HEPATUBEX 50 IU / 10 MG / 100 MG JEL (120 G JEL)

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

HEPATUBEX SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenmez.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
 • Yatarak Tedavi     :Ödenmez

HEPATUBEX özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

HEPATUBEX 50 IU+10mg+100mg Jel

Haricen kullanılır.

 • Etkin maddeler: 1 gram jel etkin madde olarak 50 IU Heparin sodyum (domuz bağırsak mukozası kaynaklı), 10 mg Allantoin ve 100 mg Soğan ekstresi içerir.
 • Yardımcı maddeler: Sorbik asit, Metil paraben, Ksantan sakızı, PEG 200, Parfüm ve Deiyonize su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:

1. HEPATUBEX nedir ve ne için kullanılır?
2. HEPATUBEX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. HEPATUBEX nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. HEPATUBEX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

HEPATUBEX ne için kullanılır?

1. HEPATUBEX nedir ve ne için kullanılır?

HEPATUBEX deride oluşan nedbelerin tedavisinde etkili olur.

 • Soğan ekstresi, Heparin ve Allantoin adlı maddeleri içeren jel yapısında bir üründür.
 • Her kutuda bir adet 100 g ve 120 g’ lık alüminyum tüplerde bulunan formda kullanıma sunulmaktadır.
 • Heparin sodyum, domuz bağırsak mukozasından elde edilir.

Ciltte çeşitli nedenlerle oluşmuş yara izi (nedbe) dokularının tedavisinde kullanılır:

 • Çeşitli yapılardaki yara izleri (nedbe dokuları),
 • Ameliyat, kol veya bacak gibi çıkıntı şeklinde organların kesilmesi (ampütasyon), yanık ve kaza sonrası hareket kısıtlayıcı ve görüntü olarak rahatsızlık verici yara izleri (nedbeler),
 • Parmakların avuç içine doğru kasılmış olarak kalmasına neden olan, hareket kısıtlığına yol açan bir rahatsızlık olan Dupuytren kontraktürü,
 • Travma sonucu kas kirişlerinde kısalık veya kaslarda kısalık ile hareket kısıtlılığına yol açan durumlar (travmatik tendon kontraktürü),
 • Çukur şeklinde yara izleri (akne izleri gibi).

HEPATUBEX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

2. HEPATUBEX’ i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

HEPATUBEX’ i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Eğer alkil-4 hidroksibenzoatlara (parabenler) veya ilacın herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlıysanız, bu ilacı kullanmayınız.

HEPATUBEX’ i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Taze yara izlerinin (nedbe) tedavisinde aşırı soğuk, UV ışını (doğrudan güneş ışını) ve çok güçlü masaj gibi fiziksel tahrişlerden kaçınılmalıdır.
 • HEPATUBEX alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilen p- metilhidroksibenzoat ve lokal deri reaksiyonlarına (kontak dermatit gibi) sebebiyet verebilen sorbik asit içermektedir.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

HEPATUBEX’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

 • HEPATUBEX yüzeysel (haricen) uygulanır. Yemeklerle ve içeceklerle bir ilgisi bulunmamaktadır.

Hamilelik

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Hamile kadınlarda HEPATUBEX kullanımı ile ilgili deneyimler yoktur. Ancak bu zamana kadar bilinen bir risk bulunmamaktadır. Bu dönemde bütün ilaçların kullanımından sakınılmalıdır. Bu dönemde ilaç kullanımı yalnız fayda/yarar ilişkisinin dikkatlice değerlendirildiği hekim kararı iledir.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Soğan ekstresi, Heparin sodyum ve Allantoin’in insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve HEPATUBEX tedavisinin emziren anne açısından faydası hekiminiz tarafından dikkate alınacaktır.

Araç ve makine kullanımı

 • Bilinen bir etkisi yoktur.

HEPATUBEX ‘in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

 • HEPATUBEX alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilen p- metilhidroksibenzoat ve lokal deri reaksiyonlarına (kontak dermatit gibi) sebebiyet verebilen sorbik asit içermektedir.
 • Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bilinen bir ilaç etkileşimi bulunmamaktadır.

 • Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

HEPATUBEX nasıl kullanılır?

3. HEPATUBEX nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

 • Hekim tarafından başka şekilde önerilmedi ise HEPATUBEX günde birkaç kez yara izi (nedbe dokusu) üzerine uygulanır. Mevcut yara izi ve kas kısalmasının boyutlarına göre tedavi haftalarca sürebilir. Taze yara izlerinin (nedbe) tedavisinde aşırı soğuk, UV ışını ve çok güçlü masaj gibi fiziksel tahrişlerden kaçınılmalıdır.
 • En iyi sonuç için tedaviye yaranın kapanmasını takiben hemen başlanmalıdır. Bu durumda, nedbe gelişimine yatkın hastalarda dahi bu tip yara izlerinin gelişimi önlenebilir.

Uygulama yolu ve metodu:
HEPATUBEX yüzeysel (haricen) olarak skar dokusu üzerine jelin tam emilimi sağlanana kadar masaj ile sürülür. Sert, eski yara izleri (nedbeler) için HEPATUBEX gece boyunca üzeri kapatılarak uygulanabilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:
Yürütülen çalışmalara göre, 1 yaşından büyük çocuklarda yara izi (nedbe) dokusuna bir ya da iki kez uygulanabilir.

Yaşlılarda kullanımı:
Yaşlılarda kullanımı ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları:
Özel kullanım durumları hakkında bir bilgi bulunmamaktadır.
Eğer HEPATUBEX’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden fazla HEPATUBEX kullandıysanız:
HEPATUBEX’e ait bir doz aşımı bilgisi yoktur.
HEPATUBEX’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

HEPATUBEX’i kullanmayı unutursanız
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

HEPATUBEX ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler
Özel bir etki beklenmemektedir.

HEPATUBEX yan etkileri nelerdir?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, HEPATUBEX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. HEPATUBEX Jel uzun dönemli kullanımları da dahil, genellikle iyi tolere edilir. En yaygın rastlanan yan etkiler uygulama yerinde görülen lokal etkilerdir.

Yan etkilerin değerlendirilmesi, aşağıdaki sıklık verilerine dayanmaktadır.

Çok yaygın            : Tedavi edilen 10 kişide 1’den daha fazla

Yaygın                   : Tedavi edilen 100 kişide 1’den daha fazla ve 10 kişide 1’den az

Yaygın olmayan    : Tedavi edilen 1000 kişide 1 ‘den daha fazla ve 100 kişide 1’den az

Seyrek                   : Tedavi edilen 10.000 kişide 1’den daha fazla ve 1000 kişide 1’den az

Çok seyrek            : İzole vakalar dahil olmak üzere tedavi edilen 10.000 kişide 1 veya daha az

Bilinmiyor             : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Bilinmiyor:

 • Aşırı duyarlılık (Alerjik reaksiyonlar) belirtileri; yüzde, ağızda, dudakta, dilde ve boğazda şişme, nefes darlığı, ürtiker, ateş v.b.
 • Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
 • Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Yaygın:

 • Kaşıntı,
 • Kızarıklık,
 • Damarların genişleyerek ciltte görünür hale gelmesi (telenjiektazi),
 • Çukur şeklinde yara izleri

Yaygın olmayan:

 • Ciltte renk koyulaşması,
 • Cildin incelmesi (deri atrofisi)

Bilinmiyor:

 • Kurdeşen (ürtiker),
 • Cilt tahrişi,
 • İçi cerahat dolu deri kabartıları,
 • Ciltte yangı,
 • Ciltte yanma,
 • Şişme,
 • Uygulama yerinde ağrı hissi,
 • Ciltte gerginlik hissi,
 • İçi cerahat dolu deri kabartıları nedeniyle kızarıklık,
 • Uyuşma, karıncalanma (parestezi),
 • Temasla ortaya çıkan deri hastalığı (kontak dermatit),
 • Uygulama bölgesinde soyulma

Bunlar HEPATUBEX’in hafif yan etkileridir.
Genel olarak, HEPATUBEX, uzun dönemli kullanımı da dahil olmak üzere oldukça iyi tolere edilir. Yaygın olarak görülen kaşıntı, cildin iyileşme süreci ile nedeniyledir ve genellikle tedavinin kesilmesini gerektirmez.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

HEPATUBEX nasıl saklanır?

5. HEPATUBEX’in saklanması

HEPATUBEX‘i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra HEPATUBEX‘i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz HEPATUBEX’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

GENERİCA İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Maslak-Sarıyer/İSTANBUL
Tel: 0 212 376 65 00
Faks: 0 212 213 53 24

Üretici:

MERKEZ Lab. İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Taşdelen-Çekmeköy/İSTANBUL

Bu kullanma talimatı. ../../…. tarihinde onaylanmıştır.

HEPATUBEX kullanma talimatı?

HEPATUBEX 50 IU+10 MG+100 MG JEL KULLANMA TALİMATI

 

HEPATUBEX kısa ürün bilgisi?

HEPATUBEX 50 IU+10 MG+100 MG JEL KISA ÜRÜN BİLGİSİ

HEPATUBEX detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8699293342601
ATC Kodu D03AX
ATC Adı Other cicatrizants
Etkin Madde ALLANTOIN + EXT. CAPAE + HEPARIN
Referans ESDEGER
Fiyat Koruması FIYAT KORUMASIZ URUN
Fiyat Kararnamesi 6 – GERI ODEMESI OLMAYAN URUNLER
Eşdeğeri 2 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU YOK
Firma Adı GENERİCA İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
Birim Miktar 1%+10%+0,01%
Birim Cinsi MG/MG/IU
Ambalaj Miktarı 120
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal IMAL
Kaynak Ülke ALMANYA

HEPATUBEX ATC sınıfı nedir?

 • D – DERMATOLOJİK PREPARATLAR
 • D03 – YARA VE ÜLSER TEDAVİSİNDE KULLANILAN PREPARATLAR
 • D03A – SİKATRİZANLAR
 • D03AX – DİĞER SİKATRİZANLAR
 • D03AX – DİĞER SİKATRİZANLAR

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz