JECRON 50 MG/5 ML IV ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON (10 FLAKON)

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

JECRON SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenir.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
 • Yatarak Tedavi     :Ödenir

JECRON özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

JECRON 50 mg/5 mİ İV enjeksiyon için çözelti içeren flakon

İntravenöz olarak kullanılır.

Steril-Apirojen

 • Etkin madde: Roküronyum bromür.

 • Yardımcı maddeler: Sodyum asetat, sodyum klorür, asetik asit, enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bıı kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. JECRON nedir ve ne için kullanıhr?
2. JECRON’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. JECRON nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. JECRON’un saklanması

Başhklan yer almaktadır.

JECRON ne için kullanılır?

1. JECRON nedir ve ne için kullanılır?

JECRON, kas gevşeticileri olarak bilinen bir ilaç grubunun üyesidir. Kas gevşeticiler, genel anestezinin bir bölümü olarak ameliyat sırasında kullanılır. Ameliyat olurken, kaslarınızın tamamen gevşemesi gerekir; bu sayede cerrah, ameliyatı daha kolay gerçekleştirir. Normalde sinirler, taşıdıkları mesajları kaslara, impulslar şeklinde iletir. JECRON bu impulsları bloke ettiğinden, kaslar gevşer. Bu sırada solunumda kullanılan kaslarımız da gevşediğinden; ameliyat sırasında ve sonrasında, kendi başınıza solunum yapıncaya kadar solunumunuza yardım edilmesi gerekir (yapay solunum).

Kas gevşeticisinin etkisi, ameliyat sırasında sürekli kontrol edilir ve gerekirse, biraz daha kas gevşetici verilir. Ameliyatın sonunda, JECRON’un etkisinin ortadan kalkmasına izin verilir ve kendi başınıza solunum yapmaya başlarsınız. Bunu hızlandırmak için bazen, başka bir ilaç daha verilir. JECRON ayrıca Yoğun Bakım Birimi’nde, kasları gevşek durumda tutmak amacıyla kullanılır.

JECRON kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

2. JECRON’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

JECRON’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

 • Eğer roküronyuma, bromür iyonuna veya JECRON’un içerisindeki diğer yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa, JECRON kullanmayınız.

JECRON’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Tıbbi geçmişiniz, JECRON’un sizde kullanılmasını etkileyebilir. Aşağıdakilerden herhangi biri sizde mevcutsa ya da daha önce olmuşsa, uzman doktorunuza bildiriniz:

 • kas gevşeticilerine karşı alerji
 • böbrek fonksiyonunda azalma veya böbrek hastalığı
 • kalp hastalığı
 • ödem (örneğin ayak bileklerinizde sıvı tutulması)
 • karaciğer veya safra kesesi hastalığı veya karaciğer fonksiyonunda azalma
 • sinirleri veya kasları etkileyen hastalıklar

Belirli tıbbi durumlar, JECRON’un etki mekanizması üzerinde etkilidir. Örneğin:

 • kandaki potasyum düzeyinin düşük olması
 • kandaki magnezyum düzeyinin yüksek olması
 • kandaki kalsiyum düzeyinin düşük olması
 • kandaki protein düzeylerinin düşük olması
 • su kaybı (dehidrasyon)
 • kandaki asit miktarının çok fazla olması
 • kandaki karbondioksit miktarının çok fazla olması
 • genel sağlık durumunun bozuk olması
 • aşırı kilolar
 • yanıklar

Sizde bu durumlardan herhangi biri varsa uzman doktorunuz, sizde kullanılacak JECRON dozuna karar verirken bunu göz önünde bulunduracaktır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik ve emzirme

Hamileyseniz, hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız ya da emziriyorsanız, size JECRON verilmeden önce uzman doktorunuzun tavsiyelerini sorunuz.

Anestezi öncesinde hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

Size JECRON verilmesinin ardmdan, araç veya tehlikeli olabilecek makineleri güvenli bir şekilde ne zaman kullanabileceğinizi doktorunuz size bildirecektir.

JECRON’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürünün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanılması

Aşağıdaki ilaçlar, JECRON’un etkilerinde değişikliğe neden olabilir:

JECRON’un etkisini artıran ilaçlar:

 • Ameliyat sırasında uyumanız için kullanılan belirli ilaçlar (anestetikler)
 • Yoğun Bakım Birimi’nde JECRON ile birlikte uzun süre kullanılan kortikosteroidler
 • Bakteri enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan belirli ilaçlar (antibiyotikler)
 • Bipolar bozukluk (manik-depresif) tedavisinde kullanılan belirli ilaçlar (lityum)
 • Kalp hastalıklarında veya yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan belirli ilaçlar (kinidin, kalsiyum antagonistleri, beta-blokerler)
 • Sıtma tedavisinde kullanılan belirli ilaçlar (kinin)
 • İdrar hacmini artıran ilaçlar (diüretikler)
 • Magnezyum tuzları
 • Lokal anestetikler (lidokain, bupivakain)
 • Ameliyat sırasında epilepsi tedavisi için kullanılan ilaçlar (fenitoin)

JECRON’un etkisini azaltan ilaçlar:

 • Epilepsi ilaçlarının (fenitoin ve karbamazepin) uzun süre kullanılması
 • Pankreas iltihabmda, kan pıhtılaşması bozukluklarında veya akut kan kaybında kullanılan ilaçlar (proteaz inhibitörleri; gabeksat, ulinastatin)

JECRON üzerindeki etkileri değişken olan ilaçlar:

 • Diğer kas gevşeticileri

JECRON, aşağıdaki ilaçların etkisinde değişiklik yapabilir:

 • Lokal anestetiklerin (lidokain) etkisi artabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandmızsa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

JECRON nasıl kullanılır?

3. JECRON nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Size verilecek JECRON dozunu doktorunuz belirleyecektir. JECRON size, cerrahi bir girişim öncesinde ve/veya sırasında verilecektir. Vücut ağırlığının her kilogramı için 0.6 mg roküronyum bromür, genellikle kullanılan dozdur ve 30-40 dakika süreyle etkilidir. Ameliyat sırasında, JECRON’un etkisinin devam edip etmediği kontrol edilmelidir.

İhtiyaç halinde size, ilave dozlar verilebilir. Size verilecek doz, çeşitli faktörlere bağlı olarak şekillenir. JECRON ile birlikte aynı zamanda verilmiş olabilecek diğer ilaçlarla etkileşim, ameliyatın beklenen süresi ve sağlık durumunuz gibi faktörlerdendir.

Uygulama yolu ve metodu

JECRON, sizin kendi başınıza kullanabileceğiniz bir ilaç değildir. Bir çözelti olarak toplardamara enjekte edilir. Tek bir enjeksiyon ya da sürekli infuzyon olarak verilebilir.

Enjeksiyonlar, bir doktor ya da hemşire tarafmdan yapılmalıdır.

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Çocuklar ve yetişkinlerde kullanımı

JECRON, 30 günlükten itibaren ergen yaşa kadar olmak üzere çocuklarda ve ileri yaştakilerde kullanılabilir ama doktorunuzun önce tıbbi geçmişinizi değerlendirmesi gerekir.

Özel kullanım durumları

Özel kullanım durumları yoktur.

Kullanmanız gerekenden daha fazla JECRON kullandıysanız

Durumunuz ameliyat sırasında bir tıp personeli tarafmdan izlenmekte olacağından, size çok fazla JECRON verilme olasılığı neredeyse hiç yoktur. Doz aşımı yine de gerçekleşirse yapay solunum, siz kendi başınıza solunum yapıncaya kadar devam ettirilecektir. JECRON’un etkilerini tersine çeviren ilaçlar kullanılarak, fazla verilmiş olan ilacın etkilerini gidermek ve kas gevşemesinin sonlandırılmasını çabuklaştırmak mümkündür.

JECRON’u kullanmayı unutursanız

Uygun değildir.

JECRON yan etkileri nelerdir?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, JECRON’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden bir olursa, JECRON’u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

JECRON hekim gözetiminde uygulandığı için herhangi bir olumsuzlukta acil müdahale edilecektir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

JECRON hekim gözetiminde uygulandığı için herhangi bir olumsuzlukta acil müdahale edilecektir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Bunlar JECRON’un hafif yan etkileridir.

Yaygın olmayan veya seyrek (hastaların %0.01 -%1 ‘inde) görülen yan etkiler:

 • Kalp atım sayısının artması (taşikardi)
 • Kan basıncının düşmesi (hipotansiyon)
 • JECRON’un etkisinin artması veya azalması
 • Enjeksiyon yerinde ağrı
 • JECRON’un kas gevşetici etkisinin, normalde beklenenden daha uzun süre devam etmesi

Çok seyrek (hastaların < %0.01 ‘inde) görülen yan etkiler:

 • Kan basmcmın veya kalp atım sayısının değişmesi, dolaşımdaki kan miktarının aşırı azalmasına bağlı şok gibi, aşırı duyarlılık reaksiyonları
 • Hava yollarındaki kasların krampı (bronkospazm) sonucu göğüste sıkışma
 • Deri değişiklikleri (ödem, kızarıklık, döküntü veya kabarcık)
 • Kaslarda dermansızlık veya felç
 • JECRON’un ve kortikosteroidlerin Yoğun Bakım Birimi’ndeki hastalarda beraberce, uzun süre kullanılmasına genellikle uzun süreli kas disfonksiyonu (steroid miyopatisi) eşlik eder.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatmda yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.uov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da O 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

JECRON nasıl saklanır?

5. JECRON’un saklanması

JECRON, hastanede saklanır. 2°C – 8°C arasında (buzdolabında) saklayınız.

Ürün buzdolabı dışındaki 30°C altındaki oda sıcaklığında, en fazla 12 hafta boyunca saklanabilir.

Buzdolabından alman ürün, tekrar buzdolabma konulmamalıdır. Saklama süresi, raf-ömrünü geçemez.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra JECRON’u kullanmayınız/son kullanma tarihinden önce kullanınız.

Çözeltide tanecikler mevcut olduğunu veya çözeltinin berrak olmadığını fark ederseniz, JECRON’u kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

TÜM EKİP İLAÇ A.Ş.
İstanbul Tuzla Kimya Organize Sanayi Bölgesi Aromatik Cad. No: 55
Tuzla-İSTANBUL
Tel. no: 0216 593 24 25
Faks no: 0216 593 31 41

Üretim Yeri:

TÜM EKİP İLAÇ A.Ş.
İstanbul Tuzla Kimya Organize Sanayi Bölgesi Aromatik Cad. No: 63
Tuzla-İSTANBUL
Tel. no: 0216 593 24 25
Faks no: 0216 593 31 41

Bu kullanma talimatı 22 /11/2016 tarihinde onaylanmıştır.

JECRON kullanma talimatı?

JECRON 50 MG-5 ML IV. FLAKON KULLANMA TALİMATI

 

JECRON kısa ürün bilgisi?

JECRON 50 MG-5 ML IV. FLAKON KISA ÜRÜN BİLGİSİ

JECRON detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8699814770029
ATC Kodu M03AC09
ATC Adı rocuronium bromide
Etkin Madde ROKURONYUM BROMUR
Referans ESDEGER
Fiyat Koruması FIYAT KORUMASIZ URUN
Fiyat Kararnamesi 0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
Eşdeğeri 1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
Firma Adı TÜM – EKİP İLAÇ A.Ş
Birim Miktar 50
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 10
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal IMAL
Kaynak Ülke YUNANISTAN

JECRON ATC sınıfı nedir?

 • M – KAS-İSKELET SİSTEMİ
 • M03 – KAS GEVŞETİCİLER
 • M03A – PERİFERİK ETKİLİ KAS GEVŞETİCİLER
 • M03AC – DİĞER KUATERNER AMONYUM BİLEŞİKLERİ
 • M03AC09 – ROKURONYUM BROMÜR

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz