KLIMADYNON FILM TABLET (60 TABLET)

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

KLIMADYNON SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenmez.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
 • Yatarak Tedavi     :Ödenmez

KLIMADYNON özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

KLİMADYNON film tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her film tablette 2,8 mg siyah yılankökü (Actaea racemosa) rizomu (özel ekstre BNO 1055) (5-10:1) kuru ekstresi bulunur.

Yardımcı maddeler: Özütleme maddesi: %58 etanol (H/H). laktoz monohidrat, kalsiyum hidrojen fosfat dihidrat, Eudragit RL 30 D, patates nişastası, macrogol 6000, magnezyum stearat, talk, titanyum dioksit (E 171) sarı demir oksit (E172) ve kırmızı demir oksit (E 172).

Bu tıbbi ürünü kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgileri içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Bu tıbbi ürün reçetesiz satılmaktadır. Bununla birlikte, ondan en iyi sonucu elde etmek için KLİMADYNON’u yinede dikkatli kullanınız. .
 • Eğer daha fazla bilgi veya tavsiyeye ihtiyaç duyarsanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.
 • Bu ürünün kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu tıbbi ürünü kullandığınızı söyleyiniz.

Bu kullanma talimatında:

1. KLİMADYNON nedir ve ne için kullanılır
2. KLİMADYNON’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. KLİMADYNON nasıl kullanılmalı?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. KLİMADYNON’un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

KLIMADYNON ne için kullanılır?

1. KLİMADYNON nedir ve ne için kullanılır?

KLİMADYNON film kaplı tabletler, pürüzsüz bir yüzeye sahip terakota renkli, yuvarlak, bikonveks tabletlerdir.

30 ve 60 film tablet içeren ambalajlarda sunulmaktadır.

Sıcak basması ve aşırı terleme atakları gibi menopoz şikayetlerinin hafifletilmesine yönelik kullanılan bir bitkisel tıbbi üründür.

KLIMADYNON kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

2. KLİMADYNON kullanmaya başlamadan önce dikkat edilmesi gerekenler

KLİMADYNON’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

– KLİMADYNON’da bulunan tıbbi olarak etkin maddeye ya da yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı hassasiyetiniz (alerjiniz) varsa.

KLİMADYNON’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

 • Karaciğer hasarı olan hastalar KLİMADYNON kullanmadan önce doktorlarına danışmalıdır (bkz. Bölüm 4 “Olası yan etkiler“). Hastalar; karaciğer hasarının ilk belirtilerinde (yorgunluk, iştah kaybı, deri veya gözde sararma, bulantı ve kusma ile birlikte karnın üst kısmında şiddetli ağrı ya da koyu renkli idrar) KLİMADYNON’u kesmelidir ve doktorlarına danışmalıdır.
 • KLİMADYNON önce doktora danışılmadan östrojenler ile eşzamanlı olarak kullanılmamalıdır.
 • Meme kanseri veya hormonlara bağlı diğer tümörler için tedavi görmüş veya görmekte olan hastalar KLİMADYNON’u doktorlarına danışmadan kullanmamalıdır.
 • Düzensiz veya tekrar başlayan adet kanamaları ve uzun süren, anlaşılamayan ya da yeni ortaya çıkan şikâyetler olması halinde doktorunuza danışınız, çünkü bunlar tıbbi müdahale gerektiren hastalıklardan kaynaklanıyor olabilir.
 • KLİMADYNON kullanımı sırasında semptomların kötüleşmesi halinde lütfen doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

KLİMADYNON’un etkisine etki edebilecek besinlerle ve içeceklerle ile birlikte kullanılması

Özel bir önlem gerekmemektedir.

Hamilelik

Bu tıbbi ürünü kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik ve emzirme dönemindeki güvenilirliği kanıtlanmamıştır. Yeterli veri bulunmadığından, KLİMADYNON’un hamilelik döneminde kullanımı önerilmemektedir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar tedavi süresince etkin doğum kontrol yöntemlerini kullanmalıdır.

Emzirme

Bu tıbbi ürünü kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik ve emzirme dönemindeki güvenilirliği kanıtlanmamıştır. Yeterli veri bulunmadığından, KLİMADYNON’un emzirme döneminde kullanımı önerilmemektedir.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkisine yönelik çalışma yapılmamıştır.

KLİMADYNON’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

KLİMADYNON gluten içermez.

Bu tıbbi ürün laktoz içermektedir. Eğer daha önce doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuz ile temasa geçiniz.

KLİMADYNON ile birlikte diğer tıbbi ürünleri kullanmak

Diğer ilaçlar ile bilinen bir etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz

KLIMADYNON nasıl kullanılır?

3. KLİMADYNON nasıl kullanılmalı?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

KLİMADYNON kullanırken bu kullanma talimatında açıklanan talimatlara her zaman uyunuz. Emin olmadığınız hallerde doktorunuza ve eczacınıza danışınız.

Doktorunuz tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde menopoz dönemindeki kadınlarda önerilen doz:

Günde 2 kez bir adet film kaplı tablet alınız (sabah ve akşam).

Uygulama yolu ve metodu

Ağızdan alınır.

KLİMADYNON her zaman günün aynı saatinde alınmalıdır (sabah ve akşam). Film kaplı tableti bir miktar sıvı ile yutunuz. Çiğnemeyiniz veya ezmeyiniz.

Uygulama süresi

KLİMADYNON kullanırken şikayetlerinizin devam etmesi halinde lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

KLİMADYNON’u doktorunuza danışmadan 6 aydan uzun bir süre kullanmayınız.

KLİMADYNON’un etkisinin çok kuvvetli veya çok zayıf olduğu izlenimine kapılırsanız doktorunuza ve eczacınıza bildiriniz.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği

Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan bireylerde kullanılmamalıdır.

Kullanmanız gerekenden daha fazla KLİMADYNON kullandıysanız:

Doz aşımı vakası bildirilmemiştir. Kullanmanız gerekenden daha fazla KLİMADYNON kullandıysanız lütfen doktorunuzu bilgilendiriniz. Doktorunuz gerekli önlemlere karar verecektir.

KLİMADYNON’u kullanmayı almayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

KLİMADYNON ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Genelde, KLİMADYNON’un kesilmesine yönelik özel bir önlem gerekmemektedir.

KLİMADYNON ile tedavi kesildiğinde beklenmeyen bir etki ile karşılaşırsanız doktor veya eczacınıza danışınız.

KLIMADYNON yan etkileri nelerdir?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

KLİMADYNON, tüm ilaçlar gibi, içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkilere neden olabilir.

Olası yan etkiler aşağıdaki sıklık oranları tablosuna göre değerlendirilmektedir:

Çok yaygın:

10 hastada 1 veya 10 kişide

Yaygın:

100 hastada 1 veya 10 kişide

Yaygın olmayan:

100 hastada birden az kişide

Seyrek:

1000 hastada birden az kişide

Çok seyrek:

10000 hastada birden az kişide

Bilinmiyor:

mevcut verilerden sıklığı hesaplanamıyor

Siyah yılankökü içeren ürünlerin kullanımı ile karaciğer hasarı (hepatit, sarılık, karaciğer fonksiyon testlerinde bozulmalar dahil) meydana gelmiştir.

Deri reaksiyonları (ürtiker, kaşıntı, ekzantem), yüzde ödem, periferik ödem ve gastrointestinal şikayetler (ör: dispepsi benzeri hastalıklar, diyare) bildirilmiştir.

Bu olası yan etkilerin sıklığı, mevcut verilerden belirlenememektedir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konusunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TUFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

KLIMADYNON nasıl saklanır?

5. KLİMADYNON’un saklanması

KLİMADYNON’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz KLİMADYNON’ukullanmaymız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra KLIMADYNON’u kullanmayınız

Ruhsat sahibi:

Bionorica İlaç Ticaret Limited Şti.
Cemal Sahir Sk. Profilo Plaza C Blok No: 26/28
Şişli / İSTANBUL

Üretim Yeri:

Bionorica SE,
Kerschensteinerstrasse 11-15
92318 Neumarkt, Almanya

Bu kullanma talimatı 26/06/2015 tarihinde onaylanmıştır.

SADECE ECZANELERDE SATILIR.

KLIMADYNON kullanma talimatı?

KLIMADYNON FILM TABLET KULLANMA TALİMATI

 

KLIMADYNON kısa ürün bilgisi?

KLIMADYNON FILM TABLET KISA ÜRÜN BİLGİSİ

KLIMADYNON detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8680952380997
ATC Kodu G02CX04
ATC Adı Cimicifugae rhizoma
Etkin Madde ACTEA RACEMOSA RIZOMU KURU EKSTRESI
Referans GBTU
Fiyat Koruması GBTU
Fiyat Kararnamesi 6 – GERI ODEMESI OLMAYAN URUNLER
Eşdeğeri 2 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU YOK
Firma Adı BİONORİCA İLAÇ TİCARET A.Ş.
Birim Miktar 2,8
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 60
Reçete RECETESIZ
İthal / İmal ITHAL
Kaynak Ülke ALMANYA

KLIMADYNON ATC sınıfı nedir?

 • G – ÜROGENİTAL SİSTEM VE CİNSİYET HORMONLARI
 • G02 – DİĞER JİNEKOLOJİK İLAÇLAR
 • G02C – DİĞER JİNEKOLOJİK İLAÇLAR
 • G02CX – DİĞER JİNEKOLOJİK İLAÇLAR
 • G02CX04 – Cimicifugae rhizoma

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz