LUTINUS 100 MG VAJINAL TABLET

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  LUTINUS SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenmez.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
  • Yatarak Tedavi     :Ödenmez

  LUTINUS özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  LUTINUS VAJİNAL TABLET 100 mg

  Vajina içine uygulanır.

  • Etkin Madde: Her bir vajinal tablet 100 mg progesteron içerir.
  • Yardımcı Maddeler: Kolloidal silikon dioksit, laktoz monohidrat (sığır sütü kaynaklı), prejelatinize nişasta, polivinilpirolidon, adipik asit, sodyum bikarbonat, sodyum lauril sülfat, magnezyum stearat.

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde, doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında

  1. LUTINUS nedir ve ne için kullanılır?
  2. LUTINUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. LUTINUS nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. LUTINUS’un saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  LUTINUS ne için kullanılır?

  class=”tbap”>1. LUTINUS NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

  LUTINUS, doğal kadın cinsiyet hormonu progesteron içeren vajinal tablet olarak kullanılmaktadır. Vajinal tablet, bir yüzünde “FPI” harfleri diğer yüzünde “100” rakamı baskılı, beyaz-beyazımsı, konveks ve dikdörtgen şeklindedir.

  LUTINUS progesteron içerir. Yardımla üreme teknikleri (ART) tedavi programı alırken ek olarak progesterona gerek duyulan kadınlara LUTINUS uygulanır.

  Kısırlık için tedavi edildiğinizde, progesteron rahimin iç tabakasına etkide bulunarak hamile kalmanıza ve hamileliğinizin devamına yardımcı olur..

  LUTINUS, her bir kutuda 21 adet 100 mg vajinal tablet ve bir vajinal aplikatör içeren ambalajlar halinde sunulmaktadır.

  LUTINUS sığır sütü kaynaklı laktoz monohidrat içermektedir.

  LUTINUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  class=”gray_accordion_box_title”>2. LUTINUS’U KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  LUTINUS sadece yardımla üreme teknikleri (ART) tedavi programı ile kısırlık tedavisi gören kadınlara uygulanabilir. Tedaviye yumurta toplama işleminin yapıldığı gün başlayın. Doktorunuz tedaviye başladığında size bilgi verecektir.

  LUTINUS’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  • LUTINUS’un içindeki progesteron ya da yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa,
  • Doktorunuz tarafından değerlendirilmemiş nedeni bilinmeyen vajinal kanamanız varsa,
  • Düşük yaptıysanız, doktorunuz rahim içinde doku kalmasından veya dış gebelikten şüpheleniyorsa,
  • Halen veya daha önceden mevcut ciddi bir karaciğer probleminiz varsa,
  • Bilinen veya şüpheli meme veya üreme yolu kanseriniz varsa,
  • Eğer bacaklarınızda, akciğer, gözler veya vücudunuzun herhangi bir yerinde kan pıhtısı varsa,
  • Porfiri hastalığınız (bir grup kalıtımsal veya kazanılmış bazı enzim hastalıkları) varsa.

  LUTINUS’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer tedavi sırasında veya son dozun uygulanmasından birkaç gün içinde aşağıdaki durumlardan herhangi birine sahipseniz doktorunuzu bilgilendirin;

  • Göğüste veya baldırınızda ağrı, nefesin aniden kesilmesi veya bacak, kalp veya akciğerde muhtemel bir pıhtıyı işaret eden kanlı öksürük,
  • Şiddetli baş ağrısı veya kusma, baş dönmesi, bayılma veya konuşmada veya görmede değişiklik, beyin veya gözde muhtemel bir pıhtıyı işaret eden bacak veya kolda uyuşma veya zayıflık,
  • Depresyon belirtilerinin kötüleşmesi.

  Eğer aşağıdaki sağlık problemlerinden herhangi birine sahipseniz LUTINUS tedavisine başlamadan önce doktorunuzu bilgilendirin;

  • Epilepsi (sara hastalığı)
  • Migren (çoğunlukla ataklar halinde gelen bir baş ağrısı)
  • Astım (bronşların daralması sonucu ortaya çıkan nefes darlığı)
  • Kalp veya böbrek yetmezliği
  • Diyabet (şeker hastalığı)
  • Hafif-orta karaciğer yetmezliğiniz varsa,
  • 35 yaş üzerindeyseniz, sigara içiyorsanız ve damar tıkanıklığı/sertliği riskiniz varsa dikkatli kullanınız..

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahil olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  LUTINUS’un yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Geçerli değildir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  LUTINUS, hamileliğin ilk üç aylık döneminde yardımla üreme teknikleri (ART) tedavi programı alırken ek olarak progesterona gerek duyulan kadınlara uygulanabilir.

  Hamilelik sırasında bu şekilde dışardan progesteron adlı hormonun alınmasının, erkek veya kız çocukların cinsel organlarında anormallikleri de içeren doğumsal kusurlara neden olup olmayacağı tam olarak belirlenmemiştir..

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  LUTINUS emzirme döneminde kadınlarda kullanılmamalıdır.

  Araç ve makine kullanımı

  LUTINUS araç ve makine kullanımı üzerinde hafif veya orta etkiye sahiptir. Uyuklama ve/veya baş dönmesine neden olabilir; bu nedenle sürücülerin ve makine kullanan kişilerin dikkatli olması tavsiye edilir..

  LUTINUS’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Geçerli değildir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  LUTINUS ve diğer bazı ilaçlar birbirleriyle etkileşebilir. Şu anda almakta olduğunuz ya da yakın zamanda aldığınız reçeteli veya reçetesiz ilaçları, özellikle de aşağıdaki ilaçları alıyorsanız bunları doktorunuza söyleyiniz:

  • Rifampisin (verem hastalığının tedavisinde kullanılır)
  • Karbamazepin (sara hastalığı hastalığının tedavisinde kullanılır)
  • John’s Wort içeren bitkisel ilaçlar (depresyon, uyku bozuklukları tedavisinde kullanılır)
  • Ketokonazol (mantar hastalığı tedavisinde kullanılır) ve diğer sitokrom P450-3A4 sistemi inhibitörleri
  • Diğer vajinal yoldan kullanılan kremler (mantar hastalığının tedavisinde kullanılır)

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  LUTINUS nasıl kullanılır?

  class=”gray_accordion_box_title”>3. LUTINUS NASIL KULLANILIR?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  LUTINUS’u her zaman için tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuza sorunuz.

  Yumurtanın toplama işleminin yapıldığı günden başlayarak günde 2 veya 3 defa vajina içine 100 mg’lık tablet doğrudan yerleştirilir ve toplam 10 haftaya kadar devam edilir (veya gebeliğin 12.inci haftasına kadar).

  40 yaşın üzerindeki hastalar için günde üç defa uygulama önerilir.

  Uygulama yolu ve metodu

  LUTINUS, ilaçla birlikte verilen aplikatör kullanılarak doğrudan vajinaya yerleştirilmelidir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  LUTINUS’un çocuklar ile ilgili bir kullanımı yoktur.

  Yaşlılarda kullanımı

  65 yaşın üzerindeki hastalara ilişkin hiçbir klinik veri toplanmamıştır…

  Özel kullanım durumları

  Böbrek ve karaciğer yetmezliği

  Böbrek ve karaciğer fonksiyonları üzerinde hiçbir deneyim mevcut değildir.

  Eğer LUTINUS’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz ya da eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden fazla LUTINUS kullandıysanız

  Yüksek doz LUTINUS uyku sersemliğine neden olabilir.

  LUTINUS’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  LUTINUS kullanmayı unutursanız

  Hatırladığınızda gerekli dozu hemen alın ve önceki şekilde devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  LUTINUS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  LUTINUS kullanmayı durdurmak istediğinizde ya da durdurduysanız doktorunuza danışın. Progesteron dozunun aniden kesilmesi artan endişe, huzursuzluk ve artan kasılma nöbetlerine duyarlılığa neden olabilir.

  LUTINUS yan etkileri nelerdir?

  class=”gray_accordion_box_title”>4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

  Tüm ilaçlar gibi LUTINUS’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, LUTINUS’u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  • Alerjik döküntü (deri döküntüsü)
  • Aşırı duyarlılık reaksiyonları (alerjik reaksiyonlar) (deri döküntüsü veya ani ağrı, şişlik, nefes darlığı, halsiz hissetme)

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir..

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin LUTINUS’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  En yaygın görülen yan etki baş ağrısı, vajinal bozukluklar ve rahim kasılmalarıdır.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  • Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
  • Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
  • Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
  • Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
  • Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
  • Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Yaygın

  • Baş ağrısı
  • Karında şişkinlik
  • Karın ağrısı
  • Bulantı
  • Rahim kasılmaları

  Yaygın olmayan

  • Baş dönmesi
  • Uykusuzluk
  • İshal
  • Kabızlık
  • Alerjik döküntü
  • Döküntü
  • Vajinal hastalıklar (örn. vajinal huzursuzluk, yanma hissi, akıntı, kuruluk ve kanama)
  • Vajina mantar enfeksiyonu
  • Meme hastalıkları (örn. meme ağrısı, memede şişkinlik ve meme hassasiyeti)
  • Genital bölgede kaşıntı
  • Periferal ödem (sıvı birikimi nedeniyle şişkinlik)

  Bilinmiyor

  • Bitkinlik
  • Kusma
  • Aşırı duyarlılık reaksiyonları (alerjik reaksiyonlar)

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız..

  LUTINUS nasıl saklanır?

  5. LUTINUS’ UNSAKLANMASI

  LUTINUS’u çocukların göremeyeceği veya erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  25°C altındaki oda sıcaklığında orijinal ambalajında saklayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Kutudaki son kullanma tarihinden sonra LUTINUS’u kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz LUTINUS’u kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  RUHSAT SAHİBİ
  Ferring İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.

  Büyükdere Cad. Nurol Plaza No: 255 Kat: 13
  Maslak 34398 Sarıyer, İstanbul
  Tel: 0212 335 62 00
  Faks: 0212 285 42 74
  e-posta: TR0-info@ferring.com

  ÜRETİM YERİ
  Ferring GmbH

  Wittland/Kiel/Almanya

  Bu Kullanma Talimatı 13.07.2018 tarihinde onaylanmıştır.

  LUTINUS kullanma talimatı?

  LUTINUS 100 MG VAJINAL TABLET KULLANMA TALİMATI

   

  LUTINUS kısa ürün bilgisi?

  LUTINUS 100 MG VAJINAL TABLET KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  LUTINUS detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8697621100435
  ATC KoduG03DA04
  ATC Adıprogesterone
  Etkin MaddePROGESTERON
  ReferansREFERANS
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMALI URUN
  Fiyat Kararnamesi6 – GERI ODEMESI OLMAYAN URUNLER
  Eşdeğeri2 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU YOK
  Firma AdıFERRİNG İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
  Birim Miktar100
  Birim CinsiMG
  Ambalaj Miktarı21
  ReçeteNORMAL RECETE
  İthal / İmalITHAL
  Kaynak ÜlkeISPANYA

  LUTINUS ATC sınıfı nedir?

  • G – ÜROGENİTAL SİSTEM VE CİNSİYET HORMONLARI
  • G03 – CİNSİYET HORMONLARI VE GENİTAL SİSTEM DÜZENLEYİCİLERİ
  • G03D – PROGESTOJENLER
  • G03DA – PREGNEN (4) TÜREVLERİ
  • G03DA04 – PROGESTERON

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz