LOKALEN % 5 POMAD (30 GRAM)

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

LOKALEN SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenir.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenir
 • Yatarak Tedavi     :Ödenir

LOKALEN özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

LOKALEN pomad

Haricen (cilt yüzeyine) uygulanır.

 • Etkin madde: Her tüp %5 lidokain içerir.
 • Yardımcı madde: Metil paraben. Propil paraben, Dipotasyum hidrojen fosfat. Emulgin B2,
  Setostearil alkol. Vazelin. Deiyonize su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
   

Bu kullanma talimatında:

1. LOKALEN nedir ve ne için kullanılır?
2. LOKALEN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. LOKALEN nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. LOKALEN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

LOKALEN ne için kullanılır?

1. LOKALEN nedir ve ne için kullanılır?

LOKALEN beyaz renkte homojen pomaddır. 30 g’lık alüminyum tüplerde ambalajlanmıştır.

LOKALEN, lokal anestezikler (bölgesel uygulanan uyuşturucu) ve antipruritikler (kaşıntıyı önleyen) grubuna dahil olan bir ilaçtır.

LOKALEN, deri ve mukozanın yüzeysel yanıkları, çeşitli nedenlere bağlı kaşıntılar, meme ucu, anüs, dudak çatlakları ve ağrıları, soluk borusu içine tüp yerleştirilmesi işlemi (endotrakeal entubasyon) sırasında anestezik lubrikan (kaydırıcı) olarak kullanılır.

LOKALEN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

2. LOKALEN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LOKALEN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer, LOKALEN ve amid tipi anesteziklere karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz bu ürünü kullanmayınız.

LOKALEN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

 • Bakterilerin kana karıştığı şiddetli enfeksiyon (sepsis) geçiriyorsanız veya ilacın uygulandığı bölgedeki mukoza ciddi olarak hasar görmüş ise. Bu durumda ani emilim riski olabileceğinden, LOKALEN uygulanırken dikkatli olunmalıdır.
 • Bilinen bir ilaç alerjiniz varsa. LOKALEN kullanırken dikkatli olunuz. Paraaminobenzoik asit türevlerine (prokain, tetrakain. benzokain gibi) alerjisi olan hastalarda lidokaine karşı duyarlılık görülmemiştir.

LOKALEN’i etkili ve güvenli kullanabilmeniz uygun dozla ilgilidir. Mümkün olduğu kadar küçük dozlar kullanmanız önerilir. Özellikle yaşlı hastalarda, çocuklarda ve açık yara uygulamalarında bu hususa dikkat ediniz.

Özellikle geniş deri yüzeylerine ve bilhassa da oklüzyon (kapalı pansuman) altında uygulandığında kalp ritm bozuklukları, nefes alma zorluğu, koma ve hatta ölüme yol açabilmektedir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

LOKALEN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

LOKALEN deri ve mukozaya bölgesel olarak uygulandığından etkisinin yiyecek ve içeceklerden etkilenmesi beklenmez.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz tarafından gerekli görülmediği sürece gebelik döneminde LOKALEN kullanmayınız. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

LOKALEN anne sütüne geçebilir. Emzirme döneminde, doktorunuz önermedikçe LOKALEN kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir etkisi bildirilmemiştir.

LOKALEN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her dozunda 1.30 mg metil paraben ve 0.80 mg propil paraben (hidroksibenzoat) içermektedir. Alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Bu tıbbi ürün her dozunda 360.0 mg setostearil aikol içermektedir. Lokai deri reaksiyonlarına (örneğin, kontak dermatile) sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Cilt ve mukozaya bölgesel uygulanan bir ilaç olan LOKALEN’in, diğer ilaçlar ile etkileşim göstermesi beklenmez.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı su anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandımzsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

LOKALEN nasıl kullanılır?

3. LOKALEN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/ uygulama sıklığı için talimatlar:

Gerektiğinde günde birkaç defa uygulanabilir.

Bir seferde uyguladığınız LOKALEN dozu 5 g’ı aşmamalıdır. Bu miktar 250 mg lidokaine karşılık gelir.

Günlük 17-20 g LOKALEN (850-1000 mg lidokaine eşdeğer) dozunu aşmayınız.

Çok geniş yüzeye, çok sık uygulama ile aşırı duyarlılık ortaya çıkabileceğinden bu şekilde kullanmanız önerilmez.

Uygulama yolu ve metodu:

Doktor tarafından başka bir şekilde Önerilmediği takdirde; uygun bir miktar LOKALEN’i uygulama yapılacak bölgeye iyice yedirerek sürünüz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

İlacı kullanacak kişinin çocuk olması durumunda, doktorunuz daha düşük bir doz önerebilir.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda kullanımına ilişkin özel bir bilgi yoktur ancak etki göreceğiniz mümkün olan en düşük dozda kullanmayı tercih ediniz.

Özel kullanım durumları:

Böbrek /karaciğer yetmezliği:

Şiddetli karaciğer yetmezliğiniz var ise bu durumu doktorunuza bildiriniz. Böbrek yetmezliği durumunda ilacınızın dozunda bir değişiklik yapılması gerekmemektedir, ancak bu durumu da doktorunuza bildiriniz.

Eğer LOKALEN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla LOKALEN aldıysanız

LOKALEN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

LOKALEN’i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

LOKALEN ile tedavi sonlandırıldığmdaki oluşabilecek etkiler

LOKALEN tedavisini sonlandırmanız durumunda bir yan etki yaşamanız beklenmez ancak tedavinizi sonlandırmadan önce doktorunuza danışınız.

LOKALEN yan etkileri nelerdir?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi LOKALEN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

LOKALEN’in yan etkileri diğer amid tipi lokal anesteziklerin yan etkilerine benzerdir.

Bu yan etkiler genellikle doza bağımlıdır ve yüksek dozda uygulama veya ilacın gerekenden hızlı emilmesi durumunda kana geçen miktarının artmasına bağlı olarak görülebilir. Bunun yanında aşırı duyarlılık, idiosenkrazi (nedeni bilinmeyen duyarlılık reaksiyonları) ve tolerans azalmasına bağlı yan etkiler de oluşabilir. Ciddi yan etkiler genellikle tüm vücudu etkiler (sistemik). Bu yan etkiler arasında sinirlilik, baş dönmesi, görme bozuklukları, titreme, nöbet (konvülsiyon) sayılabilir.

Advers etkiler sıklıklarına göre şu şekilde tanımlanmaktadır:

Çok yaygın

10 hastanın en az 1 inde görülebilir.

Yaygın

10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan

100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek

1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek

10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor

Eldeki veriler ile tahmin edilemiyor.

 

Yaygın olmayan:

Uzun dönem bölgesel kullanım sonrası aşırı duyarlılık oluşabilir.

Yaygın:

Ciltte tahriş, kızarıklık, kasıntı veya döküntü

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz.

LOKALEN nasıl saklanır?

5. LOKALEN’in saklanması

LOKALEN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra LOKALEN’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:
Toprak İlaç ve Kim. Mad. San. ve Tİc. A.Ş.
Toprak Çenter, Ihlamur Yıldız Cad. No: 10
34353 Beşiktaş/İSTANBUL

Üretim Yeri:
Toprak İlaç ve Kim. Mad. San. ve Tic. A.Ş.
Tem Otoyolu Adapazarı Çıkışı
Kandaklar Mevkii – Adapazarı / SAKARYA
 

Bu kullanma talimatı .. /…/…. tarihinde onaylanmıştır.

LOKALEN kullanma talimatı?

JETOKAIN SIMPLEX 20 MG-ML ENJEKSIYONLUK COZELTI KULLANMA TALİMATI

 

LOKALEN kısa ürün bilgisi?

JETOKAIN SIMPLEX 20 MG-ML ENJEKSIYONLUK COZELTI KISA ÜRÜN BİLGİSİ

LOKALEN detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8699622380106
ATC Kodu N01BB02
ATC Adı lidocaine
Etkin Madde LIDOKAIN HCL
Referans ESDEGER
Fiyat Koruması FIYAT KORUMALI URUN
Fiyat Kararnamesi 4 – FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 15,80 TL VE ALTINDA OLANLAR
Eşdeğeri 1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
Firma Adı TOPRAK İLAÇ VE KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Birim Miktar 5
Birim Cinsi %
Ambalaj Miktarı 30
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal IMAL
Kaynak Ülke TURKIYE

LOKALEN ATC sınıfı nedir?

 • N – SİNİR SİSTEMİ
 • N01 – ANESTEZİKLER
 • N01B – LOKAL ANESTEZİKLER
 • N01BB – AMİDLER
 • N01BB02 – LİDOKAİN

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz