MADOPAR 250 MG 30 TABLET

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  MADOPAR SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenir.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenir
  • Yatarak Tedavi     :Ödenir

  MADOPAR özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  MADOPAR TABLET 250 mg

  DEVA

  Ağız yolu ile uygulama içindir.

  • Etkin madde: Her bir tablet 200 mg levodopa ve 50 mg benserazide eşdeğer miktarda benserazid hidroklorür içermektedir.
  • Yardımcı maddeler: Mannitol, kalsiyum hidrojen fosfat, mikrokristalize selüloz, prejelatinize mısır nişastası, krospovidon, etil selüloz, magnezyum stearat, kırmızı demir oksit, kolloidal susuz silika, dokusat sodyum.

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında

  1. MADOPAR nedir ve ne için kullanılır?
  2. MADOPAR’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. MADOPAR nasıl kullanır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. MADOPAR’ın saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  MADOPAR ne için kullanılır?

  1. MADOPAR NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

  MADOPAR tabletler levodopa ve benserazid adı verilen iki ilaç içermektedir. Parkinson hastalığını tedavi etmek için kullanılır. Parkinson hastalığı olan kişilerin beyinlerinin belli kısımlarında yeterli dopamin bulunmamaktadır. Bu durum, hareketlerin yavaşlamasına, kasların katılaşmasına ve titremeye yol açabilir.

  MADOPAR, şu şekilde etki eder:

  • Vücudunuzda, levodopa dopamine çevrilir. Dopamin, parkinson hastalığının tedavi edilmesi için, beyninizin ihtiyacı olan etkin ilaçtır.
  • Benserazid, dopamine dönüşmeden önce daha fazla levodopanın beyninize girmesini sağlar.

  MADOPAR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  class=”gray_accordion_box_title”>2. MADOPAR’I KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  MADOPAR’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  • MADOPAR’ ın etkin maddesine ya da içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (hipersensitivite) varsa,
  • Gözlerinizde “dar açılı glokom” adı verilen, basınç ile ilişkili bir sorun varsa
  • Böbreklerinizde, karaciğerinizde veya kalbinizde ciddi rahatsızlığınız varsa.
  • Hormonlarınızla ilgili ciddi bir sorununuz varsa, mesela tiroid bezinizin aşırı çalışması
  • Sizi endişeli ve kaygılı yapabilecek veya gerçeklikle bağınızı koparabilecek ve doğru düşünebilmenize ve net şekilde karar vermenize engel olabilecek ciddi bir zihinsel rahatsızlığınız varsa
  • Depresyondaysanız ve “selektif olmayan monoamin oksidaz inhibitörleri” (MAOI) adı verilen bir ilacı son 14 gün içinde aldıysanız. Bu ilaçlara izokarboksazid ve fenelzin dahildir. Bkz. “Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı” bölümü
  • Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız Bkz. “Hamilelik” ve “Emzirme” başlıkları
  • 25 yaşın altındaysanız. Bunun sebebi, kemiklerinizin henüz gelişimini tamamlamamış olabileceğidir.
  • Cilt kanseri geçirdiyseniz
  • Halotanla yapılan genel anestezide, cerrahi müdahaleden 12-48 saat önce MADOPAR kesilmelidir, bunun sebebi MADOPAR tedavisi alan hastalarda kan basıncında dalgalanmalar ve/veya aritmiler oluşabilir.
  • Hassas bireylerde ilaca karşı aşırı duyarlılık reaksiyonları varsa,

  Yukarıdakilerden sizin durumunuza uyan varsa MADOPAR kullanmayınız.. Eğer emin değilseniz, MADOPAR almadan önce doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

  MADOPAR’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

  • Gözlerinizde “geniş açılı glokom” adı verilen, basınç ile ilişkili bir sorun varsa
  • Hormonlarınızda, böbreklerinizde, akciğerinizde ve karaciğerinizde rahatsızlığınız varsa.
  • Diyabetiniz varsa (kan şekerinin yüksek olması)
  • Kalp rahatsızlığınız varsa, özellikle düzensiz kalp atımı yaşıyorsanız (aritmi) veya kalp krizi geçirdiyseniz
  • Depresyon gibi zihinsel bir rahatsızlığınız varsa.
  • Mide ya da on iki parmak barsağınızda ülseriniz varsa
  • Osteomalazi denilen kemik erimesi, kemiklerin yumuşaması durumu varsa

  Normalde davranmadığınız şekilde davranma dürtüsü veya isteği sergilemeye başladığınız ya da kendinize veya başkalarına zarar verebilecek belirli aktiviteleri gerçekleştirme dürtüsüne, güdüsüne veya isteğine karşı koyamadığınız kendiniz veya aileniz/hasta bakıcınız tarafından fark edilirse bu durumu doktorunuza söyleyiniz. Bu davranışlara dürtü kontrolü bozuklukları denilmektedir ve bu davranışlar arasında patolojik kumar oynama, aşırı yemek yeme veya harcama yapma, anormal seviyede yüksek cinsellik güdüsü veya cinsel düşüncelerde veya duygularda artış yer almaktadır. Doktorunuz tedavilerinizi gözden geçirmeyi gerekli görebilir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  MADOPAR’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

  MADOPAR mümkün olduğunca yemekten en az 30 dakika önce veya 1 saat sonra alınmalıdır.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız MADOPAR’ı kullanmayınız.. Bunun sebebi, MADOPAR’ın bebeğinizi etkileyebilecek olmasıdır. Kadınların bu ilacı alırken, doğum kontrolü yöntemlerini kullanmaları önemlidir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız MADOPAR’ı kullanmayınız..

  Araç ve makine kullanımı

  MADOPAR aldığınızda, araç kullanımı ve makine veya alet kullanımı üzerine etkisi hakkında doktorunuza danışınız. Bunun sebebi, MADOPAR’ın içindeki levodopanın, kendinizi uykulu hissettirebilmesidir. Bu, gün içinde bile, hızla meydana gelebilir. Bu sizin başınıza geliyorsa, araba veya makine kullanmamalısınız. Eğer herhangi bir faaliyeti yapabilme konusunda şüpheleriniz varsa, doktorunuzla konuşun..

  MADOPAR’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  MADOPAR, uyarı gerektiren herhangi bir yardımcı madde içermemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  • Şu anda herhangi bir ilaç kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. Bunlara reçetesiz olarak aldığınız ilaçlar ve bitkisel ilaçlar da dahildir. Bunun sebebi, MADOPAR’ın diğer ilaçların etkisini gösterme yolunu etkileyebilmesidir. Ayrıca, diğer ilaçlar da, MADOPAR’ın etkisini gösterme yolunu etkileyebilir.
  • Depresyon tedavisi için “selektif olmayan monoamin oksidaz inhibitörleri” (MAOI) adı verilen bir ilacı son 14 gün içinde aldıysanız MADOPAR kullanmayınız. Bu ilaçlara izokarboksazid ve fenelzin dahildir. Bu durum sizin durumunuza uyuyorsa, MADOPAR almayınız ve doktorunuz ve eczacınıza danışınız.

  MADOPAR alırken aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:

  • Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar, örneğin amantadin, selejilin, bromokriptin, orfenadrin ve benzheksol gibi ‘antikolinerjikler’, pergolid ve roinirol gibi ‘dopamin agonistleri’ ve entacapron gibi ‘KOMT inhibitörü’
  • Demir sülfat (kandaki demir düzeyinin düşük olduğu durumları tedavi etmek için kullanılır)
  • Antiasitler (hazımsızlık rahatsızlığında mide asiti için kullanılan ilaçlar)
  • Metoklopramid (sindirim güçlüğünün tedavisi için kullanılır)
  • Klorpromazin, promazin ve prokloroperazin gibi fenotiyazinler (zihinsel rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır)
  • Flupentiksol ve zuklopentiksol gibi tioksantenler (zihinsel rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır)
  • Haloperidol ve benperidol gibi butirofenonlar (zihinsel rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır)
  • Diazepam (kaygı ve uykusuzluk tedavisi için kullanılır)
  • Tetrabenazin (kas hareketinin kontrol edilmesinde karşılaşılan sorunların tedavisinde kullanılır).
  • Papaverin (vücudunuzda kan akımını iyileştirmek için kullanılır)
  • Yüksek kan basıncı (hipertansiyon) tedavisi, özellikle reserpin
  • Epinefrin, norepinefrin ve izoproterenol gibi ‘Sempatomimetikler’ (kalp ve astım ile ilişkili rahatsızlıkları tedavi etmek için kullanılır)
  • Amfetaminler-Dikkat bozukluğu hastalığı, gün içinde uykulu olma (narkolepsi) veya iştah ve kilo alımını kontrol etmeye yardımcı olarak kullanılan ilaçlar..
  • Kodein, morfin gibi güçlü ağrı kesiciler
  • Bulantı ve kusmanızı önlemeye yardımcı olması için kullanılan domperidon.

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  Ameliyatlar

  Ameliyat olacaksanız, MADOPAR kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz. Çünkü genel anestezi olmadan önce ilacı bırakmanız gerekebilir.

  Testler

  Kan veya idrar tahlili gerekmesi halinde, MADOPAR almakta olduğunuzu doktora veya hemşireye söyleyiniz. Çünkü bu ilaç bazı testlerin sonuçlarını etkileyebilir.

  MADOPAR nasıl kullanılır?

  class=”gray_accordion_box_title”>3. MADOPAR NASIL KULLANIR?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  MADOPAR’ı daima doktorunuzun söylediği gibi alınız. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  • Tabletleri bir miktar su ile yutarak kullanınız (ezmeyiniz veya çiğnemeyiniz).
  • İlacı yemekten hemen önce veya sonra alınız.

  Levodopa ile tedavi edilmemiş hastalar

  • Normal başlangıç dozu günde üç veya dört defa bir adet 62.5 mg kapsüldür (50 mg levodopa).
  • Doktorunuz size uygun dozu bulana kadar, her 2-3 günde bir dozu arttıracaktır.

  Levodopa ile daha önceden tedavi edilmiş hastalar

  • MADOPAR ile başlangıç dozunuz, her gün aldığınız 500 mg levodopa kapsül veya tabletlerin sayısından bir adet 125 mg tablet az olacaktır. Örneğin eğer her gün dört adet levodopa tableti (2000 mg levodopa) kullanıyorsanız, doktorunuz size günde üç adet MADOPAR 125 mg tablet vererek tedaviye başlayacaktır.
  • Bir hafta sonra, doktorunuz size uygun dozu bulana kadar, her 2-3 günde bir dozu arttırmaya başlayabilir.

  Levodopa/dekarboksilaz inhibitörü ile daha önceden tedavi edilmiş hastalar

  • Normal başlangıç dozu günde üç veya dört defa bir adet 62.5 mg kapsüldür (50 mg levodopa).
  • Doktorunuz size uygun dozu bulana kadar, her 2-3 günde bir dozu arttıracaktır.

  Özel kullanım durumları

  Çocuklarda kullanımı

  MADOPAR çocuklarda kullanılmamalıdır.

  Yaşlılarda kullanımı

  MADOPAR yaşlılarda kullanılırken dozu dikkatle ayarlanmalıdır.

  Böbrek/karaciğer yetmezliği

  MADOPAR, böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılırken dozu dikkatle ayarlanmalıdır.

  Eğer MADOPAR’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla MADOPAR kullandıysanız

  Kullanmanız gerekenden daha fazla MADOPAR aldıysanız, doktorunuza danışınız veya hemen hastaneye gidiniz. İlaç paketini de yanınıza alınız. Almanız gerekenden fazla tablet aldıysanız aşağıdaki etkiler oluşabilir: kalp atımında değişiklikler, zihin karışıklığı, uyumada güçlük, bulantı veya kusma ve vücudun farklı parçalarının kontrolünüz dışında olağan dışı hareket etmesi.

  Başka biri sizin ilacınızı kullanırsa, bu kişi hemen doktora danışmalı veya hastaneye gitmelidir.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla MADOPAR kullandıysanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz ya da hastaneye başvurunuz.

  MADOPAR’ı kullanmayı unutursanız

  • Bir doz almayı unutursanız, kaçırılan dozu atlayınız. Zamanı gelince sonraki dozu alınız.
  • Almayı unuttuğunuz bir dozu telafi etmek için çift doz (aynı anda iki doz) almayınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız..

  MADOPAR ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

  Kendinizi iyi hissetseniz bile doktorunuzun önerdiği süre boyunca MADOPAR’ı kullanmaya devam ediniz. Doktorunuzla konuşmadan tedaviyi sonlandırmayınız.

  Bunun nedeni, MADOPAR kullanmayı aniden keserseniz “nöroleptik malign benzeri sendrom” (NMLS) adı verilen bir durum oluşabileceğindendir. Erken belirtileri: titremede artış; vücut sıcaklığında ani artış; özellikle terleme, solukluk ve çarpıntı ile birlikte görüldüğünde, sertlik ve dengesizlik ile dik duramama (postural instabilite) gibi kas sorunlarıdır. NMLS yaşamı tehdit edici olabilir.

  Yukarıdakilerin sizin için geçerli olması halinde, hemen bir doktorla görüşünüz veya hastaneye gidiniz.

  MADOPAR yan etkileri nelerdir?

  class=”gray_accordion_box_title”>4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

  Tüm ilaçlar gibi MADOPAR içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, MADOPAR’ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  • Alerjik reaksiyonlar. Belirtiler arasında, döküntü ve kaşınma hissi bulunmaktadır.
  • Düzensiz kalp atımı veya kalp atım hızının normalden daha yavaş veya hızlı olması
  • Mide veya barsaklarınızda kanama varsa. Dışkınızda kan görürseniz (siyah ve katranımsı görülebilir) veya kustuğunuzda kanama yaşarsanız (kahve telvesine benzer)
  • Tüm beyaz kan hücrelerinin sayılarının düşük olması. Belirtileri ağız, diş eti, boğaz ve akciğerlerinde enfeksiyon olabilir.
  • Kandaki kırmızı kan hücresi, beyaz kan hücresi ve trombosit sayısının düşük olması. Bu sizin kendinizi yorgun hissetmenize, enfeksiyonlara kolay şekilde yakalanmanıza ve cildinizin daha kolay morarmasına yol açabilir.

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Aşağıdakilerden her hangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz

  • Özellikle tedavinin başlarında iştah kaybı, bulantı, kusma veya ishal olabilir. Buna çare bulmak için, doktorunuz MADOPAR’ı yiyecekle veya içecekle almanızı söyleyecek veya dozu daha yavaş şekilde yükseltecektir.
  • Tükürüğünüzün, dilinizin, dişlerinizin veya ağız içinizin renginde değişiklik.
  • Ayağa kalkınca baş dönmesi hissi yaşamak. Dozunuz azaltıldığında, genellikle bu durum düzelir.
  • Kırmızı kan hücresi sayısının düşük olması (anemi). Belirtiler arasında, yorgunluk, cildin soluklaşması, çarpıntı (göğüste kanat çırpması hissi) ve nefessiz kalmak bulunmaktadır.
  • Karaciğer veya kan ile ilgili değişiklikler-kan testi ile gösterilir
  • Heyecanlı, kaygılı, huzursuz, depresif, saldırgan hissetme veya oryantasyon kuramama (kaybolma hissi)
  • Doğru olmayan şeylere inanmak, halüsinasyonlar (gerçekte olmayan şeyleri görmek ve muhtemelen duymak) veya gerçekle bağın kopması.
  • Uykulu hissetmek (bazen gün içinde).
  • Aniden uykuya dalmak
  • Uyumada güçlük yaşamak
  • Aşağıdakiler de dahil olmak üzere, zararlı olabilecek bir eylemi gerçekleştirme dürtüsüne karşı koyamamak:
   -Ciddi kişisel veya ailevi sorunlara yol açsa bile, şiddetli derecede aşırı kumar oynama isteği
   -Değişen veya artan cinsel ilgi ve siz veya başkaları için önemli endişe oluşturan davranışlar, örneğin artmış cinsel dürtü
   -Kontrol edilemeyen aşırı alışveriş yapma ya da harcama
   -Aşırı yeme (kısa süre içinde büyük miktarda yeme) veya dürtüsel yeme (normalden ve açlığı karşılamak için gerekli olandan daha fazla yeme)
  • Vücudun farklı parçalarının kontrolünüz dışında olağandışı hareket etmesi. Bu elleri, ayakları, yüzü ve dili etkileyebilir. Bu etkileri düzeltmek için, doktorunuz MADOPAR dozunuzu değiştirebilir.
  • “On-off” fenomeni ile ilişkili etkiler yaşayabilirsiniz. Bu fenomen, ‘açık’ ve hareket edebilir olduğunuz durumdan ‘kapalı’ ve hareket edemez duruma aniden geçmenizi ifade etmektedir.
  • Bacakları ve bazen kolları hareket ettirmeye yönelik karşı konulamaz bir istek.
  • Tat alma duyusunda değişiklikler ve tat kaybı
  • Yüz ve boyunun kızarması
  • Terleme
  • İdrarınızın rengi hafif kırmızı olabilir. Bu endişe edilecek bir durum değildir. Vücudun ilacı atmaya çalışması ile oluşur.

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  MADOPAR nasıl saklanır?

  5. MADOPAR’IN SAKLANMASI

  MADOPAR’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MADOPAR’ı kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  RUHSAT SAHİBİ

  F. Hoffmann-La Roche Ltd. Basel, İsviçre lisansı ile
  Deva Holding A.Ş.
  34303 Küçükçekmece/İstanbul
  Tel: 0 212 692 92 92
  Fax: 0 212 697 00 24
  E-mail: deva@devaholding.com.tr

  ÜRETİM YERİ

  Deva Holding A.Ş.
  Kapaklı/TEKİRDAĞ

  Bu kullanma talimatı 20.03.2017 tarihinde onaylanmıştır.

  MADOPAR kullanma talimatı?

  MADOPAR 250 MG 30 TABLET KULLANMA TALİMATI

   

  MADOPAR kısa ürün bilgisi?

  MADOPAR 250 MG 30 TABLET KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  MADOPAR detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8699525094858
  ATC KoduN04BA02
  ATC Adılevodopa and decarboxylase inhibitor
  Etkin MaddeLEVADOPA + BENSERAZID HCL
  ReferansREFERANS
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMALI URUN
  Fiyat Kararnamesi4 – FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 15,80 TL VE ALTINDA OLANLAR
  Eşdeğeri2 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU YOK
  Firma AdıDEVA HOLDİNG A.Ş.
  Birim Miktar250
  Birim CinsiMG
  Ambalaj Miktarı30
  ReçeteNORMAL RECETE
  İthal / İmalIMAL
  Kaynak ÜlkeTURKIYE

  MADOPAR ATC sınıfı nedir?

  • N – SİNİR SİSTEMİ
  • N04 – ANTİ-PARKİNSON İLAÇLARI
  • N04B – DOPAMİNERJİK AJANLAR
  • N04BA – DOPA VE DOPA TÜREVLERİ
  • N04BA02 – LEVODOPA VE DEKARBOKSİLAZ İNHİBİTÖRÜ

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz