IMUPRET ORAL DAMLA (100 ML)

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  IMUPRET ORAL SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenmez.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
  • Yatarak Tedavi     :Ödenmez

  IMUPRET ORAL özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  class=”i”>İMUPRET ORAL DAMLA

  Ağız yolu ile alınır

  • Etkin maddeler100 g oral damla:
   Althaeae radix (hatmi kökü), Quercus cortex (meşe kabuğu), Matricariae flos (papatya çiçeği), Taraxaci herba (karahindiba otu), Equiseti herba (atkuyruğu gövdesi), Millefolii herba (civanperçemi otu) ve Juglandis folium (ceviz yaprağı)’un (4:2:3:4:5:4:4) bir karışımının 2.6 gramı üzerinden seyreltilir.
  • Yardımcı maddeler: Saf su, alkol.

  Bu tıbbi ürünü kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatının tümünü dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatını muhafaza ediniz. Tekrar okumanız gerekebilir.
  • Bu tıbbi ürün reçetesiz satılmaktadır. Bununla birlikte, ondan en iyi sonucu elde etmek için İMUPRET®‘i yine de dikkatlice kullanmanız gerekir.
  • Eğer daha fazla bilgi veya tavsiyeye ihtiyaç duyarsanız doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.
  • Eğer semptomlarınız kötüleşir ya da düzelmezse bir doktora görünmelisiniz.

  Bu Kullanma Talimatında

  1. İMUPRET nedir ve ne için kullanılır?
  2. İMUPRET’ i kullanmaya başlamadan önce
  3. İMUPRET nasıl kullanılmalı
  4. Olası yan etkileri
  5. İMUPRET ‘in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  IMUPRET ORAL ne için kullanılır?

  class=”tbap”>1. İMUPRET NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR

  İMUPRET® geleneksel bitkisel tıbbi üründür.

  İMUPRET®, 50 veya 100 ml’lik şişeler içerisinde ambalajlanmış, berrak-hafif bulanık, sarı-kahve rengi bir çözeltidir.

  İMUPRET® geleneksel olarak aşağıdaki endikasyonlar için kullanılmaktadır:

  • Akut ve sık tekrar eden solunum yolları enfeksiyonlarının tedavisi,
  • Soğuk algınlığı başlangıcının ilk belirtilerinin tedavisi.

  IMUPRET ORAL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  class=”gray_accordion_box_title”>2. İMUPRET’İ KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE

  İMUPRET®‘in bebeklere, çocuklara veya yetişkinlere yönelik olduğuna dair bilgi

  İMUPRET® 6 yaşının üzerindeki çocuklara ve yetişkinlere yönelik olarak kullanılır. 6 yaşının altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

  Aşağıdaki durumlarda İMUPRET®‘i kullanmayınız

  • Eğer etkin maddelere veya İMUPRET®‘in herhangi bir bileşenine aşırı duyarlıysanız (alerjik).
  • Ürünün içeriğinde yer alan bitkilere karşı bilinen aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa.
  • İMUPRET® 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmaz.
  • Karaciğer hastalıklarında, safra taşları, aktif peptik ülser ve diğer üriner sistem hastalıklarında kullanılmaz.

  Aşağıdaki durumlarda İMUPRET®‘i özellikle dikkatle kullanınız

  Eğer belirtileriniz devam ederse veya sizde bu kullanma talimatında listelenmeyen bir yan etki meydana gelirse, bir hekime danışınız.

  Eğer şikayetleriniz bir haftadan uzun süre devam ederse veya nefes darlığı, ateş, cerahatli ya da kanlı balgam meydana gelirse, bir hekime başvurunuz..

  Kalp rahatsızlığı olanlar ve böbrek yetmezliği olan hastalarda hiperkalemiye (Serum potasyum düzeyinin normalden yüksek olması) bağlı risk oluşturabilir. Ateş, disüri (ağrılı idrar yapma, idrar yapmada güçlük), spazmlar (kasılmalar) ve idrarda kan olan semptom ve şikayetler var ise hekime danışılmalıdır.

  İMUPRET®‘in etkisine tesir edebilecek besinlerle ve içeceklerle birlikte alınması

  Geçerli değildir.

  Gebelik

  Bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  İMUPRET®‘in gebe kadınlarda kullanımı ile ilgili yeterli veri mevcut olmadığından, İMUPRET®‘e başlamadan önce hamile olmadığınızdan emin olmalısınız.

  Hamilelik süresince ya da gebe olduğunuzdan şüpheleniyorsanız İMUPRET® kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız..

  Emzirme

  Bu tıbbi ürünü kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme döneminde İMUPRET® kullanmayınız.

  Araç ve makine kullanımı

  İMUPRET®‘in araç ve makine kullanımı üzerine etkisi bilinmemektedir..

  İMUPRET®‘in bazı bileşenleri hakkında önemli bilgiler

  İMUPRET® %19 (h/h) alkol içerir. Bu tıbbi ürün az miktarda her “doz” da 100 mg dan az etanol (alkol) içerir.

  Diyabetikler için not:

  İMUPRET®, karbonhidrat değişim birimi (CEU) içermemektedir.

  İMUPRET® ile birlikte diğer tıbbi ürünleri kullanmak

  İMUPRET®‘in diğer ilaçlar ve diğer tıbbi ürünler ile klinik etkileşimleri üzerine yeterli veri mevcut değildir.

  İMUPRET®, alkoloitlerin emilimini azaltabilir veya etkisini düşürebilir (örn. Kodein içeren öksürük şurupları gibi).

  Ürün, böbrek ve kalp bozukluğu olan hastalarda, safra taşı şikayeti olanlarda, demir preparatı alanlarda hekim kontrolünde kullanılmalıdır.

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  IMUPRET ORAL nasıl kullanılır?

  class=”gray_accordion_box_title”>3. İMUPRET® NASIL KULLANILMALI

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  İMUPRET®‘i kullanma talimatında yönlendirildiği gibi kullanınız. Emin olmadığınızda hekiminize veya eczacınıza sorunuz..

  Hekiminiz tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde önerilen doz aşağıda verildiği gibidir:

  YaşAkut semptomlar için dozajAkut semptomlar azaltıldıktan
  sonra ve koruyucu tedavi için dozaj
  6-11 yaş arası çocuklarGünde 5-6 defa 15 damlaGünde 3 defa 15 damla
  12 yaş ve üzeri ergenler ve yetişkinlerGünde 5-6 defa 25 damlaGünde 3 defa 25 damla

  2 haftadan daha uzun süre kullanılmamalıdır.

  Uygulama yolu ve metodu

  Damlalar biraz sıvı ile birlikte alınabilir (örn., bir bardak su).

  Damlatma için şişe dikey olarak tutulur.

  Eğer İMUPRET®‘in etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Eğer kullanmanız gerekenden daha fazla İMUPRET® kullanırsanız

  İMUPRET®‘ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Eğer İMUPRET®‘i kullanmayı unutursanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  İMUPRET® ile tedavi kesildiğinde görülen etkiler

  İMUPRET® ile tedavinin sonlandırılmasından sonra herhangi bir zararlı etki beklenmemektedir..

  Bu tıbbi ürünün kullanımı üzerine ilave sorularınız varsa, hekiminize veya eczacınıza danışınız.

  IMUPRET ORAL yan etkileri nelerdir?

  class=”gray_accordion_box_title”>4. OLASI YAN ETKİLER

  Tüm ilaçlar gibi, İMUPRET®‘in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde de yan etkileri olabilir.

  Alerjik reaksiyonlar (deri döküntüsü, dolaşımsal problemler) meydana gelebilir..

  Papatya çiçeği içeren ilaçlar alındığında ve ayrıca Papatyagiller (Asteraceae) familyasından diğer çiçeklere (örn., Millefolii herba (civanperçemi otu), Matricariae flos (papatya çiçeği)) karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda alerjik reaksiyonlar meydana gelebilir. Bu alerjik reaksiyonlar, çapraz-reaksiyon olarak adlandırılan reaksiyonlar nedeni iledir.

  Gastrointestinal şikayetler (örn. mide ağrısı, kusma)

  Bu yan etkileri veya başka bir yan etki gözlemlerseniz, İMUPRET® kullanmayı sonlandırınız ve hekiminize danışınız.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr”>www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  IMUPRET ORAL nasıl saklanır?

  class=”gray_accordion_box_title”>5. İMUPRET’İN SAKLANMASI

  İMUPRET®‘i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra İMUPRET®‘i kullanmayınız.

  Ambalajı açıldıktan sonraki raf ömrü: Şişe açıldıktan sonra 6 ay için saklanabilir.

  25oC’nin altındaki oda sıcaklığında, orijinal ambalajında saklayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz İMUPRET®‘i kullanmayınız.

  Tüm bitkisel tıbbi ürünler gibi, İMUPRET®‘te de uzun süre saklandığında bulanıklık oluşabilir. Bu bulanıklığın tıbbi ürünün etkinliği üzerine etkisi yoktur.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  Bu kullanma talimatı 29.05.2018 tarihinde onaylanmıştır.

  IMUPRET ORAL kullanma talimatı?

  SINUPRET FORTE KAPLI TABLET KULLANMA TALİMATI

   

  IMUPRET ORAL kısa ürün bilgisi?

  SINUPRET FORTE KAPLI TABLET KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  IMUPRET ORAL detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8680952385961
  ATC KoduR05X
  ATC Adıother cold preparations
  Etkin MaddeHATMI KOKU; MESE KABUGU; AT KUYRUGU GOVDESI; CEVIZ YAPRAGI KOMBINASYONU
  ReferansGBTU
  Fiyat KorumasıGBTU
  Fiyat Kararnamesi6 – GERI ODEMESI OLMAYAN URUNLER
  Eşdeğeri2 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU YOK
  Firma AdıBİONORİCA İLAÇ TİCARET A.Ş.
  Birim Miktar100
  Birim CinsiML
  Ambalaj Miktarı1
  ReçeteRECETESIZ
  İthal / İmalITHAL
  Kaynak ÜlkeALMANYA

  IMUPRET ORAL ATC sınıfı nedir?

  • R – SOLUNUM SİSTEMİ
  • R05 – ÖKSÜRÜK VE SOĞUK ALGINLIĞI PREPARATLARI
  • R05X – DİĞER SOĞUK ALGINLIĞI PREPARATLARI
  • R05X – DİĞER SOĞUK ALGINLIĞI PREPARATLARI
  • R05X – DİĞER SOĞUK ALGINLIĞI PREPARATLARI

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz