IOPOLIMID 300 MG/ML ENJEKSIYONLUK COZELTI (50 ML)

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

IOPOLIMID SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenmez.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
 • Yatarak Tedavi     :Ödenmez

IOPOLIMID özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

İOPOLİMİD 300 mgI/ml enjeksiyonluk çözelti

Enjeksiyon yoluyla kullanılır.

Steril

 • Etkin madde: Her 1 ml sulu çözelti 623 mg iopromid içerir.
 • Yardımcı maddeler: Kalsiyum disodyum EDTA, trometamol, dilue hidroklorik asit (%10), enjeksiyonluk su içerir.
   

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
   

Bu Kullanma Talimatında:

1. İOPOLİMİD nedir ve ne için kullanılır?
2. İOPOLİMİD'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. İOPOLİMİD nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. İOPOLİMİD'in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

IOPOLIMID ne için kullanılır?

1. İOPOLİMİD nedir ve ne için kullanılır?
 • İOPOLİMİD 300 mgI/ml enjeksiyonluk çözelti, 1 mililitrede 623 mg iopromid içerir.
 • İOPOLİMİD'in etkin maddesi olan iopromid, iyotlu X ışınına kontrast maddeler sınıfınaaittir ve içerisinde bulunan iyot sayesinde röntgen ışınlarını zayıflatır.
 • İOPOLİMİD 300 mgI/ml enjeksiyonluk çözelti, 50 ve 100 mililitrelik renksiz cam şişelerde bulunur. Şişenin içerisindeki çözelti berraktır ve parçacık içermez.
 • İOPOLİMİD, tanı amaçlı kullanılır. Çekilen filmlerde (Bilgisayarlı tomografide (BT), arteriyografi (atardamarların görüntülenmesi) ve venografide (toplardamarların görüntülenmesi), intravenöz/intraarteriyel dijital subtraksiyon anjiyografisinde (DSA) (toplardamar içi/atardamar içi DSA), intravenöz ürografide (toplardamar içi uygulama sonrası üriner sistem görüntülenmesi), ERKP'de (endoskopik retrogradkolanjiyopankreatografi (safra yolları ve pankreas görüntülenmesini sağlayan girişimsel bir yöntem)), artrografi (eklemlerin görüntülenmesi) ve diğer vücut boşluklarının tetkikinde) görüntüyü belirginleştirmek için kullanılır.
   

İOPOLİMİD, intratekal (ilacı doğrudan merkezi sinir sistemine iletmek üzere, iğnenin omurilik çevresindeki bölgeye uygulanması şeklinde) kullanılmaz.

IOPOLIMID kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

2. İOPOLİMİD'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

İOPOLİMİD'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

 • Intratekal (omur ilik kanalı içine ilaç enjekte edilerek) kullanım,
 • Pediyatrik hastalarda uzun süreli açlık ya da kontrast madde enjeksiyonu öncesinde müshil kullanımı durumunda,
 • Bu tür ilaçlara alerjiniz varsa,
 • Etkin madde ya da ilacın diğer bileşenlerine karşı aşırı duyarlılığınız varsa.
   

İOPOLİMİD'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Eğer;

 • Tiroid beziniz fazla çalışıyorsa,
 • Astım ya da diğer alerjik hastalık öykünüz varsa,
 • Aşırı duyarlılık reaksiyonu geliştirme eğiliminiz varsa,
 • Yaşlıysanız,
 • Beyin damarlarının sertleşmesi olan serebral arteriyoskleroz hastalığınız, akciğerlerdeki hava peteklerinin çeperlerinin hasara uğraması nedeniyle anormal olarak genişlemesi olan pulmoner amfizem hastalığınız varsa,
 • Böbrek ve karaciğer yetmezliğiniz varsa,
 • Kalp-damar hastalığınız varsa,
 • Sara (epilepsi) gibi beyni etkileyen hastalığınız ya da nöbet geçirme hikayeniz varsa,
 • Kemik iliği hastalığı olan multipl miyelom ya da antikor üretimi yapan hücrelerin artması olan paraproteinemi hastalığınız varsa,
 • Tekrarlayan ve/veya yüksek dozlarda İOPOLİMİD gibi bir kontrast madde aldıysanız,
 • Şeker hastası iseniz,
 • Böbrek üstü bezinizde tümör varsa,
 • Bağışıklık sistemi hastalığınız varsa,
 • Miyastenia gravis adı verilen kas hastalığınız varsa,
 • Alkol bağımlısı iseniz,
 • Damarlarınızda pıhtılaşma problemi varsa,
 • Huzursuzluk, endişe ya da kaygı probleminiz varsa,
 • Geçmişte herhangi bir kontrast maddeye reaksiyon gösterdiyseniz,
   

İOPOLİMİD uygulanacak hastalarda yeterli hidrasyonun (sıvı takviyesi) sağlandığından emin olunmalıdır. Bu özellikle kemik iliği kanseri olan multipl miyelomlu, şeker hastalığı olan, normalden çok ya da az idrara çıkan, kanda ürik asit yüksekliği olan hastalar için olduğu gibi, yeni doğanlar, süt çocukları, küçük çocuklar ve yaşlı hastalar için de geçerlidir.

İOPOLİMİD miyelografide (omurilikteki özel yapıların görüntülenmesinde kullanılan bir tetkik) kullanılmamalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

İOPOLİMİD'in yiyecek ve içecekle kullanılması

Eğer karın, böbrek veya mesanenizin inceleneceği bir işlem yapılacaksa, incelemeden önceki iki gün sizden gaz yapacak yiyeceklerden uzak durmanız istenebilir. Bu yiyecekler:

– bezelye, fasulye, mercimek, salatalar, meyva
– siyah ve taze ekmek
– her türlü pişmemiş sebze

Vücudunuzdaki su miktarı ve tuz dengesi ile ilgili herhangi bir bozukluk varsa, bu durum tetkik öncesinde düzeltilebilir.

Özellikle aşağıdaki rahatsızlıklardan birine sahipseniz, araştırma öncesi normal aldığınız sıvı miktarını azaltmayınız.

 • Multipl miyelom (kemik iliği hastalığı),
 • Şeker hastalığı,
 • Poliüri (çok miktarda açık renk idrar üretmek),
 • Oligüri (az miktarda idrar üretmek),
 • Gut (damla hastalığı – eklemlerde kızarıklık, hassasiyet, sıcaklık, ve şişlik yakınmaları ile ortaya çıkan tekrarlayıcı iltihabi hastalık)
   

Ayrıca, bebeklerde, küçük çocuklarda ya da genel sağlık durumu kötü olanlarda sıvı alımı azaltılmamalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebelikte X ışınlı tetkiklerden kaçınılmalıdır. Gebe kadınlarda yeterli ve kontrollü çalışmalar yapılmamıştır. Non-iyonik (iyonik olmayan) kontrast maddelerin gebelerdeki kullanımının güvenli olduğuna dair yeterli veriler mevcut değildir. Mümkün olduğunca gebelikte radyasyondan kaçınılmalıdır ve kontrast madde olsun veya olmasın X-ışınlı tetkikin yararları olası risklere karşı özenle tartılmalıdır.

İOPOLİMİD gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirilen bebeklerde İOPOLİMİD'in güvenliliği araştırılmamıştır ancak İOPOLİMİD anne sütüne çok az miktarda geçebilir.

Araç ve makine kullanımı

Bilinmemektedir. Ancak reaksiyon riski nedeniyle, son enjeksiyondan sonraki 1 saat içerisinde araç ya da makine kullanımı önerilmemektedir.

İOPOLİMİD'in içeriğinde bulunan yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her 1 ml'lik dozunda 1mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder. Yani aslında sodyum içermez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanım

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında İOPOLİMİD'in ya da kullanılan diğer ilacın etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • Şeker hastalığında kullanılan biguanid grubu ilaçlar (metformin)
 • Depresyon ve psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • Tansiyon düşürücü olarak kullanılan beta blokerler
 • Bağışıklık sistemini baskılamak için kullanılan interlökin-2
 • Tiroid hastalığı teşhis ve tedavisinde kullanılan tirotropik radyoizotoplar
   

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

IOPOLIMID nasıl kullanılır?

3. İOPOLİMİD nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

İOPOLİMİD'in dozu, uygulanacak işleme, yaşınıza ve kilonuza göre doktorunuz tarafından belirlenecek ve size uygulanacaktır.

Uygulama yolu ve metodu:

Damar yoluyla ya da vücut içi boşluklara uygulanır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

İOPOLİMİD'in dozu, uygulanacak işleme, yaşınıza ve kilonuza göre doktorunuz tarafından belirlenecek ve size uygulanacaktır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda iyotlu kontrast maddelere karşı reaksiyon riski arttığından dikkatli kullanılmalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasının gerekli olmadığı düşünülmektedir.

Eğer İOPOLİMİD'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla İOPOLİMİD kullandıysanız:

Damar yolu ile alımda gerekenden daha fazla İOPOLİMİD kullanıldığında, sıvı ve elektrolit dengesizliği, böbrek yetmezliği, kalp ve damar komplikasyon belirtileri görülebilir. Sıvı, elektrolit ve böbrek fonksiyonları takip edilmelidir.

İOPOLİMİD'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

İOPOLİMİD'i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

İOPOLİMİD ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

İOPOLİMİD, hastalıkların tedavisi için değil sadece tanı amaçlı kullanıldığı için, herhangi bir etki beklenmez.

IOPOLIMID yan etkileri nelerdir?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, İOPOLİMİD'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakiler yaygın olmayan ancak ciddi etkilerdir:

 • Aşırı duyarlılık/ alerjik reaksiyonlar (ciltte kaşıntı, kızarıklık, döküntü, nefes darlığı, boğulma hissi, solunum yetmezliği, nefes borusu/yutak/dil/yüzde şişme, ağrılı yutma, baş ağrısı, baş dönmesi, gözde kaşınma ya da sulanma, boğazda rahatsızlık, aksırık, öksürük, üşüme ya da sıcak hissetme, terleme, ciltte solgunluk veya kızarma, göğüs ağrısı/sıkışması) Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin İOPOLİMİD'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
   

Yaygın yan etkiler (her 100 kişiden 1 ila 10 kişinin yaşama olasılığı bulunan yan etkiler):

 • Bulantı
 • Baş ağrısı
 • Sıcaklık veya ağrı hisleri
   

Yaygın olmayan yan etkiler (her 1.000 kişiden 1 ila 10 kişinin yaşama olasılığı bulunan yan etkiler):

 • Baş dönmesi
 • Huzursuzluk
 • Bulanık/rahatsız görme
 • Kalp ritminde bozukluk
 • Damarlarda genişleme
 • Aksırık
 • Öksürük
 • Kusma
 • Tat bozuklukları
 • Kurdeşen
 • Kaşıntı
 • Döküntü
 • Kızarıklık
 • Böbrek bozukluğu*
 • Kırıklık
 • Titreme
 • Terleme
 • Damar basınç reaksiyonları
   

Seyrek (her 10.000 kişiden 1 ila 10 kişinin yaşama olasılığı bulunan yan etkiler):

 • Alerjik şok (ölümcül olgular dahil)
 • Tiroid fonksiyon değişiklikleri, tiroid hormonuna bağlı kriz
 • His azalması/bozukluğu, bilinç bulanıklığı, gerginlik, sinirlilik, hafıza kaybı, konuşma bozuklukları, uyuklama, bilinç kaybı, koma, titreme, nöbet, felç, beyinde hasar, inme, geçici körlük*
 • Göz iltihabı, göz sulanması
 • İşitme bozuklukları
 • Çarpıntı, göğüs ağrısı/sıkışması, kalp hızında artma veya azalma, kalp durması, kalp yetmezliği, kalp krizi, morarma
 • Tansiyon düşüklüğü ya da yüksekliği, şok, damarlarda daralma*, damar içi pıhtılaşma bozukluğu ve tıkanma*
 • Burun iltihabı, nefes darlığı, mukozalarda şişme, astım, ses kısıklığı, nefes borusu/yutak/dil/yüz ödemi, bronşlarda/nefes borusunda/yutakta daralma, akciğer ödemi, solunum yetmezliği, solunumun durması
 • Boğazda rahatsızlık, ağrılı yutma, tükrük bezlerinin şişmesi, karın ağrısı, ishal
 • Ağız/göz/dudaklarda ödem, deri nekrozu ve deride ciddi kızarıklıklarla seyreden hastalıklar (Stevens-Johnson ve Lyell sendromu gibi)
 • Böbrek yetmezliği*
 • Solgunluk, vücut ısısı değişiklikleri, ödem, ilacın damar dışına kaçması durumunda bölgesel ağrı, hafif sıcaklık ve ödem, yangı ve doku hasarı

* yalnızca damar yoluyla kullanımda

Ayrıca ERKP (endoskopik retrogradkolanjiyopankreatografi) işlemi sırasında yukarıda listelenmiş olan yan etkilere ek olarak, şu yan etkiler de oluşabilir: Pankreatik enzim seviyesi yüksekliği (pankreas enzim seviyelerinde yükselme) (yaygın), pankreatit (pankreas iltihabı) (seyrek).

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması:

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan ‘İlaç Yan Etki Bildirimi' ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)' ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

IOPOLIMID nasıl saklanır?

5. İOPOLİMİD'in saklanması

İOPOLİMİD'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Işık ve x-ışınlarından koruyunuz.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki/kartondaki/şişedeki son kullanma tarihinden sonra İOPOLİMİD'i kullanmayınız. Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz İOPOLİMİD'i kullanmayınız.

RUHSAT SAHİBİ
POLİFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
Vakıflar OSB Mahallesi, Sanayi Caddesi, No:22/1
Ergene/TEKİRDAĞ
Tel:     0282 675 14 04
Faks:  0282 675 14 05

ÜRETİM YERİ
AROMA İLAÇ SANAYİ LTD. ŞTİ.
Vakıflar OSB Mahallesi, Sanayi Caddesi, No:22/1 Kat: 2
Ergene/TEKİRDAĞ
Tel:      0282 675 10 06
Faks:   0282 675 14 05
 

Bu kullanma talimatı 05.02.2019 tarihinde onaylanmıştır.

IOPOLIMID kullanma talimatı?

IOPOLIMID 300 MG ML ENJEKSIYONLUK COZELTI KULLANMA TALİMATI

 

IOPOLIMID kısa ürün bilgisi?

IOPOLIMID 300 MG ML ENJEKSIYONLUK COZELTI KISA ÜRÜN BİLGİSİ

IOPOLIMID detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8699606775492
ATC Kodu V08AB05
ATC Adı iopromide
Etkin Madde IOPROMIDE
Referans ESDEGER
Fiyat Koruması FIYAT KORUMALI URUN
Fiyat Kararnamesi 0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
Eşdeğeri 1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
Firma Adı POLİFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
Birim Miktar 300
Birim Cinsi MGI
Ambalaj Miktarı 1
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal IMAL
Kaynak Ülke YUNANISTAN

IOPOLIMID ATC sınıfı nedir?

 • V – ÇEŞİTLİ
 • V08 – KONTRAST MADDELER
 • V08A – RADYOOPAK MADDELER, İYOTLU
 • V08AB – SUDA ÇÖZÜNÜR, NEFROTROPİK, DÜŞÜK OSMOLARİTELİ RADYOOPAK MADDELER
 • V08AB05 – İOPROMİD

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz