JODID 100 MCG 50 TABLET

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  JODID SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenir.
  • Ayakta Tedavi       :Raporla Ödenir
  • Yatarak Tedavi     :Ödenir

  JODID özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  JODID TABLET 100 mikrogram

  Ağızdan alınır.

  • Etkin madde: Her bir tablet etkin madde olarak 100 mikrogram iyodüre eşdeğer 8 mcg potasyum iyodür içerir.
  • Yardımcı maddeler: Magnezyum stearat, Selüloz mikrokristal, Silika kolloidal anhidröz, Mısır nişastası, Selüloz, Laktoz monohidrat (inekten elde edilen).

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında

  1. JODİD nedir ve ne için kullanılır?
  2. JODİD’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?
  3. JODİD nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. JODİD’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  JODID ne için kullanılır?

  class=”tbap”>1. JODİD NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

  JODİD; beyaz, yuvarlak ve çentikli bir tablet olup, bir yüzünde EM 33 baskısı vardır.

  Tablet iki eşit parçaya bölünebilir. JODİD, 50 ve 100 tabletlik blister ambalajlardadır.

  Her tablet 100 mikrogram iyodüre eşdeğer potasyum iyodür içerir..

  İyot, bir eser element olup tiroid hormonu üretimi ve tiroid bezinin normal işlevini sürdürmesi için gereklidir. Normal koşullarda, deniz ürünleri ve süt ürünleri başta olmak üzere gıdalarla alınır. Yetersiz iyot alınması, doğmamış bebeklerde bile, tiroid hormonu üretiminin azalmasına ve guatra yol açabilir. JODİD’in etkin maddesi olan potasyum iyodür yetersiz iyot alımının telafi edilmesine yardımcı olabilir.

  JODİD:

  • özellikle hamilelik boyunca ve emzirme döneminde, gıdalarla iyot alımınız yetersiz ise guatrın önlenmesi için,
  • guatr tedavi edildikten sonra ya da guatr ameliyatı sonrasında, tekrar guatr oluşmasının önlenmesi için,
  • yenidoğan bebeklerde, çocuklarda ve ergenlerde yetersiz iyot alımının neden olduğu guatr tedavisi için kullanılır.

  JODID kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  class=”gray_accordion_box_title”>2. JODİD’İ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  JODİD’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  • tiroid hormonlarını aşırı üretiyorsanız,
  • tiroid bezinizde kontrolsüz hormon üreten belli nodüller ya da alanlar varsa (otonom adenom, lokal ya da yaygın tiroid otonomisi),
  • iyoda ya da yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa.

  JODİD’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  • Önceden tiroid bezinizin fazla çalışması söz konusuysa ya da guatrınız olmuşsa, JODİD kullanmaya başlamadan önce doktorunuza danışınız. Doktorunuzun, tiroid bezinizde fonksiyon bozukluğu olup olmadığını kontrol etmesi gerekecektir.
  • Nodüllü guatrınız varsa, aynı durum geçerlidir. Yalnızca, sıcak nodülünüz varsa günde 150 mikrogramdan fazla JODİD kullanmamanız önerilir.
  • Radyoiyot ile tedavi ya da test uygulanacağı zaman, doktorunuza JODİD kullandığınızı söyleyiniz.. JODİD, radyoiyodun etkisini değiştirebileceğinden doktorunuz kısa bir süre için JODİD kullanmayı bırakmanızı isteyebilir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  JODİD’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  JODİD’i tercihen kahvaltıdan sonra tok karnına, bir miktar suyla birlikte çiğnemeden yutunuz.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelik döneminde JODİD kullanımına devam edilmelidir. Sizi düzenli izleyen doktorunuzla temasa geçiniz. Doktorunuz beslenme ile aldığınız iyot miktarına göre JODİD dozunuzu ayarlayacaktır.

  Önerilen dozdan daha fazla almadığınızdan emin olunuz çünkü hamilelik sırasında JODİD’in çok yüksek dozları, doğmamış bebeğinizin tiroid bezine zarar verebilir. Bu nedenle birlikte kullandığınız diğer besin desteklerinin (örneğin vitaminler) iyot içeriğini de dikkate alınız. Emin değilseniz doktorunuz ile kontrol ediniz..

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız..

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme döneminde JODİD kullanmaya devam etmeniz önerilir. Doktorunuz, gıda ile aldığınız iyot miktarına göre almanız gereken JODİD dozunu söyleyecektir. JODİD kullanıyorsanız ve bebeğinizi sadece anne sütü ile besliyorsanız, bebeğiniz anne sütüyle yeterli iyot alacağından ek iyot takviyesine gerek duymayacaktır.

  Önerilen dozdan daha fazla almadığınızdan emin olunuz çünkü emzirme döneminde JODİD’in çok yüksek dozları, yenidoğan bebeğinizin tiroid bezine zarar verebilir. Bu nedenle birlikte kullandığınız diğer besin desteklerinin (örneğin vitaminler) iyot içeriğini de dikkate alınız. Emin değilseniz doktorunuz ile kontrol ediniz.

  Araç ve makine kullanımı

  JODİD’in araç ve makine kullanma üzerine etkisi yoktur.

  JODİD’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  JODID laktoz içerdiğinden; eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz..

  Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

  Aşağıdaki ilaçlardan birini kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz; bu ilaçlar JODİD’in etkisini azaltabilir ve guatra neden olabilir:

  • antitiroid ilaçları (tiroid hormonlarının aşırı üretimini tedavi etmek için kullanılan ilaçlar),
  • perklorat, tiyosiyanat ya da tiroid tarafından JODİD alımını engelleyen diğer ilaçlar,
  • yüksek dozlarda JODİD ile birlikte lityum (örneğin, depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlarda bulunur).

  Tiroid fonksiyonunu uyaran belli hormonları (Tirotropin, TSH) kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz; bunlar JODİD’in etkisini artırabilir.

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

  JODID nasıl kullanılır?

  class=”gray_accordion_box_title”>3. JODİD NASIL KULLANILIR?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Günlük JODİD dozunuz, gıda ile aldığınız iyot miktarına ve JODİD kullanmanızı gerektiren hastalığa bağlıdır. Genel olarak, önerilen günlük JODİD dozları aşağıda verilmiştir. Emin değilseniz, özellikle bebeğiniz veya 4 yaşından küçük çocuğunuz için doğru doz konusunda doktorunuza danışınız.

  Gıda ile alınan iyodun yetersiz olması durumunda guatrın önlenmesi için:

  • bebeklerde ve çocuklarda: günde 50-100 mikrogram JODİD,*
  • ergenlerde ve yetişkinlerde: günde 100-200 mikrogram JODİD,*
  • hamile ve emziren annelerde: günde 100-200 mikrogram JODİD.*

  Guatr tedavi edildikten ya da guatr ameliyatından sonra, tekrar guatr oluşmasının önlenmesi için:

  • günde 100-200 mikrogram JODİD*

  Yenidoğan bebeklerde, çocuklarda ve ergenlerde yetersiz iyot alımının neden olduğu guatr tedavisi için:

  • yenidoğanlarda ve çocuklarda: günde 100-200 mikrogram JODİD,*
  • ergenlerde: günde 200 mikrogram JODİD.*

  Tedavi süresi, JODİD kullanmanızı gerektiren hastalığa bağlı olarak değişir:

  • Guatrın önlenmesi için JODİD, genellikle uzun yıllar boyunca ve çoğu vakada yaşam boyu kullanılmalıdır.
  • Yenidoğan bebeklerde guatrın tedavisi için genellikle 2-4 haftalık tedavi yeterlidir. Çocuklarda ve ergenlerde 6-12 ay veya daha uzun süre tedavi gerekebilir.

  Uygulama yolu ve metodu

  JODİD ağız yolu ile kullanım içindir..

  Yemekten sonra bir bardak su ile günlük JODİD dozunuzu içiniz.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Bebeklere doz, günün ilk öğününden sonra tek seferde verilir. Tabletler, verilmeden hemen önce ezilir, biraz su ile karıştırılır ve bir miktar sıvı ile verilir. Karışım her defasında taze hazırlandıktan sonra hemen kullanılmalıdır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda özel bir doz ayarlaması gerekliliğini gösteren veri yoktur.

  Eğer JODİD’ in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz..

  Kullanmanız gerekenden daha fazla JODİD kullandıysanız

  JODİD ‘den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz

  JODİD’i kullanmayı unutursanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız

  Ertesi gün normal dozunuzu alınız.

  JODİD ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

  JODİD ile tedavi sonlandırıldığında herhangi bir yan etki görülmez ancak altta yatan hastalık tekrarlayabilir veya guatrın önlenmesi verimli olmayabilir.

  JODID yan etkileri nelerdir?

  class=”gray_accordion_box_title”>4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

  Tüm ilaçlar gibi, JODİD’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Tiroid bezinizde kontrolsüz hormon üretimi yapan geniş alanlar (otonom alanlar) varsa ve günde 150 mikrogramdan fazla JODİD kullanıyorsanız, tedavi gerektirecek şekilde aşırı tiroid hormonu üretimi gerçekleşebilir. Bu durumun sizin için geçerli olup olmadığını doktorunuza sorunuz.

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  JODID nasıl saklanır?

  class=”gray_accordion_box_title”>5. JODİD’İN SAKLANMASI

  JODİD’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  30°C altındaki oda sıcaklığında ve ışıktan korumak için ambalajı içinde saklayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra JODİD’i kullanmayınız. Son kullanma tarihi o ayın son gününü belirtmektedir.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  Bu Kullanma Talimatı 06.04.2015 tarihinde onaylanmıştır.

  JODID kullanma talimatı?

  JODID 100 MCG TABLET KULLANMA TALİMATI

   

  JODID kısa ürün bilgisi?

  JODID 100 MCG TABLET KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  JODID detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8699808010117
  ATC KoduH03CA
  ATC Adııodine therapy
  Etkin MaddePOTASYUM IYODUR
  ReferansREFERANS
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMALI URUN
  Fiyat Kararnamesi4 – FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 15,80 TL VE ALTINDA OLANLAR
  Eşdeğeri2 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU YOK
  Firma AdıMERCK İLAÇ ECZA VE KİMYA TİC. A.Ş.
  Birim Miktar100
  Birim CinsiMCG
  Ambalaj Miktarı50
  ReçeteNORMAL RECETE
  İthal / İmalITHAL
  Kaynak ÜlkeTURKIYE

  JODID ATC sınıfı nedir?

  • H – İNSÜLİN VE CİNSİYET HORMONLARI HARİÇ SİSTEMİK HORMON PREPARATLARI
  • H03 – TİROİD TEDAVİSİ
  • H03C – İYOT TEDAVİSİ
  • H03CA – İYOT TEDAVİSİ
  • H03CA – İYOT TEDAVİSİ

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz