H-VAC 10MCG /0,5ML PEDIYATRIK ENJEKSIYONLUK SUSPANSIYON

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

H-VAC SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenmez.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
 • Yatarak Tedavi     :Ödenmez

H-VAC özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

H-VAC PEDİYATRİK 0.5 mL IM enjeksiyon için süspansiyon içeren ampul

Hepatit-B Aşısı (rekombinant DNA)

Kas içine uygulanır.

 • Etkin madde :

Her 0.5 mL’lik tek doz içerisinde :

10 mikrogram saflaştırılmış Hepatit B yüzey antijeni* bulunmaktadır.

*Hansenula polymorpha (maya) kültürlerinde rekombinant DNA teknolojisi ile üretilmi ş tir.

 • Yardımcı maddeler : Alüminyum hidroksit, tiyomersal, fosfat tampon çözeltisi (disodyum hidrojen fosfat anhidr, sodyum dihidrojen fosfat dihidrat, sodyum klorür, enjeksiyonluk su)

Bu aşıyı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu aşı çocuğunuz için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu aşının kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza çocuğunuzun bu aşıyı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. Aşı hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında :

1. H-VAC PEDİYATRİK nedir ve ne için kullanılır?
2. H-VAC PEDİYATRİK’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. H-VAC PEDİYATRİK nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. H-VAC PEDİYATRİK’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

H-VAC ne için kullanılır?

1. H-VAC PEDİYATRİK nedir ve ne için kullanılır?

H-VAC PEDİYATRİK rekombinant DNA teknolojisi ile elde edilmiş, şeffaf cam ampulde 0.5 mL, tek doz enjeksiyonluk süspansiyon içeren aşıdır.

H-VAC PEDİYATRİK, hepatit B virüsünün neden olduğu karaciğer iltihabının (hepatit) önlenmesi için bebek (0-1 yaş), çocuk ve adölesanlarda aktif bağışıklama kazanılmasını sağlar.

Hepatit B virüsüne karşı aşılanma ile, hepatit B virüsünün neden olabileceği hepatit önlendiği gibi, hepatit B enfeksiyonunun komplikasyonları olan kronik hepatit B gelişimi, kronik hepatit B’ye bağlı siroz ve hepatit B’ye bağlı gelişen karaciğer kanseri de önlenmiş olur.

H-VAC kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

2. H-VAC PEDİ YATRİK’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

H-VAC PEDİYATRİK’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer çocuğunuz;

 • H-VAC PEDİYATRİK içeriğindeki bileşenlerden herhangi birine karşı aşırı duyarlı ise,
 • A ş ının bir dozunu aldıktan sonra geli şen a şırı duyarlılık belirtileri göstermiş ise,
 • Ate şli hastalık veya akut enfeksiyon geçirmekteyse (bu durumda iyileşme sonrasına kadar aşılama ertelenmelidir)

H-VAC PEDİYATRİK’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer çocuğunuzun;

 • Aşıya karşı alerji benzeri tablosu varsa,
 • Kanama bozuklu ğ u varsa, koldan enjeksiyon yapılamıyorsa,
 • Bağışıklık cevabını riske atan bir tıbbi tedavi alıyorsa veya herhangi bir nedenle (örneğin genetik bir bozukluk, insan immün yetmezlik virüsü – HIV enfeksiyonu) bağışıklık sisteminin bir fonksiyonu bozuk ise (bu durumlarda aşının etkisi azalabilecektir)

Bu aşı hiçbir zaman damar içi (intravasküler) uygulanmamalıdır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

H-VAC PEDİYATRİK’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama yolu açısından yiyecek ve içeceklerle herhangi bir etkileşimi yoktur.

Hamilelik

Aşıyı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

H-VAC PEDİYATRİK’in fetüs gelişimi üzerindeki etkisi değerlendirilmemiştir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

Aşıyı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

H-VAC PEDİYATRİK’in süt veren annelerde kullanımının bebekler üzerindeki etkisi değerlendirilmemiştir.

Araç ve makine kullanımı

H-VAC PEDİYATRİK’in araç veya makine kullanım becerisini etkileme olasılığı gözlenmemiştir.

H-VAC PEDİYATRİK’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

H-VAC PEDİYATRİK koruyucu olarak tiyomersal ihtiva etmektedir. Çocuğunuzun bu maddeye karşı alerjik reaksiyon gösterme ihtimali vardır. Çocuğunuzun bilinen alerjik durumları varsa doktorunuza söyleyiniz. Çocuğunuz daha önce bir aşı uygulamasından sonra sağlık problemleri yaşamışsa bu durumu doktorunuza belirtiniz.

Bu tıbbi ürün her 0.5 mL dozunda 1 mmol’den daha az sodyum ihtiva eder; dolayısıyla sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • Hepatit B immünglobulin ile birlikte kullanımı: Farklı enjeksiyon bölgelerinden uygulama yapılmak şartıyla, Hepatit B immünglobulin H-VAC PEDİYATRİK tarafından sağlanan aktif bağışıklık yanıtını etkilemez.
 • Hemofilus influenza tip b konjuge aşısı ile eş zamanlı verilmesinin farklı enjeksiyon bölgelerine uygulama yapıldığı takdirde bir sakıncası yoktur. Bu iki aşı aynı enjektörde karıştırılmamalıdır.
 • Diğer aşılar ile birlikte kullanımı: H-VAC PEDİYATRİK eş zamanlı farklı enjeksiyon bölgelerine uygulanmak şartı ile difteri-tetanoz-boğmaca, difteri-tetanoz, tetanoz, verem, polio (çocuk felci) aşısı (OPV ve IPV) ve sarı humma aşısı ile uygulanabilir.
 • Bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlarla (immünosüpresif) birlikte kullanımı :Daha yüksek dozda aşı kullanılması gerekebilir.
 • Kanser tedavisi ilaçları, kortikosteroidler (prednizon, deksametazon), bağışıklık sistemini zayıflatıcı ilaçlar (siklosporin, efalizumab, takrolimus, mikofenolat) hepatit B aşısı ile etkileş

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise veya son zamanlarda bu aşı dışında herhangi bir aşılama yapıldıysa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

H-VAC nasıl kullanılır?

3. H-VAC PEDİYATRİK nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar :

Bütün yenidoğanlar, bebekler, çocuklar, 19 yaşına kadar olan (19 yaş dahil) adölesanlara uygulanabilir.

Doktorunuz H-VAC PEDİYATRİK’i, aşağıda yer alan programa göre toplamda üç enjeksiyon olacak şekilde uygulayacaktır:

-İlk doz         : Doktorunuzun belirlediği bir tarihte

-İkinci doz : İlk dozdan 1 ay sonra

-Üçüncü doz : İlk dozdan 2 ay sonra (hızlı şema) ya da 6 ay sonra

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu aşılama takvimini takip ediniz. Bu, çocuğunuzun H-VAC PEDİYATRİK’ten tam yarar görmesini sağlayacaktır. Üç enjeksiyonluk aşılama takvimi tamamlanmazsa tam koruma sağlanamayabilir.

Uygulama yolu ve metodu:

 • H-VAC PEDİYATRİK adölesanlarda ve çocuklarda kolun üst kısmındaki kaslı bölgeye, yenidoğanlarda, bebeklerde ve küçük çocuklarda kalçanın ön yan bölgesine uygulanır. Aşı, kanama bozukluğu veya trombositopeni ( trombosit-kan pulcuğu – sayısında azalma) olan hastalarda subkütan (deri altına) uygulanabilir.
 • Aşının tam etkisinin oluşabilmesi için ampulün kullanılmadan önce “iyice” çalkalanması gerekir.
 • H-VAC PEDİYATRİK kesinlikle damar içine (IV) uygulanmamalıdır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı: H-VAC PEDİYATRİK yeni doğanlarda, bebek ve çocuklarda güvenle kullanılabilir.

Yaşlılarda kullanımı: H-VAC PEDİYATRİK yaşlı kişilerde kullanılmaz.

Özel kullanım durumları :

Böbrek yetmezliği:

Doktorunuz çocuğunuz için koruyucu etki gösterecek olan aşı dozunu belirleyecektir. Doktorunuzun belirlediği aşılama takvimine uymanız önemlidir.

Karaciğer yetmezliği:

Kronik (uzun süren) karaciğer hastalığı veya hepatit C hastalığı hepatit B aşılanması için engel oluşturmaz.

Doktorunuz çocuğunuzun durumunu değerlendirecek ve aşı uygulaması ile ilgili gerekli kararı verecektir. Doktorunuzun aşı uygulaması ile ilgili tavsiyelerine uymanız önem taşımaktadır.

Diğer

Hepatit B virüsü taşıyıcısı olan annelerin yeni doğan çocukları:

Doğumdan itibaren 0,1, 2. ay bağışıklama şemasına göre aşılama tavsiye edilir.

Hepatit B virüsüne maruz kalındığı bilinen ya da tahmin edilen durumlar:

Hepatit B virüsüne maruziyetin yeni olduğu durumlarda (virüs bulaşmış iğnenin batması gibi) H-VAC PEDİYATRİK’in ilk dozu hepatit immünglobulin ile beraber verilebilir ancak uygulama farklı enjeksiyon bölgelerinden yapılmalıdır. Hızlı bağışıklama şemasının uygulanması tavsiye edilir.

Kronik hemodiyaliz hastaları ve bağışıklık yetmezliği olan kişiler:

Kronik hemodiyaliz hastalarına veya bağışıklık yetmezliği olan kişilere, hepatit B aşısının 4 doz olarak 0, 1, 2 ve 6. aylarda uygulanması ve/veya 40 mikrogram olarak yüksek dozda verilmesi, daha iyi bağışık cevap elde edilmesini sağlayabilir. Hepatit B ile temas riski yüksek olarak devam eden bu hasta grubunda anti-HBS antikor titrelerinin koruyucu kabul edilen 10 IU/L’nin üzerinde kalması sağlanmalıdır.

Eğer H-VAC PEDİYATRİK’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla H-VAC PEDİYATRİK kullandıysanız:

H-VAC PEDİYATRİK’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

H-VAC PEDİ YATRİK’i kullanmayı unutursanız

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

H-VAC PEDİYATRİK ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

H-VAC PEDİYATRİK ile tedavi sonlandırıldığında olumsuz bir etki beklenmemektedir.

H-VAC yan etkileri nelerdir?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm aşılar gibi H-VAC PEDİYATRİK’ in içeriğinde bulunan maddelere ve aşının kendisine duyarlı olan kişilerde yan etkilere sebep olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok Yaygın

Yaygın

Yaygın Olmayan 

Seyrek 

Çok Seyrek 

Bilinmiyor

: 10 hastanın en az 1 inde görülebilir .

: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Seyrek : Lenf bezlerinde büyüme

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Yaygın : İştahsızlık

Psikiyatrik hastalıkları

Çok yaygın : Uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın : Baş ağrısı, uyuşukluk

Yaygın olmayan: Sersemlik

Seyrek : Uyuşma

Mide barsak sistemi hastalıklar

Yaygın : Bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Seyrek : Kurdeşen, kaşıntı, döküntü

Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları

Yaygın olmayan : Kas ağrısı

Seyrek : Eklem ağrısı

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıkları

Çok yaygın: Enjeksiyon bölgesinde kızarıklık ve ağrı, yorgunluk

Yaygın: Ateş, halsizlik, enjeksiyon bölgesinde şişme ve sertleşme

Yaygın olmayan: Grip benzeri belirtiler

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

H-VAC nasıl saklanır?

5. H-VAC PEDİYATRİK’in Saklanması

H-VAC PEDİYATRİK’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Son kullanma tarihinin ilk iki rakamı ayı, son dört rakamı yılı gösterir.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra H-VAC PEDİYATRİK’i kullanmayınız.

Aşıyı buzdolabında (2°C -8°C arasında) saklayınız ve ışıktan koruyunuz.

Aşı kesinlikle dondurulmamalıdır. Aşı donmuş ise çözüp kullanmayınız.

Eğer aşıda renk değişikliği olmuşsa veya aşı içinde yabancı maddeler fark ederseniz H-VAC PEDİYATRİK’i kullanmayınız.

Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız H-VAC PEDİYATRİK’i şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.

Ruhsat sahibi :
KEYMEN İLAÇ SAN.ve TİC. LTD. ŞTİ.
Şehit Gaffar Okkan Cad. No:40
Gölbaşı 06830 Ankara
Tel          :03124853760
Faks        :0312 485 37 61
E-posta : keymen@keymen.com.tr

Üretim yeri :        
Serum Institute of India Ltd.
212/2 Hadapsar, Pune Hindistan

Bu kullanma talimatı 24.10.2011 tarihinde onaylanmıştır.

H-VAC kullanma talimatı?

H-VAC PEDIYATRIK 0.5 ML IM ENJEKSIYONLUK SUSPANSIYON KULLANMA TALİMATI

 

H-VAC kısa ürün bilgisi?

H-VAC PEDIYATRIK 0.5 ML IM ENJEKSIYONLUK SUSPANSIYON KISA ÜRÜN BİLGİSİ

H-VAC detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8699839960719
ATC Kodu J07BC01
ATC Adı hepatitis B, purified antigen
Etkin Madde REKOMBINANT HEPATIT B VIRUSU YUZEY ANTIJENI
Referans REFERANS
Fiyat Koruması FIYAT KORUMALI URUN
Fiyat Kararnamesi 6 – GERI ODEMESI OLMAYAN URUNLER
Eşdeğeri 2 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU YOK
Firma Adı KEYMEN İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Birim Miktar 10
Birim Cinsi MCG
Ambalaj Miktarı 1
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal ITHAL
Kaynak Ülke HINDISTAN

H-VAC ATC sınıfı nedir?

 • J – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİENFEKTİF PREPARATLAR
 • J07 – AŞILAR
 • J07B – VİRAL AŞILAR
 • J07BC – HEPATİT AŞILARI
 • J07BC01 – HEPATİT B, SAFLAŞTIRILMIŞ ANTİJEN

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz