MAGNORM 365 MG 30 EFERVESAN TABLET

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

MAGNORM SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenir.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenir
 • Yatarak Tedavi     :Ödenir

MAGNORM özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

MAGNORM EFERVESAN TABLET 365 mg

VİTALİS İLAÇ

Ağız yolu ile alınır.

 • Etkin madde: Her bir efervesan tablet 365 mg magnezyum iyonuna eşdeğer 613.20 mg magnezyum oksit içerir.
 • Yardımcı maddeler: Sitrik asit anhidrus, sodyum hidrojen karbonat, povidon K30, sodyum sakarin, sorbitol (E420), polietilen glikol, aerosil 200, gün batımı sarısı (E110), portakal aroması, kayısı aroması.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında

1. MAGNORM nedir ve ne için kullanılır?
2. MAGNORM’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. MAGNORM nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. MAGNORM’un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

MAGNORM ne için kullanılır?

class=”tbap”>1. MAGNORM NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

MAGNORM efervesan tablet etkin madde olarak magnezyum oksit içerir.

Magnezyum, mineral destek ürünleri olarak isimlendirilen ilaç grubuna dahildir.

MAGNORM içerisinde 30 efervesan tablet, silikajelli kapakla kapatılmış, polipropilen tüpte ambalajlanmıştır..

MAGNORM,

 • Magnezyum eksikliğinde ortaya çıkan semptomların giderilmesi,
 • Kalp ve damar sisteminde: Kalp atımının hızlanması, kalp atım düzensizliği, kalp krizi, anjina pektoris (kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı), hafif şiddette yüksek tansiyon,
 • Sinir ve kaslar: Kaslarda ani ve aşırı kasılmalar (tetani), kaslarda kramp oluşumu, mide-barsak krampları, kas ve sinirlerin artmış uyarılabilirliği, baldır krampları, yeni doğmuş ve küçük çocuklardaki kramplı durumlar ve stres
 • Kadın hastalıkları, doğum ve gebelik ile ilgili: Zamanından önce (pre-term) kasılmalar, rahim ağzı yetmezliği, erken zar yırtılması, gebelikte kasılmalar (eklampsi /pre-eklampsi ), betamimetik kullanımını gerektiren tokolizis (döl yatağı kasılmalarının durdurulması), ağrılı adet görme
 • Ortopedi: Kireçlenme ve kemikleşmeler
 • Böbrek taşı oluşumunun önlenmesi (kalsiyum oksalat ürolityazı tekrarının önlenmesi),
 • Şeker hastalığı tedavisi ve migren (bir çeşit baş ağrısı)

durumlarının tedavisinde kullanılır.

MAGNORM kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

class=”gray_accordion_box_title”>2. MAGNORM KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

MAGNORM’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Eğer MAGNORM’un içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa,
 • Eğer ciddi böbrek bozukluğunuz veya yetmezliğiniz varsa

MAGNORM’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

 • Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa ilacı kullanmadan önce doktorunuza bildiriniz.
 • Kalp yetmezliğinde kullanılan Digital grubu ilaçlardan kullanıyorsanız,
 • Heyecan bozukluğuna bağlı olarak gelişen duygu değişikliği ve depresyon hallerinin kontrolü için Lityum tedavisi görüyorsanız,
 • Magnezyum seviyeleriniz 1,5 mEq/L’nin altında ise,
 • Orta yaşın üstündeki hastalarda, hastalık veya ilaç kullanımına bağlı olarak ishale sebep olabilir. İshal oluşumu halinde doktorunuzu bilgilendiriniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MAGNORM’un yiyecek ve içecek ile kullanılması

MAGNORM, yemeklerle birlikte alınmalıdır. Aç karnına kullanmak ishale neden olabilir..

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

MAGNORM’u hamilelik döneminde doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız..

MAGNORM’u, emzirme döneminde doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

MAGNORM’un araç ve makine kullanmaya karşı olumsuz bir etkisi yoktur.

MAGNORM’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Sodyum uyarısı

Bir efervesan tablet 100,81 mg (4,39 mmol) sodyum iyonu içerir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Gün batımı sarısı (E110) uyarısı

Boyar madde olarak kullanılan gün batımı sarısı (E110) alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Sorbitol uyarısı

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse, bu ilacı almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz..

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Diğer ilaçlar MAGNORM ile tedaviyi etkileyebilir. Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız mutlaka doktorunuza bildiriniz:

 • Kas gevşetici ilaçlar (Non-depolarize edici nöromusküler blokörler)
 • Aminokinolonlar, nitrofurantoin, penisilamin, tetrasiklinler, florokinolonlar (antibiyotik),
 • Digoksin (kalp yetmezliği tedavisi),
 • Lityum (Duygu değişikliği ve depresyon hallerinin kontrolü),
 • Sodyum polistiren sülfonat (potasyumun vücuttan atılmasını sağlar),
 • Selüloz sodyum fosfat (böbrek taşlarını önlemek için kullanılır),
 • Magnezyum içeren diğer ilaçlar (Magnezyum enemaları dahil)
 • Barbiturat (uykusuzluk tedavisi için kullanılan ilaçlar), opioidler (vücutta morfin gibi etki gösteren maddeler), hipnotikler (uyku vericiler)
 • Nifedipin (yüksek tansiyon veya kalp problemlerinde kullanılan ilaçlar)
 • Levotroksin içeren ilaçların magnezyum ile birlikte alındığında emilimi bozulduğundan, iki ilacın en az 4 saat ara verilerek alınması gerekmektedir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

MAGNORM nasıl kullanılır?

class=”gray_accordion_box_title”>3. MAGNORM NASIL KULLANILIR?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

Yetişkinler ve ergenler (12-17 yaş) için önerilen günlük doz 1-2 tablettir.

Hamilelikte ve laktasyon döneminde önerilen günlük doz 1-2 tablettir.

Uygulama yolu ve metodu

MAGNORM, ağızdan kullanım içindir.

1 efervesan tableti, bir su bardağı (150 ml) suda eriterek bekletmeden içiniz.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

6-11 yaş arası çocuklarda önerilen günlük doz ½-1 tablettir. 6 yaşından küçük çocuklarda doktor kontrolü altında kullanılmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı popülasyonlarda kullanımı üzerine veri bulunmamaktadır…

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği

Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda MAGNORM kullanılmamalıdır.

Karaciğer yetmezliği

Karaciğer yetmezliği olan hastalar üzerine veri bulunmamaktadır.

Eğer MAGNORM’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla MAGNORM kullandıysanız

MAGNORM’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

MAGNORM’u kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

MAGNORM ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

MAGNORM’u doktorunuza danışmadan bırakmayınız.

MAGNORM yan etkileri nelerdir?

class=”gray_accordion_box_title”>4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, MAGNORM’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, MAGNORM’u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Ciddi alerjik reaksiyon (örn. ağız ve boğazın şişmesi, kaşıntı, döküntü, kızarıklık)
 • Solunum depresyonu
 • Koma

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin MAGNORM’a karşı alerjiniz var demektir.. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Düşük tansiyon
 • Kalbin elektriksel etkinliğine ait kayıt (EKG) değişiklikleri
 • Depresyon

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz

 • Bulantı
 • Kusma
 • İshal
 • Kramp
 • Yorgunluk hissi
 • Zayıflık
 • Zihin karışıklığı

Bunlar MAGNORM’un hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz..

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

MAGNORM nasıl saklanır?

5. MAGNORM’UN SAKLANMASI

MAGNORM’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru yerde saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MAGNORM’u kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz MAGNORM’u kullanmayınız.

RUHSAT SAHİBİ
Vitalis İlaç San. Tic. A.Ş.
Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknoloji Geliştirme Bölgesi D1 Blok Kat:3
Esenler/İSTANBUL
Telefon: 0850 201 23 23
Faks: 0212 481 61 11
e-mail: info@vitalisilac.com.tr

 

ÜRETİM YERİ
Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.
1. OSB. 1. Yol No: 3
Adapazarı/SAKARYA
Telefon: 0264 295 75 00
Faks: 0264 291 51 98

Bu kullanma talimatı 24.07.2017 tarihinde onaylanmıştır.

MAGNORM kullanma talimatı?

MAGNORM 365 MG 30 EFERVESAN TABLET KULLANMA TALİMATI

 

MAGNORM kısa ürün bilgisi?

MAGNORM 365 MG 30 EFERVESAN TABLET KISA ÜRÜN BİLGİSİ

MAGNORM detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8697929020107
ATC Kodu A12CC10
ATC Adı magnesium oxide
Etkin Madde MAGNEZYUM OKSIT
Referans ESDEGER
Fiyat Koruması FIYAT KORUMALI URUN
Fiyat Kararnamesi 0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
Eşdeğeri 5 – ORANLANMIS ESDEGERI
Firma Adı VİTALİS İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.
Birim Miktar 365
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal IMAL
Kaynak Ülke TURKIYE

MAGNORM ATC sınıfı nedir?

 • A – SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
 • A12 – MİNERAL DESTEKLERİ
 • A12C – DİĞER MİNERAL DESTEKLERİ
 • A12CC – MAGNEZYUM
 • A12CC10 – MAGNEZYUM OKSİT

Yorumlar

 • Seda Büyükakşeker   Yazdı : 29 Kasım 2021 at 13:52

  Bahsettiğiniz Magnorm suya atılan mı? Doğum doktoru adet sancısı için yazdı bana tedavi için midir acaba?

   Yorumu Yanıtlayın
  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz