KARBALEX 600 MG UZATILMIS SALIMLI TABLET

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

KARBALEX SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenir.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenir
 • Yatarak Tedavi     :Ödenir

KARBALEX özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

KARBALEX 600 mg UZATILMIŞ SALIMLI TABLET

Ağızdan alınır.

 • Etkin maddeler: Karbamazepin
 • Her tablet 600 mg karbamazepin içerir.
 • Yardımcı maddeler: Ammonia Metakrilat Kopolimer (Eudragit RS-PO), Metakrilik asit-Etilakrilat Kopolimer (1:1) dispersiyonu %30 (Eudragit L 30 D), Kolloidal susuz silika, Magnezyum stearat, Saf talk, Sodyum nişasta glikolat (Tip A), Mikrokristalin selüloz.
   

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
   

Bu Kullanma Talimatında:

1. KARBALEX nedir ve ne için kullanılır?
2. KARBALEX'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. KARBALEX nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. KARBALEX'in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

KARBALEX ne için kullanılır?

1. KARBALEX NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

Karbamazepin, çeşitli nöbet tiplerinde kasılmaları önleyici ve ruhsal durumu düzenleyici etkiye sahiptir.

KARBALEX aşağıdaki hastalıkların tedavisinde kullanılır:

 • Psişik değişikliklerin ön planda olduğu nöbetler dahil çeşitli epilepsi (sara) türleri
 • Mani
 • Manik-depresif bozukluğun önlenmesi
 • Yüz bölgesinde aniden gelişen, batıcı nitelikte ağrı nöbetleri (trigeminal nevralji)
 • Diyabete bağlı sinir hasarı
 • Alkolden kesilme sendromu
 • Şekersiz diyabet

KARBALEX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

2. KARBALEX'İ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

KARBALEX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Eğer Karbamazepine veya ilintili maddelere (trisiklik antidepresanlar=depresyona karşı kullanılan ilaçların bir türü) veya yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığınız varsa,
 • Eğer mevcut kalp iletim bozukluklarınız varsa,
 • Eğer ağır karaciğer yetmezliği veya kemik iliği anormallikleriniz varsa kullanmayınız.
 • KARBALEX tabletler 6 yaşın altındaki çocuklara verilmemelidir.
   

KARBALEX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Eğer kardiyovasküler hastalık, karaciğer ve/veya böbrek işlev bozukluğu, karaciğer hasarı veya göz içi tansiyonunuz (glokom) varsa doktorunuzu bu konuda bilgilendiriniz. Doktorunuz ilacı reçete etmeden önce bunu dikkate alacaktır.
 • Eğer başka hastalıklarınız veya alerjiniz varsa doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
 • Eğer hamile kalmayı planlıyorsanız, hamileyseniz veya bebeğinizi emziriyorsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
 • Kan ve karaciğer işlev testleri doktorunuzun tarif ettiği şekilde yapılmalıdır.
 • Eğer yan etki oluşursa (özellikle deri reaksiyonları, ateş, boğaz ağrısı veya boğaz, ağız veya diğer yerlerde derin yaralar veya sarılık) hemen doktorunuza danışınız.
 • Hormonal doğum kontrol ilaçlarının etkinliği karbamazepin ile azalabilir. Bu nedenle alternatif doğum kontrol yöntemleri kullanılmalıdır.
 • Eğer bazı nadir durumlarda kalp ritmi (kalp aktivitesinin azalması), kan oluşumu (solukluk, yorgunluk, enfeksiyonlara karşı dayanıksızlık, kanama sıklığında artış şeklinde gözlenir) veya böbrek işlev bozukluğu oluşursa hemen doktorunuza danışınız.
 • Ciddi deri yan etkileri nadiren oluşabilir.
 • Karbamazepin gibi epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçlarla tedavi olan insanların küçük bir kısmı kendilerine zarar vermeyi veya öldürmeyi düşünebilirler. Eğer herhangi bir an bu düşüncelere sahip olursanız hemen doktorunuza başvurunuz.
   

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

KARBALEX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Tedavi süresince alkol ve greyfurt suyu tüketiminden kaçınınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

KARBALEX gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır, ancak KARBALEX kullanıp kullanmayacağınıza doktorunuz karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Karbamazepin anne sütüne geçmektedir. İlacı mı yoksa emzirmeyi mi keseceğinize doktorunuz karar verecektir.

Araç ve makine kullanımı

Bu ilacın kullanımı reaktivite ve araç kullanma kabiliyetini etkileyebilir.. KARBALEX reaktiviteyi azaltır. Dolayısıyla araba kullanırken veya herhangi bir makinenin işletilmesinde dikkatli olunmalıdır!

KARBALEX'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

KARBALEX'in içeriğinde bulunan maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

KARBALEX, kanın pıhtılaşmasını önleyen (antikoagülan) ilaçların, bazı antibiyotiklerin (doksisilin gibi), düzensiz kalp atımında kullanılan bazı ilaçların (kinidin) ve ağızdan alınan hormonal doğum kontrol ilaçlarının etkilerini azaltabilir..

Diğer bazı ilaçlar ve ayrıca greyfurt suyu, karbamazepinin kandaki konsantrasyonunu artırabilir ve bunun sonucu olarak etkisini değiştirebilir:

 • Bazı antibiyotikler (örneğin eritromisin, troleandomisin, izoniazid), kalp damar hastalıklarına karşı (örneğin verapamil, diltiazem), ağrıya karşı (dekstropropoxifen), depresyona karşı (viloksazin), mide asidine karşı (simetidin) kullanılan çeşitli ilaçlar ve bazı epilepsi ilaçları (fenitoin, pirimidon, valproik asit).
   

Psikiyatrik bozuklukların tedavisinde kullanılan bazı ilaçlarla (lityum) birlikte kullanımı huzursuzluk ve zihin karışıklığına neden olabilir.

Zihinsel bozukluklara karşı kullanılan bazı ilaçlarla (MAO engelleyicileri) tedaviyi sonlandırıp KARBALEX tedavisi başlanırken araya en az 2 hafta süre konmalıdır.

Santral sinir sistemi baskılanmasını artırabileceğinden Valeria, St. John's wort (Hypericum perforatum), kava kava ve gotu kola gibi bitkisel ürünlerle birlikte kullanmaktan kaçınınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

KARBALEX nasıl kullanılır?

3. KARBALEX NASIL KULLANILIR?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

KARBALEX'i her zaman doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde alınız.. Eğer emin değilseniz doktorunuz veya eczacınızla kontrol ediniz.

KARBALEX 600 mg tabletin dışında KARBALEX 300 mg tablet de mevcuttur.

Tedavinin dozu ve uygulama süresi sizi tedavi eden doktorunuzla kişiye özgü olarak ayarlanacaktır.

Nöbet bozuklukları

Genelde tedavi günde 2 defa 150 mg'lık bir dozla başlar.

Daha sonra doktorunuz, size uygun doz elde edilinceye kadar artıracaktır. Bu değer genellikle iki bölünmüş dozda uygulanan 800-1200 mg'lık günlük dozdur. Bazı durumlarda 1600 mg hatta 2000 mg'a çıkabilmektedir.

Mani ve Manik-depresif (bipolar) bozukluk

Doz genellikle günde yaklaşık 300-1500 mg'dır, iki bölünmüş dozda alınır. Genellikle günlük 600 mg (1 uzatılmış salımlı tablet) uygulanır.

Yüz bölgesinde aniden gelişen, batıcı nitelikte ağrı nöbetleri (trigeminal nevralji)

Doz, genelde tedavi başlangıcında günde 300 mg'dır (yarım tablet).. Daha sonra doktorunuz, size uygun doz elde edilinceye kadar artıracaktır. Çoğunlukla, günlük 600 mg (1 uzatılmış salımlı tablet) doz uygundur.

Diyabete bağlı sinir hasarı, şekersiz diyabet (santral diabetes insipidus)

Genellikle günde bir kez (1 tablet) veya bölünmüş olarak 2 kez (sabah ve akşam yarım tablet) 600 mg'dır.

Alkolden kesilmenin kısa süreli, ani gelişen belirtileri

Genellikle günde 600 mg'dır (1 tablet). Ağır vakalarda, tedavinin ilk birkaç günü esnasında günde 1200 mg (2 uzatılmış salımlı tablet) uygulanabilir..

Uygulama yolu ve metodu

Yemeklerle birlikte veya yemeklerden sonra yeterli miktarda sıvı ile yutulmalıdır.

Tabletler uzatılmış etkilerini kaybetmeksizin bölünebilirler.

Arzu edilirse, su, süt, çay veya portakal suyunda çözündürülebilir (fakat greyfurt suyuyla kullanılmamalıdır!). Çözelti, hazırlandıktan hemen sonra içilmelidir.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

6-10 yaş arasındaki çocuklarda: günde iki kez (sabah ve akşam) 150-300 mg kullanılır..

KARBALEX tabletler 6 yaşın altındaki çocuklara verilmemelidir.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda özel bir doz ayarlaması bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları

Karaciğer yetmezliği

Karaciğer işlevinizde bir hasar varsa doktorunuzu bilgilendiriniz.

Ağır karaciğer yetmezliğiniz varsa kullanmayınız.

Ağır böbrek yetmezliği

Eğer bir böbrek işlev bozukluğunuz varsa, doktorunuz size daha düşük bir doz verecektir.

Eğer KARBALEX'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz..

Kullanmanız gerekenden daha fazla KARBALEX kullandıysanız

KARBALEX'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Kısa süreli gelişen aşırı doz belirtileri

Kusma, titreme, aşırı huzursuzluk hali, kasılma, kan basıncı değişikliği, yüzeysel solunum veya bazen solunum durması, bilinç bozukluğu veya bilinç kaybını içerir. Acil tıbbi müdahale gereklidir.

KARBALEX'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Tedavinizi normal haliyle sürdürmeye devam ediniz.

KARBALEX ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

KARBALEX tedavisi tıbbi tavsiye olmadan başlanmamalı veya bırakılmamalıdır.

KARBALEX yan etkileri nelerdir?

4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi KARBALEX'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Çok seyrek olarak lenf bezlerinde şişme, kan pıhtısı oluşumu ve alerjik pnomöni (akciğer iltihaplanması),
 • Seyrek olarak beyin zarında iltihaplanma.
   

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Böbrek fonksiyon bozukluğu (idrarda kan veya protein atılımı),
 • Yüksek dozlarda titreme,
 • Kan basıncında değişiklikler,
 • Kan oluşumu bozuklukları (solukluk, yorgunluk, enfeksiyonlara karşı dayanıksızlık, kanama sıklığında artış),
 • Çok seyrek olarak baş ağrısı, baş dönmesi, uyku hali, koordinasyon bozuklukları, dokunma hissinde bozulma, bacaklarda hissizlik ve konuşma bozuklukları, yaşlı hastalarda zihin karışıklığı, aşırı huzursuzluk ve çok nadir olarak görsel sanrılar ortaya çıkabilir. Bu yan etkiler genellikle herhangi bir önlem almadan veya doktorunuzun tavsiyelerine göre geçici olarak doz azaltılmasıyla 8-14 gün içinde kaybolur.
 • Seyrek olarak kalp ritmi bozuklukları (kalp aktivitesinin azalması),
 • Akut intermittent porfiri (karaciğerde hasar yapabilecek bir metabolik hastalık),
 • Koordinasyon bozukluğu, bulanık görme, konuşma bozukluğu, hissizlik, istemsiz hareketler, kulak çınlaması, sese duyarlılık.
   

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz

 • Seyrek olarak ateş,
 • Çok seyrek olarak bitkinlik, gözde tik, görme bozuklukları, burun ve yanakları etkileyecek şekilde ciltte kızarıklık,
 • T3 ve T4 değerlerinde (tiroid hormonları) azalma, D vitamini üretiminin azalması,
 • Kandaki kolesterol ve trigliserit değerlerinde yükselme,
 • Deri hastalıkları (kızarma, kaşınma ve alerji gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları) ve seyrek olarak ciddi deri reaksiyonları,
 • Saç dökülmesi,
 • Tedavi başlangıcında iştahsızlık, ağız ve boğaz kuruluğu, bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal veya kabızlık.
 • Sık idrara çıkma.
   

Bunlar KARBALEX'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

KARBALEX nasıl saklanır?

5. KARBALEX'İN SAKLANMASI

KARBALEX'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında ve ışıktan koruyarak saklayınız.

Işıktan korumak için orijinal ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra KARBALEX'i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

RUHSAT SAHİBİ
Liba Laboratuarları A.Ş.,
Beykoz/İstanbul

ÜRETİM YERİ
Nobel İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Sancaklar/Düzce
 

Bu kullanma talimatı 13.12.2019 tarihinde onaylanmıştır.

KARBALEX kullanma talimatı?

KARBALEX 600 MG TABLET KULLANMA TALİMATI

 

KARBALEX kısa ürün bilgisi?

KARBALEX 600 MG TABLET KISA ÜRÜN BİLGİSİ

KARBALEX detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8699510030113
ATC Kodu N03AF01
ATC Adı carbamazepine
Etkin Madde KARBAMAZEPIN
Referans ESDEGER
Fiyat Koruması FIYAT KORUMALI URUN
Fiyat Kararnamesi 0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
Eşdeğeri 2 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU YOK
Firma Adı LİBA LABORATUARLARI A.Ş.
Birim Miktar 600
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 50
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal IMAL
Kaynak Ülke FRANSA

KARBALEX ATC sınıfı nedir?

 • N – SİNİR SİSTEMİ
 • N03 – ANTİEPİLEPTİKLER
 • N03A – ANTİEPİLEPTİKLER
 • N03AF – KARBOKSAMİD TÜREVLERİ
 • N03AF01 – KARBAMAZEPİN

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz