MUSCOBLOC 50 MG/5 ML IV ENJEKSIYONLUK COZELTI (5 FLAKON)

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

MUSCOBLOC SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenir.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
 • Yatarak Tedavi     :Ödenir

MUSCOBLOC özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

MUSCOBLOC 50mg/5 mL I.V. enjeksiyonluk çözelti

Damar içine uygulanır.

Steril

 • Etkin madde: Her bir flakon 50 mg roküronyum bromür içerir.

 • Yardımcı maddeler: Sodyum asetat, sodyum klorür, asetik asit (pH ayarlayıcı olarak), enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. MUSCOBLOC nedir ve ne için kullanılır?
2. MUSCOBLOC’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. MUSCOBLOC nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. MUSCOBLOC’un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

MUSCOBLOC ne için kullanılır?

1. MUSCOBLOCnedir ve ne için kullanılır?

MUSCOBLOC 5 ml’lik, 5 veya 10 cam flakon içeren karton kutularda ambalajlanmıştır. MUSCOBLOC, kas gevşeticileri olarak bilinen bir ilaç grubunun üyesidir. Kas gevşeticiler, genel anestezinin bir bölümü olarak ameliyat sırasında kullanılır. Ameliyat olurken, kaslarınızın tamamen gevşemesi gerekir; bu sayede cerrah, ameliyatı daha kolay gerçekleştirir.

Normalde sinirler, taşıdıkları mesajları kaslara, impulslar şeklinde iletir. MUSCOBLOC bu impulsları bloke ettiğinden, kaslar gevşer. Bu sırada solunumda kullanılan kaslarımız da gevşediğinden; ameliyat sırasında ve sonrasında, kendi başınıza solunum yapıncaya kadar solunumunuza yardım edilmesi gerekir (yapay solunum).

Kas gevşeticisinin etkisi, ameliyat sırasında sürekli kontrol edilir ve gerekirse, biraz daha kas gevşetici verilir. Ameliyatın sonunda, MUSCOBLOC’un etkisinin ortadan kalkmasına izin verilir ve kendi başınıza solunum yapmaya başlarsınız. Bunu hızlandırmak için bazen, başka bir ilaç daha verilir.

MUSCOBLOC ayrıca Yoğun Bakım Birimi’nde, kasları gevşek durumda tutmak amacıyla kullanılır.

MUSCOBLOC kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

2. MUSCOBLOC’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MUSCOBLOC’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer roküronyuma, bromür iyonuna veya MUSCOBLOC’un içerisindeki diğer yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa, MUSCOBLOC kullanmayınız.

MUSCOBLOC’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Tıbbi geçmişiniz, MUSCOBLOC’un sizde kullanılmasını etkileyebilir. Aşağıdakilerden herhangi biri sizde mevcutsa ya da daha önce olmuşsa, uzman doktorunuza bildiriniz:

 • Kas gevşeticilerine karşı alerji
 • Böbrek fonksiyonunda azalma veya böbrek hastalığı
 • Kalp hastalığı
 • Ödem (örneğin ayak bileklerinizde sıvı tutulması)
 • Karaciğer veya safra kesesi hastalığı veya karaciğer fonksiyonunda azalma
 • Sinirleri veya kasları etkileyen hastalıklar
 • Hızlı kalp atımı ile birlikte ani ateş, hızlı nefes alma, kaslarda sertlik ağrı ve/veya güçsüzlük

Belirli tıbbi durumlar, MUSCOBLOC’un etki mekanizması üzerinde etkilidir. Örneğin:

 • Kandaki potasyum düzeyinin düşük olması
 • Kandaki magnezyum düzeyinin yüksek olması
 • Kandaki kalsiyum düzeyinin düşük olması
 • Kandaki protein düzeylerinin düşük olması
 • Vücutta aşırı su kaybı, örneğin hastalık sebebiyle, ishal veya terlemeye bağlı olarak
 • Kandaki karbon dioksit miktarının çok fazla olması
 • Aşırı nefes alıp vermeye bağlı olarak, kandaki karbon dioksit miktarının çok fazla olması ( alkaloz)
 • Genel sağlık durumunun bozuk olması
 • Aşırı kilolu olma durumu (obezite)
 • Yanıklar
 • Hipotermi (vücut sıcaklığının düşmesi)

Sizde bu durumlardan herhangi biri varsa uzman doktorunuz, sizde kullanılacak MUSCOBLOC dozuna karar verirken bunu göz önünde bulunduracaktır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Hamileyseniz, hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız ya da emziriyorsanız, size MUSCOBLOC verilmeden önce uzman doktorunuzun tavsiyelerini sorunuz. MUSCOBLOC size sezaryen sırasında uygulanabilir.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Emziriyorsanız, size MUSCOBLOC verilmeden önce uzman doktorunuzun tavsiyelerini sorunuz.

Araç ve makine kullanımı

 • Size MUSCOBLOC verilmesinin ardından, araç veya tehlikeli olabilecek makineleri güvenli bir şekilde ne zaman kullanabileceğinizi doktorunuz size bildirecektir.
 • MUSCOBLOC’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
 • Bu tıbbi ürün her ml’sinde 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyum ihtiva eder. Yani aslında ‘sodyum içermez’.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanılması

Aşağıdaki ilaçlar, MUSCOBLOC’un etkilerinde değişikliğe neden olabilir: MUSCOBLOC’un etkisini artıran ilaçlar:

 • Ameliyat sırasında uyumanız için kullanılan belirli ilaçlar (anestetikler)
 • Belirli antiinflamutvar (iltihap önleyici ilaçlar) (kortikostreoridler)
 • Bakteri enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan belirli ilaçlar (antibiyotikler)
 • Bipolar bozukluk (manik-depresif) tedavisinde kullanılan belirli ilaçlar
 • Kalp hastalıklarında veya yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan belirli ilaçlar (kinidin, kalsiyum kanal blokerleri beta-blokerler, diüretikler)
 • Sıtma tedavisinde kullanılan belirli ilaçlar
 • Magnezyum tuzları
 • Ameliyat sırasında epilepsi tedavisi için kullanılan ilaçlar (fenitoin) MUSCOBLOC’un etkisini azaltan ilaçlar:
 • Epilepsi ilaçlarının uzun süre kullanılması
 • Kalsiyum klorür ve potasyum klorür
 • HIV veya Hepatit tedavisinde kullanılan belirli proteaz inhibitörleri; gabeksat, ulinastatin
 • Lokal anesteziklerin (lidokain) etkisi artabilir.

Ek olarak, size operasyon öncesinde ve sırasında MUSCOBLOC’un etkisini farklılaştıracak ilaçlar verilebilir. Bunlar belirli anestezikler, diğer kas gevşeticiler, fenitoin veya MUSCOBLOC’un etkisini tersine çeviren ilaçlardır. MUSCOBLOC belirli anesteziklerin daha hızlı etki etmesine sebep olabilir. Anestezistiniz MUSCOBLOC’un doğru dozunu sizin için belirlerken, bu durumu hesaba katacaktır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

MUSCOBLOC nasıl kullanılır?

3. MUSCOBLOC nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz aşağıdaki bilgilere göre MUSCOBLOC dozunu belirleyecektir:

 • Anestezik tipi
 • Operasyon süresi
 • Kullandığınız diğer ilaçlar
 • Sağlık durumunuz

0,6 mg/ kg vücut ağırlığı normal dozunda etki 30-40 dakika sürecektir.

Uygulama yolu ve metodu

 • MUSCOBLOC size doktorunuz tarafından uygulanacaktır. MUSCOBLOC damar yoluna tek bir seferde ya da sürekli infüzyon şeklinde (serum) uygulanabilir.
 • Enjeksiyonlar, bir doktor ya da hemşire tarafından yapılmalıdır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklar kullanımı
MUSCOBLOC, 30 günlükten itibaren ergen yaşa kadar olmak üzere çocuklarda ve ileri yaştakilerde kullanılabilir. Ancak doktorunuzun önce hastanın tıbbi geçmişini değerlendirmesi gerekir.

Yaşlılarda kullanımı
MUSCOBLOC, ileri yaştakilerde kullanılabilir. Ancak doktorunuzun önce hastanın tıbbi geçmişini değerlendirmesi gerekir.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği
Uzamış etki gösterebileceğinden dikkatli kullanılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği
Uzamış etki gösterebileceğinden dikkatli kullanılmalıdır.

Kullanmanız gerekenden daha fazla MUSCOBLOC kullandıysanız
Durumunuz ameliyat sırasında bir tıp personeli tarafından izlenmekte olacağından, size çok fazla MUSCOBLOC verilme olasılığı neredeyse hiç yoktur. Doz aşımı yine de gerçekleşirse yapay solunum, siz kendi başınıza solunum yapıncaya kadar devam ettirilecektir. Bu durum olurken siz uyutturulmaya devam edeceksinizdir.

MUSCOBLOC’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

MUSCOBLOC’u kullanmayı unutursanız
Geçerli değildir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

MUSCOBLOC ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:
Geçerli değildir.

MUSCOBLOC yan etkileri nelerdir?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, MUSCOBLOC’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Çok yaygın:

10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

Yaygın:

10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan:

100 hastanın birinden az, fakat 1,000 hastanın birinde veya birinden fazla görülebilir.

Seyrek:

1,000 hastanın birinden az fakat 10,000 hastanın birinde veya birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek:

10,000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor:

Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın olmayan

 • MUSCOBLOC’un fazla etki göstermesi veya yeterince etkili göstermemesi
 • MUSCOBLOC’un istenilenden daha uzun süre etki göstermesi
 • Kalp atım sayısının artması
 • Kan basıncının düşmesi (hipotansiyon)
 • Enjeksiyon bölgesinde ağrı ve reaksiyon

Çok seyrek

 • Alerjik (hipersensitivite) tepkiler (göğüste sıkışma, dolaşım bozukluğu, şok)
 • Hava yollarında kasların krampı (bronkospazm) sonucu göğüste sıkışma
 • Göğüste hırıltı
 • Deride şişkinlik kızarıklık veya kırmızılık
 • Hızlı kalp atımı, ani ateş, kaslarda tutulma, ağrı ve/veya güçsüzlük
 • Yüzde ödem
 • Anestezi sırasında ateş, kalp atımında artış ve kaslarda sertlik durumu (malign hipertermi)

Yan etkilerin raporlanması:

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

MUSCOBLOC nasıl saklanır?

5. MUSCOBLOC’un saklanması

MUSCOBLOC, hastanede saklanır. 2°C – 8°C arasında (buzdolabında) saklayınız.

Ürün buzdolabı dışındaki 30°C ‘ye kadar sıcaklıklarda, en fazla 12 hafta boyunca saklanabilir.

Seyreltildikten sonra derhal kullanılmalıdır Buzdolabından alınan ürün, tekrar buzdolabına konulmamalıdır.

Saklama süresi raf ömrünü geçemez.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Çözeltide tanecikler mevcut olduğunu veya çözeltinin berrak olmadığını fark ederseniz, MUSCOBLOC’u kullanmayınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MUSCOBLOC’u kullanmayınız/son kullanma tarihinden önce kullanınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

POLİFARMA İLAÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Vakıflar OSB Mahallesi, Sanayi Caddesi, No :22/1
Ergene/TEKİRDAĞ
Tel: (0282) 675 14 04
Faks: (0282) 675 14 05

Üretim Yeri:

AROMA İLAÇ SANAYİ LTD. ŞTİ.
Vakıflar OSB Mahallesi, Sanayi Caddesi, No:22/1 Kat:2
Ergene/TEKİRDAĞ
Tel: (0282) 675 10 06
Faks: (0282) 675 14 05

Bu kullanma talimatı 03.08.2018 tarihinde onaylanmıştır.

MUSCOBLOC kullanma talimatı?

POTASYUM KLORUR BIOFARMA % 7,5 AMPUL KULLANMA TALİMATI

 

MUSCOBLOC kısa ürün bilgisi?

POTASYUM KLORUR BIOFARMA % 7,5 AMPUL KISA ÜRÜN BİLGİSİ

MUSCOBLOC detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8699606775362
ATC Kodu M03AC09
ATC Adı rocuronium bromide
Etkin Madde ROKURONYUM BROMUR
Referans ESDEGER
Fiyat Koruması FIYAT KORUMASIZ URUN
Fiyat Kararnamesi 0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
Eşdeğeri 1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
Firma Adı POLİFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
Birim Miktar 50
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 5
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal IMAL
Kaynak Ülke YUNANISTAN

MUSCOBLOC ATC sınıfı nedir?

 • M – KAS-İSKELET SİSTEMİ
 • M03 – KAS GEVŞETİCİLER
 • M03A – PERİFERİK ETKİLİ KAS GEVŞETİCİLER
 • M03AC – DİĞER KUATERNER AMONYUM BİLEŞİKLERİ
 • M03AC09 – ROKURONYUM BROMÜR

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz