KOLSIN 0,5 MG 60 KAPLI TABLET

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  KOLSIN SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenir.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenir
  • Yatarak Tedavi     :Ödenir

  KOLSIN özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  KOLSİN KAPLI TABLET 0.5 mg

  İ.E. ULAGAY

  Ağızdan alınır.

  • Etkin madde: Her bir kaplı tablet 0.5 mg kolşisin içerir.
  • Yardımcı maddeler: Laktoz (sığır sütü kaynaklı), mısır nişastası, primojel, Ponceau 4R (E124), talk, magnezyum stearat, şeker (sükroz), arap zamkı, titandioksit, ewaks

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında

  1. KOLSİN nedir ve ne için kullanılır?
  2. KOLSİN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. KOLSİN nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. KOLSİN’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  KOLSIN ne için kullanılır?

  class=”tbap”>1. KOLSİN NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

  KOLSİN, kırmızı renkte, yuvarlak kaplı tablet şeklinde sunulmaktadır. Kolşisin etkin maddesini içermektedir.

  KOLSİN akut ve kronik gut (damla) hastalığı ve ailevi Akdeniz Hummasının (karın ağrısı, eklem ağrısı, şişlik ve ateşle nöbetler halinde seyreden kalıtımsal bir hastalık) profilaksi (hastalığın oluşumunu veya gelişimini önlemek amacıyla yapılan koruyucu tedavi) ve tedavisinde ve keza Behçet Hastalığı (ağızda ve cinsel bölgede ağrılı yaralar, göz problemleri ve deri bulgularıyla seyreden, vücudun kendi hücrelerine karşı antikor oluşturduğu bir hastalık) sendromunun tedavisinde kullanılır.

  KOLSİN 60 kaplı tablet içeren ambalajlar halinde kullanıma sunulmuştur..

  KOLSIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  class=”gray_accordion_box_title”>2. KOLSİN KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  KOLSİN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer,

  • Kolşisine ve KOLSİN’in içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız veya alerjiniz var ise
  • Ciddi sindirim sistemi rahatsızlığınız var ise
  • Ciddi böbrek rahatsızlığınız var ise (kreatinin klerensi değeri 10mL/dakika’nın altında ise)
  • Ciddi karaciğer rahatsızlığınız var ise
  • Ciddi kalp rahatsızlığınız var ise
  • Kötü huylu kan hastalığınız var ise
  • Size hemodiyaliz uygulanıyorsa
  • Hamileyseniz

  KOLSİN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Aşağıdaki durumlardan herhangi biri sizin için geçerliyse KOLSİN kullanmadan önce doktorunuzu bilgilendirmelisiniz:

  Eğer,

  • Herhangi bir karaciğer rahatsızlığınız var ise
  • Herhangi bir kalp rahatsızlığınız var ise
  • Mide veya barsak ülseriniz var ise
  • Spastik kolon denilen bir rahatsızlığınız var ise
  • Herhangi bir böbrek rahatsızlığınız var ise
  • Yaşlı ve güçten düşmüş iseniz
  • Emziriyorsanız

  KOLSİN sperm yapımında bozukluğa yol açabilmektedir.

  Özellikle en yüksek dozda alındığında KOLSİN mide bulantısı, kusma, ishal, karın ağrısı yapabilir. Eğer sindirim sistemi ile ilgili bir rahatsızlığınız var ise bu etkiler tehlikeli olabilir. Bu nedenle herhangi bir sindirim şikayetiniz var ise KOLSİN kullanmadan önce doktorunuza söylemelisiniz.

  Eğer tedaviniz sırasında güçsüzlük hali ortaya çıkarsa doktorunuzu bilgilendiriniz..

  KOLSİN, B12 vitamininin vücutta yetersiz emilmesine neden olur. Doktorunuz vitamin takviyesi almanızı isteyebilir.

  Uzun süre KOLSİN ile tedavi edildiğinizde doktorunuz kan sayımları yaptırmanızı isteyebilir. Böyle bir durumda testi yaptırmayı unutmayınız..

  KOLSİN kandaki kan pulcuklarında (trombosit) azalmaya sebep olabilir. Bu da kanama eğilimini artırabilir. Ayrıca KOLSİN idrarda yapılan eritrosit (kırmızı kan hücresi) ve hemoglobin (kana rengini veren eleman) tahlillerinde yanlış sonuç alınmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle herhangi bir tahlil yaptırmadan önce doktorunuza KOLSİN kullandığınızı söylemelisiniz.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  KOLSİN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Bazı sindirim şikayetlerini önlemek için ilacınızı yemekler ile birlikte veya yemeklerden sonra bol su ile alınız..

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  KOLSİN hamilelikte kullanıldığında bebek üzerine zararlı etkiler (kromozom hasarı) göstermektedir. Hamilelik sırasında KOLSİN kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  KOLSİN anne sütüne geçmektedir. Bu nedenle, doktorunuz KOLSİN’e veya bebeğinizi emzirmeye ara vermenizi isteyebilir.

  Araç ve makine kullanımı

  KOLSİN’in araç ve makine kullanımı üzerine olumsuz bir etkisi saptanmamıştır.

  KOLSİN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  KOLSİN laktoz ve şeker içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz…

  KOLSİN renklendirici madde olarak Ponceau 4R (E124) içermektedir. Bu madde alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  KOLSİN aşağıdaki ilaçlar ile birlikte kullanılmamalı veya dikkatli kullanılmalıdır:

  Alkol

  KOLSİN ile birlikte alkol kullanıldığında, özellikle alkoliklerde sindirim sistemi üzerine zararlı etkiler artmaktadır. Ayrıca alkol kandaki ürik asit düzeylerini artırır ve bu da koruyucu gut tedavisinin etkinliğini azaltabilir.

  Ağrı kesici ve iltihap giderici ilaçlar

  Bu ilaçlar KOLSİN ile birlikte kullanıldığında bazı kan rahatsızlıklarının riskini artırabilir.

  Kanser ilaçları, hücre bozulmasına yol açan ilaçlar veya bumetanid, diazoksit, tiazid grubu idrar söktürücüler, etakrinik asit, furosemid, mekamilamin, pirazinamid veya triamteren maddelerini içeren ilaçlar

  Bu ilaçlar kandaki ürik asit miktarını artırabilir ve koruyucu gut tedavisinin etkinliğini azaltabilir.

  Kötü huylu kan bozukluklarına yol açan, kemik iliğini bozan ilaçlar, radyasyon tedavisi

  KOLSİN bu ilaçların kemik iliği ve kan üzerine zararlı etkileri artırabilir.

  B12 vitamini

  Uzun süre veya yüksek dozlarda KOLSİN kullanılması B12 vitamininin emilimini azaltabilir.

  Siklosporin (bağışıklık sistemini baskılamada kullanılır) maddesini içeren ilaçlar

  Bu ilaç KOLSİN ile birlikte kullanıldığında böbrek üzerine zararlı etkiler olabilir ve kas bozuklukları artabilir.

  Kolşisin vücuttaki CYP3A4 enzimi tarafından etkisiz hale getirilmektedir.. Aynı enzimi etkileyen herhangi bir ilaç (ör. klaritromisin, eritromisin gibi antibiyotikler) ile birlikte kullanılmamalıdır.

  Tolbutamid (şeker hastalığında kullanılır)

  Bu ilaç KOLSİN’in zararlı etkilerini artırabilir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz..

  KOLSIN nasıl kullanılır?

  class=”gray_accordion_box_title”>3. KOLSİN NASIL KULLANILIR?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  • KOLSİN’i daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınınız. Herhangi bir durumdan emin değilseniz lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • KOLSİN’in dozu hastalığın şiddetine göre ayarlanmaktadır.

  Yetişkinlerde kullanımı

  Akut gut hastalığı (ayrıca kalsiyum pirofosfat birikmesi)

  Koruyucu olarak (krizlerin sıklığını ve şiddetini azaltmak için sürekli olarak)

  Başlangıçta günde bir defa 1 kaplı tablet kullanılır. Gerekirse doz günde iki defa l’er kaplı tablete çıkarılabilir. Hafif şiddetteki durumlarda haftada 1-4 defa l’er kaplı tablet kullanımı yeterli olabilir.

  Akut atak durumunda

  Tedavi amacıyla ilk belirti ile birlikte 1 veya 2 kaplı tablet alınır. Daha sonra, ağrı geçinceye kadar veya bulantı, kusma ve ishal oluncaya kadar veya toplam 6 mg’lık maksimum doza (12 kaplı tablet) ulaşılıncaya kadar her 1-2 saatte bir l’er kaplı tablet ile devam edilir. Atak geçtiği zaman ilaç alımı durdurulur.

  Ailevi Akdeniz humması ve amiloidoz (organlarda amiloid proteini birikimi ile oluşan bir hastalık) baskılanmasında

  Koruyucu amaçla

  Önce günde 1 defa 1 kaplı tablet verilir. Gerekiyorsa ve doz tolere edilebiliyorsa günde 2 mg’a kadar toplam doz bölünerek verilebilir. 2 veya 3’e bölünmek suretiyle toplam 2 mg’a kadar günlük dozlara çıkılabilir.

  Akut atağın baskılanması için

  Saatte bir olmak üzere 4 defa l’er kaplı tablet ile başlanır. Daha sonra o gün için iki saatte bir 2 defa l’er kaplı tablet ile devam edilir. Daha sonra 12 saatte bir 1 kaplı tablet uygulamasıyla iki gün daha tedavi sürdürülür. Bu üç günlük tedavinin herhangi bir anında atak bariz olarak kontrol altına alınmışsa uygulama kesilebilir.

  Behçet Hastalığında

  3’e bölerek günlük 1-1.5 mg doz kullanılır..

  Uygulama yolu ve metodu

  Ağızdan alınır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Ailevi Akdeniz Hastalığı olan çocuklarda kullanımı

  5 yaşından küçük olanlarda günde bir defa 1 kaplı tablet; 5 yaş ve daha büyük olan çocuklarda günde iki defa l’er kaplı tablet.

  Çocuklar büyüdükçe dozun ayarlanması gerekebilir.

  Not: Tedaviye başladığında 5 yaşından küçük olan çocuklarda, genellikle 7 yaş civarında dozda artış (günde 2 kaplı tablete artış) gerekmektedir ve 5 yaşından sonra tedaviye başlanılan çocuklar ise 12.5 yaş civarında doz artışına ihtiyaç duymaktadır (günde 3 kaplı tablet) bildirilmektedir.

  KOLSİN’in bu hastalık dışında çocuklarda etkili ve güvenli olup olmadığı bilinmemektedir.

  Yaşlılarda kullanım

  Doktorunuz dozunuzu belirleyecektir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/karaciğer yetmezliği

  Böbrek yetmezliğinde ilacın dozunda değişiklik yapılması gerekmektedir.

  Böbrek fonksiyon yetmezliği (kreatin klerensi 10-50 mL/dak. arasında) olan erişkinlerde doz

  Koruyucu kullanım için

  Günde bir defa 1 kaplı tablet.

  Akut atak tedavisinde

  Normal dozun yarısı (günde en fazla 3 mg).

  Böbrek yetmezliğiniz var ise doktorunuz ile konuşmalısınız..

  Eğer KOLSİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla KOLSİN kullandıysanız

  Aşırı doz aldıysanız belirtiler 2 ila 72 saate kadar görülmeyebilir. İlk belirtiler ağızda ve boğazda yanma ve soyulma hissi, yutmada güçlüktür. Bu belirtileri mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve ishal takip eder. İshal şiddetli ve kanlı olabilir; barsaklarda ağrı, burulma olabilir.

  Aşırı dozda KOLSİN kullanılması damar hasarı ile birlikte sıvı kaybı, tansiyonda düşme ve şoka neden olabilir. Kaslarda zayıflama veya felç meydana gelebilir ve solunum yetmezliğine kadar ilerleyebilir. Kemik iliği hasarı, kalp kasında hasar ortaya çıkabilir.

  Karaciğer hasarı ve böbrek yetmezliği ve akciğerde sıvı birikmesi meydana gelebilir. 5. günden sonra kan tablosu bozuklukları ortaya çıkar. İdrarda kan çıkması ve idrara çıkmada azalma böbrek harabiyetinin bir göstergesidir. Adale zayıflaması ve bir felç gelişebilir. Hastanın genellikle bilinci yerindedir, buna rağmen, nöbetler meydana gelebilir. Solunum durması, kalp durması veya kan enfeksiyonu sonucunda ölüm görülebilir.

  Sağ kalan hastalarda, doz aşımından yaklaşık 10 gün sonra saç dökülmesi, kan tablosunda değişiklik ve ağızda iltihap ortaya çıkabilir.

  KOLSİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  KOLSİN’i kullanmayı unutursanız

  Eğer ilacınızı kullanmayı unutursanız ve bir sonraki dozunuzun zamanı yakın değilse hatırlar hatırlamaz alınız. Bir sonraki dozunuz yakın ise bekleyip o dozunuzu alınız. Her iki durumda da ilacınızı normal şekilde kullanmaya devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

  KOLSİN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Tedaviniz sonlandığında olumsuz bir etki beklenmemektedir. İlacınızı doktorunuzun size söylediği şekilde kullanmalısınız.

  KOLSIN yan etkileri nelerdir?

  class=”gray_accordion_box_title”>4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

  Tüm ilaçlar gibi, KOLSİN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, KOLSİN’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz ve size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  • Ani gelişen hırıltılı nefes alma, nefes almada güçlük, göz kapakları, yüz veya dudaklarda şişme, döküntü veya kaşıntı (özellikle tüm vücutta) gibi şiddetli alerjik reaksiyon belirtileri
  • Bazı kan değerlerinde azalmalar (agranülositoz, trombositopeni), kemik iliği bozukluğu, aplastik anemi (bir çeşit kansızlık). Bunlar kan testi ile anlaşılır.
  • Şiddetli ishal
  • Sindirim sisteminde kanama

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  • His kaybı veya felç
  • Mide bulantısı, kusma, ishal, karın ağrısı
  • Sarılık, halsizlik
  • Böbrek hasarı (idrara çıkamama, idrarda kan bulunması gibi durumlar ile anlaşılabilir)
  • Cilt rahatsızlıkları, ciltte kanamalar
  • Kas bozuklukları, kas erimesi ve ağrılı kasılmalar gösteren ve rabdomiyoliz denilen bir rahatsızlık

  Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz

  • Geçici saç dökülmesi
  • Sperm yapımında bozulma

  Bunlar KOLSİN’in hafif yan etkileridir.

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz..

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  KOLSIN nasıl saklanır?

  class=”gray_accordion_box_title”>5. KOLSİN’İN SAKLANMASI

  KOLSİN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  30°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra KOLSİN’i kullanmayınız.

  Eğer ürün ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz KOLSİN’i kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz..

  RUHSAT SAHİBİ

  İ.E. Ulagay İlaç Sanayii Türk A.Ş.
  Maslak Mah. Sümer Sok. No: 4
  Maslak Office Building Kat: 7-8
  34485 Maslak, Sarıyer/İstanbul

  ÜRETİM YERİ

  İ.E. Ulagay İlaç Sanayii Türk A.Ş.
  Davutpaşa Cad. No: 12
  34010 Topkapı/İstanbul

  Bu kullanma talimatı 28.11.2011 tarihinde onaylanmıştır.

  KOLSIN kullanma talimatı?

  ELONVA 100 MCG / 0,5 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI KULLANMA TALİMATI

   

  KOLSIN kısa ürün bilgisi?

  ELONVA 100 MCG / 0,5 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  KOLSIN detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8699508120253
  ATC KoduM04AC01
  ATC Adıcolchicine
  Etkin MaddeKOLSISIN
  ReferansESDEGER
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMALI URUN
  Fiyat Kararnamesi4 – FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 15,80 TL VE ALTINDA OLANLAR
  Eşdeğeri5 – ORANLANMIS ESDEGERI
  Firma Adıİ.E. ULAGAY İLAÇ SANAYİİ TÜRK A.Ş.
  Birim Miktar0,5
  Birim CinsiMG
  Ambalaj Miktarı60
  ReçeteNORMAL RECETE
  İthal / İmalIMAL
  Kaynak ÜlkePORTEKIZ

  KOLSIN ATC sınıfı nedir?

  • M – KAS-İSKELET SİSTEMİ
  • M04 – ANTİGUT PREPARATLARI
  • M04A – ANTİGUT PREPARATLARI
  • M04AC – ÜRİK ASİT METABOLİZMASINA ETKİSİ OLMAYAN PREPARATLAR
  • M04AC01 – KOLŞİSİN

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz