKOFEN® FİLM TABLET 850 mg

  SANDOZ

  Ağızdan alınır.

  • Etkin madde: Her bir film kaplı tablet 850 mg metformin hidroklorür içerir.
  • Yardımcı maddeler: Povidon K 90, magnezyum stearat, hipromelloz, titanyum dioksit (E171), propilen glikol.

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında 

  1. GLUKOFEN nedir ve ne için kullanılır?
  2. GLUKOFEN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. GLUKOFEN nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. GLUKOFEN’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  GLUKOFEN RET.850 ne için kullanılır?

  class=”tbap”>1. GLUKOFEN NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?
  • GLUKOFEN oral antidiyabetikler (biguanidler) olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. Bu tür ilaçlar şeker hastalığını (diyabet) tedavi etmede kullanılırlar.
  • Her bir film kaplı tablet 850 mg metformin hidroklorür içeren 100 tabletlik opak PVC/Al blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.
  • GLUKOFEN beyaz, oval, bir yüzü “M850” yazılı, diğer yüzü çentikli film kaplı tablettir.
  • İnsülin pankreas tarafından üretilen ve dolaşıma verilen bir hormon olup vücudunuzun kandaki glukozu (şeker) almasını sağlar. Vücudunuz glukozu enerji üretmek için kullanır veya ileride kullanmak için depolar.
   Eğer şeker hastalığınız varsa, pankreasınız yeterli insülini üretmiyor veya vücudunuz üretilen insülini düzenli kullanamıyordur. Bu durum kanınızda yüksek düzeyde glukoz bulunmasına neden olur. GLUKOFEN kanınızdaki glukoz düzeyini mümkün olduğunca normal düzeye düşürmeye yardımcı olur.
  • GLUKOFEN, tek başına diyet ve egzersizin kan şekeri düzeyini kontrol etmede yetersiz kaldığı özellikle fazla kilolu tip 2 diyabetli hastaları (insülinden bağımsız diyabet olarak adlandırılan, bir tür şeker hastalığı) tedavi etmede kullanılır.
  • Erişkinler, GLUKOFEN’i tek başına veya şeker hastalığını tedavi etmede kullanılan diğer ilaçlarla (ağızdan alınan ilaçlar veya insülin) birlikte kullanabilir.
  • 10 yaş ve üzeri çocuklar ve ergenler GLUKOFEN’i tek başına veya insülinle birlikte kullanabilir.
  • Yalnız yaşam tarzı değişikliğinin glukoz değerlerini normal sınırlarda tutmakta yetersiz kaldığı durumda, en az bir risk faktörü olan prediyabetik bireylerde tip 2 diabetes mellitusun önlenmesi.

  GLUKOFEN RET.850 kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  class=”gray_accordion_box_title”>2. GLUKOFEN’İ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  GLUKOFEN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer:

  • Metformin veya GLUKOFEN’in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz varsa,
  • Karaciğer problemleriniz varsa,
  • Böbrek fonksiyonlarınızın ciddi olarak azalması durumunda,
  • Ağır hiperglisemi (yüksek kan şekeri), bulantı, kusma, ishal, hızlı kilo kaybı, laktik ketoasidoz (laktik asidoz riski aşağıda açıklanmıştır) ya da ketoasidoz gibi durumların eşlik ettiği kontrol altına alınamayan bir şeker hastalığınız varsa,
   Ketoasidoz “keton cisimcikleri” denilen maddelerin kanda birikip diyabetik komaya yol açabileceği bir tablodur. Belirtileri mide ağrısı, hızlı ve derin soluk alıp verme, uykululuk hali veya olağandışı meyvemsi bir nefes kokusudur.
  • Böbrekler tarafından atılması gereken asit iyonlarının birikmesi veya aşırı bikarbonat iyonunun kaybedilmesi durumu varsa (metabolik asidoz),
   Metabolik asidoz belirtileri; bilinç dağınıklığı, durgunluk, uyku bozukluğu, kusma, bulantı, baş ağrısı ile karakterize bir durumdur. Bu belirtilerin sizde görülmesi halinde lütfen doktorunuz ile irtibata geçiniz.
  • Uzun süreli veya şiddetli ishal veya üst üste birkaç kez kusma gibi durumlardan dolayı vücudunuzda çok fazla su kaybı (dehidrasyon) olmuşsa,
   Dehidrasyon; böbrek sorunlarına yol açabilir, bu da sizde laktik asidoz oluşma riskine yol açabilir (Lütfen aşağıdaki “DİKKATLİ KULLANINIZ” bölümüne bakınız)..
  • Akciğer ya da bronş sisteminizi veya böbreklerinizi etkileyen ciddi bir enfeksiyon riskiniz varsa,
   Ciddi enfeksiyonlar böbrek sorunlarına yol açabilir ve bu durum sizde laktik asidoz riski doğurabilir (Lütfen aşağıdaki “DİKKATLİ KULLANINIZ” bölümüne bakınız).
  • Akut kalp yetmezliğinden tedavi görüyorsanız veya yakın bir geçmişte kalp krizi geçirmişseniz, kan dolaşımı ile ilgili ciddi problemleriniz (şok gibi) varsa veya nefes almada güçlük çekiyorsanız, kan veya dokularda mikroorganizma ya da patojenlerin bulunma riski ile oluşan sistemik bir hastalığınız (septisemi) varsa,
   Bu durum dokular için oksijen kaynağının eksikliğine yol açabilir, bu da sizde laktik asidoz oluşma riski oluşturabilir (Lütfen aşağıdaki “GLUKOFEN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ” bölümüne bakınız).
  • Çok miktarda alkol tüketiyorsanız,
  • Emziriyorsanız.

  Aşağıdaki durumlarda GLUKOFEN kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz

  Eğer:

  • Bir tür ilaç olan iyotlu kontrast maddelerin kan dolaşımınıza verilmesinin gerektiği X-Ray cihazı veya görüntüleme ile ilgili herhangi bir işleme girecekseniz,
  • Büyük bir cerrahi girişim geçirecekseniz, işlemden veya girişimden önce ve sonra belli bir zaman döneminde GLUKOFEN kullanmayı kesmelisiniz.

  Doktorunuz bu süre içinde farklı bir tedaviye ihtiyacınız olup olmayacağına karar verecektir.

  Doktorunuzun talimatlarına harfiyen uymanız önemlidir.

  GLUKOFEN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

  Lütfen özel bir risk olarak laktik asidoza dikkat ediniz.

  GLUKOFEN, özellikle de böbrekleriniz düzenli çalışmıyorsa, laktik asidoz denilen çok seyrek görülen fakat ciddi bir yan etkiye neden olabilir. Laktik asidoz riski, kontrol altında tutulmayan şeker hastalığı, ciddi enfeksiyonlar, uzun süreli açlık ya da alkol alımıyla, vücuttan su kaybı olması durumunda (dehidrasyon; daha fazla bilgi aşağıda verilmiştir), karaciğer problemlerinde, yetersiz oksijen tedariğine yol açan herhangi bir tıbbi durumda (örn; akut ciddi kalp hastalıkları) artmaktadır.

  Bu nedenle yukarıdaki durumlardan herhangi birini fark etmeniz durumunda derhal doktorunuzla konuşmalısınız..

  Ciddi kusma, ishal, ateş veya ısıya maruz kalmanız durumunda ya da normalden daha az su içtiğinizde vücudunuzdan su kaybı (dehidrasyon) oluşabilir. Bu durumda geçici süreliğine GLUKOFEN’i kesmelisiniz ve derhal doktorunuzla konuşmalısınız..

  Aşağıdaki laktik asidoz belirtilerinden herhangi biri ile karşılaşmanız durumunda bu durumun koma durumuna ilerleyebileceğini göz önünde bulundurarak acilen GLUKOFEN kullanımını durdurmalısınız ve derhal doktorunuz ile iletişime geçmelisiniz.

  Laktik asidoz belirtileri;

  • Kusma
  • Karın ağrısı
  • Kas krampları
  • Ciddi yorgunluk ile beraber genel olarak kendini iyi hissetmeme durumu
  • Nefes almada zorluk
  • Vücut sıcaklığının azalması
  • Kalp atışının azalması

  Yukarıdaki sıralanan durumlardan herhangi birini fark etmeniz durumunda derhal doktorunuzla konuşmalısınız. Laktik asidoz acil tıbbi bir durumdur ve hastane koşullarında tedavi edilmesi gerekmektedir.

  Herhangi bir cerahi girişimden önce ya da cerahi girişim sonrasında bir süreliğine GLUKOFEN kullanımını durdurmalısınız. GLUKOFEN ile tedaviye ne zaman başlayacağınıza doktorunuz karar verecektir.

  GLUKOFEN tek başına hipoglisemiye (kan şekeri düzeyinin çok düşük olması) neden olmaz. Buna karşılık GLUKOFEN’i, şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ve hipoglisemiye neden olabilen diğer ilaçlarla (sülfonilüreler, insülin, meglitinidler gibi) birlikte kullanıyorsanız hipoglisemi oluşma riski mevcuttur. Eğer sizde halsizlik, sersemlik, terlemede artış, hızlı kalp atışı, görme bozuklukları veya konsantrasyon bozukluğu gibi hipoglisemi belirtileri oluşursa, bu durumu düzeltmek için şeker içeren yiyecek ve içecekler tüketmek yardımcı olacaktır..

  GLUKOFEN ile tedaviniz süresince, doktorunuz böbrek fonksiyonunuzu yılda en az bir kez olmak üzere kontrol edecektir, eğer yaşlı bir hasta iseniz ya da böbrek fonksiyonlarınızda kötüleşme varsa bu süre daha sık olacaktır.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  GLUKOFEN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  GLUKOFEN, yemekler ile birlikte veya yemeklerden sonra alınabilir.

  GLUKOFEN’i kullanırken aşırı alkol kullanımından kaçınmalısınız. Çünkü bu durum laktik asidoz riskini arttırabilir (bkz. Bölüm 2. GLUKOFEN’i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız).

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileliğiniz süresince, şeker hastalığınızı tedavi etmek için insüline gerek duyarsınız. Hamileyseniz, hamile olma ihtimalinizin olduğunu düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız, GLUKOFEN kullanmadan önce doktorunuzu bilgilendiriniz; bu durumda doktorunuz tedavinizi değiştirebilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız…

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız veya bebeğinizi emzirmeyi planlıyorsanız GLUKOFEN kullanmayınız.

  Araç ve makine kullanımı

  GLUKOFEN tek başına hipoglisemiye (kan şekeri düzeyinin çok düşük olması) neden olmaz. Bu nedenle GLUKOFEN araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkilemez.

  Buna karşılık GLUKOFEN’i hipoglisemiye neden olabilen diyabet tedavisinde kullanılan diğer ilaçlarla (sülfonilüreler, insülin, meglitinidler) birlikte kullanıyorsanız dikkatli olmalısınız. Hipoglisemi belirtileri; halsizlik, sersemlik, terlemede artış, hızlı kalp atışı, görme bozuklukları veya konsantrasyon bozukluğudur. Bu belirtileri hissetmeye başlarsanız araç ve makine kullanmayınız.

  GLUKOFEN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  GLUKOFEN’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bir tür ilaç olan iyotlu kontrast maddelerin kan dolaşımınıza verilmesinin gerektiği X-Ray cihazı veya görüntüleme ile ilgili herhangi bir işleme girecekseniz enjeksiyon öncesi veya enjeksiyon esnasında GLUKOFEN kullanmayı kesmelisiniz. Doktorunuz tedavinizi ne zaman keseceğinize ve GLUKOFEN ile tedavinize ne zaman başlayacağınıza karar verecektir.

  Herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza bunlar hakkında bilgi veriniz. Kan şekeri veya böbrek fonksiyon testlerinizin daha sık yapılması veya doktorunuzun GLUKOFEN dozunu ayarlaması gerekebilir. Özellikle aşağıdaki ilaçlar ile beraber GLUKOFEN kullanımında bu konunun doktorunuz tarafından dikkatlice değerlendirilmesi gerekmektedir;

  • İdrar üretimini artıran ilaçlar (diüretikler),
  • Ağrı ve enflamasyonun tedavisinde kullanılan ilaçlar (ibuprofen ve selekoksibin gibi NSAİİ ve COX-2-inhibitörleri),
  • Yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (ADE inhibitörleri ve anjiyotensin II reseptörü antagonistleri),
  • Astım tedavisinde kullanılan beta-2 agonistleri (salbutamol veya terbutalin adı verilen ilaçlar),
  • Astım ya da şiddetli cilt iltihabı gibi çeşitli durumların tedavisinde kullanılan kortikosteroid grubu ilaçlar,
  • Özellikle böbrek fonksiyonunuzda azalma gibi bir durum olmak üzere kanınızda GLUKOFEN miktarını değiştirebilen ilaçlar (verapamil, rifampisin; simetidin, dolutegravir, ranolazin, trimetoprim, vandetanib, izavukonazol, krizotinib, olaparib gibi)
  • Diyabet tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  GLUKOFEN RET.850 nasıl kullanılır?

  class=”gray_accordion_box_title”>3. GLUKOFEN NASIL KULLANILIR?

  GLUKOFEN sağlıklı bir yaşam tarzının yararlarının yerini alamaz. İlacınızı kullanırken doktorunuzun size tavsiye ettiği diyeti ve düzenli egzersizleri uygulamaya da devam ediniz.

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  • Doktorunuz farklı bir tavsiyede bulunmadıkça erişkinlerde standart başlangıç dozu günde iki veya üç kez 500 mg veya 850 mg GLUKOFEN’dir. Alınabilecek en fazla günlük dozu üçe bölünmüş şekilde 3000 mg’dır.
  • İnsülin de kullanıyorsanız, doktorunuz GLUKOFEN’e nasıl başlamanız gerektiğini size anlatacaktır.
  • Diyabetin önlenmesi için kullanımı: Standart başlangıç dozu yemekler ile birlikte veya yemeklerden sonra günde 2 doza bölünmüş şekilde 1000 ila 1700 mg metformin hidroklorürdür. Hastanın tedaviye devam edip etmeme ihtiyacını değerlendirmek için glisemik durumu ve aynı zamanda risk faktörleri düzenli aralıklarla takip edilmelidir.

  İzleme

  Doktorunuz kan glukoz düzeylerinizi düzenli olarak takip edecek ve kan glukoz düzeyinize göre GLUKOFEN’in dozunu belirleyecektir.

  Tedaviniz süresince doktorunuz en az yılda bir kez böbreklerinizin nasıl çalıştığını kontrol etmek isteyecektir. Eğer böbrekleriniz normal çalışmıyorsa doktorunuz böbreklerinizi daha sık kontrol etmek isteyebilir.

  Uygulama yolu ve metodu

  GLUKOFEN, yemekler ile birlikte veya yemeklerden sonra alınabilir. GLUKOFEN’i yemeklerle birlikte veya yemekten sonra almanız bu ilacın sindirim sisteminizi etkileyen yan etkilerinin oluşmasını önler.

  Tabletleri çiğnemeyiniz veya ezmeyiniz..

  GLUKOFEN tableti yeterli miktarda su ile yutunuz.

  • Günde bir doz GLUKOFEN alıyorsanız, sabah alınız (kahvaltıda).
  • Günde iki bölünmüş doz GLUKOFEN alıyorsanız, sabah (kahvaltıda) ve akşam (akşam yemeğinde) alınız.
  • Günde üç bölünmüş doz GLUKOFEN alıyorsanız, sabah (kahvaltıda), öğleyin (öğle yemeğinde) ve akşam (akşam yemeğinde) alınız.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  GLUKOFEN’in 10 yaş ve üzeri çocuklarda ve ergenlerde standart başlangıç dozu günde bir kez 500 mg veya 850 mg’dır. Alınabilecek en fazla doz, iki veya üçe bölünmüş doz şeklinde 2000 mg’dır. 10 ve 12 yaş arası çocukların tedavisi, bu yaş grubunda yeterli deneyim olmadığından sadece doktorunuzun özel önerisi üzerine tavsiye edilir.

  İzleme

  Çocuk ve ergenlerde kullanılması gereken GLUKOFEN dozunu kan şekeri düzeyinize göre doktorunuz belirleyecektir. Düzenli olarak doktorunuzla görüşünüz.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlanmayla birlikte böbreklerinizin fonksiyonları bozulabilir. Doktorunuz kullanmanız gereken GLUKOFEN dozunu böbrek fonksiyonlarınıza göre ayarlayacaktır. Düzenli olarak doktorunuzla görüşünüz.

  İzleme

  Doktorunuz kullanmanız gereken GLUKOFEN dozunu kan şekeri düzeyinize göre belirleyecektir. Düzenli olarak doktorunuzla görüşünüz.

  Doktorunuz yılda en az bir kez böbreklerinizin nasıl çalıştığını kontrol etmek isteyecektir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği

  Böbrek fonksiyonlarınızın azalması durumunda doktorunuz daha düşük bir dozda ürün reçete edecektir.

  Yaşlı kişilerde, böbrek fonksiyonlarının azalma potansiyeli nedeniyle GLUKOFEN dozu, böbrek fonksiyonlarına göre ayarlanmalıdır. Böbrek fonksiyonlarının düzenli kontrolü gereklidir.

  Karaciğer yetmezliği

  Karaciğer yetmezliği olan hastalarda GLUKOFEN kullanılmamalıdır.

  Eğer GLUKOFEN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz..

  Kullanmanız gerekenden daha fazla GLUKOFEN kullandıysanız

  Kullanmanız gerekenden daha fazla GLUKOFEN kullandıysanız, sizde laktik asidoz oluşabilir. Laktik asidozun belirtileri kusma, kas krampları ile karın ağrısı (abdominal ağrı), şiddetli yorgunluk ile genel olarak kendini iyi hissetmeme durumu ve nefes almada güçlüktür. Diğer belirtileri ise vücut sıcaklığının düşmesi ve kalp atışının yavaşlamasıdır. Bahsedilen laktik asidoz belirtilerinin sizde görülmesi halinde GLUKOFEN kullanımını hemen kesmelisiniz ve doktorunuz ile irtibata geçmelisiniz. Çünkü laktik asidoz komaya neden olabilir ve bu durum acil tıbbi müdahale gerektirir.

  GLUKOFEN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  GLUKOFEN’i kullanmayı unutursanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

  İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuz dozu atlayarak bir sonraki dozunuzu normal zamanında alınız.

  GLUKOFEN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Doktorunuz tedaviyi kesmenizi söylemedikçe GLUKOFEN’i almayı bırakmayınız.

  GLUKOFEN RET.850 yan etkileri nelerdir?

  class=”gray_accordion_box_title”>4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

  Tüm ilaçlar gibi, GLUKOFEN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralamıştır:

  • Çok yaygın: 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.
  • Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
  • Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
  • Seyrek: 1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
  • Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
  • Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Çok yaygın

  • Mide bulantısı,
  • Kusma,
  • İshal,
  • Karın ağrısı,
  • İştah kaybı.

  Bu istenmeyen etkiler, genellikle tedavinin başlangıcında görülür. Önlem olarak, metforminin bölünmüş günlük dozlarda kullanılması ve yemek sırasında veya yemek sonrasında alınması önerilir. Eğer bu belirtiler devam ederse, GLUKOFEN kullanımını hemen kesmelisiniz ve size en yakın hastaneye başvurmalısınız.

  Yaygın

  • Tat almada bozukluk (ağızda metalik tat),
  • Asteni,
  • Baş dönmesi ve sersemlik hali,
  • Baş ağrısı.

  Çok seyrek

  • Laktik asidoz.

  Laktik asidoz, özellikle böbrekleriniz düzenli çalışmıyorsa çok seyrek görülen; fakat ciddi bir rahatsızlıktır. Eğer bu durum sizde oluşursa, acil tedaviye gerek duyabilirsiniz. Laktik asidozun belirtileri kusma, kas krampları ile karın ağrısı (abdominal ağrı), şiddetli yorgunluk ile genel olarak kendini iyi hissetmeme durumu ve nefes almada güçlüktür. Diğer belirtileri ise vücut sıcaklığının düşmesi ve kalp atışının yavaşlamasıdır. Bu belirtilerin görülmesi durumunda acil tıbbi müdahale gerekebilir çünkü laktik asidoz koma durumu oluşturabilir. Bu durumda GLUKOFEN kullanımını hemen kesmelisiniz ve size en yakın hastaneye başvurmalısınız.

  • Metabolik asidoz (bilinç dağınıklığı, durgunluk, uyku bozukluğu, kusma, bulantı ve baş ağrısı ile karakterize bir durum)
  • Karaciğer fonksiyon testlerindeki anormallikler
  • Hepatit (karaciğer iltihabı olup yorgunluk, iştah kaybı, kilo kaybı, cildin ve gözün beyaz kısımlarının sararması)

  Bu durum oluştuğunda GLUKOFEN kullanımını durdurunuz ve doktorunuza söyleyiniz.

  • Kolestatik hepatit (sarılık, açık renkli dışkı, kaşıntı, halsizlik, iştahsızlık ile karakterize bir durum)
  • Karaciğer enzim seviyelerinde artma
  • Kan pıhtılaşma bozuklukları, kansızlık (hemolitik anemi)
  • Kanda düşük B12 vitamin düzeyi
  • Hipoglisemi (titreme, terleme, dudakta ve dilde karıncalanma, solukluk, çarpıntı ve huzursuzluk ile kendini gösteren kan şekerinin normalden düşük olması)
  • Cilt üzerinde kızarıklık oluşması (eritem), kaşıntı, kurdeşen gibi cilt reaksiyonları
  • Parlak, mor renkli papüllerden oluşan döküntülerle belirgin deri rahatsızlığı
  • Kilo kaybı ve zayıflama (kaşeksi), iştah azalması (anoreksi)

  Değişik yaş grupları

  Çocuklar ve ergenlerde

  Çocuk ve ergenlerden elde edilen sınırlı bilgi, yan etkilerin erişkinlerde bildirilen yan etkilere içerik ve şiddet yönünden benzer olduğunu göstermektedir.

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz..

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  GLUKOFEN RET.850 nasıl saklanır?

  5. GLUKOFEN’İN SAKLANMASI

  GLUKOFEN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra GLUKOFEN’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz GLUKOFEN’i kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  RUHSAT SAHİBİ

  Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.
  Suryapı & Akel İş Merkezi
  Rüzgarlıbahçe Mah. Şehit Sinan Eroğlu Cad. No: 6
  34805 Kavacık/Beykoz/İstanbul

  ÜRETİM YERİ

  Sandoz Grup Sağlık Ürünleri İlaçları San. ve Tic. A.Ş.
  Gebze/Kocaeli

  Bu kullanma talimatı 02.10.2018 tarihinde onaylanmıştır.

  GLUKOFEN RET.850 kullanma talimatı?

  INSUFOR 1000 MG 100 FILM TABLET KULLANMA TALİMATI

   

  GLUKOFEN RET.850 kısa ürün bilgisi?

  INSUFOR 1000 MG 100 FILM TABLET KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  GLUKOFEN RET.850 detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8699503030120
  ATC KoduA10BA02
  ATC Adımetformin
  Etkin MaddeMETFORMIN HCL
  ReferansESDEGER
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMALI URUN
  Fiyat Kararnamesi0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
  Eşdeğeri1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
  Firma AdıSANDOZ İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
  Birim Miktar850
  Birim CinsiMG
  Ambalaj Miktarı100
  ReçeteNORMAL RECETE
  İthal / İmalIMAL
  Kaynak ÜlkeFRANSA

  GLUKOFEN RET.850 ATC sınıfı nedir?

  • A – SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
  • A10 – DİYABETTE KULLANILAN İLAÇLAR
  • A10B – ORAL KAN ŞEKERİ DÜŞÜRÜCÜ İLAÇLAR
  • A10BA – BİGUANİDİNLER
  • A10BA02 – METFORMİN + GLİKLAZİT,METFORMİN HİDROKLORÜR,METFORMİN

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz