GRIPORT 20 FILM KAPLI TABLET

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  GRIPORT SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenir.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenir
  • Yatarak Tedavi     :Ödenir

  GRIPORT özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  GRİPORT FİLM KAPLI TABLET

  İLKO

  Ağızdan alınır.

  • Etkin madde: Herbir tablet 650 mg parasetamol,60 mg psödoefedrin HCl ve 4 mgklorfeniramin maleat içerir.
  • Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, mısır nişastası, hidroksipropil selüloz, kroskarmelloz sodyum, mikrokristalin selüloz, kolloidal silikon dioksit, magnezyum stearat, polivinil alkol, titanyum dioksit, makrogol, talk.

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında

  1. GRİPORT nedir ve ne için kullanılır?
  2. GRİPORT’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. GRİPORT nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. GRİPORT’un saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  GRIPORT ne için kullanılır?

  class=”tbap”>1. GRİPORT NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

  GRİPORT, beyaz renkli, oval şekilli, bikonveks bir yüzü çentikli (çentiğin amacı yalnızca, gerektiğinde daha rahat yutmak için tabletin kırılmasını kolaylaştırmaktır, tabletin eşit dozlara bölünmesi için değildir.) film kaplı tabletlerdir. 20 film kaplıtablet içeren, PVC/Alu blister ambalajda ve karton kutu içinde piyasaya sunulmaktadır.

  GRİPORT tablet, bir ağrı kesici ve ateş düşürücü (parasetamol), bir antihistaminik (klorfeniramin maleat) ve mukozanın şişkinliğini azaltarak tıkanıklıkları gideren bir dekonjestan (psödoefedrin hidroklorür) olmak üzere üç etkin madde içeren kombine bir ilaçtır..

  GRİPORT tablet; üst solunum yollarının akut enfeksiyonlarına bağlıağrı,ateş, burun tıkanıklığı, hapşırma ve burun akıntısı gibi belirtilerinin giderilmesi için kullanılır.

  GRIPORT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  class=”gray_accordion_box_title”>2. GRİPORT’U KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  GRİPORT’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  • GRİPORT’un içeriğindeki parasetamol, psödoefedrin veya klorfeniramin adlı etkin maddelereveya yardımcı maddelerekarşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz
  • 12 yaşından küçük çocuklarda
  • Şiddetli karaciğer hastalığınız (Child-Pugh kategorisi> 9) varsa
  • Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa
  • Yüksek tansiyonve kalp hastalığınız varsa
  • Koroner arter (kalbi besleyen damar) hastalığınız varsa
  • Diyabet hastası iseniz,
  • Tiroidiniz fazla çalışıyorsa,
  • Monoaminoksidaz inhibitörleri adı verilen ilaçlardan kullanıyorsanız veya bu ilaçlarla gördüğünüz tedavinin kesilmesini takiben henüz 2 hafta geçmediyse,
  • Feokromositoma olan hastalarda (böbreküstü bezlerinde oluşan bir tümör olup, adrenalin miktarında artışa sebep olabilmektedir.)
  • Diğer sempatik sinir sistemi uyarıcı ilaçlar (burun mukozasındaki damarları büzerek mukozada kanlanmayı ve ona bağlı şişkinliği gideren ilaçlar, iştah bastırıcı ilaçlar ya da amfetamin benzeri merkezi sinir sistemini uyaran ilaçlar) ve sempatik sinir sisteminin bazı etkilerini bloke ederek kalbin atışını kontrol altına alan beta-blokörlerle birlikte kullanım.
  • İdrara çıkma sonrası, mesanede bir miktar idrarın kaldığı, prostat adenomudenilen rahatsızlığınız varsa,
  • Mesane ya da bağırsaklarınızda tıkanıklık varsa,
  • Midenizde daralmaya neden olan peptik ülseriniz varsa,
  • Astım dahil olmak üzere herhangi bir akciğer hastalığınız varsa,
  • Göz tansiyonunun artması (glokom) durumunda,
  • Sara (Epilepsi) hastasıysanız

  GRİPORT’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

  • Parasetamolü ilk kez kullanıyorsanız veya daha önce kullanım hikayeniz varsa, kullanımın ilk dozunda veya tekrarlayan dozlarında deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu oluşabilmektedir. Bu durumda doktor ile irtibata geçilerek ilacın kullanımının bırakılması ve alternatif bir tedaviye geçilmesi gerekmektedir. Parasetamol ile deri reaksiyonu gözlenen kişi bir daha bu ilacı veya parasetamol içeren başka bir ilacı kullanmamalıdır. Bu durum, ciddi ve ölümle sonuçlanabilen Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap), toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık) ve akut generalize ekzantematöz püstüloz (yüksek ateşin eşlik ettiği akut yaygın döküntülü içi cerahat dolu küçük kabarcıklar) dahil cilt reaksiyonlarına neden olabilmektedir.
  • Aneminiz (kansızlık) varsa,
  • Akciğer hastalığınız varsa,
  • Karaciğer veya böbrek işlevlerinizde bozukluk veya orta derecede böbrek yetmezliğiniz varsa,
  • Kemik iliğinizde işlev bozukluğu varsa,
  • Astım, uzun süre devam eden nezle, uzun süre devam eden kurdeşen ve antienflamatuvar ilaçlara karşı aşırı duyarlılığınız varsa,
  • Parasetamol, psödoefedrin HCl veya klorfeniramin maleat içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız,
  • Alkol alıyorsanız günlük 3 tabletten daha yüksek doz almamalısınız.
  • Karaciğer enzimlerinde yükselme ve gelip geçici sarılıkla karakterize kalıtsal bir hastalık olan Gilbert sendromunuz varsa.
  • Kalp ritim bozukluğunuz varsa,
  • Kan şekeri metabolizmasında etkili olan glukoz 6 fosfat dehidrogenaz enzimi eksikliği olan hastalarda seyrek olarak hemoliz (kırmızı kan hücrelerinin yıkımı) görülebilir.
  • Feokromositoma olan hastalarda (böbreküstü bezlerinde oluşan bir tümör olup, adrenalin miktarında artışa sebep olabilmektedir.)
  • Daha önce size uzamış QT sendromu (kalpte ciddi ritim bozukluğu ve ani ölümlere yol açabilen bir durum) ve Torsades de Pointes tanısı (yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi) konduysa veya bu hastalıkların sizde olduğundan şüpheleniliyorsa,
  • 60 yaş üzerindeyseniz,
  • Serebral ateroskleroz hastasıysanız
  • İdiyopatik ortostatik hipotansiyon (nedeni bilinmeyen, ayağa kalkar kalkmaz tansiyonunuzun düşmesi) durumunda
  • Deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu görüldüğü takdirde,
  • Prostat büyümeniz varsa
  • 3-5 gün içinde yeni belirtilerin oluşması ya da ağrının ve/veya ateşin azalmaması halinde, ilacınızı kullanmaya son vererek doktorunuza danışınız.
  • GRİPORT’un içeriğinde bulunan etkin maddelerden biri olan parasetamol akut (kısa sürede) yüksek dozda alındığında ciddi karaciğer toksisitesine (zehirlenmesine) neden olur. Erişkinlerde kronik (uzun süreli ve tekrarlayarak) günlük dozlarda alındığında karaciğer hasarına neden olabilir.
  • Sepsis gibi glutatyon eksikliği olan hastalarda, parasetamol kullanımı metabolik asidoz riskini arttırabilir.
   Ciddi bir enfeksiyonunuz varsa bu metabolik asidoz riskini arttırabilir.
   Metabolik asidoz belirtileri şunlardır:
   – Derin, hızlı, ve zorlanarak nefes alıp vermek
   – Mide bulantısı ve kusma
   – İştahsızlık
  • Eğer bu ilaçları kullanıyorsanız: bazı antidepresanlar, göz veya bağırsak bozukluklarının tedavisinde kullanılan atropin, alfa blokörler içerebilen yüksek tansiyon ilaçları, kan basıncı yükselmesi ve astım tedavisinde kullanılan ilaçlar, duygu durum bozuklukları tedavisinde kullanılan moklobemid, migren tedavisinde kullanılan ergotamin veya metiserjit, doğum sırasında rahim kasılmalarına yardımcı olan oksitosin.
  • Psödoefedrin ile iskemik kolit (kalın bağırsağa giden kan akımında azalmaya bağlı oluşan hasar) bildirimleri olmuştur. Şayet karın ağrısı, makattan kanama ya da iskemik kolitin diğer semptomları gelişirse, psödoefedrin derhal durdurulmalı ve doktora başvurulmalıdır.
  • Seyrek olarak psödoefedrin dahil olmak üzere sempatik sistemi uyaran ilaçlarla beynin arka bölümünde iyileşebilen beyin dokusu harabiyeti (posterior geri dönüşlü ensefalopati (PRES)) ve beyin damarlarında iyileşebilen daralma (geri dönüşlü serebral vazokonstriksiyon sendromu (RCVS)) bildirilmiştir. Bildirilen semptomlar ani başlangıçlı şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma ve görme bozukluğudur. Olguların çoğu uygun tedavi ile birkaç günde düzelmiştir. PRES/RCVS belirti ve semptomları gelişmesi halinde psödoefedrin hemen kesilmelidir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  GRİPORT’un yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Besinler GRİPORT’un emilim hızını azaltabilir.

  Alkolle veya alkol içeren yiyecek ve içeceklerle (örn. bazı ilaçlar) birlikte kullanıldığında karaciğer üzerine zararlı etki gösterme riski artabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza mutlaka söyleyiniz..

  Doktorunuz aksini söylemedikçe GRİPORT’u hamilelikte kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Doktorunuz aksini söylemedikçe, GRİPORT’u emzirme döneminde kullanmayınız.

  Araç ve makine kullanımı

  GRİPORT uyuşukluğa, bazı hastalarda ise baş dönmesi veya uyuklamaya neden olabilir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz.

  GRİPORT tablet’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  GRİPORTher dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder. Bu nedenle sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Bu tıbbi ürün laktoz monohidrat içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında GRİPORT’un etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

  • Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (Örn: Propantelin vb.)
  • Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (Örn: Metoklopramid gibi)
  • Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (Örn: Bazı uyku ilaçları, sara hastalığında kullanılan bazı ilaçlar (fenitoin, fenobarbital, karbamazepin) gibi)
   GRİPORT sara hastalığında kullanılan fenitoin adlı ilacın metabolizmasını inhibe eder, bu nedenle fenitoin toksisitesine neden olabilir.
  • Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol, rifampisin
  • Varfarin ve kumarin türevi antikoagülanlar (Kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar)
  • Zidovudin (Çocuk ve erişkinlerde görülen HIV enfeksiyonlarının (AIDS) tedavi ve önlenmesinde kullanılan bir ilaç
  • Domperidon (Bulantı-kusma tedavisinde kullanılır)
  • Sarı kantaron (St. John’s Worth/Hypericum perforatum) içerikli ilaçlar
  • Kolestiramin içerikli ilaçlar (yüksek kolesterol tedavisinde kullanılır)
  • Tropisetron ve granisetron içerikli ilaçlar (radyoterapi ve/veya kemoterapi alan hastalarda bulantı ve kusmanın önlenmesi amacıyla kullanılır)
  • Diğer ağrı kesicilerle birlikte kullanım
  • Alkol
  • Antidepresan ilaçlar (Ruhsal çöküntü tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar)
  • Sakinleştirici ilaçlar (Sedatifler, trankilizanlar)

  GRİPORT’u burun tıkanıklığını giderici ilaçlar, trisiklik antidepresanlar (Örn. amitriptilin, nortriptilin, imipramin ve desipramin), iştah kesici ilaçlar ve bazı sinir sistemi uyarıcı ilaçlar veya MAOI’leri (Monoamino oksidaz inhibitörleri: Moklobemid gibi) ile beraber kullanılması bazen tansiyon yükselmesine neden olabilir. İlacın psödoefedrin içermesinden dolayı, bretilyum, betanidin, guanitidin, debrizokin, metildopa ve alfa- ve beta-adrenerjik blokör ilaçlar gibi tansiyonu düşüren ilaçların etkisini kısmen tersine çevirebilir.

  • Kardiyak glikozidlerle (kalp yetmezliğinde kullanılır) birlikte kullanım kalp ritmi bozukluğu riskini artırır.
  • Ergot alkaloidleri (ergotamin ve metiserjit; migren tedavisinde kullanılır) ile birlikte kullanılması yan etki riskini artırır.
  • Doğumu kolaylaştırmak için kullanılan oksitosin ile birlikte hipertansiyon riskini artırır.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  GRIPORT nasıl kullanılır?

  class=”gray_accordion_box_title”>3. GRİPORT NASIL KULLANILIR?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  GRİPORT’u her zaman, tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Emin olmadığınız zaman doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  12 yaşın üzerindeki çocuklarda ve yetişkinlerde

  Önerilen kullanım dozu6 ya da 8 saat arayla alınmak üzere günde 3-4 kez 1 tablettir.

  Günlük maksimum doz 4 tablettir.

  Uygulama yolu ve metodu

  Tablet bol su ile ağızdan alınır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır..

  Yaşlılarda kullanımı

  Sağlıklı, hareketli yaşlılarda normal yetişkin dozu uygundur fakat herhangi bir hastalığın eşlik ettiği durumlarda doz ve dozlam sıklığı uygun bir şekilde doktorunuz tarafından azaltılmalıdır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği

  Karaciğer ya da böbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuza bildiriniz.

  İleri derecede karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

  Eğer GRİPORT’un etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazlaGRİPORT kullandıysanız

  Doz aşımı durumlarında solgunluk, iştahsızlık, bulantı ve kusma görülen başlıca belirtilerdir, ancak bazı durumlarda saatlerce belirti görülmeyebilir. Bu nedenle aşırı doz veya kazayla ilaç alma durumlarında derhal doktorunuza haber veriniz veya hastaneye başvurunuz. Akut (kısa sürede) yüksek doz alındığında karaciğer zehirlenmesine yol açabilir. Aşırı dozun zararı alkolik karaciğer hastalarında daha yüksektir. Parasetamol doz aşımı hemen tedavi edilmelidir.

  Doz aşımında heyecan, huzursuzluk, halüsinasyon, yüksek tansiyon ve kalp ritim bozukluğu gibi merkezi sinir sistemi ve kardiyovasküler sistem semptomları ortaya çıkabilir. Şiddetli olgularda psikoz (bir tür ruhsal bozukluk), havale, koma ve ani yükselen kan basıncı gelişebilir. Potasyumun hücre dışından hücre içine kayması nedeniyle serum potasyum düzeyi düşebilir.

  Doz aşımında sakinlik, merkezi sinir sisteminin paradoksal uyarılması, toksik psikozis (duygudurum bozukluğu), nöbet, apne (solunumun geçici olarak durması), konvülsiyonlar (istemli olarak çalışan kasların, istem dışı kasılması), antikolinerjik etkiler (bulanık görme, ağız kuruluğu, idrar tutulması, kabızlık), distonik reaksiyonlar (istem dışı, güçlü kas kasılmaları ve postür bozukluğu), ve aritmi (kalp atışında anormallik) dahil kardiyovasküler kollaps (damarların genişleyip burada kanın toplanmasıyla oluşan ağır bir çöküntü tablosu) meydana gelebilir.

  Tavsiye edilen dozlarda görülen yan etkilerle beraber gerginlik, huzursuzluk, titreme, kasılmalar, çarpıntı ve yüksek tansiyon görülebilir.

  GRİPORT’u kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  GRİPORT’u kullanmayı unutursanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız..

  Bu ürünün kullanımına ilişkin ilave sorularınız varsa doktorunuz ya da eczacınıza sorunuz.

  GRİPORT ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

  Bulunmamaktadır.

  GRIPORT yan etkileri nelerdir?

  class=”gray_accordion_box_title”>4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

  Tüm ilaçlar gibi GRİPORT’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, GRİPORT’u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  • El, ayak, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikle boğazda nefes darlığına yol açacak şekilde şişmesi (anafilaktik şok)
  • Astım ve akciğerde nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler (bronkospazm)
  • Deri döküntüsü, kaşıntı, ürtiker (kurdeşen),
  • Alerjik ödem ve anjiyoödem (alerji sonucu yüz ve boğazda şişme),
  • Akut jeneralize eksantematöz püstülozis (yüksek ateşin eşlik ettiği akut yaygın döküntülü içi cerahat dolu küçük kabarcıklar),
  • Eritema multiform (genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık durumu),
  • Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap),
  • Fatal sonuçlar dahil toksik epidermal nekroliz (ölümcül sonuçlar dahil deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık),
  • Kalpte ritim bozukluğu (Aritmi),
  • Kalbi besleyen damarlarda tıkanma (iskemik kalp hastalığı),
  • Aşırı duyarlılık
  • Varsanı, gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (Halüsinasyonlar),
  • Kan basıncı yükselmesi (Hipertansiyon)

  Bunlar hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin GRİPORT’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.

  • Çok yaygın: 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.
  • Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
  • Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
  • Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
  • Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
  • Bilinmiyor: Eldeki veriler ile tahmin edilemiyor.

  Yaygın

  • Sinirlilik,
  • Uyku bozuklukları,
  • Bulantı,
  • Kusma,
  • Sersemlik,
  • Ağız kuruluğu
  • Uyku hali (somnolans)
  • Baş ağrısı
  • Baş dönmesi
  • Üst solunum yolları enfeksiyon belirtileri
  • Uyuşma, karıncalarıma ve yanma hissi gibi duyusal bozukluklar
  • Bağırsak gazı
  • Karın ağrısı
  • Kabızlık
  • Hazımsızlık

  Yaygın olmayan

  • Yorgunluk
  • Telaş hali
  • Uzun süreli kullanımda böbreklerde yetmezliğe yol açabilen böbrek hasarı (papiler nekroz)
  • Dizüri (idrar yaparken ağrı)
  • Erkek hastalarda üriner retansiyon (önceden mevcut bir prostatik büyüme bu durumu hazırlayıcı bir faktör olabilir)
  • Sindirim sisteminde görülen kanama (gastrointestinal kanama)
  • Huzursuzluk

  Seyrek

  • Kan pulcuğu sayısında azalma (trombositopeni), akyuvar sayısında azalma (lökopeni), kan hücrelerinde azalma (pansitopeni), anemi (kansızlık), kanda metemoglobin bulunması (methemoglobinemi), anormal sayıda düşük beyaz kan hücresi (nötropeni), kılcal damarların deri içine kanaması (trombositopenik purpura),
  • Anoreksi (iştahsızlık)
  • Bronşial sekresyonda kalınlaşma
  • İshal
  • Deri döküntüsü, kaşıntı, egzama, alerjik ödem, yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjiyoödem), yaygın akıntılı döküntüler (akut generalize eksantematöz püstülozis), el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık (eritema multiforme)
  • Stevens-Johnson sendromu (cilt ve mukoza zarının ilaç veya enfeksiyona karşı ciddi şekilde reaksiyon gösterdiği bir rahatsızlıktır)
  • Toksik epidermal nekroliz (Lyell sendromu) (ilaç ve çeşitli enfeksiyonlara bağlı gelişebilen deri hastalığı)
  • Çok miktarda alındığındakaraciğer hasarı, sarılık dahil hepatit (karaciğer iltihabı)
  • Kalp atımının hızlanması (taşikardi)
  • Yüksek tansiyon (hipertansiyon) veya düşük tansiyon (hipotansiyon)
  • Kalp ritm bozuklukları, kalp çarpıntısı
  • Depresyon, iritabilite, kabuslar
  • Halüsinasyon (özellikle çocuklarda) dahil merkezi sinir sistemi (MSS) uyarım belirtileri, konsantre olamama,baş dönmesi
  • Bulanık görme
  • Kulak çınlaması
  • İritasyonlu veya iritasyonsuz deri döküntüleri
  • Egzama (alerjik dermatit)
  • Deri döküntüsü, kaşıntı, egzama, alerjik ödem, yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjiyoödem), yaygın akıntılı döküntüler (akut generalize eksantematöz püstülozis), el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık (eritema multiforme)
  • Stevens-Johnson sendromu (cilt ve mukoza zarının ilaç veya enfeksiyona karşı ciddi şekilde reaksiyon gösterdiği bir rahatsızlıktır)
  • Toksik epidermal nekroliz (Lyell sendromu) (ilaç ve çeşitli enfeksiyonlara bağlı gelişebilen deri hastalığı)
  • Halsizlik, göğüs sıkışması

  Çok seyrek görülen yan etkiler

  • Ani ve sık gelişebilen kan hücresi sayısının azalması (agranülositoz)

  Bilinmiyor

  • Merkezi sinir sisteminde uyarılma, baş dönmesi, beyinde iltihaplanma (ensefalopati), uykusuzluk (insomni), titreme (tremor)
  • Pozitif alerji testi
  • İnsan vücudu savunma sisteminin kan pulcuklarını (trombosit) zarar verici olarak kabul edip imha etmesi (immün trombositopeni)
  • Hafif sersemlikten derin uykuya kadar değişen sedasyon, baş ağrısı, çocuklarda paradoksikal eksitasyon (vücut/organların uyarılması), yaşlılarda konfüzyonel psikoz (bilinç bulanıklığıyla seyreden sinirsel bozukluk)
  • İritabilite (uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu)
  • Anksiyete (kaygı, endişe)
  • Baş ağrısı
  • Ağız kuruluğu
  • Eksfoliyatif dermatit (deride kızarıklık ve pullanma) dahil alerjik reaksiyonlar, ışığa duyarlılık, deri reaksiyonları, ürtiker
  • Kas seğirmesi ve inkoordinasyonu (kaslarda düzensiz hareketler)
  • Üriner retansiyon (idrar yapamama)

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz..

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  GRIPORT nasıl saklanır?

  class=”gray_accordion_box_title”>5. GRİPORT’UN SAKLANMASI

  GRİPORT’u çocukların göremeyecekleri, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  Işıktan ve nemden korumak için orijinal ambalajında saklayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra GRİPORT’u kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz GRİPORT’u kullanmayınız..

  RUHSAT SAHİBİ

  İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş.
  Veysel Karani Mah. Çolakoğlu Sok.
  No: 10 34885 Sancaktepe/İstanbul

  ÜRETİM YERİ

  İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş.
  3. Organize Sanayi Bölgesi Kuddusi Cad.
  23. Sok. No: 1 Selçuklu/Konya

  Bu kullanma talimatı …/…/… tarihinde onaylanmıştır.

  GRIPORT kullanma talimatı?

  GRIPORT 20 FILM KAPLI TABLET KULLANMA TALİMATI

   

  GRIPORT kısa ürün bilgisi?

  GRIPORT 20 FILM KAPLI TABLET KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  GRIPORT detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8699680090474
  ATC KoduR05X
  ATC Adıother cold preparations
  Etkin MaddePARASETAMOL + KLORFENIRAMIN MALEAT + PSODOEFEDRIN HCL
  ReferansESDEGER
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMALI URUN
  Fiyat Kararnamesi4 – FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 15,80 TL VE ALTINDA OLANLAR
  Eşdeğeri2 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU YOK
  Firma AdıİLKO İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
  Birim Miktar650+4+60
  Birim CinsiMG
  Ambalaj Miktarı20
  ReçeteNORMAL RECETE
  İthal / İmalIMAL
  Kaynak ÜlkeTURKIYE

  GRIPORT ATC sınıfı nedir?

  • R – SOLUNUM SİSTEMİ
  • R05 – ÖKSÜRÜK VE SOĞUK ALGINLIĞI PREPARATLARI
  • R05X – DİĞER SOĞUK ALGINLIĞI PREPARATLARI
  • R05X – DİĞER SOĞUK ALGINLIĞI PREPARATLARI
  • R05X – DİĞER SOĞUK ALGINLIĞI PREPARATLARI

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz