MUSCURON 50 MG/5 ML ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN 10 FLAKON

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

MUSCURON SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenmez.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
 • Yatarak Tedavi     :Ödenmez

MUSCURON özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

MUSCURON 50 mg/ 5 ml enjeksiyon için çözelti içeren flakon
İntravenöz olarak kullanılır.
 • Etkin madde: Roküronyum bromür.
 • Yardımcı maddeler: Sodyum asetat, sodyum klorür, asetik asit, sodyum hidroksit enjeksiyonluk su.


Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. MUSCURON nedir ve ne için kullanılır?
2. MUSCURON’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. MUSCURON nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5.MUSCURON’un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

MUSCURON ne için kullanılır?

1. MUSCURON nedir ve ne için kullanılır?

MUSCURON, kas gevşeticileri olarak bilinen bir ilaç grubunun üyesidir. Kas gevşeticiler, genel anestezinin bir bölümü olarak ameliyat sırasında kullanılır. Ameliyat olurken, kaslarınızın tamamen gevşemesi gerekir; bu sayede cerrah, ameliyatı daha kolay gerçekleştirir. Normalde sinirler, taşıdıkları mesajları kaslara, impulslar şeklinde iletir.

MUSCURON bu impulsları bloke ettiğinden, kaslar gevşer. Bu sırada solunumda kullanılan kaslarımız da gevşediğinden; ameliyat sırasında ve sonrasında, kendi başınıza solunum yapıncaya kadar solunumunuza yardım edilmesi gerekir (yapay solunum). Kas gevşeticisinin etkisi, ameliyat sırasında sürekli kontrol edilir ve gerekirse, biraz daha kas gevşetici verilir. Ameliyatın sonunda,

MUSCURON’un etkisinin ortadan kalkmasına izin verilir ve kendi başınıza solunum yapmaya başlarsınız. Bunu hızlandırmak için bazen, başka bir ilaç daha verilir.

MUSCURON ayrıca Yoğun Bakım Birimi’nde, kasları gevşek durumda tutmak amacıyla kullanılır.

MUSCURON kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

2. MUSCURON’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MUSCURON’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer roküronyuma, bromür iyonuna veya MUSCURON’un içerisindeki diğer yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa, MUSCURON kullanmayınız.

MUSCURON’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Tıbbi geçmişiniz, MUSCURON’un sizde kullanılmasını etkileyebilir. Aşağıdakilerden herhangi biri sizde mevcutsa ya da daha önce olmuşsa, uzman doktorunuza bildiriniz:

 • kas gevşeticilerine karşı alerji
 • böbrek fonksiyonunda azalma veya böbrek hastalığı
 • kalp hastalığı
 • ödem (örneğin ayak bileklerinizde sıvı tutulması)
 • karaciğer veya safra kesesi hastalığı veya karaciğer fonksiyonunda azalma
 • sinirleri veya kasları etkileyen hastalıklar

Belirli tıbbi durumlar, MUSCURON’un etki mekanizması üzerinde etkilidir. Örneğin:

 • kandaki potasyum düzeyinin düşük olması
 • kandaki magnezyum düzeyinin yüksek olması
 • kandaki kalsiyum düzeyinin düşük olması
 • kandaki protein düzeylerinin düşük olması
 • su kaybı (dehidrasyon)
 • kandaki asit miktarının çok fazla olması
 • kandaki karbon dioksit miktarının çok fazla olması
 • genel sağlık durumunun bozuk olması
 • aşırı kilolar
 • yanıklar

Sizde bu durumlardan herhangi biri varsa uzman doktorunuz, sizde kullanılacak MUSCURON dozuna karar verirken bunu göz önünde bulunduracaktır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik ve emzirme

 • Hamileyseniz, hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız ya da emziriyorsanız, size MUSCURON verilmeden önce uzman doktorunuzun tavsiyelerini sorunuz.
 • Anestezi öncesinde hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Araç ve makine kullanımı
Size MUSCURON verilmesinin ardından, araç veya tehlikeli olabilecek makineleri güvenli bir şekilde ne zaman kullanabileceğinizi doktorunuz size bildirecektir.

MUSCURON’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanılması

Aşağıdaki ilaçlar, MUSCURON’un etkilerinde değişikliğe neden olabilir: MUSCURON’un etkisini artıran ilaçlar:

 • ameliyat sırasında uyumanız için kullanılan belirli ilaçlar (anestetikler)
 • Yoğun Bakım Birimi’nde MUSCURON ile birlikte uzun süre kullanılan kortikosteroidler
 • bakteri enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan belirli ilaçlar (antibiyotikler)
 • bipolar bozukluk (manik-depresif) tedavisinde kullanılan belirli ilaçlar (lityum)
 • kalp hastalıklarında veya yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan belirli ilaçlar (kinidin, kalsiyum antagonistleri, beta-blokerler)
 • sıtma tedavisinde kullanılan belirli ilaçlar (kinin)
 • idrar hacmini artıran ilaçlar (diüretikler)
 • magnezyum tuzları
 • lokal anestetikler (lidokain, bupivakain)
 • ameliyat sırasında epilepsi tedavisi için kullanılan ilaçlar (fenitoin)

MUSCURON’un etkisini azaltan ilaçlar:

 • epilepsi ilaçlarının (fenitoin ve karbamazepin) uzun süre kullanılması
 • pankreas iltihabında, kan pıhtılaşması bozukluklarında veya akut kan kaybında kullanılan ilaçlar (proteaz inhibitörleri; gabeksat, ulinastatin)

MUSCURON üzerindeki etkileri değişken olan ilaçlar:
diğer kas gevşeticileri

MUSCURON, aşağıdaki ilaçların etkisinde değişiklik yapabilir:
lokal anestetiklerin (lidokain) etkisi artabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

MUSCURON nasıl kullanılır?

3. MUSCURON nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Size verilecek MUSCURON dozunu doktorunuz belirleyecektir. MUSCURON size, cerrahi bir girişim öncesinde ve/veya sırasında verilecektir. Vücut ağırlığının her kilogramı için 0.6 mg roküronyum bromür, genellikle kullanılan dozdur ve 30-40 dakika süreyle etkilidir.

Ameliyat sırasında, MUSCURON’un etkisinin devam edip etmediği kontrol edilmelidir.

İhtiyaç halinde size, ilave dozlar verilebilir. Size verilecek doz, çeşitli faktörlere bağlı olarak şekillenir. MUSCURON ile birlikte aynı zamanda verilmiş olabilecek diğer ilaçlarla etkileşim, ameliyatın beklenen süresi ve sağlık durumunuz gibi faktörlerdendir.

Uygulama yolu ve metodu
MUSCURON, sizin kendi başınıza kullanabileceğiniz bir ilaç değildir. Bir çözelti olarak toplardamara enjekte edilir. Tek bir enjeksiyon ya da sürekli infiizyon olarak verilebilir.

Enjeksiyonlar, bir doktor ya da hemşire tarafından yapılmalıdır.

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Çocuklar ve yetişkinlerde kullanımı
MUSCURON, 30 günlükten itibaren ergen yaşa kadar olmak üzere çocuklarda ve ileri yaştakilerde kullanılabilir ama doktorunuzun önce tıbbi geçmişinizi değerlendirmesi gerekir.

Özel kullanım durumları
Özel kullanım durumları yoktur.

Kullanmanız gerekenden daha fazla MUSCURON kullandıysanız
Durumunuz ameliyat sırasında bir tıp personeli tarafından izlenmekte olacağından, size çok fazla MUSCURON verilme olasılığı neredeyse hiç yoktur. Doz aşımı yine de gerçekleşirse yapay solunum, siz kendi başınıza solunum yapıncaya kadar devam ettirilecektir. MUSCURON’un etkilerini tersine çeviren ilaçlar kullanılarak, fazla verilmiş olan ilacın etkilerini gidermek ve kas gevşemesinin sonlandırılmasını çabuklaştırmak mümkündür.

MUSCURON’u kullanmayı unutursanız
Uygun değildir.

MUSCURON yan etkileri nelerdir?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, MUSCURON’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden bir olursa, MUSCURON’u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
MUSCURON hekim gözetiminde uygulandığı için herhangi bir olumsuzlukta acil müdahale edilecektir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
MUSCURON hekim gözetiminde uygulandığı için herhangi bir olumsuzlukta acil müdahale edilecektir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
Bunlar MUSCURON’un hafif yan etkileridir.

Yaygın olmayan veya seyrek (hastaların %0.01 – %1’inde) görülen yan etkiler:

 • kalp atım sayısının artması (taşikardi)
 • kan basıncının düşmesi (hipotansiyon)
 • MUSCURON’un etkisinin artması veya azalması
 • enjeksiyon yerinde ağrı
 • MUSCURON’un kas gevşetici etkisinin, normalde beklenenden daha uzun süre devam etmesi

Çok seyrek (hastaların < %0.01’inde) görülen yan etkiler:

 • kan basıncının veya kalp atım sayısının değişmesi, dolaşımdaki kan miktarının aşırı azalmasına bağlı şok gibi, aşırı duyarlılık reaksiyonları
 • hava yollarındaki kasların krampı (bronkospazm) sonucu göğüste sıkışma
 • deri değişiklikleri (ödem, kızarıklık, döküntü veya kabarcık)
 • kaslarda dermansızlık veya felç
 • MUSCURON’un ve kortikosteroidlerin Yoğun Bakım Birimi’ndeki hastalarda beraberce, uzun süre kullanılmasına genellikle uzun süreli kas disfonksiyonu (steroid miyopatisi) eşlik eder.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

MUSCURON nasıl saklanır?

5. MUSCURON’un saklanması

MUSCURON, hastanede saklanır. 2°C – 8° arasında (buzdolabında) saklayınız.

Ürün buzdolabı dışındaki 30°C altındaki oda sıcaklığında, en fazla 12 hafta boyunca saklanabilir.

Buzdolabından alınan ürün, tekrar buzdolabına konulmamalıdır. Saklama süresi, raf ömrünü aşmayabilir.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MUSCURON’u kullanmayınız/son kullanma tarihinden önce kullanınız.

Çözeltide tanecikler mevcut olduğunu veya çözeltinin berrak olmadığını fark ederseniz,

MUSCURON’u kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Mahmutbey Mah. Kuğu Sk. No:18
Bağcılar / İSTANBUL
Tel. : 0212 410 39 50
Faks: 0212 447 61 65

Üretim Yeri:

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Karaağaç Mah. 11. Sok. No:5
Kapaklı /Tekirdağ

Bu kullanma talimatı (05/11/2015) tarihinde onaylanmıştır.

MUSCURON kullanma talimatı?

MUSCURON 50 MG-5 ML FLAKON KULLANMA TALİMATI

 

MUSCURON kısa ürün bilgisi?

MUSCURON 50 MG-5 ML FLAKON KISA ÜRÜN BİLGİSİ

MUSCURON detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8699828770480
ATC Kodu M03AC09
ATC Adı rocuronium bromide
Etkin Madde ROKURONYUM BROMUR
Referans ESDEGER
Fiyat Koruması FIYAT KORUMASIZ URUN
Fiyat Kararnamesi 0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
Eşdeğeri 1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
Firma Adı KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş.
Birim Miktar 50
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 10
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal IMAL
Kaynak Ülke YUNANISTAN

MUSCURON ATC sınıfı nedir?

 • M – KAS-İSKELET SİSTEMİ
 • M03 – KAS GEVŞETİCİLER
 • M03A – PERİFERİK ETKİLİ KAS GEVŞETİCİLER
 • M03AC – DİĞER KUATERNER AMONYUM BİLEŞİKLERİ
 • M03AC09 – ROKURONYUM BROMÜR

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz