NAFDERILEX %1 KREM (30 G)

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  NAFDERILEX SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenir.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenir
  • Yatarak Tedavi     :Ödenir

  NAFDERILEX özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  NAFDERİLEX KREM %1

  Deri üzerine uygulanır.

  • Etkin madde: Her 1 gram krem 10 mg naftifin hidroklorür içerir.
  • Yardımcı madde(ler): Sodyum hidroksit, benzil alkol, sorbitan stearat, setil palmitat, setil alkol, stearil alkol, polisorbat 60, isopropil miristat, deiyonize su.

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlacınız hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında

  1. NAFDERİLEX nedir ve ne için kullanılır?
  2. NAFDERİLEX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. NAFDERİLEX nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. NAFDERİLEX‘in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  NAFDERILEX ne için kullanılır?

  1. NAFDERİLEX NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?
  • NAFDERİLEX naftifin isimli etkin maddeyi içerir ve mantar enfeksiyonlarının harici tedavisinde kullanılır. NAFDERİLEX deri mantarları, maya mantarları, küf mantarları ve diğer mantarlara karşı etkinlik gösterir. NAFDERİLEX aynı zamanda mantar enfeksiyonlarında sıklıkla oluşan farklı birçok bakteriye karşı da etkilidir. NAFDERİLEX’in iltihap giderici etkisi iltihap belirtilerini ve özellikle kaşıntıyı hızla azaltır.
  • NAFDERİLEX karton kutu içerisinde, 15 g ve 30 g’lık alüminyum tüplerde bulunan bir kremdir.

  NAFDERİLEX deride oluşan aşağıdaki mantar enfeksiyonlarının lokal tedavisinde kullanılır:

  • Deri veya deri kıvrımlarının mantar enfeksiyonları (kızarıklık, pullanma ve şişkinlik ya da kaşıntılı kabarcıklar olarak görülür)
  • Parmak arası mantarları
  • Tırnaklarda görülen mantar enfeksiyonları
  • Derinin kandida enfeksiyonları (Candida türlerinin sebep olduğu mantar enfeksiyonu)
  • Pityriasis versicolor (deri yüzeyindeki bir mantarın aşırı üremesi ile oluşan sık rastlanılan bir deri hastalığı)
  • İltihaplı deri mantarlarının (kaşıntılı veya kaşıntısız) tedavisi için kullanılır.

  NAFDERILEX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  class=”gray_accordion_box_title”>2. NAFDERİLEX’İ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  NAFDERİLEX’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer; naftifin, benzil alkol veya ilacın içeriğindeki diğer maddelere karşı aşırı duyarlılığınız varsa.

  NAFDERİLEX’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Yalnızca haricen kullanım içindir, göze temas ettirmeyiniz.

  Eğer hastalığınızın belirtileri iyileşmezse ve ilacınız beklenen etkiyi göstermezse doktorunuza söyleyiniz.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  NAFDERİLEX’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Deri üzerine sürülerek uygulandığından, yiyecek ve içeceklerle etkileşmesi beklenmemektedir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz, doktorunuz önermedikçe NAFDERİLEX kullanmayınız…

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Doktorunuz tarafından önerilmediği müddetçe emzirme döneminde NAFDERİLEX kullanmayınız.

  Araç ve makine kullanımı

  Araç ve makine kullanım yeteneği üzerine etkisi gözlenmemiştir.

  NAFDERİLEX’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  İçeriğinde bulunan stearil alkol ve setil alkol nedeniyle bölgesel deri reaksiyonlarına (kontak dermatit gibi) sebebiyet verebilir.

  NAFDERİLEX benzil alkol içermektedir, ancak uygulama yolu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  NAFDERİLEX’in diğer ilaçlar ile etkileştiğine dair bilgi bulunmamaktadır.

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  NAFDERILEX nasıl kullanılır?

  class=”gray_accordion_box_title”>3. NAFDERİLEX NASIL KULLANILIR?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  NAFDERİLEX’i her zaman, tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız..

  NAFDERİLEX, hastalıklı deri bölgesine tercihen akşam yatmadan önce ince bir tabaka halinde sürülür ve hafifçe ovuşturulur. Her uygulamada, hastalıklı deri bölgesinin bütününe ve bunun dışındaki sağlıklı derinin 2 cm kadarlık bölümüne sürülmelidir. Deri kıvrımları arasındaki mantarlarda, ilaç sürüldükten sonra, gece boyunca kıvrımlar arasına ince bir gazlı bez konması yararlı olur.

  Tırnak enfeksiyonlarında, tırnak mümkün olduğu kadar dipten kesilir. Günde bir defa NAFDERİLEX uygulanır ve tırnak içine doğru ovuşturulur. Hasta tırnağın bantla kapatılması uygun olur.

  Tedavinin başarısı için, NAFDERİLEX yeterince uzun bir süre uygulanmalıdır. Hastalığın tekrarını önlemek için, belirtilerin kaybolmasından en az iki hafta sonrasına kadar uygulamaya devam edilmelidir.

  Mantar enfeksiyonlarının tedavisinde aşağıdaki durumları dikkate alınız:

  • Mantar enfeksiyonuna yol açan organizmalar giysilerinize geçebileceğinden giysiler her gün değiştirilmelidir.
  • Enfeksiyonlu deriyi kuru tutunuz.. Dar ve hava geçirmeyen giysiler giymekten kaçınınız (dar ayakkabılar içerisine sentetik çoraplar gibi)
  • Yıkandıktan sonra enfeksiyonlu bölgeyi kurulayınız ve kullanılan bez ve havluları her gün değiştiriniz.
  • Eğer ayağınızda mantar enfeksiyonu varsa, başkalarına bulaşmasını engellemek ve kendinizde enfeksiyonun tekrarlamasına sebep olmamak için evde, havuzda veya otel gibi yerlerde çıplak ayakla dolaşmaktan kaçınınız.
  • Mantar enfeksiyonunuz tamamen iyileşinceye kadar sauna veya buhar banyosuna gitmeyiniz.

  Uygulama yolu ve metodu

  Deri üzerine veya tırnaklara sürülerek uygulanır.

  Uygulamadan önce hastalıklı deri ya da tırnak bölgesi ılık su ile yıkanmalı ve iyice kurutulmalıdır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Çocuklarda etki ve güvenilirliği konusunda henüz araştırma yapılmamıştır..

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı incelenmemiştir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği/Karaciğer yetmezliği

  Böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımı incelenmemiştir.

  Eğer NAFDERİLEX’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla NAFDERİLEX kullandıysanız

  NAFDERİLEX’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz..

  NAFDERİLEX’i kullanmayı unutursanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  NAFDERİLEX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Tedavinizi sonlandırmadan önce mutlaka doktorunuza danışınız.

  NAFDERILEX yan etkileri nelerdir?

  class=”gray_accordion_box_title”>4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

  Tüm ilaçlar gibi NAFDERİLEXin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

  • Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir
  • Yaygın: 10 hastanın 1’inden az, fakat 100 hastanın 1’inden fazla görülebilir.
  • Yaygın olmayan: 100 hastanın 1’inden az, fakat 1.000 hastanın 1’inden fazla görülebilir.
  • Seyrek: 1.000 hastanın 1’inden az, fakat 10.000 hastanın 1’inden fazla görülebilir.
  • Çok seyrek: 10.000 hastanın 1’inden az görülebilir.
  • Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Bilinmiyor

  • Deride yanma, kuruluk hissi
  • Deride kızarıklık, kaşıntı
  • Deride batma
  • Deri hassasiyeti

  Tedaviye bu nedenle sadece bazı durumlarda son verilmelidir. Yan etkiler tedaviye son verildikten sonra ortadan kalkar.

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  NAFDERILEX nasıl saklanır?

  class=”gray_accordion_box_title”>5. NAFDERİLEX’İN SAKLANMASI

  NAFDERİLEX’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra NAFDERİLEX’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz NAFDERİLEX’i kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  RUHSAT SAHİBİ
  DİNÇSA İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.

  1. Organize San. Bölgesi Avar Cad. No: 2
  06935 Sincan/ANKARA
  Tel: +90 312 267 11 91 (pbx)
  Faks: +90 312 267 11 99

  ÜRETİM YERİ
  DİNÇSA İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
  1. Organize San. Bölgesi Avar Cad. No: 2
  06935 Sincan/ANKARA

  Bu kullanma talimatı 26.02.2019’da onaylanmıştır.

  NAFDERILEX kullanma talimatı?

  CARMEN 150 MG / 15 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN FLAKON KULLANMA TALİMATI

   

  NAFDERILEX kısa ürün bilgisi?

  CARMEN 150 MG / 15 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN FLAKON KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  NAFDERILEX detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8699819351704
  ATC KoduD01AE22
  ATC Adınaftifine
  Etkin MaddeNAFTIFIN HCL
  ReferansESDEGER
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMALI URUN
  Fiyat Kararnamesi0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
  Eşdeğeri1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
  Firma AdıDİNÇSA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
  Birim Miktar10
  Birim CinsiMG
  Ambalaj Miktarı30
  ReçeteNORMAL RECETE
  İthal / İmalIMAL
  Kaynak ÜlkeAVUSTURYA

  NAFDERILEX ATC sınıfı nedir?

  • D – DERMATOLOJİK PREPARATLAR
  • D01 – DERMATOLOJİK KULLANIM İÇİN ANTİFUNGALLER
  • D01A – TOPİKAL KULLANIM İÇİN ANTİFUNGALLER
  • D01AE – DİĞER TOPİKAL KULLANIM İÇİN ANTİFUNGALLER
  • D01AE22 – NAFTİFİN

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz