LIMENDA 7 VAJINAL OVUL

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

LIMENDA SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenmez.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
 • Yatarak Tedavi     :Ödenmez

LIMENDA özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

LİMENDA vajinal ovül

Vajina içine (hazneye) uygulanır.

 • Etkin maddeler: Her bir ovül 750 mg metronidazol, 200 mg mikonazol nitrat içerir.
 • Yardımcı madde:

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danı şınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gitti ğinizde doktorunuza bu ilacı kullandı ğınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dı şında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. LİMENDA nedir ve ne için kullanılır?
2. LİMENDA’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. LİMENDA nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkileri nelerdir?
5. LİMENDA’nın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

LIMENDA ne için kullanılır?

1. LİMENDA nedir ve ne için kullanılır?

 • LİMENDA, vajina içine (hazneye) yerleştirilmek suretiyle uygulanan ovül formunda bir üründür. Antibakteriyel (bakterilere karşı etkili), antiprotozoal (parazitlere karşı etkili), antifungaller (mantarlara karşı etkili) olarak adlandırılan ilaç grubuna dahildir.
 • Sarımsı beyaz renkli her bir ovül etkin madde olarak 750 mg metronidazol ve 200 mg mikonazol nitrat içermektedir. LİMENDA, 7 veya 14 adet ovül ve ilacın vajina içine (hazneye) yerleştirilmesi esnasında kullanılan 7 veya 14 adet parmaklık içeren ambalajda kullanıma sunulmaktadır.
 • LİMENDA, vajinada (haznede) kaşıntı, yanma, anormal akıntı, şişme ve kızarma gibi belirtilerle seyreden vajina iltihabının (vajinit) tedavisinde kullanılır.

LIMENDA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

2. LİMENDA’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LİMENDA’yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • LİMENDA’nın içeriğinde bulunan etkin maddelerin herhangi birine veya bunların türevlerine karşı alerjiniz var ise,
 • Hamileliğinizin ilk 3 aylık döneminde iseniz,
 • Porfiri hastalığınız (kan sistemi ile ilgili kalıtsal, metabolik bir bozukluk) var ise,
 • Epilepsi (sara) hastası iseniz,
 • Ciddi karaciğer fonksiyon bozukluğunuz var ise LİMENDA’yı kullanmayınız.

LİMENDA tedavisi esnasında ve tedavi bittikten 3 gün sonrasına kadar alkol kullanılmamalıdır.

LİMENDA tedavisi esnasında veya tedaviden sonra 2 hafta boyunca alkol bağımlılığı tedavisinde kullanılan ve etkin madde olarak disülfiram isimli maddeyi içeren ilaçlar kullanılmamalıdır.

LİMENDA’yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • LİMENDA lastikte hasar yapabilir. Bu nedenle ovüllerin prezervatifle ve doğum kontrolü amacıyla kullanılan diyaframlarla temasından kaçınınız. Aksi takdirde istenmeyen gebelikler meydana gelebilir.
 • Bazı durumlarda, eşinizin de ağızdan alınan uygun bir ilaçla tedavi edilmesi gerekebilir. Doktorunuz tarafından böyle bir durum tespit edildiği takdirde size ve e şinize verilen tedaviye harfiyen uyunuz.
 • Doktorunuz tarafından önerilen dozdan daha yüksek dozlarda ve uzun süreli kullanıldığında el ve ayaklarda güçsüzlük, ağrı, uyuşma, karıncalanma hissi (periferik nöropati belirtileri) ve epilepsi (sara) nöbetine benzer nöbetler (konvülsiyon) meydana gelebilir. Böyle bir durumda ilacı kullanmayı durdurunuz ve doktorunuza veya bir hastaneye başvurunuz.
 • LİMENDA tedavisi esnasında diğer vajinal ürünleri (örneğin tampon, duş ve sperm öldürücü (spermisid) etkili ürünler) kullanmayınız.

LİMENDA cinsel olgunluğa erişmemiş kız çocuklarında ve bakirelerde kullanılmamalıdır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

LİMENDA’nın yiyecek ve içecek ile kullanılması

LİMENDA’nın uygulama yolu itibariyle yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danı şınız.

Hamile olmanız durumunda LİMENDA’yı kullanıp kullanamayacağınıza ancak doktorunuz karar verebilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danı şınız.

LİMENDA’nın etkin maddelerinden biri olan metronidazol anne sütüne geçmektedir. Bu nedenle tedavi esnasında bebek sütten kesilmeli, tedavi bittikten 24 – 48 saat sonra emzirmeye devam edilmelidir.

Araç ve makine kullanımı

Doktorunuz tarafından tavsiye edilen dozda ve sürede kullanıldığı müddetçe LİMENDA’nın araç ve makine kullanma yetene ğiniz üzerinde bilinen bir etkisi yoktur. Ancak LİMENDA kullanımı sırasında baş dönmesi, yorgunluk, halsizlik gibi yan etkiler hissederseniz, motorlu araç ve makine kullanmayınız.

LİMENDA’nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler LİMENDA’nın içeriğinde özel uyarı gerektiren herhangi bir yardımcı madde bulunmamaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Özellikle alkol veya a şağıda belirtilen ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuzu veya eczacınızı mutlaka bilgilendiriniz.

 • Kanın pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar (örneğin: etkin madde olarak asenokumarol, anisindion, dikumarol, fenindion, fenprokumon ve varfarin içeren ilaçlar)
 • Mide ve on iki parmak bağırsağı ülserlerinin tedavisinde kullanılan ve etkin madde olarak simetidin ve sisaprid isimli maddeyi içeren ilaçlar
 • Alerjik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar (örneğin; etkin madde olarak astemizol ve terfenadin içeren ilaçlar)
 • Bağışıklık sistemini baskılayan ve etkin madde olarak siklosporin isimli maddeyi içeren ilaçlar
 • Şeker (diyabet) hastalığının tedavisinde kullanılan ve etkin madde olarak glimeprid isimli maddeyi içeren ilaçlar
 • İdrar kaçırma, sık idrara çıkma ve idrar sızması gibi problemlerin tedavisinde kullanılan ilaçlar (örneğin; etkin madde olarak oksibutinin ve tolterodin içeren ilaçlar)
 • Ruhsal bozukluk tedavisinde kullanılan ve etkin madde olarak pimozid isimli maddeyi içeren ilaçlar
 • Alkol bağımlılığı tedavisinde kullanılan ve etkin madde olarak disülfiram isimli maddeyi içeren ilaçlar
 • Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar (örneğin; etkin madde olarak fluorourasil ve trimetreksat içeren ilaçlar)
 • Epilepsi (sara) tedavisinde kullanılan ilaçlar (örneğin; etkin madde olarak karbamazepin, fosfenitoin, fenobarbital ve fenitoin içeren ilaçlar)
 • Duygulanım bozukluğu tedavisinde kullanılan ve etkin madde olarak lityum isimli maddeyi içeren ilaçlar
 • Uyuşturucu ilaç niteliğinde olan ve özellikle kanser hastalarında görülen çok şiddetli ağrıların giderilmesinde ağrı kesici olarak kullanılan oksikodon ve fentanil isimli etkin maddeleri içeren ilaçlar
 • Astım tedavisinde kullanılan ve etkin madde olarak teofilin isimli maddeyi içeren ilaçlar
 • Kalp ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılan ve etkin madde olarak amiodaron ve prokainamid isimli etkin maddeleri içeren ilaçlar

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

LIMENDA nasıl kullanılır?

3. LİMENDA nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde tedaviye başlarken 7 gün süreyle günde 1 kez gece yatmadan önce bir ovül uygulayınız. Hastalığın tekrarlaması durumunda doktorunuz 14 gün süreyle akşam (tercihen gece yatarken) 1 ovül kullanmanızı tavsiye edebilir.

Adet (menstruasyon) döneminde kullanıldığında LİMENDA’nın etkisi azalabileceğinden veya kullanım zorluğu meydana gelebileceğinden, bu dönemde kullanılmaması tavsiye edilmektedir.

Uygulama yolu ve metodu:

LİMENDA sadece vajina içine (hazneye) uygulanmak suretiyle kullanılır.

İlacı uygulamadan önce sırtüstü yatınız. Bacaklarınızı hafifçe yukarı doğru çekiniz. Paketin içindeki parmaklık yardımıyla bir ovülü vajinaya (hazneye) yerleştirerek mümkün olduğu kadar derine itiniz. Ovülü yerleştirdikten sonra mümkünse yarım saat boyunca ayağa kalkmayınız.

Doktorunuz tarafından belirlenen tedavi süresine uyunuz.

LİMENDA yutulmamalı veya başka bir yoldan kullanılmamalıdır.

Deği şik ya ş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

LİMENDA 12 yaşın altındaki çocuklara uygulanmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılar için özel kullanım önerisi yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Özel kullanım önerisi yoktur. Diyalize giren bir hasta iseniz, LİMENDA tedavisine başlamadan önce doktorunuza danışmalısınız.

Karaciğer yetmezliği:

Eğer karaciğer yetmezliğiniz var ise, LİMENDA dikkatlice ve doktorunuzun gözetimi altında kullanılmalıdır. LİMENDA’nın dozu doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.

Eğer LİMENDA’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla L İMENDA kullandıysanız:

LİMENDA’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmı şsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Doktorunuz tarafından önerilen doz aşıldığında; bulantı, kusma, iştahsızlık, karın ağrısı, ishal, kaşıntı, a ğızda metalik tat, sarho ş gibi dengesiz yürüme (ataksi), baş ağrısı, baş dönmesi, sara nöbetine benzer nöbetler (konvülsiyon), beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma (lökopeni), idrar renginde koyulaşma, a ğızda ve bo ğazda yanma hissi, kol ve bacaklarda yanma, karıncalanma, uyu şma ve iğnelenme hissi (parestezi) meydana gelebilir. Böyle bir durumda ve LİMENDA’nın yanlışlıkla çok fazla miktarda yutulması halinde derhal doktorunuza veya bir hastaneye ba şvurunuz.

LİMENDA’yı kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

LİMENDA ile tedavi sonlandırıldı ğındaki oluşabilecek etkiler

Tedavi zamanından önce sonlandırılırsa vajinit nüksedebilir, vajinit belirtileri yeniden ortaya çıkabilir. Doktorunuz tarafından tavsiye edilen süre boyunca uygulandıktan sonra LİMENDA tedavisi sonlandırıldığında herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

LIMENDA yan etkileri nelerdir?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi LİMENDA’nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşa ğıdakilerden biri olursa LİMENDA’yı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ciddi deri döküntüleri
 • Yüz, dudaklar, dil ve boğazda şişme, nefes alma güçlüğü

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, LİMENDA’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Epilepsi (sara) nöbetine benzer nöbetler (konvülsiyon)
 • Sarhoş gibi dengesiz yürüme (ataksi)
 • Ruhsal değişiklikler, depresyon
 • Ellerde ve ayaklarda güçsüzlük, ağrı, uyuşma, karıncalanma hissi (periferik nöropati belirtileri)
 • Vücuttaki enfeksiyonun bir belirtisi olan beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma (lökopeni)
 • Baş ağrısı, baş dönmesi
 • Yorgunluk veya halsizlik
 • Tat almada değişiklik, ağızda metalik tat
 • Ağız kuruluğu, susama hissi
 • Mide bulantısı, kusma, iştahsızlık
 • Karın ağrısı veya kramp
 • Kabızlık veya ishal

Metronidazol vajinal yolla uygulandığında kana daha az geçtiğinden ovül kullanımı sonucu bu yan etkilerin görülme olasılığı çok daha dü şüktür.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Uygulama bölgesinde yanma, kaşıntı, tahriş, akıntı, deri döküntüleri
 • Karın ağrısı

Bunlar LİMENDA’nın hafif yan etkileridir.

Eğer kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile kar şılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

LIMENDA nasıl saklanır?

5. LİMENDA’nın saklanması

LİMENDA’yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra LİMENDA’yı kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz LİMENDA’yı kullanmayınız.

 

Ruhsat Sahibi:

World Medicine İlaç San ve Tic. A.Ş.

Evren Mah. Cami Yolu Cad. No:50 34212

Güneşli, Ba ğcılar – İ STANBUL

Üretim Yeri:

Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayii ve Tic. A.Ş.

Küçükkarıştıran Mevkii, 39780

Lüleburgaz/KIRKLARELİ

 

Bu kullanma talimatı 17.10.2014 tarihinde onaylanmıştır.

LIMENDA kullanma talimatı?

LIMENDA VAJINAL OVUL KULLANMA TALİMATI

 

LIMENDA kısa ürün bilgisi?

LIMENDA VAJINAL OVUL KISA ÜRÜN BİLGİSİ

LIMENDA detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8680199900712
ATC Kodu G01AF20
ATC Adı combinations of imidazole derivatives
Etkin Madde METRONIDAZOL + MIKONAZOL NITRAT
Referans ESDEGER
Fiyat Koruması FIYAT KORUMALI URUN
Fiyat Kararnamesi 6 – GERI ODEMESI OLMAYAN URUNLER
Eşdeğeri 1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
Firma Adı WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
Birim Miktar 750+200
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 7
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal IMAL
Kaynak Ülke TURKIYE

LIMENDA ATC sınıfı nedir?

 • G – ÜROGENİTAL SİSTEM VE CİNSİYET HORMONLARI
 • G01 – JİNEKOLOJİK ANTİENFEKTİFLER VE ANTİSEPTİKLER
 • G01A – KORTİKOSTEROİDLERLE KOMBİNE ŞEKİLLERİ HARİÇ ANTİENFEKTİF VE ANTİSEPTİKLER
 • G01AF – İMİDAZOL TÜREVLERİ
 • G01AF20 – IMİDAZOL TÜREVLERİNİN KOMBİNASYONLARI

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz