MOMENTUM %0,1 LOSYON

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  MOMENTUM SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenmez.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
  • Yatarak Tedavi     :Ödenmez

  MOMENTUM özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  MOMENTUM LOSYON %0.1

  30 ml Deriye damlatılarak kullanılır.

  • Etkin madde: Mometazon furoat
  • Yardımcı maddeler: Hidroksipropil selüloz, sodyum dihidrojen fosfat dihidrat, propilen glikol, izopropil alkol, fosforik asit, saf su.
    

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
    

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. MOMENTUM nedir ve ne için kullanılır?
  2. MOMENTUM' u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. MOMENTUM nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. MOMENTUM'un saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  MOMENTUM ne için kullanılır?

  1. MOMENTUM NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

  MOMENTUM, şeffaf ve viskoz likit özelliklerinde olup 30 ml losyon içeren plastik şişede bulunmaktadır.

  MOMENTUM, deriye damlatılarak kullanılmak üzere hazırlanmış, kortizon-tipi bir hormon ilacıdır. Güçlü kortikosteroidler sınıfında yer alır.

  Bu ilaçlar belirli cilt problemlerinden kaynaklanan kızarıklık ve kaşıntıyı azaltmak amacıyla cildin yüzeyine uygulanır.

  MOMENTUM; psoriasis (sedef hastalığı), atopik dermatit, tahriş edici maddelere bağlı ve/veya alerjik dermatit gibi mometazon furoata yanıt veren bazı iltihaplı deri hastalıklarının tedavisinde kullanılır MOMENTUM; mometazon furoata yanıt veren bazı iltihaplı deri hastalıklarının tedavisinde kaşıntı ve iltihap belirtilerini ortadan kaldırmak için kullanılır.

  Psoriasis dirseklerde, dizlerde, saçlı kafa derisinde ve vücudun diğer bölgelerinde kaşıntılı, pullanan, pembe lekelerin görüldüğü bir cilt hastalığıdır. Dermatit cildin dış kaynaklı ajanlara (örn., deterjanlar) karşı reaksiyon göstermesiyle ortaya çıkan ve deride kızarıklık ve kaşıntıya yol açan bir hastalıktır.

  MOMENTUM kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  2. MOMENTUM'U KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  MOMENTUM'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  • Mometazon furoata veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden birine ve diğer topikal kortikosteroidlere karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz
  • Ağız çevresindeki iltihaplı yaralarda
  • Aşıdan sonra gelişen deri reaksiyonlarında
  • Suçiçeği
  • Uçuk
  • Göz çevresindeki deri hastalıklarında
  • Genel olarak iltihaplı deri hastalıklarında
    

  MOMENTUM'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

  • Tedavi sırasında tahriş veya duyarlılık gelişirse, MOMENTUM kullanılması durdurulmalı ve gerekli tedavilere başlanmalıdır.
  • Tedavi sırasında enfeksiyon oluşursa, doktorunuz sizi uygun bir antifungal (mantar tedavisinde kullanılan ilaç) ya da antibakteriyel ilaç tedavisine başlatacaktır.
  • Özellikle hasar görmüş geniş deri yüzeylerinde veya birbirine temas eden deri bölgelerinde sürdürülen uzun süreli tedavilerde ve kapalı pansuman uygulamalarında yerel veya sistemik toksik etkiler görülebilir.
  • Güçlü topikal kortikosteroidlerin emilerek kana karışması, tedavi bırakıldığında ortadan kaybolan, Cushing sendromu belirtilerine (hormonal belirtilere), kan şekerinin yükselmesine ve idrarda şeker bulunmasına yol açabilir.
  • Çocuklarda istenen etkiyi sağlayacak en düşük doz kullanılmalıdır. Uzun süreli kortikosteroid tedavisi çocuklarda büyümeyi ve gelişmeyi etkileyebilir.
    

  Alkol içerdiğinden ateşten uzak tutunuz.

  “Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız”

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. MOMENTUM kesinlikle gerekli olmadığı sürece hamilelerde kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

  Araç ve makine kullanımı

  MOMENTUM araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkilemez.

  MOMENTUM'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Ayrıca MOMENTUM'un içeriğinde propilen glikol bulunur. Bu sebeple deride iritasyona sebep olabilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  MOMENTUM'un diğer ilaçlarla bilinen bir etkileşimi bulunmamaktadır.

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  MOMENTUM nasıl kullanılır?

  3. MOMENTUM NASIL KULLANILIR?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

  Günde bir defa deriye birkaç damla damlatılarak uygulanır.

  MOMENTUM'u doktorunuz önermediği sürece geniş ya da birbirine temas eden deri (kasık, koltuk altı bölgesi gibi) yüzeylerinde uzun süre kullanmayınız, tedavi edilen deri bölgesini sargı ile ya da başka herhangi bir pansumanla kapatmayınız. Tedavinizi aniden kesmeyiniz. Losyon'u gözlerinize temas ettirmeyiniz.

  Çocuklarda 5 günden uzun süre kullanmayınız.

  Büyük miktarlarda, vücudun büyük alanını kaplayacak kadar uzun süre kullanmaktan kaçınınız.

  Uygulama yolu ve metodu:

  Şişenin ağzını hastalıklı deri bölgesine yaklaştırınız. MOMENTUM'u hastalıklı deriye birkaç damla damlatıp ardından da ilaç kayboluncaya kadar hafifçe ovuşturunuz.

  Özel kullanım durumları:

  Çocuklarda kullanım:

  2 yaşın altındaki çocuklarda doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

  Çocuklarda topikal kortikosteroidlerin kullanımı, tedavinin etkili olmasını sağlayacak en düşük miktar ile sınırlandırılmalıdır. Kronik kortikosteroid tedavisi, çocukların büyüme ve gelişmesini etkileyebilir.

  Eğer MOMENTUM'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla MOMENTUM kullandıysanız:

  MOMENTUM'u doktorunuzun önerdiği şekilde kullanınız.

  MOMENTUM'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  MOMENTUM'u kullanmayı unutursanız:

  Eğer MOMENTUM kullanmayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz kullanınız, daha sonra tedavinize olağan şekilde devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

  Tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

  MOMENTUM'u uzun zamandır kullanıyorsanız ve cilt rahatsızlığınız iyileşiyorsa, losyonu kullanmayı aniden bırakmamalısınız. Birdenbire bırakırsanız cildinizin kızardığını fark edebilir ve yanma veya batma hissedebilirsiniz. Bunu önlemek için doktorunuzla konuşunuz; doktorunuz, tedaviyi tamamen durdurana kadar losyonu kullanma sıklığınızı basamaklı olarak azaltacaktır.

  MOMENTUM yan etkileri nelerdir?

  style=”text-align:justify”>4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

  Tüm ilaçlar gibi, MOMENTUM'da, içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkilere yol açabilir. Özellikle MOMENTUM uygulandığında, yanma hissine ve tahrişe neden olabilir; uygulama sırasında tahriş görülürse, MOMENTUM'un kullanımına son verilmelidir.

  Çok yaygın                        : 10 hastanın en az 1'inde görülebilir. görülebilir.
  Yaygın                               : 10 hastanın 1'inden az, fakat 100 hastanın 1'inden fazla görülebilir.
  Yaygın olmayan                 : 100 hastanın 1'inden az, fakat 1.000 hastanın 1'inden fazla görülebilir.
  Seyrek                               : 1.000 hastanın 1'inden az, fakat 10.000 hastanın 1'inden fazla görülebilir.
  Çok seyrek                        : 10.000 hastanın 1'inden az görülebilir (izole vakalar da dahil).
  Bilinmiyor                           : Eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemiyor.

  Seyrek;

  • Deride kabarık lezyon
  • Deride kabarık irinli lezyon
  • Deride iğnelenme
    

  Çok seyrek;

  • Yanma
  • Kıl kökü iltihabı
  • Akneyi andıran reaksiyon
  • Kaşıntı
  • Deride incelme
    

  Diğer topikal kortikosteroid tedavileri sırasında seyrek olarak bildirilen lokal istenmeyen etkiler ise; tahriş, kıllanma artışı (hipertrikozis), deri renginde açılma (hipopigmentasyon), ağız çevresinde renk koyulaşması (perioral pigmentasyon), alerjik kontakt dermatit, deride yumuşama, sekonder (ikincil) enfeksiyon, çatlak (stria) ve terlemeye bağlı ortaya çıkan döküntü.

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  MOMENTUM nasıl saklanır?

  style=”text-align:justify”>5. MOMENTUM'UN SAKLANMASI

  MOMENTUM'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C'nin altında oda sıcaklıklarında saklayınız. Dondurmayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MOMENTUM'u kullanmayınız.

  Eğer losyonun görünüşünde herhangi bir değişiklik fark ederseniz, MOMENTUM'u kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  RUHSAT SAHİBİ:
  KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
  Bağlarbaşı, Gazi Cad., No:40
  Üsküdar / İstanbul

  ÜRETİM YERİ:
  KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
  Organize Sanayi Bölgesi,
  Çerkezköy / Tekirdağ

  Bu kullanma talimatı .. /…/…. tarihinde onaylanmıştır.

  MOMENTUM kullanma talimatı?

  MOMENTUM %0,1 LOSYON KULLANMA TALİMATI

   

  MOMENTUM kısa ürün bilgisi?

  MOMENTUM %0,1 LOSYON KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  MOMENTUM detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8699828480037
  ATC KoduD07AC13
  ATC Adımometasone
  Etkin MaddeMOMETAZON FUROAT
  ReferansESDEGER
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMASIZ URUN
  Fiyat Kararnamesi0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
  Eşdeğeri1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
  Firma AdıKOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş.
  Birim Miktar0,1
  Birim Cinsi%
  Ambalaj Miktarı30
  ReçeteNORMAL RECETE
  İthal / İmalIMAL
  Kaynak ÜlkeYUNANISTAN

  MOMENTUM ATC sınıfı nedir?

  • D – DERMATOLOJİK PREPARATLAR
  • D07 – DERMATOLOJİK KORTİKOSTEROİD PREPARATLARI
  • D07A – KOMBİNE OLMAYAN KORTİKOSTEROİDLER
  • D07AC – GÜÇLÜ (GRUP III) KORTİKOSTEROİDLER
  • D07AC13 – MOMETAZON

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz