LINKOSOL 600 MG ENJ. SOL. ICEREN 2MLX100 AMPUL

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  LINKOSOL SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenmez.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
  • Yatarak Tedavi     :Ödenmez

  LINKOSOL özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  LİNKOSOL 600 mg enjeksiyonluk solüsyon içeren ampul

  Kas içine veya damar içine uygulanır.

  • Etkin madde:
   2 ml’lik her ampulde, 600 mg Linkomisin baz (Linkomisin hidroklorür olarak) içerir.

  • Yardımcı maddeler:
   Benzil alkol, enjeksiyonluk su.

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatı n ı saklayı n ı z. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave soruları nız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışı nı z.
  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacı n kullanı m ı sı rası nda, doktora veya hastaneye gittiğ inizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazı lanlara aynen uyunuz. İ laç hakkı nda size önerilen dozun dı ş ı nda yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. LİNKOSOL nedir ve ne için kullanılır?
  2. LİNKOSOL’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. LİNKOSOL nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. LİNKOSOL ‘ün saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  LINKOSOL ne için kullanılır?

  1. LİNKOSOL nedir ve ne için kullanılır?

  • LİNKOSOL, linkomisid grubu bir antibiyotik olan linkomisin içerir.
  • LİNKOSOL ampullerde, renksiz ve berrak çözelti halindedir.
  • LİNKOSOL, doktorunuzun uygun görmesi durumunda, linkomisine duyarlı bakterilerin neden olduğu aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:
  • Üst solunum yolu enfeksiyonları: Bademcik iltihabı, yutak-boğaz iltihabı (farenjit), orta kulak iltihabı, sinüzit.
  • Alt solunum yolu enfeksiyonları: Difteri, akut bronşit, kronik bronşitin bulaşıcı alevlenme dönemleri, akciğer iltihabı ve diğer alt solunum yolu enfeksiyonları.
  • Çeşitli deri enfeksiyonları: Selülit, kıl dibi iltihabı (furonkül), abse, derinin bulaşıcı yüzeysel mikrobik enfeksiyonu (impetigo), enfekte yara, etrafı sınırlı kırmızılık ve şişlik (ödem) ile karakterize iltihabi bir deri hastalığı olan erizipel, lenf düğümü iltihabı (lenfadenit), dolama, meme iltihabı (mastit) ve gangren.
  • Kemik ve eklem enfeksiyonları: Kemik ve kemik iliği iltihabı (osteomiyelit), kan iltihabı (septik artrit).

  LİNKOSOL, enfeksiyonun kana yayıldığı durumlarda (septisemi) ve kalp içi yüzeyinin iltihabı (endokardit) gibi daha ciddi olguların tedavisinde de kullanılabilir.

  LINKOSOL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  2. LİNKOSOL’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  LİNKOSOL’ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer

  • Linkomisin veya LİNKOSOL ‘ün içerdiği diğer maddelere karşı aşırı duyarlı (allerjik) iseniz.
  • Prematüre bebeklerde ve yenidoğanlarda.

  LİNKOSOL ‘ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer

  • İshalseniz ya da antibiyotik aldığınızda genel olarak ishal oluyorsanız, ya da mide, barsak problemleriniz varsa. Eğer ilacı kullanırken ya da tedavi sonrasında sizde şiddetli, uzun süreli ya da kanlı ishal meydana gelmişse derhal doktorunuza bildiriniz; doktorunuza danışmadan ishal kesici bir ilaç almayınız. Bu, antibiyotiklerle tedavi sonrasında oluşabilen barsak iltihaplanmasının (psödomembranöz kolit) bir göstergesi olabilir ve tedavinin sonlandırılması gerekebilir.
  • Diğer antibiyotiklerde olduğu gibi uzun süreli LİNKOSOL kullanımında dirençli bakteri ve mantar enfeksiyonları gelişebilir (süper enfeksiyon). Bu ağız ya da vajinada pamukçuk şeklinde ortaya çıkar. Bu olasılık ve acil müdahale için tedaviniz mutlaka doktor kontrolü altında yapılmalıdır. Eğer LİNKOSOL kullanırken ya da kullanımı tamamladıktan hemen sonra ağız ya da dilinizde beyazlaşma, ağrı ya da genital organlarınızda kaşıntı, akıntı varsa lütfen hemen doktorunuza bildiriniz.
  • Böbrek ya da karaciğer problemleriniz varsa (eğer LİNKOSOL’ü uzun süre kullanacaksanız doktorunuz sizden böbrek, karaciğer ve kan testleri isteyebilir. Bu kontrollerin kaçırılmadan, düzenli olarak yapılmasına dikkat ediniz).
  • Mide-barsak sistem hastalığı, özellikle koliti olan kişilerde, dikkatli kullanılmalıdır.
  • Kas gevşetici ilaçların etkisini arttırdığından, bu ilaçları kullanan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
  • Allerjik kişilerde kullanırken dikkatli olunmalıdır.
  • Menenjit tedavisinde önerilmez.
  • Astım veya belirgin alerjiniz varsa dikkatli kullanınız.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  LİNKOSOL ‘ün yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Yiyecek ve içeceklerle etkileşmediğinden aç veya tok karnına uygulanabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  LİNKOSOL’ün hamilelikte kullanılmasının güvenli olup olmadığı bilinmemektedir. Bu nedenle hamilelik döneminde doktorunuz önermedikçe LİNKOSOL kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  LİNKOSOL ‘ün anne sütüne geçtiği bilinmektedir. Bu nedenle emzirme döneminde doktorunuz önermedikçe LİNKOSOL kullanmayanız.

  Araç ve makine kullanımı

  LİNKOSOL’ün araba ve tehlikeli makineler kullanımına etkisi üzerine özel çalışmalar yapılmamıştır.

  LİNKOSOL tedavisinin araba sürme kabiliyetine bir etkisi olabileceği düşünülmemesine rağmen, eğer bir sorunuz olursa doktorunuza danışınız.

  LİNKOSOL’ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler LİNKOSOL ampul, her 2 ml’lik ampulde 18.9 mg benzil alkol içerir.

  Prematüre bebekler ve yeni doğanlara uygulanmaması gerekir. Bebeklerde ve 3 yaşına kadar olan çocuklarda toksik reaksiyonlara ve alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilaç kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  • Eritromisin (bir antibiyotik); iki ilaç birbirinin etkisini yok eder.
  • Kas gevşeticiler (LİNKOSOL bu ilaçların etkisini artırabilir).
  • Kaolin (ishalin kontrol altına alınmasında kullanılır) LİNKOSOL’ün etkisini azaltabilir.

  LINKOSOL nasıl kullanılır?

  3. LİNKOSOL nasıl kullanılır?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

  Doktorunuz LİNKOSOL’ü hangi dozda ve ne sıklıkta almanız gerektiğine karar verecektir.

  Yetişkinlerde, ağır enfeksiyonlarda, her 24 saatte bir ampul (600mg) LİNKOSOL kas içine veya günde 2-3 kez 600 mg – 1000 mg damar içine uygulanır.

  Daha ağır enfeksiyonlarda, bu doz arttırılabilir.

  Doktorunuzun talimatlarını tam olarak takip ediniz ve asla dozda kendiniz bir değişiklik yapmayınız.

  Uygulama yolu ve metodu:

  Kas içine ve damar içine uygulanır.

  Değişik yaş grupları:

  Çocuklarda kullanımı:

  Doktorunuz LİNKOSOL ‘ü hangi dozda ve ne sıklıkta almanız gerektiğine karar verecektir.

  Yaşlılarda kullanımı:

  Doktorunuz, LİNKOSOL ‘ü hangi dozda ve ne sıklıkta almanız gerektiğine karar verecektir.

  Özel kullanım durumları:

  Böbrek yetmezliği:

  Doktorunuz, LİNKOSOL ‘ü hangi dozda ve ne sıklıkta almanız gerektiğine karar verecektir.

  Karaciğer yetmezliği:

  Doktorunuz, LİNKOSOL ‘ü hangi dozda ve ne sıklıkta almanız gerektiğine karar verecektir.

  Eğer LİNKOSOL”ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa, doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla LİNKOSOL kullandıysanız:

  LİNKOSOL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız hemen bir doktora veya en yakın hastanenin aciline başvurunuz.

  LİNKOSOL almayı unutursanız:

  Eğer bir LİNKOSOL dozunu tamamıyla unuttuysanız bu durumu doktorunuza haber veriniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  LİNKOSOL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  LİNKOSOL ‘ü düzenli olarak ve tam olarak doktorunuz önerdiği şekilde kullanın. Kendinizi iyi hissetseniz dahi tedaviyi kesmeyin; çünkü tedavi erken sonlandırılırsa ilaç mikropların tamamını öldürmemiş olabilir ve enfeksiyon tekrarlanabilir.

  LINKOSOL yan etkileri nelerdir?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  Tüm ilaçlarda olduğu gibi LİNKOSOL de yan etkilere neden olabilir; bununla beraber bu yan etkiler herkeste ortaya çıkmayabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, LİNKOSOL kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Aniden hapşırma, soluk almada güçlük, yüz, göz kapağı ve dudaklarda şişkinlik, deride döküntü şeklinde kızarma, kaşıntı (özellikle tüm vücudu etkiliyorsa)

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise sizin LİNKOSOL ‘e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Yaygın olmayan şiddetli, uzun süreli ya da kanlı ishal (kramp şeklinde şiddetli karın ağrısı ya da ateşle birlikte seyredebilir). Bu, antibiyotiklerle tedavi sırasında ya da tedavi sonlandıktan sonra oluşabilen ve ciddi bir barsak enfeksiyonunu gösteren bir yan etkidir.
  • Ağız içinde ya da vajinada pamukçuk (bir mantarın neden olduğu enfeksiyon)
  • Sarılık (derinin sararması ya da gözlerde beyazlıklar şeklinde görülür)
  • Kan hücrelerinde azalma; berelere, kanamalara ya da immün sistemin zayıflamasına neden olabilir.
  • Deride büyük çaplı soyulma ve kabarıklıklar oluşması
  • Kardiyak tutulma.

  Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birisini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  • Tat alma duyusunda bozulma
  • Deride kızarıklık, kaşıntı, döküntü
  • Yemek borusunda ülserleşme, boğaz ağrısı
  • Bulantı
  • Kusma
  • Karın ağrısı
  • Karaciğer enzim seviyelerinde azalma (kan testiyle belli olur)
  • Enjeksiyon yerinde sertleşme, tahriş, abse oluşumu
  • Kulak çınlaması
  • Baş dönmesi

  Bunlar LİNKOSOL’ün hafif yan etkileridir.

  Görülebilecek diğer yan etkiler

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  LINKOSOL nasıl saklanır?

  5. LİNKOSOL’ün saklanması

  Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  30°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra LİNKOSOL ‘ü kullanmayınız.

  Ruhsat sahibi ve üretici:
  Osel İlaç San. ve Tic. A.Ş.
  Akbaba Köyü Fener Cad. No: 52
  34820 Beykoz / İSTANBUL

  Bu kullanma talimatı …/…/… tarihinde onaylanmıştır.

  LINKOSOL kullanma talimatı?

  LINKOSOL 600 MG AMPUL KULLANMA TALİMATI

   

  LINKOSOL kısa ürün bilgisi?

  LINKOSOL 600 MG AMPUL KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  LINKOSOL detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8699788750638
  ATC KoduJ01FF02
  ATC Adılincomycin
  Etkin MaddeLINKOMISIN HCL
  ReferansESDEGER
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMALI URUN
  Fiyat Kararnamesi0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
  Eşdeğeri2 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU YOK
  Firma AdıOSEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
  Birim Miktar60000
  Birim CinsiMG
  Ambalaj Miktarı100
  ReçeteNORMAL RECETE
  İthal / İmalIMAL
  Kaynak ÜlkeTURKIYE

  LINKOSOL ATC sınıfı nedir?

  • J – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİENFEKTİF PREPARATLAR
  • J01 – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİBAKTERİYELLER
  • J01F – MAKROLİDLER LİNKOZAMİDLER VE STREPTOGRAMİNLER
  • J01FF – LİNKOZAMİDLER
  • J01FF02 – LİNKOMİSİN

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz