LYSTHENON FORT %2 50 AMPUL

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  LYSTHENON FORT SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenmez.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
  • Yatarak Tedavi     :Ödenmez

  LYSTHENON FORT özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  LYSTHENON FORTE %2 AMPUL

  Damar içine uygulanır

  • Etkin madde: Her bir ampul 100 mg suksametonyum klorür içerir.

  • Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, enjeksiyonluk su

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. LYSTHENON FORTE nedir ve ne için kullanılır?
  2. LYSTHENON FORTE’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. LYSTHENON FORTE nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. LYSTHENON FORTE’un saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  LYSTHENON FORT ne için kullanılır?

  1. LYSTHENON FORTE nedir ve ne için kullanılır?

  LYSTHENON FORTE, suksametonyum hidroklorür içerir ve kas gevşeticileri olarak bilinen bir ilaç grubuna dahildir.

  LYSTHENON FORTE tek noktadan kırılabilir cam ampul içinde 5 mlTik çözelti İçeren berrak akışkan sıvı görünümündedir ve 5 veya 25 ampullük ambalajları bulunmaktadır.

  LYSTHENON FORTE, iskelet kaslarına hareket emrini veren sinirlerin kaslarla birleştiği bölgede sinir iletisinin geçişini engeller ve bu şekilde gevşek kas felçlerine neden olarak kas gevşemesi meydana getirir.

  LYSTHENON FORTE, aşağıdaki durumlarda kullanılır:

  • Soluk almak için soluk borusuna bir tüp yerleştirilmesinin gerekli olduğu durumlarda bu tübün yerleştirilebilmesi için gereken kas gevşemesinin sağlanması amacı ile
  • İskelet kaslarında gevşemenin gerektiği kısa süreli cerrahi girişimlerde
  • Elektroşok uygulaması sırasında kas kasılmalarının önlenmesi amacı ile kullanılabilir.

  LYSTHENON FORT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  2. LYSTHENON FORTE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  LYSTHENON FORTE’un bilinç üzerinde bir etkisi olmadığı için size tam anestezi uygulanmamışsa LYSTHENON FORTE uygulanmamalıdır.

  LYSTHENON FORTE’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ !

  Eğer,

  • Suksametonyum klorüre, içindeki maddelerden herhangi birine veya diğer kas gevşeticilere karşı alerjiniz varsa
  • Sizin veya ailenizden herhangi birinin, daha önce anestezi uygulandığında ateşinizde çok aşırı yükselme (malign hipertermi) gibi bir reaksiyon gelişmişse
  • Son üç ay içinde büyük bir kaza veya yanık geçirdiyseniz
  • Kemik kırığı, felç gibi durumlar nedeni ile uzun süredir yatak İstirahatinde iseniz veya hareket kısıtlılığınız varsa
  • Kan potasyum düzeyleriniz yüksekse (hiperkalemi)
  • Son zamanlarda gözünüze ağır bir darbe aldıysanız veya göz ameliyatı geçirdiyseniz
  • Göz tansiyonunuz yüksekse (glokom)
  • Sizde veya ailenizde kaslarınızı eriten felçler, sinir hastalıkları, kas bozuklukları gibi hastalıklar varsa
  • Psödokolinesteraz adı verilen enziminizde bozukluk veya eksiklik söz konusu ise
  • Kan kreatinin fosfokinaz adlı madde düzeyiniz yüksek ise
  • Serebral palsi (doğum öncesinde, doğum sırasında veya doğumdan sonra tıbbi bir problem nedeniyle gelişen kalıcı beyin hasarı) hastalığınız varsa

  LYSTHENON FORTE’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ!

  Eğer,

  • Tetanoz gibi bir enfeksiyonunuz varsa
  • Tüberküloz gibi uzun süren bir enfeksiyonunuz varsa
  • Sizi zayıf düşüren, uzun süreli bir hastalıktan yakınıyorsanız
  • Kanseriniz varsa
  • Kansızlığınız veya uzun süredir bir beslenme bozukluğunuz varsa
  • Karaciğer veya böbrek sorunlarınız varsa
  • Multipl skleroz (MS) gibi bağışıklık sisteminin hatalı çalışmasına bağlı hastalıklarınız varsa
  • Tiroid beziniz yeterli çalışmıyorsa (miksödem)
  • Miyasteni gibi kas güçsüzlükleri ile seyreden bir hastalığınız varsa
  • Son zamanlarda size kan verildiyse veya açık kalp ameliyatı geçirdiyseniz
  • Böcek Öldürücü ilaçlara temas ettiyseniz.
  • Vücut sıcaklığınız 35°C’den daha düşükse (hipotermi), kan potasyum düzeyleriniz düşükse (hipokalemi) veya kan kalsiyum düzeyleriniz düşükse (hipokalsemi)
  • Suksametonyumun uzun süre kullanıldığı durumlarda nöromusküler (sinir-kas) fonksiyon izlenmelidir.
  • Kolinesteraz adı verilen enziminizde eksiklik veya psödokolinesteraz adı verilen enziminizde bozukluk olması durumunda ilacın sağladığı yarar riskten fazla ise, suksametonyum çok büyük dikkatle kullanılmalıdır.
  • Karaciğer yetmezliği, kanser, hamilelik, dehidrasyon (sıvı kaybı), elektrolit dengesizliği ve aşın doz suksametonyumun etkisini uzatabilir.

  “Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız ve doktorunuzla konuşana kadar ilacı almayınız”

  LYSTHENON FORTE’un yiyecek ve içecek ile kullanılması

  • LYSTHENON FORTE, mide İçi basıncını artırdığı için, anestezi ve soluk borusuna tüp takılması sırasında bilinçsiz hastalarda kusmanın engellenmesi için aç kamına uygulanması uygundur.

  Hamilelik

  • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Hamilelik sırasında doktorunuzun mutlaka gerekli gördüğü durumlarda LYSTHENON FORTE’u dikkatle kullanabilirsiniz.
  • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme

  • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • LYSTHENON FORTE kullanırken bebeğinizi emzirmeyiniz.

  Araç ve makine kullanımı

  • LYSTHENON FORTE, sadece ameliyathane koşullarında uygulanabilen bir İlaç olduğu için araç kullanımı ile ilişkisi yoktur.
  • LYSTHENON FORTE’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
  • LYSTHENON FORTE, sodyum klorür içermektedir. Tuzdan kısıtlı diyet uyguluyorsanız doktorunuza bilgi veriniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  LYSTHENON FORTE kullanmadan önce aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız LYSTHENON’un etkisi artabilir, azalabilir veya istenmeyen etkilerinde artış görülebilir:

  • Cerrahi girişim sırasında bilinç kaybını, ağrının kesilmesini ve kas gevşemesini sağlayan diğer ilaçlar ve uçucu gazlar
  • Göz tansiyonunuzun tedavisinde kullanılan göz damlaları (ekotiopat gibi)
  • Öksürük ve alerji için kullanılan ilaçlar veya uyku ilaçları
  • Sıtma hastalığı tedavisinde kullanılan kinin içeren ilaçlar
  • Ağızdan kullanılan doğum kontrol İlaçları
  • Astım ve diğer uzun süreli akciğer hastalıkları tedavisinde kullanılan İlaçlar
  • Bulantı ve kusmayı önleyen metoklopramid gibi ilaçlar
  • Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar (sitotoksik ilaçlar)
  • Ruh hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar
  • Magnezyum içeren ilaçlar
  • Östrojen ( kadınlık hormonu) içeren ilaçlar
  • Kortizon grubu ilaçlar
  • Bazı antibiyotikler
  • Kalbin ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar
  • Miyasteni gibi kas hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar
  • Cerrahi sırasında kan basıncınızı kontrol etmek için verilen ilaçlar
  • Bağışıklık sisteminizi baskılayan ilaçlar
  • Kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılan ilaçlar
  • Organofosfat içeren böcek Öldürücü ilaçlarla temas

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  LYSTHENON FORT nasıl kullanılır?

  3. LYSTHENON FORTE nasıl kullanılır?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  LYSTHENON FORTE, size suni solunum desteği sağlama konusunda uzman bir hekim tarafından uygulanacaktır.

  İhtiyacınız olan doz, vücut ağırlığınıza ihtiyacınız olan kas gevşemesinin derecesine ve sizin yanıtınıza göre doktorunuz tarafından hesaplanacaktır.

  Uygulama yolu ve metodu
  LYSTHENON FORTE genellikle sulandırılmadan toplar damarınızın İçine zerk edilir. Bazen steril şekerli ve tuzlu su solüsyonları ile sulandırılarak serum içinde damla damla damarınıza verilir. Çok nadiren üst kol kasınızın içine zerk edilebilir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı:
  Çocuklarda aşırı ateş yükselmesi, kalp ritminde tehlikeli bozukluklar gibi istenmeyen etkiler daha sık görüldüğü için kullanırken dikkatli izlenmesi gerekir.

  Yaşlılarda kullanımı;
  Yaşlılarda, erişkinlerdeki gibi kullanılır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:
  Böbrek yetmezliği hastalarında tek doz olarak kullanımında bir sakınca yoktur. Birden fazla doz kullanılması veya yüksek dozlarda kullanılması sakıncalıdır. Böbrek yetmezliği ile birlikte potasyumu da yüksek olan hastalarda kullanılmamalıdır.

  Karaciğer yetmezliği:
  Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Eğer LYSTHENON FORTE’un etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla LYSTHENON FORTE kullandıysanız
  LYSTHENON FORTE’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  LYSTHENON FORTE’u kullanmayı unutursanız
  LYSTHENON FORTE, özel durumlarda kullanılan bir ilaç olduğu için almayı unutmanız söz konusu olamaz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  LYSTHENON FORTE ile tedavi sonlandığında oluşabilecek etkiler
  LYSTHENON FORTE tedavisi sonlanınca herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

  LYSTHENON FORT yan etkileri nelerdir?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi, LYSTHENON FORTE’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın

  Yaygın

  Yaygın olmayan

  Seyrek

  Çok seyrek

  : 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.

  : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

  : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Çok yaygın görülen etkiler:

  • Mide basıncının artışı nedeniyle ağrı, kusma, dolgunluk hissi

  Deri altındaki kasların gözle görülebilir seğirmeleri

  • Aşın tükürük üretimi

  Ameliyattan sonra görülen kas ağrısı

  Yaygın görülen etkiler:

  • Göz içi basıncında artış (baş ve göz ağrısı veya görme bulanıklığı yapabilir).
  • Kalp hızınızı artırabilir veya yavaşlatabilir.
  • Damarlannızdaki genişlemeye bağlı olarak derinizde kızarıklık
  • Deri döküntüleri
  • Kan potasyumunuzda yükselme (Kalp ritminde bozukluğa neden olabilir)
  • Kan basıncınızda artış veya azalma
  • Kaslarınızda ağrı, hassasiyet, katılaşma veya güçsüzlük

  Seyrek görülen etkiler:

  • Kalp ritminde düzensizlik, anormal kalp atımları
  • Kalp durmasına neden olabilecek kalp atımınızda değişiklikler veya kalbinizin durması
  • Soluk almada güçlük,  solunumun durması

  Çok seyrek görülen etkiler:

  • Vücut ısısında anormal yükselme
  • Alerjik reaksiyonlar (ani başlayan hırıltılı solunum, göğüs ağrısı veya göğüste sıkışma, göz kapaklarında, dudaklarda, yüzde, dilde, soluk borusunda şişme, deride kabarıklık veya döküntü, bayılma şeklinde bulgu gösterebilir).

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  LYSTHENON FORT nasıl saklanır?

  5. LYSTHENON FORTE’un saklanması

  LYSTHENON FORTE’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  Buzdolabında 2-8°C arasında saklayınız. Dondurmayınız

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  LYSTHENONFORTE’u kutusunda belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.

  Ruhsat sahibi:

  NYCOMED Austria GmbH Linz- AVUSTURYA lisansı ile;
  Actavis İlaçları A.Ş.
  Gültepe mah. Polat İş Merkezi
  34394 Levent – Şişli / İstanbul

  Üretim Yeri:

  Mefar İlaç San. A.Ş.
  Ramazanoğlu Mah. Ensar cad. No:20
  Kurtköy-Pendik / İstanbul

  Bu kullanma talimatı ../../…. tarihinde onaylanmıştır.

  LYSTHENON FORT kullanma talimatı?

  LYSTHENON FORT % 2 AMPUL KULLANMA TALİMATI

   

  LYSTHENON FORT kısa ürün bilgisi?

  LYSTHENON FORT % 2 AMPUL KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  LYSTHENON FORT detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8699517750151
  ATC KoduM03AB01
  ATC Adısuxamethonium
  Etkin MaddeSUKSINILKOLIN KLORUR
  ReferansREFERANS
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMALI URUN
  Fiyat Kararnamesi0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
  Eşdeğeri2 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU YOK
  Firma AdıACTAVİS İLAÇLARI A.Ş.
  Birim Miktar20
  Birim CinsiMG
  Ambalaj Miktarı50
  ReçeteNORMAL RECETE
  İthal / İmalIMAL
  Kaynak ÜlkeBULGARISTAN

  LYSTHENON FORT ATC sınıfı nedir?

  • M – KAS-İSKELET SİSTEMİ
  • M03 – KAS GEVŞETİCİLER
  • M03A – PERİFERİK ETKİLİ KAS GEVŞETİCİLER
  • M03AB – KOLİN TÜREVLERİ
  • M03AB01 – SUKSAMETONYUM

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz