KENACORT-A % 0,1 MERHEM (20 G)

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  KENACORT-A SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenir.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenir
  • Yatarak Tedavi     :Ödenir

  KENACORT-A özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  KENACORT-A % 0,1 merhem

  Haricen cilde uygulanır.

  • Etkin madde: Her 1 g merhem 1 mg triamsinolon asetonid içerir.
  • Yardımcı maddeler: Plastibaz (mineral yağı, polietilen bakalit)
    

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
    

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. KENACORT-A nedir ve ne için kullanılır?
  2. KENACORT-A'yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. KENACORT-A nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. KENACORT-A'nın saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  KENACORT-A ne için kullanılır?

  1. KENACORT-A nedir ve ne için kullanılır?

  KENACORT-A % 0,1 merhem, 5 g, 10 g ve 20 g merhem içeren tüplerde kullanıma sunulmaktadır.

  KENACORT-A, triamsinolon asetonid adı verilen bir etkin madde içerir.

  Triamsinolon asetonid, kortikosteroidler olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir ve derideki tahrişi önlemek için kullanılır.

  KENACORT-A, cilt hastalıklarının (egzema ve psöriasis gibi) iltihap ve şiddetli kaşıntı gibi belirtilerinin tedavisinde kullanılır.

  KENACORT-A kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  2. KENACORT-A'yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  KENACORT-A'yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  • Triamsinolon asetonide veya KENACORT-A'nın bileşenlerine karşı alerjiniz var ise
  • Eğer derinizde bakteri veya mantar kaynaklı bir enfeksiyon mevcut ise, aynı zamanda bu enfeksiyona karşı da tedavi olmanız gerekmektedir.
  • Rosacea (yüzde kızarma ve kan damarlarının genişlemesi ile kendini gösteren bir enflamatuvar deri hastalığı),
  • Ağız çevresinde egzema
  • Deri kabarıklığı ile seyreden viral hastalıkların (uçuk, suçiçeği, zona gibi) tedavisinde
    

  KENACORT-A'yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  KENACORT-A merhem kısa sürede tedavinize yardımcı olmazsa, deri hastalığınız bakteri veya mantar enfeksiyonu olabilir. Doktorunuzla konuşunuz.

  KENACORT-A'yı doktorunuzun önerdiğinden daha uzun süre kullanmayınız.

  Tedavinizi birdenbire kesmeyiniz. Uzun süreli kullanım sonrasında, tedaviyi birdenbire kesmek deri enfeksiyonunuzun yeniden alevlenmesine neden olabilir. Doktorunuz ile konuşunuz.

  KENACORT-A'yı doktorunuzun tavsiyesi ile sadece yüzünüze uygulayacağınız söylenmişse gözlerinizin merhem ile temas etmemesine dikkat ediniz.

  Tedavi bölgesini yara bandı, plastik bant veya herhangi bir bant ile kaplamayınız. Bu yan etki görülme olasılığını arttırabilir.

  Adrenal korteksten hormon üretiminiz KENACORT-A kullanırken azalabilir. Bu nedenle, ciddi enfeksiyonuz varsa, yaralanma durumunda veya ameliyata girmeniz gerekiyorsa fazladan steroid kullanmanız gerekebilir.

  Bu uyarı geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile iseniz; KENACORT-A'yı ancak doktorunuz kesin gereklilik olduğuna karar verirse kullanabilirsiniz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  KENACORT-A'nın emzirme sırasında bebeğe zararları hakkında hiçbir bilgi yoktur. Eğer emziriyorsanız; KENACORT-A'yı ancak doktorunuz kesin gereklilik olduğuna karar verirse kullanabilirsiniz.

  Eğer KENACORT-A'yı göğsünüze ya da meme başınıza sürecekseniz emzirmeden önce yıkayınız.

  Araç ve makine kullanımı

  KENACORT-A önerilen dozlarda uygulandığında araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkilemez.

  KENACORT-A'nın yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Bilinen bir etkileşimi yoktur.

  KENACORT-A'nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Uyarı gerektiren yardımcı madde bulunmamaktadır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı:

  KENACORT-A'nın diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı ile ilgili problemlere dair bilgi bulunmamaktadır.

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  KENACORT-A nasıl kullanılır?

  style=”text-align:justify”>3. KENACORT-A NASIL KULLANILIR?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

  Yetişkinlerde ve çocuklarda: İnce bir tabaka halinde günde 2-4 kez uygulayınız.

  Uygulama yolu ve metodu:

  • Hafifçe ovularak uygulanır.
  • Sedef hastalığı veya çok dirençli durumlarda oklüsiv uygulama tekniği kullanılabilir.
    

  Oklüsiv uygulama tekniği:

  Merhemi sorunlu bölgenin üzerine sürünüz ve merhemin üzerini geçirgen olmayan bir film ile örterek kenarlarını kapatınız. Eğer kuruluk varsa, sorunlu bölgeyi kapatmadan önce su veya nemli pamuk uygulaması ile nemlendirme sağlayabilirsiniz. Sargının değiştirilme sıklığını doktorunuz belirleyecektir.

  Doktorunuz farklı bir tavsiyede bulunmadığı sürece merhemi kapalı olarak akşamları uygulayınız ve sabah sorunlu bölgenin üzerini açınız (12 saatlik kapama). Bu durumda sabah açık olarak tekrar uygulama yapınız. Sargıların her değişiminde tekrar ilaç uygulanması gereklidir. İltihaplanma oluşması halinde, kapalı uygulamaya son verip hemen doktorunuza danışınız.

  Tedavi edilecek bölge elleriniz değilse, uygulamadan sonra ellerinizi yıkayınız. Merhemin gözleriniz ite temas etmemesine dikkat ediniz.

  KENACORT-A'yı doktorunuzun tavsiye ettiğinden daha uzun süre kullanmayınız.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanım:

  KENACORT-A'nın çocuklarda geniş alanlarda veya uzun süreli kullanımı sistemik emilime ve sistemik etkilerin oluşmasına neden olabilir.

  Bebeklerde kullanıldığında, bebeğin bezlendiği bölgeye uyguladığınız takdirde, bezin ilaç uygulanmış kısmı sıkı olarak kapatmamasına dikkat ediniz.

  KENACORT-A'nın, süt çocuğu ve küçük çocuklarda zorunlu kalınmadıkça kullanımı önerilmemektedir.

  Özel kullanım durumları

  Özel kullanım durumu yoktur.

  Eğer KENACORT-A'nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla KENACORT-A kullandıysanız

  KENACORT-A'dan kullanmanız gerekenden daha fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Bu durum genellikle geniş alanlara uzun süreli KENACORT-A uygulanması sonucunda oluşur. Aşırı dozun belirtileri, yüzün yuvarlak olarak şişmesi (ay yüz), kilo artışı veya diyabettir (susama ile kendini gösterir)

  KENACORT-A'yı kullanmayı unutursanız

  Hatırlar hatırlamaz atlanan dozu uygulayınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  KENACORT-A ile tedavi sonlandığındaki oluşabilecek etkiler

  Tedavinizi doktorunuza sormadan değiştirmeyiniz ya da durdurmayınız. Bu durum, özellikle KENACORT-A yı uzun süredir kullanıyorsanız, hastalığınızın kötüleşmesine ya da alevlenmesine neden olabilir.

  Tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler bilinmemektedir.

  KENACORT-A yan etkileri nelerdir?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi, KENACORT-A'nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.
    

  Çok yaygın
  Yaygın 
  Yaygın olmayan
  Seyrek
  Çok seyrek
  Sıklığı bilinmeyen

  : 10 hastanın en az 1 'inde görülebilir.
  : 10 hastanın 1'inden az, fakat 100 hastanın 1'inden fazla görülebilir.
  : 100 hastanın 1'inden az, fakat 1.000 hastanın 1'inden fazla görülebilir.
  : 1.000 hastanın 1'inden az, fakat 10.000 hastanın 1'inden fazla görülebilir.
  : 10.000 hastanın 1'inden az görülebilir.
  : Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

   

  Ciddi yan etkiler

  Çok ciddi yan etkiler (10.000 hastanın 1' inden az görülebilir);

  • – Çocuklarda beyin basıncının artmasına bağlı olarak gelişen baş ağrısı, büyüme bozuklukları ve kilo kaybı. Doktorunuza başvurunuz.
    

  Ciddi olmayan yan etkiler:

  Nadir ve seyrek yan etkiler (her yüz hastanın 1'inden az)

  • Kolayca kırılabilen deri incelmesi, kaşıntı, cilt içerisinde veya üzerinde yanma, ciltte tahriş, kuru cilt
  • Ağız kenarında veya diğer yerlerde ciltte iritasyon ve enfeksiyon, sivilce
  • Pigmentlerde farklılaşma (açık renkli benekler). Ciltte kırmızı şeritler, bağlı dokularda değişikliğe bağlı olarak, çatlak çizgileri, küçük çürükler
  • Özellikle burun, yanaklar ve alında kızarıklık ve şişme
  • Aşırı terleme, deride yumuşama ve deride küçük kabarıklıklar
  • Eğer uzun süreli olarak veya üzerini plastik ile örterek kullanırsanız ay yüz, kilo artışı veya diyabet (susuzlukla kendini gösterir) görülebilir.
    

  Seyrek (her 10 000 bir hastanın 1 ila 10'u arasında)

  • Tedavi sonlandırıldığında deri hastalığı yeniden oluşur veya kötüleşir.
    

  Seyrek – çok seyrek (her 1.000 hastanın 1'inden az)

  • Yüzde, kollarda ve bacaklarda ince ve yumuşak tüylenme
  • Alerjik kontak egzama
  • Deri enfeksiyonunun kötüleşmesi
    

  Çok seyrek (her 10.000 hastanın 1'inde)

  • Steroid üretiminde azalma
    

  Eğer yan etkiler devam ederse doktorunuzu bilgilendiriniz. Bazı yan etkiler tedavi gerektirebilir.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "îlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  KENACORT-A nasıl saklanır?

  5. KENACORT-A'nın saklanması

  KENACORT-A'yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Etiketin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra KENACORT-A'yı kullanmayınız.

  “Son Kullanma Tarihi” belirtilen ayın son günüdür.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz KENACORT-A'yı kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  Ruhsat Sahibi:
  Deva Holding A.Ş.
  Küçükçekm ece-İSTANBUL
  Tel:    0212 692 92 92
  Faks: 0212 697 00 24
  E-mail: deva@devaholding.com.tr

  Üretim yeri:
  Deva Holding A.Ş.
  Kapaklı/TEKİRDAĞ
   

  Bu kullanma talimatı .. /…/…. tarihinde onaylanmıştır.

  KENACORT-A kullanma talimatı?

  CANHERA 150 MG TEK DOZLU LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON KULLANMA TALİMATI

   

  KENACORT-A kısa ürün bilgisi?

  CANHERA 150 MG TEK DOZLU LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  KENACORT-A detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8699525386687
  ATC KoduD07AB09
  ATC Adıtriamcinolone
  Etkin MaddeTRIAMSINOLON ASETONAT
  ReferansREFERANS
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMALI URUN
  Fiyat Kararnamesi4 – FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 15,80 TL VE ALTINDA OLANLAR
  Eşdeğeri2 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU YOK
  Firma AdıDEVA HOLDİNG A.Ş.
  Birim Miktar0,1
  Birim Cinsi%
  Ambalaj Miktarı20
  ReçeteNORMAL RECETE
  İthal / İmalIMAL
  Kaynak ÜlkeTURKIYE

  KENACORT-A ATC sınıfı nedir?

  • D – DERMATOLOJİK PREPARATLAR
  • D07 – DERMATOLOJİK KORTİKOSTEROİD PREPARATLARI
  • D07A – KOMBİNE OLMAYAN KORTİKOSTEROİDLER
  • D07AB – KISMEN GÜÇLÜ (GRUP II) KORTİKOSTEROİDLER
  • D07AB09 – TRİAMSİNOLON

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz