MUCOVIT-C 900/300 MG 30 EFERVESAN TABLET

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

MUCOVIT-C SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenir.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenir
 • Yatarak Tedavi     :Ödenir

MUCOVIT-C özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

class=”i”>MUCOVİT-C EFERVESAN TABLET 900/300 mg

Ağızdan alınır.

 • Etkin maddeler: Her bir efervesan tablet 900 mg asetilsistein ve 300 mg askorbik asit içerir.
 • Yardımcı maddeler: Peg 6000, povidon K-30, sukraloz (E955), sodyum klorür, mono sodyum sitrat, sodyum hidrojen karbonat ve limon aroması.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında

1. MUCOVİT-C nedir ve ne için kullanılır?
2. MUCOVİT-C’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. MUCOVİT-C nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. MUCOVİT-C’nin saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

MUCOVIT-C ne için kullanılır?

class=”tbap”>1. MUCOVİT-C NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

MUCOVİT-C, beyaz, yuvarlak, düz yüzeyli efervesan tabletlerdir. 20 ve 30 efervesan tabletler, Strip (PE/ALÜ/PET kuşe folyo) ambalaj içerisinde ve karton kutuda kullanma talimatı ile beraber ambalajlanır.

MUCOVİT-C etkin madde olarak asetilsistein ve askorbik asit içerir.

MUCOVİT-C yoğun kıvamlı balgamın atılması, azaltılması, yoğunluğunun düzenlenmesi ekspektorasyonun kolaylaştırılması gereken bronkopulmoner hastalıklarda, bronşiyal sekresyon bozukluklarının tedavisinde kullanılan mukolitik bir ilaçtır.

MUCOVIT-C kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

class=”gray_accordion_box_title”>2. MUCOVİT-C’Yİ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

MUCOVİT-C’yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

 • Asetilsistein, askorbik asit veya MUCOVİT-C’nin diğer bileşenlerine karşı alerjiniz varsa,
 • Böbrek veya karaciğer yetmezliğiniz varsa,
 • Asidüri veya normal idrar pH’sı ve oksalüri ile birlikte görülen böbrek taşınız varsa,
 • İdrarınızda oksalik asit seviyesi yüksekse (hiperoksalüri),
 • Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği (kırmızı kan hücre sayısının az olmasına yol açan kalıtsal bir hastalık) varsa.

MUCOVİT-C’yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Asetilsistein uygulamasından sonra solunum yolu salgılarında (bronşiyal sekresyon) belirgin bir artış olabilir. Bu durumda eğer öksürük refleksi veya öksürük yeterli değilse hava yolunun açık tutulmasına dikkat edilmelidir. Astımlı hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

 • Asetilsistein kullanımıyla bağlantılı olarak Stevens-Johnson sendromu ve Lyell’s sendromu gibi şiddetli cilt tepkilerinin (reaksiyonlarının) oluşumu nadiren bildirilmiştir. Eğer deriyle ilgili (kütanöz) ya da mukozal değişiklikler ortaya çıkarsa zaman kaybetmeden bunun asetilsistein ile ilgisi araştırılmalı ve gerektiğinde MUCOVİT-C kullanımı sonlandırılmalıdır.
 • Diyabet iseniz C vitamini kullanımı, idrarda glukoz tayini testlerinde yanlış sonuçların elde edilmesine neden olabilir.
 • Askorbik asit, demir absorbsiyonunu artırdığından yüksek dozlar hemokromatoz, talasemi, polisitemi, lösemi ya da sideroblastik anemili hastalarda tehlikeli olabilir. Aşırı demir yükü hastalığı durumunda, askorbik asit alımı minimumda tutulmalıdır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MUCOVİT-C’nin yiyecek ve içecek ile kullanılması

MUCOVİT-C’nin yiyecek ve içecekler ile beraber kullanılmasında bilinen bir sakınca bulunmamaktadır. Bol sıvı alımı MUCOVİT-C’nin mukolitik etkisini destekler.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız, MUCOVİT-C kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bebeğinizi emziriyorsanız, MUCOVİT-C kullanmayınız..

Araç ve makine kullanımı

MUCOVİT-C’nin araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir olumsuz bir etkisi bildirilmemiştir.

MUCOVİT-C’nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

MUCOVİT-C her dozunda 17.83 mmol (410.17 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında MUCOVİT-C’nin ya da kullanılan diğer ilacın etkisi değişebilir.

Asetilsistein ve öksürük kesici ilaçların (antitüssifler) birlikte kullanılması halinde, öksürük refleksinin azaltılmasına bağlı olarak solunum yollarındaki salgılamada belirgin artış olabilir. Bu nedenle, bu tip kombinasyon tedavisi kullanılacaksa kesinlikle doktora danışılmalıdır.

Asetilsistein çeşitli penisilinler, tetrasiklinler, sefalosporinler, aminoglikozidler, makrolidler ve amfoterisin B ile etkileşime girebilir. Bu ilaçlar asetilsisteinle eş zamanlı olarak kullanılmamalı, gerekli olduğu durumlarda uygulama aralıkları en az 2 saat olmalıdır.

Asetilsistein ile birlikte kullanıldığında nitrogliserinin (kalp ilacı) damar genişletici ve kan sulandırıcı etkisinde bir artış olabileceği bildirilmiştir.

Askorbik asit kan ve idrar örneklerinde glukoz, kreatin ve ürik asitin biyokimyasal tayinlerine zarar verebilir.

Diyabet (şeker hastalığı) hastalarında askorbik asit diyabetin kontrolünü etkileyebilir.

Kan diyalizine (kanın temizlenmesi işlemi) giren hastalarda bir tür organik asit olan oksalik asitin kan plazmasındaki düzeylerinde artmaya neden olabilir.

Alkol askorbik asitin kandaki seviyesini azaltabilir..

Ayrıca aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • Oral kontraseptifler (gebeliği önlemek için kullanılan doğum kontrol ilaçları)
 • Salisilatlar (ağrı kesici ilaçlar)
 • Aspirin (ağrı kesici ve ateş düşürücü bir ilaç)
 • Barbitüratlar (sakinleştirici ve uyku getirme amacıyla kullanılan ağır bir etki yaratabilen, anestezik amaçlı da kullanılabilen bir ilaç)
 • Varfarin (pıhtılaşmaya karşı kullanılan ilaç)
 • Amfetamin (sempatik sinir sistemini uyarıcı bir ilaç)
 • Estrojenler (kadınların adet döngüsünde önemli rol oynayan bir grup steroid hormon)
 • Kansızlık tedavisinde kullanılan demir ilaçları
 • Disülfiram (alkol bağımlılığı tedavisinde kullanılan bir ilaç)
 • Vitamin B12
 • Alüminyum içeren antasitler (hazımsızlık için)
 • Levodopa (Parkinson hastalığında kullanılan bir ilaç)
 • Desferrioksamin (aşırı demir yükü hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

MUCOVIT-C nasıl kullanılır?

class=”gray_accordion_box_title”>3. MUCOVİT-C NASIL KULLANILIR?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

14 yaş üzerindeki ergenlerde ve erişkinlerde;

Solunum yollarını ilgilendiren hastalıklarda artmış sekresyonu azaltmak ve atılımı kolaylaştırmak amacıyla günde 1 kez efervesan tablet uygulanır.

MUCOVİT-C kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Uygulama yolu ve metodu

MUCOVİT-C yalnızca ağız yoluyla kullanılır.

Bir bardak suda eritilerek içilir. Suda eritilerek kullanıma hazırlanan ilaç bekletilmeden içilmelidir. Efervesan tabletler çiğnenmemeli ve yutulmamalıdır.

MUCOVİT-C’yi aç veya tok karnına alabilirsiniz.

Bol sıvı alımı MUCOVİT-C ‘nin mukolitik (balgam söktürücü) etkisini destekler.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

12 yaş altındaki çocuklarda, MUCOVİT-C’nin etkinliği ve güvenliği değerlendirilmemiştir. Bu nedenle bu yaş grubu çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı

MUCOVİT-C’nin etken maddelerinden biri olan asetilsisteinin yaşlı hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir..

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği

MUCOVİT-C daha fazla nitrojenli maddenin sağlanmasından kaçınmak amacıyla karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlarda uygulanmamalıdır (Bkz. MUCOVİT-C’yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ bölümü).

Eğer MUCOVİT-C’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla MUCOVİT-C kullandıysanız

Özel bir tedavi şekli mevcut değildir. Destekleyici ve belirtilere yönelik tedavi yapılır.

MUCOVİT-C’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

MUCOVİT-C’yi kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

MUCOVİT-C ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

MUCOVIT-C yan etkileri nelerdir?

class=”gray_accordion_box_title”>4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi MUCOVİT-C’nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, MUCOVİT-C’yi kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Alerjik reaksiyonlar (kaşıntı, kurdeşen, cilt kızarıklıkları, soluk alma güçlüğü, kalp atışında hızlanma ve kan basıncının düşmesi).
 • Şoka kadar gidebilen aşırı duyarlılık yanıtları (anafilaktik reaksiyonlar). Ayrıca, çok seyrek olarak aşırı duyarlılık reaksiyonları kapsamında asetilsistein kullanımına bağlı kanama oluşumu bildirilmiştir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin MUCOVİT-C’ye karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Hırıltılı nefes alma, göğüs darlığı veya nefes almada zorlanma (özellikle astım hastalarında).
 • Cilt kızarıklıkları veya tahrişleri (iritasyonları)
 • Böbrek taşı oluşumu, hiperoksalüri (idrarda aşırı miktarda oksalat bulunması), idrar yapmada güçlük, diürez (idrar itrah hızında, dolayısıyla hacminde artma)

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz

 • Ağız iltihabı
 • Karın ağrısı
 • Bulantı
 • Kusma
 • İshal
 • Baş ağrısı
 • Ateş
 • Burun akıntısı
 • Diyare

Bunlar MUCOVİT-C’nin hafif yan etkileridir..

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

MUCOVIT-C nasıl saklanır?

class=”gray_accordion_box_title”>5. MUCOVİT-C’NİN SAKLANMASI

MUCOVİT-C’yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru yerde saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MUCOVİT-C’yi kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz MUCOVİT-C’yi kullanmayınız.

MUCOVIT-C kullanma talimatı?

HERNOVIR % 5 10 GR KREM KULLANMA TALİMATI

 

MUCOVIT-C kısa ürün bilgisi?

HERNOVIR % 5 10 GR KREM KISA ÜRÜN BİLGİSİ

MUCOVIT-C detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8680881023569
ATC Kodu R05CB10
ATC Adı combinations
Etkin Madde ASETILSISTEIN + VITAMIN C
Referans ESDEGER
Fiyat Koruması FIYAT KORUMASIZ URUN
Fiyat Kararnamesi 0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
Eşdeğeri 7 – BİREBİR ES URUNU VE ES URUNU OLAN CO-MARKETING URUN (ESKI KOD 1-4 OLAN)
Firma Adı NEUTEC İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.
Birim Miktar 900+300
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal IMAL
Kaynak Ülke TURKIYE

MUCOVIT-C ATC sınıfı nedir?

 • R – SOLUNUM SİSTEMİ
 • R05 – ÖKSÜRÜK VE SOĞUK ALGINLIĞI PREPARATLARI
 • R05C – ANTİTÜSSİFLERLE KOMBİNE OLANLAR HARİÇ EKSPEKTORANLAR
 • R05CB – MUKOLİTİKLER
 • R05CB10 – MUKOLİTİKLER, KOMBİNASYONLARI

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz