MOTILIUM 1 MG/ML ORAL SUSPANSIYON (200 ML)

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  MOTILIUM SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenir.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenir
  • Yatarak Tedavi     :Ödenir

  MOTILIUM özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  MOTILIUM ORAL SÜSPANSİYON 1 mg/ml

  JANSSEN-CILAG – TÜRKİYE

  Ağızdan alınır.

  • Etkin madde: Bir ml oral solüsyon, 1 mg domperidon içerir.
  • Yardımcı maddeler: Sorbitol, mikrokristalize selüloz, sodyum karboksimetil selüloz, metil parahidroksibenzoat, polisorbat 20, propil parahidroksibenzoat, sodyum sakarin, sodyum hidroksit, saf su.

  ▼Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl raporlanacağını öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında

  1. MOTILIUM nedir ve ne için kullanılır?
  2. MOTILIUM’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. MOTILIUM nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. MOTILIUM’un saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  MOTILIUM ne için kullanılır?

  class=”tbap”>1. MOTILIUM NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?
  • MOTILIUM Oral Süspansiyon, her mililitresinde 1 miligram domperidon içeren oral süspansiyon formundadır.
   Motilium Oral Süspansiyon, 200 mililitrelik şişeler içinde, ölçekli pipetiyle birlikte piyasaya sunulmaktadır.
  • MOTILIUM’un etkin maddesi olan domperidon, propulsifler adı verilen bir ilaç grubuna aittir.
   Bu gruptaki ilaçlar mide ve bağırsak hareketlerini artırarak düzenlerler. Böylelikle midenin boşalması kolaylaştırılmış olur ve midenin geriye, yemek borusuna doğru faaliyet göstermesi engellenir.
  • MOTILIUM erişkinlerde ve çocuklarda mide bulantısı ve kusma durumlarının tedavisinde kullanılır.

  MOTILIUM kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  class=”gray_accordion_box_title”>2. MOTILIUM’U KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  MOTILIUM’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  • Domperidona veya MOTILIUM içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz;
  • Sizde prolaktin salgılayan hipofiz tümörü (prolaktinoma) varsa;
  • Mide kanamanız varsa ya da düzenli olarak ciddi karın ağrınız veya kalıcı siyah dışkınız varsa,
  • Tıkanmış ya da delinmiş bağırsağınız varsa,
  • Orta ya da şiddetli karaciğer hastalığınız varsa,
  • “Uzamış QT aralığı” olarak adlandırılan bir kalp problemini gösteren EKG (elektrokardiyogram)’niz varsa,
  • Kalbiniz kanı vücudunuza gerektiği gibi pompalayamıyorsa (kalp yetmezliği olarak adlandırılan durum),
  • Potasyum ya da magnezyum seviyelerini düşüren veya kanınızda potasyum seviyesini yükselten bir probleminiz varsa
  • Bazı ilaçlar alıyorsanız (bkz. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı)

  MOTILIUM’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

  İlacınızı almadan önce doktorunuza danışınız. Uzamış tedavi durumunda daha düşük bir doz almak veya ilacı daha az sıklıkta kullanmak gerekebildiği için doktorunuza danışmanız tavsiye edilir ve doktorunuz sizi düzenli olarak incelemek isteyebilir.

  Domperidon kalp ritm bozukluğu ve kalp durması riskini artırabilmektedir. Bu risk 60 yaşın üstünde veya günde 30 mg’dan daha fazla doz alanlarda muhtemelen daha fazladır. Domperidon bazı ilaçlarla birlikte alındığında da bu risk artar.. Eğer, enfeksiyonu (mantar enfeksiyonları ya da bakteriyel enfeksiyonlar) tedavi edici ilaçlar alıyorsanız ve/veya kalp problemleriniz ya da AIDS/HIV için ilaçlar alıyorsanız (bkz. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı) doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  MOTILIUM yetişkinlerde ve çocuklarda mümkün olduğunca etkili olan en düşük dozda kullanılmalıdır.

  MOTILIUM alırken, çarpıntı, nefes almada güçlük, bilinç kaybı gibi kalp ritm bozuklukları yaşıyorsanız doktorunuza danışınız. MOTILIUM ile tedavi durdurulmalıdır.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  MOTILIUM’un yiyecek ve içecek ile kullanılması

  MOTILIUM’u aç karına alınız. Yemeklerden sonra alındığında ilacın emilimi bir miktar gecikir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız..

  Hamilelik sırasında MOTILIUM kullanımının zararlı olup olmadığı bilinmemektedir.. Eğer hamile iseniz ya da hamile olduğunuzu düşünüyorsanız doktorunuz durumu dikkatle değerlendirecek ve MOTILIUM kullanıp kullanmayacağınıza karar verecektir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Anne sütüne az miktar MOTILIUM geçer. MOTILIUM, anne sütü ile beslenen bir bebekte kalbi etkileyen istenmeyen yan etkilere neden olabilir. MOTILIUM, yalnızca doktorunuzun açık bir şekilde gerekli gördüğü emzirme durumlarında kullanılmalıdır. İlacı almadan önce doktorunuza danışınız.

  Araç ve makine kullanımı

  Bazı hastalar MOTILIUM aldıktan sonra baş dönmesi ve uykulu hissettiklerini bildirmişlerdir. MOTILIUM’un sizi nasıl etkilediğini öğrenene kadar MOTILIUM kullanırken araç ya da makine kullanmayınız.

  MOTILIUM’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  MOTILIUM sorbitol içermektedir.. Sorbitol hafif laksatif etki gösterebilir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğünüz (intoleransınız) olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  MOTILIUM metilparahidroksibenzoat (E218) ve propilparahidroksibenzoat (E216) içermektedir. Bu maddeler alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş tipte) yol açabilir.

  Bu tıbbi ürün her 1 mg/ml dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum (tuz) diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer;

  • Mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için pentamidin veya özellikle itrakonazol, oral ketokonazol, flukonazol, posakonazol ya da vorikonazol gibi azol antifungaller,
  • Bakteriyel enfeksyonların tedavisi için özellikle eritromisin, klaritromisin, telitromisin, azitromisin, roksitromisin, levofloksasin, moksifloksasin, spiramisin gibi antibiyotikler,
  • Kalp problemleri ya da yüksek kan basıncı tedavisi için (amiodaron, dronedaron, ibutilid, disopramid, dofetilid, sotalol, hidrokinidin, kinidin, diltiazem, verapamil)
  • Psikoz tedavisi için (haloperidol, pimozid, sertindol)
  • Depresyon tedavisi için (sitalopram, essitalopram)
  • Mide-bağırsak bozuklukların tedavisi için (sisaprid, dolasetron, prukaloprid)
  • Alerji tedavisi için (mekuitazin, mizolastin)
  • Sıtma tedavisi için (özellikle halofantrin ve lumefantrin)
  • Parkinson hastalığı tedavisi için (levodopa)
  • AIDS/HIV tedavisi için (ritonavir veya sakinavir gibi proteaz inhibitörleri),
  • Hepatit C tedavisi için (telaprevir),
  • Kanser tedavisi için (toremifen, vandetanib, vinkamin) kullanılan ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, MOTILIUM’ u almayınız.

  Bepridil (bazı kalp rahatsızlığı durumlarında kullanılan bir ilaç), dipemanil (mide ve bağırsak ülserlerinde kullanılan bir ilaç), metadon (kronik ağrıların giderilmesinde kullanıan bir ilaç) gibi bazı etken maddeleri içeren diğer ilaçları kullanıyorsanız da MOTILIUM’u almayınız.

  Mide asidinizi azaltmaya yarayan veya mide salgısını önleyen ilaçlar MOTILIUM ile birlikte kullanıldığında, yemeklerden önce değil sonra alınmalıdırlar; bu ilaçlar MOTILIUM oral formülasyonları ile aynı anda alınmamalıdır..

  Eğer, enfeksiyon, kalp problemleri AIDS/HIV ya da Parkinson hastalığı tedavileri için (levodopa) ilaçlar alıyorsanız doktorunuza ya da eczacınıza danışınız..

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  MOTILIUM nasıl kullanılır?

  class=”gray_accordion_box_title”>3. MOTILIUM NASIL KULLANILIR?

  Doktorunuzun farklı şekilde tavsiye etmediği sürece aşağıdaki talimatlara uyunuz.

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Yemeklerden sonra alındığında ilacın emilimi bir miktar geciktiği için, MOTILIUM’u yemeklerden önce alınız.

  Tedavi süresi

  Belirtiler genellikle, ilacı aldıktan sonra 3-4 gün içinde iyileşir. Doktorunuza danışmadan, MOTILIUM’u 7 günden fazla almayınız.

  Erişkinler ve ergenler (12 yaş ve üstü, 35 kg veya üzeri)

  • MOTILIUM Oral Süspansiyon’u sulandırmayınız ve diğer sıvılarla karıştırmayınız.
  • Olağan doz, mümkünse yemeklerden önce günlük üç defaya kadar alınan 10 ml’dir. Günlük 30 ml’den fazla almayınız.

  MOTILIUM yetişkinlerde ve çocuklarda en düşük etkili dozda kullanılmalıdır.

  Uygulama yolu ve metodu

  Kullanmadan önce şişeyi hafif hareketlerle, köpük oluşumundan kaçınarak çalkalayınız.

  Şişe, çocuk korumalı bir kapak ile gelir ve şu şekilde açılmalıdır:

  • Plastik kapağı aşağıya doğru bastırarak saatin aksi yönünde çeviriniz ve açınız.

  Çocuklar için doğru dozu hazırlamak için kg ölçekli pipetin kullanışı:

  • Şişenin üzerindeki plastik kapağı çıkarınız.
  • Pipeti, şişenin içine daldırınız.
  • Pipetin alt tarafındaki halkayı sabit tutunuz.
  • Çocuğun kilogram cinsinden ağırlığına karşılık gelen işarete kadar üst halkayı çekerek ilacı pipete çekiniz (doktorunuz tarafından aksi belirtilmedikçe) (Şekil 2).
  • Tüm pipeti şişeden çıkarınız (Şekil 3).
  • Pipeti çocuğun ağzının içine boşaltarak ilacı veriniz.
  • Pipeti su ile temizleyiniz.
  • Plastik kapak ile şişeyi kapatınız.

  Değişik yaş grupları

  Yaşlılarda kullanımı

  65 yaş ve üzeri hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

  MOTILIUM kalp ritm bozukluğu ve kalp durması riskini artırabilmektedir. Bu risk 60 yaşın üstünde veya günde 30 mg’dan daha fazla doz alanlarda muhtemelen daha fazladır.

  Çocuklarda kullanımı

  Yenidoğanlar, bebekler, 12 yaş altı çocuklar ve 35 kg’dan daha az ağırlıktaki ergenler

  • Doktorunuz bu ilacı çocuğunuza ne kadar ve ne sıklıkta vermeniz gerektiğini tam olarak açıklayacaktır.
  • MOTILIUM’u çocuklara, ilacın tatbik edildiği pipet ile veriniz.
  • Çocuklarda doz, vücut ağırlığına bağlıdır. Örneğin; 10 kg ağırlığındaki bir çocuk için, her alınan doz, çocuğun 10 kg’lık vücut ağırlığını karşılayan derece işaretinin üstüne kadar pistonu çekerek elde edilir.
  • Eğer mümkünse yemeklerden/emzirmeden önce, günde en az 4-6 saat aralıklarla maksimum 3 doz veriniz. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde 3 defadan fazla doz vermeyiniz.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği

  Orta ve şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda kontrendikedir. Böbrek yetmezliği durumlarında dikkatle kullanılmalıdır. Yetmezliğin derecesine göre doz azaltılmalıdır..

  Eğer MOTILIUM’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla MOTILIUM® kullandıysanız

  Eğer çok fazla MOTILIUM kullanmışsanız ya da almışsanız, özellikle de bir çocuk çok fazla MOTILIUM almışsa, doktorunuza ya da eczacınıza danışınız. Doz aşımı durumunda, semptomatik tedavi uygulanmalıdır. Uzamış QT aralığı olarak adlandırılan bir kalp problemi olasılığı nedeniyle EKG izlemi başlatılmalıdır.

  Doktor için bilgi: hastanın yakından izlenmesi, gastrik lavaj, aktif kömür verilmesi ve genel destekleyici önlemlerin alınması önerilir. Ekstrapiramidal etkilerin tersine döndürülmesine antikolinerjik anti-parkinson ilaçlar yardımcı olabilir.

  MOTILIUM’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  MOTILIUM’u kullanmayı unutursanız

  Bir dozu unutursanız, bunu hatırlar hatırlamaz ilacı içiniz. Ancak bir sonraki dozun zamanı gelmişse, unuttuğunuz dozu atlayınız ve daha sonrasında ilacınızı normalde kullandığınız şekilde kullanmaya devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  MOTILIUM ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  MOTILIUM tedavisinin ne kadar süreceğine tedavi eden doktorunuz karar verecektir.

  Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa, doktorunuza sorunuz.

  MOTILIUM yan etkileri nelerdir?

  class=”gray_accordion_box_title”>4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

  Tüm ilaçlar gibi, MOTILIUM’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa MOTILIUM’u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  Yaygın olmayan

  • Yüzde, kollarda ya da bacaklarda istemsiz hareketler, aşırı titreme, aşırı kas kasılması ya da kas spazmı

  Bilinmiyor

  • Nöbetler
  • Deri döküntüsü, kaşıntı, nefeste daralma ve şişmiş bir yüz ile tanımlanan uygulama sonrası kısa bir zamanda meydana gelebilen bir tip reaksiyon
  • Kurdeşen, kaşıntı, kızarıklık, bayılma ve olası diğer belirtiler arasında nefes alma zorluğu ile karakterize, uygulama sonrası kısa bir zamanda meydana gelebilen ciddi bir aşırı duyarlılık (alerjik) reaksiyonu
  • Kardiyovasküler sistem hastalıkları: kalp ritm bozuklukları (hızlı ya da düzensiz kalp atımı) rapor edilmiştir; eğer bu gerçekleşirse, tedaviyi derhal durdurmalısınız.

  MOTILIUM, kalp ritm bozukluğu ve kalp durması riskinde artışla ilişkilendirilebilir. Bu risk, 60 yaşından büyük hastalarda ya da günlük 30 mg’dan fazla doz alanlarda daha yüksek olabilir. MOTILIUM erişkinlerde ve çocuklarda en düşük etkili dozda kullanılmalıdır.

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin MOTILIUM’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  MOTILIUM kullanımına bağlı olarak aşağıda sıralanan diğer istenmeyen etkiler görülebilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz

  Verilen yan etkilerin sıklık dereceleri şu şekildedir:

  • Çok yaygın: 10 hastada 1’den fazla kişiyi etkileyen
  • Yaygın: 100 hastada 1’den fazla, ancak 10’dan az kişiyi etkileyen
  • Yaygın olmayan: 1,000 hastada 1’den fazla, ancak 10’dan az kişiyi etkileyen
  • Seyrek: 10,000 hastada 1’den fazla, ancak 10’dan az kişiyi etkileyen
  • Çok seyrek: 10,000 hastada 1’den az kişiyi etkileyen
  • Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

  Yaygın

  • Ağız kuruluğu

  Yaygın olmayan

  • Endişe hali
  • Huzursuzluk
  • Sinirlilik
  • Cinsel ilgi kaybı ya da cinsel ilginin azalması
  • Baş ağrısı
  • Uykulu hal
  • İshal
  • Döküntü
  • Kurdeşen
  • Kaşıntı
  • Memelerde ağrı ya da hassasiyet
  • Memelerden süt boşalması
  • Genel bir güçsüzlük hali
  • Baş dönmesi

  Bilinmiyor

  • Göz kapaklarında istem dışı anormal hareketler (okülojirik kriz)
  • Kadınlarda adet döngüsünün durması
  • Erkeklerde meme büyümesi
  • İdrar yapamama
  • Bazı laboratuvar test sonuçlarında değişiklikler

  Huzursuz bacak sendromu (bacaklarınızı ve bazen kollarınızı ve vücudunuzun diğer bölümlerini hareket ettirmede karşı konulamaz bir istek ile ilişkili rahatsız hissetme)

  Tıbbi gözlem gerektiren dozlarda ve durumlarda MOTILIUM kullanan bazı hastalarda aşağıdaki istenmeyen etkiler gözlenmiştir:

  Huzursuzluk, memelerde şişme ya da büyüme, memelerden beklenmedik akıntı, kadınlarda düzensiz adet döngüsü, emzirmede güçlük, depresyon, aşırı duyarlılık.

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu ya da eczacınızı bilgilendiriniz..

  Yan etkilerin raporlanması

  Herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak doğrudan Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirebileceğiniz gibi, 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını da kullanabilirsiniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  MOTILIUM nasıl saklanır?

  class=”gray_accordion_box_title”>5. MOTILIUM’UN SAKLANMASI

  MOTILIUM’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  15-30°C arasında saklayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MOTILIUM’u kullanmayınız. Son kullanma tarihi belirtilen ayın son gününe tekabül eder.

  Şişe bir kez açıldıktan sonra, MOTILIUM Oral Süspansiyon 3 aydan fazla kullanılmamalıdır.

  Atık sularla ya da evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Artık ihtiyaç kalmayan ilaçların atılması konusunda eczacınızdan yardım isteyiniz. Bu önlemler doğanın korunmasına yardımcı olacaktır.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz MOTILIUM’u kullanmayınız.

  RUHSAT SAHİBİ

  Johnson & Johnson Sıhhi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti.
  Ertürk Sok. Keçeli Plaza No:13
  34810 Kavacık-Beykoz/İstanbul

  İMAL YERİ

  Janssen Pharmaceutica N.V., Belçika lisansı ile; Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
  Büyükkarıştıran 39780, Lüleburgaz

  Bu kullanma talimatı 04.01.2017 tarihinde onaylanmıştır.

  MOTILIUM kullanma talimatı?

  MOTILIUM 1 MG-ML ORAL SUSPANSIYON (200 ML) KULLANMA TALİMATI

   

  MOTILIUM kısa ürün bilgisi?

  MOTILIUM 1 MG-ML ORAL SUSPANSIYON (200 ML) KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  MOTILIUM detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8699593701054
  ATC KoduA03FA03
  ATC Adıdomperidone
  Etkin MaddeDOMPERIDON
  ReferansREFERANS
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMALI URUN
  Fiyat Kararnamesi4 – FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 15,80 TL VE ALTINDA OLANLAR
  Eşdeğeri2 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU YOK
  Firma AdıJOHNSON AND JOHNSON SIHHİ MAL. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
  Birim Miktar1
  Birim CinsiMG/ML
  Ambalaj Miktarı200
  ReçeteNORMAL RECETE
  İthal / İmalIMAL
  Kaynak ÜlkeTURKIYE

  MOTILIUM ATC sınıfı nedir?

  • A – SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
  • A03 – FONKSİYONEL GASTROİNTESTİNAL HASTALIKLARDA KULLANILAN İLAÇLAR
  • A03F – PEGİNTERFERON ALFA-2A
  • A03FA – PEGİNTERFERON ALFA-2B, KOMBİNASYONLARI
  • A03FA03 – MUROMONAB-CD3

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz