KALINOR 15 EFERVESAN TABLET

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

KALINOR SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenir.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenir
 • Yatarak Tedavi     :Ödenir

KALINOR özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

KALİNOR EFERVESAN TABLET 2,17 mg/2 g/2,057 g

(NORDMARK-ALMANYA)
FARMA-TEK

Suda eritilerek, ağız yolundan alınır.

 • Etkin maddeler: Bir tablet, 2,17 g potasyum sitrat 1 H2O, 2,0 g potasyum bikarbonat, 2,057 g susuz sitrik asit içerir.
  Suda çözündükten sonra elde edilen solüsyonda toplam 40 mmol potasyum (1,56 g) ve 2,5 g sitrata eşdeğer en az 13,3 mmol sitrat iyonları bulunmaktadır.
 • Yardımcı maddeler: İnstant şeker, macrogol 6000, limon aroması, sakarin.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eger ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında

1. KALİNOR nedir ve ne için kullanılır?
2. KALİNOR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. KALİNOR nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. KALİNOR’un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

KALINOR ne için kullanılır?

class=”tbap”>1. KALİNOR NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

KALİNOR®, her iki yüzü pürüzlü, yuvarlak şekilli, kokusuz ya da çok hafif limon kokulu, beyaz tabletlerdir ve potasyum mineral desteği olarak bilinen ilaç grubuna dahildir..

KALİNOR®, aşağıdaki durumlarda kullanılır:

 • Kandaki potasyum miktarının azalmasından korunmada ve tedavisinde
 • Böbrek taşı oluşumunu önlemek amacı ile (tekrar eden böbrek taşlarının yeni oluşumunun önlenmesinde)

Aşağıdaki durumlarda kan potasyum eksikliklerinin giderilmesi için:

 • Özellikle kanda metabolizma ilişkili asit fazlalığı olan hastalarda (metabolik asidoz), önemli derecede kan potasyum miktarının azalmasında (hipokalemi 3.2 mmol/l),
 • Sinir ve kas aktivitesinin potasyum ilişkili bozuklukları (hipokalemi nöromüsküler bozukluklar) veya kalp ritmi bozukluklarında
 • Digitalis türevi kalp ilaçları ile tedavi edilen hastalarda kan potasyum miktarının azalmasında (hipokalemi).

Aşağıdaki durumlarda kandaki düşük potasyum konsantrasyonlarını (hipokalemi) önlemede:

 • Keton cisimlerine bağlı olarak kanın asit değerinin artması (ketoasidoz), örneğin diabette

Aşağıdaki durumlarda böbrek taşlarının tekrarlamasını (böbrek taşı metaflaksisi) engellemek için:

 • Böbrek taşı (kalkul) varlığında (örn. böbrekteki küçük kanallar hidrojen iyonlarının yeterli miktarlarını atamadığında, örn. renal tübüler asidozu olanlar)
 • Son derece düşük sitrat atılımı (çeşitli nedenlerle oluşan hipositratüri<320 mg/gün
 • Ürik asit taşları.

KALINOR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

class=”gray_accordion_box_title”>2. KALİNOR KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

KALİNOR’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

 • İlacın bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) var ise
 • Kandaki anormal yüksek potasyum seviyeleri (hiperkalemi) ile ilişkili durumlarda
 • Su ve tuz dengesinin bozulması sonucu vücutta su miktarının azalması (dehidrasyon)
 • Böbrek bozukluğunuz var ise
 • Adrenal kortikoid adı verilen böbreküstü bezlerinden salgılanan hormonun yetmezliği (Addison Hastalığı); tipik olarak bronz cilt rengi görülür.
 • Bazı idrar söktürücüler gibi, potasyum düzeyini artıran olan ilaçlar kullanıyorsanız
 • Periyodik olarak, kandaki yüksek potasyum seviyesinin varlığında, geçici kas güçsüzlüğü ve felçleri ile kendini gösteren kalıtsal bir hastalık (GAMSTROP hastalığı).
 • Sodyum eksikliği ile birlikte kan hacminin azaldığı durumlarda

KALİNOR®‘u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

KALİNOR® 2,17 mg/2 g/2,057 g efervesan tablet, orak hücre anemisi (özellikle Afrika kökenli insanlarda görülen kandaki kırmızı pigmentin üretiminde bozukluk) olan hastalarda,

Aşağıdaki ilaçlarla tedavi gören hastalarda:

 • Antikolinerjik etki yapan, atropine ve benzeri ilaçlar
 • Potasyum atılımını azaltan ilaçlar (potasyum tutan diüretikler)
 • Adrenal kortikoid hormonla etkileşime giren ilaçlar (Aldosteron antagonistleri)
 • Kan basıncını düşüren bazı ilaçlar (ADE İnhibitörleri)
 • Potansiyel olarak böbreklere zarar veren ilaçlar; örneğin ağrı ve romatizma tedavisinde kullanılan bazı ajanlar (steroid olmayan antinflamatuvar ilaçlar v.b.).

Anormal kan potasyum seviyeleri (hiperkalemi) yukarıda sayılan ilaçlarla etkileşim sonucu oluşabilir. Kandaki asit miktarının aniden artması (asidoz), ani böbrek fonksiyon yetmezliği ve diğer koşullar oluşabilir.

Ürünü kullanmadan önce elektrolik ve asit-baz dengesi, kalp ritmi ve özellikle yaşlı hastalarda böbrek işlevi incelenmelidir.. Bu değerler ilk olarak kısa aralıklarla daha sonra daha seyrek kontrol edilmelidir.

KALİNOR®‘un sık ve uzun dönem kullanımı dişleriniz için kötü olabilir (diş çürümesi).

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

KALİNOR®‘un yiyecek ve içecek ile kullanılması

KALİNOR® yiyecek ve içecekler ile etkileşimi bulunmamaktadır. Yiyecek ve içeceklerle birlikte kullanabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız..

Gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır. Doktorunuz hamilelik döneminde kullanımı konusunda sizi bilgilendirecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya ezcacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız..

Emzirme döneminde herhangi zararlı bir etkiye işaret eden bulgulara şimdiye kadar rastlanmamıştır. Doktorunuz emzirme döneminde kullanımı konusunda sizi bilgilendirecektir.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir etkisi yoktur.

KALİNOR®‘un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

KALİNOR® efervesan tablet sakkaroz ve glukoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülsüz olduğunuz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Kanda potasyum düzeylerinin yükselmesi kalp glikozitlerinin etkisini azaltır, düşmesi ise bu ilaçların kap ritim bozukluğu yapıcı etkisini arttırır.

Aldosteron antagonistleri, potasyum tutan idrar söktürücüler, ADE-inhibitörleri (yüksek tansiyonu düşürücü ilaçlar), ağrı ve romatizma için kullanılan bazı ilaçlar (steroid olmayan antiiflamatuvar ilaçlar ve periferik ağrı kesiciler) böbrekten potasyum atılımını azaltırlar.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

KALINOR nasıl kullanılır?

class=”gray_accordion_box_title”>3. KALİNOR NASIL KULLANILIR?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Potasyum eksikliği nedeni devam ettiği sürece KALİNOR® kullanılmalıdır. Doktorunuz KALİNOR® ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.. Bu durum böbrek taşlarının tekrarlamasından korunma için de geçerlidir. Diğer potasyum eksikliği durumlarında potasyum dengesinin temini için birkaç gün ile birkaç hafta genelde yeterli olmaktadır.

KALİNOR®‘u her zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Eğer KALİNOR®‘u nasıl kullanmanız gerektiği konusunda emin değilseniz mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hekim tarafından başka bir dozlama önerilmemişse, aşağıdaki dozlama geçerlidir:

a. Potasyum yerine koyma tedavisi: Doz potasyum eksikliğinin derecesine bağlıdır. Genel olarak günde 40-80 mmol potasyum yeterlidir. Günlük doz 160 mmol’ü aşmamalıdır.

Tek dozlar 40 mmol potasyumu (1 KALİNOR® efervesan tablet) aşmamalıdır.

b.. Böbrek taşlarının engellenmesi: Tedaviyi yürüten hekim tarafından doz, günlük sitrat atılımı 320 mg’ın üstünde ve idrar pH’sı 6.2-6.8 olacak şekilde düzenlenmelidir. Bu değer günde 1-2 KALİNOR® efervesan tablet ile sağlanabilir. Tek dozlar 40 mmol potasyumu (1 KALİNOR® efervesan tablet) aşmamalıdır. Günlük doz 4 efervesan tableti aşmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu

Bir adet KALİNOR® efervesan tablet bir bardak suda (100-200 ml) eritilir ve istenirse şeker veya meyva suyu ile tatlandırılarak içilir. 10 ila 15 dakika arasında yudumlar halinde içilir. Günde 2 veya daha fazla efervesan tabletin alındığı durumlarda, dozlar muntazam aralıklarla (sabah, öğle ve akşam) alınır. Öğünlerle birlikte alındığında daha iyi tolere edilir..

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanım

KALİNOR®‘un çocuklarda kullanımının etkililiği ve güvenliliği belirlenmemiştir. Bu nedenle, çocuklarda kullanımı tavsiye edilmemektedir.

Yaşlılarda kullanım

KALİNOR®‘un yaşlılarda kullanımının etkililiği ve güvenliliği belirlenmemiştir. Bu nedenle, yaşlılarda kullanılması gerekiyorsa doktor kontrolünde kullanılmalıdır.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği

Böbrek yetmezliği durumunda doktor kontrolünde dikkatli kullanılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği

Belirtilmemiştir.

Eğer KALİNOR®‘un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla KALİNOR® kullandıysanız

Normal olarak işlev gören böbrekler, hızlı bir şekilde fazla potasyumu atar. Sadece aşırı doz aşımı durumlarında tehlikeli şekilde yüksek kan potasyum düzeyleri olabilir. Aşırı yüksek kan potasyum düzeyleri kalbin normal işlev görmesini zayıflattığı için aşırı doz aşımı durumunda gecikmeden bir doktora danışılması gereklidir. Doktor, bir laboratuvar testi yoluyla kan potasyum düzeylerinizi belirleyebilir ve/veya kalp ritminizi kontrol etmek için EKG çekebilir. Doktor aynı zamanda kalp işlevi ve kan potasyum düzeyleri için uygun önlemler başlatabilir. Kan potasyum düzeyleri normalden yalnızca çok az yüksekse, daha ileri tedavi olmaksızın normalizasyon, böbrekler yoluyla normal potasyum atılımını takiben oluşabilir.

KALİNOR®‘u kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

KALİNOR®‘u kullanmayı unutursanız

İlacı almayı unutursanız, hatırladığınız zaman uygulayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

KALİNOR® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler bilinmemektedir..

Bu ürünün kullanımına ilişkin başka herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza veya eczacınıza danışın.

KALINOR yan etkileri nelerdir?

class=”gray_accordion_box_title”>4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi KALİNOR®‘un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

 • Çok yaygın: 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.
 • Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
 • Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
 • Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
 • Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
 • Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz

Yaygın olmayan

 • Mide yanması
 • Karın ağrısı
 • İshal
 • Geğirme
 • Bulantı
 • Kusma
 • Karında şişkinlik

Bunlar KALİNOR®‘un hafif ve geçici yan etkileridir.

Seyrek

 • Kanda potasyum miktarının normalden fazla olması(hiperkalemi)
 • Egzema
 • Kaşıntı
 • Kızarıklık

Çok Seyrek

 • Kalp ritminin bozulması

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

KALINOR nasıl saklanır?

class=”gray_accordion_box_title”>5. KALİNOR’UN SAKLANMASI

KALİNOR’u çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. KALİNOR tüp, nemden korumak için her tablet alınımından sonra tüp sıkıca kapatılmalıdır.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra KALİNOR’u kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz KALİNOR’u kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

RUHSAT SAHİBİ

Farma-Tek İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Ümraniye/İstanbul

ÜRETİM YERİ

Nordmark Arzneimittel GmbH, Uetersen/ALMANYA

Bu kullanma talimatı 26.04.2015 tarihinde onaylanmıştır.

KALINOR kullanma talimatı?

CAPD 18 STAY SAFE PERITON DIALIZ KULLANMA TALİMATI

 

KALINOR kısa ürün bilgisi?

CAPD 18 STAY SAFE PERITON DIALIZ KISA ÜRÜN BİLGİSİ

KALINOR detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8699738020019
ATC Kodu A12BA30
ATC Adı combinations
Etkin Madde POTASYUM KARBONAT + POTASYUM SITRAT
Referans REFERANS
Fiyat Koruması FIYAT KORUMALI URUN
Fiyat Kararnamesi 0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
Eşdeğeri 1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
Firma Adı FARMA-TEK İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş
Birim Miktar 2+2,17
Birim Cinsi G
Ambalaj Miktarı 15
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal ITHAL
Kaynak Ülke ALMANYA

KALINOR ATC sınıfı nedir?

 • A – SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
 • A12 – MİNERAL DESTEKLERİ
 • A12B – POTASYUM
 • A12BA – POTASYUM
 • A12BA30 – KOMBİNASYONLAR

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz