ILOVENT 10 MCG/ML NEBULIZOR ICIN COZELTI ICEREN 30 AMPUL

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  ILOVENT SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenmez.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
  • Yatarak Tedavi     :Ödenmez

  ILOVENT özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  İLOVENT 10 MCG/ML NEBULİZATÖR İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL

  Solunum yoluyla uygulanır.

  Steril

  • Etkin madde: 1 ml nebulizatör çözelti 10 mcg iloprost'a eşdeğer 13,5 mcg iloprost trometamol içerir. Her bir 2 ml'lik çözelti içeren ampul 20 mcg iloprost'a eşdeğer 27 mcg iloprost trometamol içerir.
  • Yardımcı maddeler: Trometamol, etil alkol, sodyum klorür, hidroklorik asit 1N, enjeksiyonluk su.
    

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
    

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. İLOVENT nedir vene için kullanılır?
  2. İLOVENT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. İLOVENT nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. İLOVENT'in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  ILOVENT ne için kullanılır?

  1. İLOVENT NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

  İLOVENT, 1 ml nebulizatör çözeltisi 10 mcg iloprost (iloprost trometamol olarak) içermektedir. Nebulizatör olarak isimlendirilen özel bir cihaz aracılığıyla kullanılır.

  İLOVENT'in etkin maddesi olan iloprost, sentetik bir prostasiklin benzeridir. Akciğer damarlarında genişleme sağlar.

  İLOVENT, 2 ml çözelti içeren beyaz OPC'li turuncu halkalı 30 ampul olarak kullanıma sunulmuştur.

  İLOVENT, orta ve ağır evredeki birincil (nedeni bilinmeyen ve ailesel) akciğer hipertansiyonu olan hastalarda ve akciğer dokusunun tutulmadığı skleroderma (doku kalınlaşması) hastalığına bağlı akciğer hipertansiyonu olan hastalarda egzersiz kapasitesini artırmak ve bulguları iyileştirmek amacıyla kullanılır.

  ILOVENT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  style=”text-align:justify”>2. İLOVENT'İ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  İLOVENT'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer,

  • İloprost veya İLOVENT'in içindeki diğer maddelere alerjiniz varsa,
  • Kanama riskiniz varsa (örneğin; aktif mide ülseri veya ince bağırsağın ilk kısmında ülseriniz (duodenal ülser) varsa, fiziksel yaralanma (travma) geçirmişseniz, kafatasınızda kanama riskiniz varsa),
    

  Aşağıdakiler gibi bir kalp probleminiz varsa:

  – Kalp kaslarına zayıf kan akışı (Ağır kalp damar hastalığınız veya stabil olmayan anjina yani harekete bağlı olmayan göğüs ağrınız varsa);

  Belirtiler arasında göğüs ağrısı olabilir.

  • Son 6 ay içinde kalp krizi geçirdiyseniz,
  • Yakın tıbbi takibi yapılmayan kalp yetmezliğiniz (dekompanse kalp yetmezliği) varsa,
  • Şiddetli kalp ritm bozukluğunuz varsa (şiddetli düzensiz kalp atışı),
  • Akciğer hipertansiyonuna bağlı olmayan, klinik olarak belirgin, kalp kasında işlev bozukluğu olan doğumsal veya edinsel (kalıtsal olmayan) kalp kapak bozuklukları varsa.
    

  Son 3 ay içinde inme geçirdiyseniz ya da beyne kan tedariğini azaltan başka bir olay (örn geçici iskemik atak) yaşadıysanız,

  Akciğerlerde sıvı birikimi (pulmoner konjesyon) şüphesi varsa,

  Toplardamar tıkayıcı hastalığına (tıkalı veya daralmış damara bağlı) bağlı akciğer hipertansiyonunuz varsa,

  İLOVENT'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  • İLOVENT'i kullanmadan önce doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize danışınız:
  • İLOVENT'i solumak özellikle bronkospazm (küçük hava kanallarının duvarlarındaki kasların ani kasılması) ve hırıltılı solunum olan hastalarda solunum güçlüklerini tetikleyebilir. Akciğer enfeksiyonunuz, kronik akciğer hastalığı (kronik obstrüktif pulmoner hastalık) veya ağır astımınız varsa, doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz sizi yakından takip edecektir.
  • Tedaviden önce kan basıncınız kontrol edilecektir ve kan basıncınız çok düşükse (büyük tansiyonunuz 85 milimetreciva'nın altındaysa) İLOVENT tedavisi başlanmamalıdır.
  • Genel olarak, bayılma ve baş dönmesi gibi düşük kan basıncı etkilerinden kaçınmak için dikkatli olmalısınız:
  • İLOVENT ile birlikte kullanıldığında; kan basıncınızı (tansiyon) daha da düşürebilecek başka herhangi bir ilaç kullanıyorsanız, doktorunuza bildiriniz (bkz. Bölüm 2 "Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı").
  • Sandalye veya yataktan yavaşça kalkın.
  • Yataktan çıkar çıkmaz bayılacak gibi olursanız, günün ilk dozunu yatakta uzanırken almanız yararlı olabilir.
  • Bayılma nöbetleri yaşama eğiliminiz olursa, örneğin fiziksel efor gibi herhangi bir istisnai zorlanmadan kaçının; önce İLOVENT solumanız faydalı olabilir.
  • Bayılma nöbetleri altta yatan bir hastalığa bağlı olabilir. Bu nöbetler kötüleşirse doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz, dozunuzu ayarlamayı veya tedavinizi değiştirmeyi düşünebilir.
    

  Eğer;

  • Sağ kalp yetmezliği gibi kalp hastalığınız varsa veya kalp yetmezliğinizin kötüleştiğini düşünüyorsanız, doktorunuza söyleyiniz. Belirtiler; ayak ve bileklerin şişmesi, nefes darlığı, çarpıntı, gece daha sık idrara çıkmayı veya ödemi kapsayabilir. Doktorunuz tedavinizi değiştirmeyi düşünebilir.
  • Nefes almada güçlük çekme, kanlı öksürük ve aşırı terleme gibi akciğerinizde su olduğunun (akciğer ödemi) belirtileri görülürse, İLOVENT kullanmayı bırakın ve hemen doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz nedenini araştıracak ve uygun önlemleri alacaktır.
  • Karaciğer hastalığınız veya diyaliz gerektiren ağır böbrek yetmezliğiniz varsa, doktorunuza söyleyiniz. Kademeli olarak reçete edilen doz verilebilir veya diğer hastalardan daha düşük İLOVENT dozu reçete edilebilir.
    

  İLOVENT cilt ve göz ile temas etmemeli; İLOVENT'in yutulması önlenmelidir. Eğer temas oluştuysa deri ve göz hemen bol su ile yıkanmalıdır. Kazara içildiyse bol su içilmeli ve doktora başvurulmalıdır. Nebulizatör seansları sırasında yüz maskesinden kaçınılmalı ve sadece bir ağızlık kullanılmalıdır.

  Çocuklar ve ergenler

  İloprost'un 18 yaş altındaki çocuklarda etkililiği ve güvenliliği kanıtlanmamıştır.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Yeni doğanlar, bebekler ve hamileler ilaç kullanırken aynı odada bulunmamalıdırlar.

  İLOVENT'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  İLOVENT solunum yoluyla uygulanır. Bu nedenle yiyecek ve içeceklerle etkileşmesi beklenmemektedir. Bununla birlikte ilacın solunması esnasında yiyecek ve içecek alımından kaçınılmalıdır.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Pulmoner Hipertansiyonunuz varsa, gebelik durumunuzu kötüleştirebileceği ve hatta hayatınızı tehlikeye sokabileceği için, hamile kalmaktan kaçınınız.

  Hamileyseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya bebek sahibi olmayı planlıyorsanız, hemen doktorunuza söyleyiniz. İLOVENT, hamilelik sırasında sadece, doktorunuzun tedavinin potansiyel faydasının, bebek veya sizin üzerinizdeki potansiyel risk üzerine daha baskın geldiğine karar vermesi halinde kullanılabilir.

  Tedavi sırasında hamile kalınırsa, anne adayına pulmoner hipertansiyonun bu durumda yaratabileceği riskler anlatılır. Anne adayı, anlatılan risklere rağmen hamileliğe devam etmek isterse, İLOVENT'in kullanılmasının yararları ve riskleri dikkatlice değerlendirilerek karar verilir.

  Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar İLOVENT ile tedavi sırasında güvenilir doğum kontrol yöntemleri kullanmalısınız.

  Yenidoğanlar, bebekler ve hamile kadınlar İLOVENT kullanılırken aynı odada bulunmamalıdırlar.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  İLOVENT'in veya vücuttaki ara ürünlerinin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle İLOVENT ile tedavi sırasında emzirmeden kaçınılmalıdır.

  Araç ve makine kullanımı

  İLOVENT kan basıncınızı düşürür ve bazı insanlarda baş dönmesine veya denge kaybına sebep olabilir. Bu etkiler oluşuyorsa araç ve makine kullanmayınız.

  İLOVENT'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  İLOVENT her dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum içerir; yani “sodyum içermediği kabul edilir” ve az miktarda (her dozda 100 mg'dan daha az) etanol (alkol) içerir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  İLOVENT'i aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz. Bazı kan testlerinin yapılması uygun olabilir:

  Yüksek tansiyon tedavisinde ya da kalp hastalıklarında kullanılan ilaçlar (beta blokörler, nitrovazodilatörler, ACE inhibitörleri vb.) ile tansiyonunuz daha da düşebilir. Doktorunuz ilacın dozunda değişiklik yapabilir.

  – Kan sulandırıcı ya da kanın pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar (Aspirin veya asetilsalisilik asit, heparin, kumarin tipi antikoagülanlar [varfarin ve fenprokumon gibi], steroid olmayan antienflamatuvarlar, seçici olmayan fosfodiesteraz inhibitörleri [pentoksifilin gibi], seçici fosfodiesteraz 3 [PDE 3] inhibitörleri [silostazol ve anagrelid gibi], tiklopidin, klopidogrel, glikoprotein IIb / IIIa antagonistleri [absiksimab, eptifibatid, tirofiban gibi], defibrotid.

  Doktorunuz sizi dikkatle izleyecektir.

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  ILOVENT nasıl kullanılır?

  style=”text-align:justify”>3. İLOVENT NASIL KULLANILIR?

  İLOVENT tedavisi, yalnızca pulmoner hipertansiyon konusunda deneyimli bir hekim tarafından başlatılmalıdır.

  İlacınızı her zaman doktorunuzun açıkladığı şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz doktorunuz veya eczacınızla kontrol ediniz.

  Sizin için doğru olan İLOVENT dozu ve tedavi süresi kişisel durumunuza bağlıdır. Doktorunuz size tavsiye edecektir. Önerilen dozu doktorunuza danışmadan değiştirmeyiniz.

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

  İLOVENT ile tedavinin başlangıcında ağız yoluyla nefes alınarak (inhalasyon) uygulanan ilk dozu 2,5 mikrogram olmalıdır. Eğer doz iyi tolere ediliyorsa, doz 5 mikrograma kadar arttırabilir ve bu dozda devam edilebilir. 5 mikrogramlık dozun düşük tolerabilitesi durumunda ise, doz 2,5 mikrograma düşürülebilir.

  İnhalasyon seansı başına saptanan doz kişisel ihtiyaç ve toleransa göre günde 6-9 kere tekrarlanır.

  Gerektiğinde ilacın dozu doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.

  Uygulama yolu ve metodu:

  İLOVENT, nebulizatör adı verilen cihazlar aracılığıyla ağızdan nefes alınarak (inhalasyon) uygulanır. Her seans yaklaşık 4-10 dakika sürer. İLOVENT ampul içeriği cilt ve göz ile temas etmemelidir. İLOVENT yukarıda belirtilen uygulama şekli (ağızdan nefes alınarak) haricinde hiçbir şekilde ağızdan alınmamalıdır Nebulizatör seansları sırasında yüz maskesinden kaçınılmalı ve sadece bir ağızlık kullanılmalıdır.

  Tedavinin süresi klinik koşullara bağlıdır ve doktorun takdirine bırakılır.

  Breelib

  Eğer İLOVENT tedavisine başlıyorsanız veya alternatif cihazdan geçiş yapıyorsanız ağız yoluyla nefes alınarak (inhalasyon) uygulanan ilk doz, İLOVENT 10 mcg/mL nebulizatör için çözelti içeren ampul ile olmalıdır. Çoğu kişi günde 6 ila 9 kez inhalasyon seansı yapacaktır. Breelib ile bir inhalasyon seansı genellikle yaklaşık 3 dakika sürmektedir. Breelib kullanmaya başladığınız zaman, dozu ve inhalasyon hızını iyi tolere ettiğinizi anlamak için doktorunuz, tedavinizi gözlemleyecektir.

  I-Neb AAD sistemi kullanma talimatları:

  I-Neb AAD sistemi kullanılırken aşağıdaki talimatlar takip edilmelidir.

  I-Neb AAD sistemi tarafından uygulanan doz, bir kontrol diski ile birlikte ilaç haznesi tarafından kontrol edilir. Her ilaç haznesinde karşılık gelen renk kodlu bir kontrol diski bulunur.

  2,5 mikrogram dozunda, kırmızı mandallı ilaç haznesi kırmızı kontrol diskiyle birlikte kullanılır. 5 mikrogram dozunda, mor mandallı ilaç haznesi mor kontrol diskiyle birlikte kullanılır.

  I-Neb AAD ile her inhalasyon seansında, iki renkli halka gösteren (beyaz-sarı) 1 ml'lik bir İLOVENT 10 mikrogram/ml nebulizatör çözelti ampulünün içeriği kullanımdan hemen önce uygun nebulizer ilaç haznesine aktarılır.

  Değişik yaş grupları:

  Çocuklarda kullanım:

  18 yaşın altında hastalarda ilacın güvenliliği ve etkililiği kanıtlanmadığından kullanımı önerilmez.

  Yaşlılarda kullanımı:

  Cinsiyet, iloprostun vücuda alınması, vücuttaki etki süresi, dağılımı ve vücuttan atılımında klinik açıdan fark göstermez.

  Yaşlı hastalarda iloprostun vücuda alınması, vücuttaki etki süresi, dağılımı ve vücuttan atılımı araştırılmamıştır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Hafif ve orta derece böbrek yetmezliğinde doz ayarlaması gerekmez. İleri derecede böbrek yetmezliği olan hastalar klinik çalışmalarda incelenmemiştir. Damar yoluyla uygulanan iloprost ile elde edilen veriler diyaliz gerektiren böbrek yetmezliği olan hastalarda vücuttan atılımının düşük olduğunu göstermektedir. Ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda ve diyalize giren hastalarda doz doktor tarafından karaciğer yetmezliğindeki kullanım örnek alınarak ayarlanmalıdır

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer işlev bozukluğu olan hastalarda İLOVENT'in vücuttan atılımı azalmıştır. Gün boyunca istenmeyen birikimi engellemek için, başlangıç doz ayarlaması sırasında bu hastalara özel dikkat gösterilmelidir. Tedaviye, 2,5 mikrogram İLOVENT 10 mcg/mL nebulizatör için çözelti içeren ampul inhalasyonu ile başlanır. Günde en fazla 6 uygulamaya karşılık olacak şekilde, 3-4 saatlik doz aralıkları ile uygulanır. Bundan sonra, doktorunuz tedaviyi nasıl tolere ettiğinize bağlı olarak doz aralıklarını dikkatle kısaltabilir. Eğer doktorunuz, dozun 5 mikrograma artırılmasına karar verirse, başlangıçta yine 3-4 saatlik doz aralıkları seçilmelidir, tedaviyi nasıl tolere ettiğinize bağlı olarak doz aralıkları dikkatle kısaltılabilir. Preparatın günlerce süren tedaviyi takiben birikimi, ürünün kullanımına gece ara verilmesi nedeni ile olası değildir.

  Eğer İLOVENT'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla İLOVENT kullandıysanız:

  İLOVENT'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla İLOVENT kullandıysanız, baş dönmesi, baş ağrısı, ani kızarma, mide bulantısı, çene ağrısı veya sırt ağrısı görülebilir. Kan basıncında azalma (düşük tansiyon) ya da artış, bradikardi (kalp atış hızının azalması) ya da taşikardi (kalp atış hızının artması), kusma, ishal veya eklem ağrısı da görülebilir. Bunlardan herhangi birisi olursa inhalasyon seansını durdurmalı ve doktorunuza danışmalısınız. Doktorunuz sizi izleyecek ve belirtileri tedavi edecektir. Spesifik bir antidotu bilinmemektedir.

  İLOVENT'i kullanmayı unutursanız:

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa, doktorunuza sorunuz.

  İLOVENT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

  Tedaviyi durdurduysanız veya durdurmak istiyorsanız, bunu öncelikle doktorunuzla görüşünüz.

  ILOVENT yan etkileri nelerdir?

  style=”text-align:justify”>4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

  Tüm ilaçlar gibi, İLOVENT'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  İLOVENT ile görülen yan etkilerin tamamı aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

     Çok yaygın
  Yaygın
  Yaygın olmayan
  Seyrek
  Çok seyrek
  Bilinmiyor

  : 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.
  : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinde veya birinden fazla görülebilir.
  : 100 hastanın birinden az, fakat 1,000 hastanın birinde veya birinden fazla görülebilir.
  : 1,000 hastanın birinden az, fakat 10,000 hastanın birinde veya birinden fazla görülebilir.
  : 10,000 hastanın birinden az görülebilir.
  : Eldeki veriler ile tahmin edilememektedir.

   

  Aşağıdakilerden biri olursa İLOVENT'i kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Aşırı duyarlılık (örn. alerji, nefes alma veya yutkunmada zorlanmaya sebep olabilecek yüzde, dudaklarda, dilde ve boğazda şişme) (bilinmiyor)
  • Döküntü (yaygın)
    

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin İLOVENT'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Düşük tansiyon (hipotansiyon) (yaygın)
  • Kanama olayları* özellikle eğer kanın pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar (antikoagülan) kullanıyorsanız (çoğunlukla epistaksis (burun kanaması) ve hemoptizi (bölgesel kan birikmesi)) sıktır. Kanama riski kan pulcuklarının kümelenme (trombosit agregasyon) inhibitörleri veya antikoagülanları beraber kullanan hastalarda artabilir. (çok yaygın) Çok nadir ölümcül beyin ve kafaiçi kanama vakaları bildirilmiştir.
  • Bayılma (senkop) (yaygın)
  • Nefes darlığı (dispne) (yaygın)
  • Göğüste rahatsızlık hissi/Göğüs ağrısı (çok yaygın)
    

  * Hayatı tehdit edici ve/ veya ölümcül vakalar bildirilmiştir.
   

  Diğer yan etkiler sıklıklarına göre aşağıda listelenmektedir:

  Çok yaygın

  • Damarlarda genişleme (vazodilatasyon- belirtileri ciltte ve yüzde kızarma, tansiyon düşüklüğü)
  • Öksürük
  • Baş ağrısı
  • Bulantı
  • Çene ağrısı/çene kitlenmesi
  • Kol ve bacaklarda şişme (periferal ödem)
    

  Yaygın

  • Nefes almada güçlük (dispne)
  • Baş dönmesi
  • Hızlı kalp atımı (taşikardi)
  • Hızlı ve sert kalp atışı dahil fark edilir kalp atışları, çarpıntı hissi (palpitasyon)
  • İshal
  • Kusma
  • Boğaz ağrısı (yutkunurken)
  • Boğazda tahriş
  • Ağrı ile birlikte ağız ve dilde tahriş
  • Sırt ağrısı
  • Döküntü
    

  Bilinmiyor

  • Trombositopeni (trombosit-kan pulcuğu- sayısında azalma)
  • Aşırı duyarlılık (hipersensitivite (örneğin alerji)),
  • Tat bozukluğu (disguzi)
  • Burun tıkanıklığı (nazal konjesyon)
  • Solunum yolunda daralma (bronkospazm*-belirtileri nefes darlığı),
  • Hırıltılı solunum
    

  *Hayatı tehdit edici ve/ veya ölümcül vakalar bildirilmiştir.
   

  Diğer olası yan etkiler

  Çoğunlukla bileklerin ve bacakların su tutulması nedeniyle şişmesi (periferal ödem) hastalığın çok yaygın bir belirtisidir fakat aynı zamanda İLOVENT tedavisi esnasında da çok yaygın sıklıkta oluşabilir.

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  ILOVENT nasıl saklanır?

  style=”text-align:justify”>5. İLOVENT'İN SAKLANMASI:

  İLOVENT'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  25oC altında oda sıcaklığında saklayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra İLOVENT'i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz İLOVENT'i kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  RUHSAT SAHİBİ:
  KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
  Mahmutbey Mah. Kuğu Sok. No:18
  Bağcılar / İstanbul

  ÜRETİM YERİ:       
  KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
  Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Karaağaç Mah. 11. Sk. No:5
  Kapaklı/Tekirdağ
   

  Bu kullanma talimatı .. /…/…. tarihinde onaylanmıştır.

  ILOVENT kullanma talimatı?

  GLIVEC 100 MG FILM TABLET KULLANMA TALİMATI

   

  ILOVENT kısa ürün bilgisi?

  GLIVEC 100 MG FILM TABLET KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  ILOVENT detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8699828750598
  ATC KoduB01AC11
  ATC Adıiloprost
  Etkin MaddeILOPROST
  ReferansESDEGER
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMASIZ URUN
  Fiyat Kararnamesi0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
  Eşdeğeri1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
  Firma AdıKOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş.
  Birim Miktar10
  Birim CinsiMCG
  Ambalaj Miktarı30
  ReçeteNORMAL RECETE
  İthal / İmalIMAL
  Kaynak ÜlkeITALYA

  ILOVENT ATC sınıfı nedir?

  • B – KAN VE KAN YAPICI ORGANLAR
  • B01 – ANTİTROMBOTİK AJANLAR
  • B01A – ANTİTROMBOTİK AJANLAR
  • B01AC – HEPARİN HARİÇ TROMBOSİT AGREGASYON İNHİBİTÖRLERİ
  • B01AC11 – ILOPROST

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz