HITRIZIN 10 MG 10 FILM TABLET

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  HITRIZIN SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenir.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenir
  • Yatarak Tedavi     :Ödenir

  HITRIZIN özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  class=”i”>HİTRİZİN FİLM TABLET 10 mg

  DEVA

  Ağızdan alınır.

  • Etkin madde: Her bir film kaplı tablet 10 mg setirizin dihidroklorür içerir.
  • Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat (inek sütünden üretilir), mısır nişastası, sodyum nişasta glikolat, kolloidal silikon dioksit, magnezyum stearat, hidroksipropil metil selüloz, titanyum dioksit (E171), polietilen glikol, talk

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında

  1. HİTRİZİN nedir ve ne için kullanılır?
  2. HİTRİZİN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. HİTRİZİN nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. HİTRİZİN’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  HITRIZIN ne için kullanılır?

  1. HİTRİZİN NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

  HİTRİZİN, beyaz film kaplı, bir yüzü “HTZ” yazılı, diğer yüzü ortadan çentikli, hafif bombeli tabletlerdir. Her kutuda 10 veya 20 tablet bulunur.

  HİTRİZİN alerjik nezle, nedeni bilinmeyen müzmin kurdeşen ve kaşıntıların tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

  HİTRİZİN;

  6 yaş ve üstü çocuklarda ve erişkinlerde;

  • Alerjik nezlenin burun ve göz ile ilgili belirtilerinin tedavisinde, kronik idiopatik ürtikerin (nedeni bilinmeyen müzmin kurdeşen) ve kaşıntının belirtilerinin tedavisinde kullanılır.

  HITRIZIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  2. HİTRİZİN KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  HİTRİZİN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  • HİTRİZİN’in etkin maddesine veya yardımcı maddelerden herhangi birine, hidroksizine veya piperazin türevlerine karşı aşırı duyarlılık öykünüz varsa,
  • Ağır böbrek yetmezliğiniz (kreatinin klerensinizin (böbrek fonksiyonlarını izlemek için kullanılan bir madde olan kreatininin böbrekler aracılığıyla kandan temizlenmesi) 10 ml/dk’nın altında olduğu böbrek yetmezliği) var ise bu ilacı kullanmayınız.
  • HİTRİZİN’i 6 yaş altı çocuklarda kullanmayınız.

  HİTRİZİN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLE KULLANINIZ

  • HİTRİZİN’i alkolle birlikte alıyorsanız dikkatli olunuz.
  • İdrara çıkma problemleriniz varsa (omurilik problemleri ya da prostat veya mesane problemleri) doktorunuza danışınız.
  • Alerji testi yaptırmanız gerekiyorsa, testten birkaç gün önce HİTRİZİN ile tedaviyi kesip kesmeyeceğinizi doktorunuza danışınız. HİTRİZİN alerji testinin sonuçlarını etkileyebilir.
  • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  HİTRİZİN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  • HİTRİZİN’i aç veya tok karnına alabilirsiniz.

  Hamilelik

  • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Setirizinin hamile kadınlarda kullanımına ilişkin mevcut klinik veri çok azdır. Hayvan çalışmaları zararlı bir etki göstermemiş olsa da HİTRİZİN’in hamilelik boyunca ancak mutlak gerekli olduğunda dikkatle kullanılması önerilir.
  • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız..

  Emzirme

  • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız..
  • HİTRİZİN’in içeriğindeki etkin madde (setirizin) anne sütüne geçtiğinden emziren annelerin HİTRİZİN’i kullanması önerilmez.

  Araç ve makine kullanımı

  • Önerilen 10 mg dozda setirizin araç kullanma becerisi, uykuya dalma ve simule montaj hattı (ilacın uyuşukluk/uyku hali etkisini ölçmede kullanılan, gerçek iş ortamındaki performansı temsil eden, bilgisayarla yapılan ve uyku halindeki tüm değişkenlere hassas ölçüm testi) verimliliğine klinikte anlamlı etki göstermemiştir.
  • Araç kullanmayı planlayan, potansiyel olarak tehlikeli işlerde çalışan ve makine kullanan hastalar, önerilen dozu aşmamalı ve ilaca verdikleri yanıtı dikkate almalıdırlar. Bu tip duyarlı hastalarda, HİTRİZİN’in alkol veya diğer santral sinir sistemi depresanları (baskılayıcıları) ile eşzamanlı kullanımı, uyanıklıkta azalmaya ve performans bozukluğuna yol açabilir.

  HİTRİZİN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  • HİTRİZİN’in içeriğinde laktoz bulunur. Eğer doktorunuz, bazı şeker çeşitlerine karşı hassas olduğunuzu belirtmişse, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

  Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

  • Setirizinin diğer ilaçlarla bilinen klinikte anlamlı bir etkileşimi yoktur.
  • Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  HITRIZIN nasıl kullanılır?

  3. HİTRİZİN NASIL KULLANILIR?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  • 6 yaş ve üstü çocuklarda ve erişkinlerde
  • Semptomların şiddetine göre günde bir kez 5 mg (1/2 tablet) veya 10 mg (1 tablet) uygulanır..
  • Uygulama yolu ve metodu
  • HİTRİZİN ağızdan kullanım içindir.
  • HİTRİZİN’i yeterli miktarda sıvı (örn. bir bardak su) ile yutunuz.


  Değişik yaş grupları

  • Çocuklarda kullanım: 6 yaş altı çocuklarda HİTRİZİN’in kullanımı önerilmez çünkü bu formülasyon doğru doz adaptasyonuna izin vermemektedir.
  • Yaşlılarda kullanım: Böbrek işlevi normalse dozun azaltılmasına gerek yoktur.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği

  • Böbrek yetmezliği ve karaciğer yetmezliğiniz var ise doz böbrek yetmezliğinin şiddetine göre doktorunuz tarafından ayarlanır..
  • Böbrek yetmezliği olan çocuklarda doz, böbrek fonksiyonu (işlevi) ve vücut ağırlığı göz önüne alınarak, doktor tarafından bireysel olarak ayarlanmalıdır.
  • Sadece karaciğer yetmezliği olan hastalar normal reçetelenen dozu alabilirler. Hem böbrek hem de karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanması önerilir.
  • Eğer HİTRİZİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz..

  Kullanmanız gerekenden daha fazla HİTRİZİN kullandıysanız

  • HİTRİZİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız hemen bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  HİTRİZİN’i kullanmayı unutursanız

  • Doktorunuzun size verdiği talimatlara uygun olarak ilacı almaya devam ediniz.
  • Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  HİTRİZİN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

  • HİTRİZİN ile tedavinin süresi klinik belirtilere ve bireysel olarak hastalığın seyrine bağlıdır. Doktorunuzun önerisi olmadan tedaviyi kesmeyiniz, çünkü bu durum hastalığın belirtilerinin tekrar ortaya çıkmasına ya da daha kötüleşmesine neden olabilir. HİTRİZİN ile tedavinin sonlandırılmasına doktorunuz karar vermelidir.

  HITRIZIN yan etkileri nelerdir?

  4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

  Tüm ilaçlar gibi HİTRİZİN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa HİTRİZİN’i kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  • Alerjik reaksiyonlar, şiddetli reaksiyonlar ve anjiyoödem (yüz veya boğazın şişmesine neden olan ciddi bir alerjik reaksiyon) dâhil

  Bu reaksiyonlar ilacı aldıktan hemen sonra ya da daha sonra başlayabilir. Yukarıda belirtilen yan etkiler seyrek ya da çok seyrek görülür.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın
  Yaygın
  Yaygın olmayan
  Seyrek
  Çok seyrek
  Bilinmiyor


  : 10 hastanın en az 1 ‘inde görülebilir..

  : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
  : 100 hastanın birinden az, fakat 1,000 hastanın birinden fazla görülebilir.
  : 1,000 hastanın birinden az görülebilir.
  : 10,000 hastanın birinden az görülebilir.
  : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Yaygın

  • Somnolans (uyuklama hali)
  • Sersemlik hissi
  • Baş ağrısı
  • Farenjit (yutak iltihabı)
  • Rinit (nezle)
  • Diyare (ishal)
  • Mide bulantısı
  • Ağız kuruluğu
  • Halsizlik
  • Karın ağrısı

  Yaygın olmayan

  • Ajitasyon (aşırı huzursuzluk hali)
  • Parestezi (geçici his yokluğu, uyuşma/karıncalanma)
  • Kaşıntı
  • Döküntü
  • Asteni (yorgunluk)
  • Kırıklık

  Seyrek

  • Alerjik reaksiyonlar, bazıları şiddetli (çok seyrek)
  • Depresyon
  • Halüsinasyon (varsanı, gerçekte olmayan şeyleri görmek/duymak)
  • Agresyon (saldırganlık hali)
  • Konfüzyon (zihin karışıklığı)
  • Uykusuzluk
  • Konvülsiyonlar (istem dışı kas kasılmaları, nöbet, havale)
  • Taşikardi (dakikadaki kalp atım sayısının -nabzın-normalin üstüne çıkması)
  • Karaciğer fonksiyon anormalliği (transaminaz, alkalen fosfataz, gamma-GT ve bilirubin artışı)
  • Ürtiker (kurdeşen)
  • Ödem
  • Kilo artışı
  • Aşırı duyarlılık

  Çok seyrek

  • Trombositopeni
  • Tik
  • Senkop (baygınlık)
  • Diskinezi (istemli hareket etmede güçlük)
  • Distoni (kasların istem dışı oluşan seğirmeleri, spazmları ya da hareketleri)
  • Titreme
  • Tat alma bozukluğu
  • Bulanık görme
  • Akomodasyon bozukluğu (gözde uyum bozukluğu)
  • Okülojirasyon (göz küresinin istem dışı, herhangi bir yönde hareketi)
  • Anjiyonörotik ödem (eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde)
  • Sabit ilaç erüpsiyonu (döküntü)
  • Enürez (idrar kaçırma)
  • Disüri (ağrılı işeme)
  • Anafilaktik şok (ani aşırı duyarlılık tepkisi)

  Bilinmiyor

  • İştah artışı
  • İntihar düşüncesi
  • Unutkanlık
  • Hafıza bozukluğu
  • Denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi (vertigo)
  • İdrar yapamama, işeme zorluğu

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  HITRIZIN nasıl saklanır?

  5. HİTRİZİN’İN SAKLANMASI

  Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  25°C altındaki oda sıcaklıklarında saklayınız. Işıktan koruyunuz.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra HİTRİZİN’i kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  RUHSAT SAHİBİDeva Holding A.Ş.
  Küçükçekmece-İSTANBUL
  Tel: 0212 692 92 92
  Faks: 0212 697 00 24
  E-mail: deva@devaholding.com.tr
  ÜRETİM YERİDeva Holding A.Ş.
  Kapaklı/TEKİRDAĞ

  Bu kullanma talimatı 15.07.2017 tarihinde onaylanmıştır.

  HITRIZIN kullanma talimatı?

  HITRIZIN 10 MG FILM TABLET KULLANMA TALİMATI

   

  HITRIZIN kısa ürün bilgisi?

  HITRIZIN 10 MG FILM TABLET KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  HITRIZIN detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8699525092366
  ATC KoduR06AE07
  ATC Adıcetirizine
  Etkin MaddeSETIRIZIN HCL
  ReferansESDEGER
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMALI URUN
  Fiyat Kararnamesi4 – FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 15,80 TL VE ALTINDA OLANLAR
  Eşdeğeri1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
  Firma AdıDEVA HOLDİNG A.Ş.
  Birim Miktar10
  Birim CinsiMG
  Ambalaj Miktarı10
  ReçeteNORMAL RECETE
  İthal / İmalIMAL
  Kaynak ÜlkeITALYA

  HITRIZIN ATC sınıfı nedir?

  • R – SOLUNUM SİSTEMİ
  • R06 – SİSTEMİK KULLANILAN ANTİHİSTAMİNİKLER
  • R06A – SİSTEMİK KULLANILAN ANTİHİSTAMİNİKLER
  • R06AE – PİPERAZİN TÜREVLERİ
  • R06AE07 – SETİRİZİN

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz