NEONUTRIVEN I.V. INFUZYONLUK ELEKTROLITLI AMINO ASIT COZELTISI, GLUKOZ COZELTISI VE LIPID EMULSIYONU (1000 ML)

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

NEONUTRIVEN I.V. SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenir.
 • Ayakta Tedavi       :Raporla Ödenir
 • Yatarak Tedavi     :Ödenir

NEONUTRIVEN I.V. özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

NEONUTRİVEN I.V. İNFÜZYONLUK ELEKTROLİTLİ AMİNO ASİT ÇÖZELTİSİ, GLUKOZ ÇÖZELTİSİ VE LİPİD EMÜLSİYONU

Periferik ve santral yoldan intravenöz uygulama içindir.

Steril

 • Etkin maddeler: Bölmeleri karıştırılmış NEONUTRİVEN'in her 100 mililitresi şu miktarlarda etkin madde içerir:

Rafine zeytinyağı-rafine soya yağı karışımı (oran %80-%20)

: 2 g

L-alanin

: 0.456 g

L-arjinin

: 0.253 g

Glisin

: 0.227 g

L-histidin

: 0.106 g

L-izolösin

: 0.132 g

L-lösin

: 0.161 g

L-lizin
(Lizin Hidroklorür olarak)

: 0.128 g
(0,16 g)

L-metiyonin

: 0.088 g

L-fenilalanin

: 0.123 g

L-prolin

: 0.150 g

L-serin

: 0.110 g

L-treonin

: 0.092 g

L-triptofan

: 0.040 g

L-tirozin

: 0.009 g

L-valin

: 0.128 g

Sodyum asetat trihidrat

: 0.098 g

Sodyum gliserofosfat pentahidrat

: 0.214 g

Potasyum klorür

: 0.119 g

Magnezyum klorür hegzahidrat

: 0.045 g

Glukoz

: 8 g

Kalsiyum klorür dihidrat

: 0.030 g

Toplam kalori (kcal)

610

Protein dışı kalori (kcal)

520

 

 • Yardımcı maddeler: Saf yumurta fosfatidleri (tavuk yumurta sarısı tozundan), gliserol, sodyum oleat, sodyum hidroksit, glasiyel asetik asit, hidroklorik asit ve enjeksiyonluk su.
   

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
   

Bu Kullanma Talimatında

1. NEONUTRİVEN nedir ve ne için kullanılır?
2. NEONUTRİVEN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. NEONUTRİVEN nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. NEONUTRİVEN'in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

NEONUTRIVEN I.V. ne için kullanılır?

1. NEONUTRİVEN NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

Farmakoterapötik grup: Parenteral beslenme çözeltileri/kombine ürünler

 • NEONUTRİVEN, toplardamar içine uygulanan bir emülsiyondur. Üç bölmeli bir torba içerisinde sunulur. Bölmelerden biri kalsiyumlu glukoz çözeltisi, bir diğeri lipid emülsiyonu, üçüncüsü de elektrolitli amino asit çözeltisi içerir.
 • NEONUTRİVEN, 1000, 1500 ve 2000 mililitrelik üç bölmeli plastik torbalarda sunulmuştur.
 • NEONUTRİVEN, iki yaşından büyük çocuklar ve erişkinlerin ağız yoluyla beslenemediği durumlarda damar içi yoldan uygulanan bir beslenme karışımıdır. İlaç yalnızca toplardamar içine bu amaca uygun bir plastik boru (set) aracılığıyla ve tıbbi gözetim altında kullanılır.

NEONUTRIVEN I.V. kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

2. NEONUTRİVEN'İ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

NEONUTRİVEN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Eğer hasta 2 yaşın altındaki çocuk, süt çocuğu ya da prematüre yeni doğan ise.
 • Eğer yumurta, soya fasulyesi, yer fıstığı proteinlerine veya mısır/mısır ürünlerine ya da NEONUTRİVEN'in, içerdiği etkin maddeler ya da yardımcı maddelere aşırı duyarlılığınız (alerji) varsa.
 • Eğer vücudunuzun amino asit denilen proteinlerin yapıtaşlarını kullanmasında bir sorun varsa.
 • Eğer kanınızdaki yağ düzeyleri artmışsa (hiperlipidemi).
 • Eğer kan şekeri düzeyiniz çok yüksekse (hiperglisemi)
 • Eğer elektrolit adı verilen maddelerden (sodyum, potasyum, magnezyum, kalsiyum ve/veyafosfat) herhangi biri kanınızda anormal derecede yüksek düzeyde ise,
   

Her durumda doktorunuz bu ilacı kullanıp kullanmayacağınıza yaşınız, vücut ağırlığınız ve klinik durumunuz yanında varsa yapılmış olan test sonuçlarınıza göre karar verecektir.

NEONUTRİVEN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • NEONUTRİVEN verilmeden önce doktorunuzla veya hemşirenizle konuşunuz
 • Eğer damardan beslenme çözeltileri çok hızlı verilecek olursa ölümle sonuçlanabilir.
 • Eğer ateş, titreme, deride döküntü ya da solunum güçlüğü, aşırı terleme, bulantı ve baş ağrısı gibi alerjik tepkiye işaret eden bir belirti görülürse ilacın uygulanmasına hemen son verilecektir. Bu ilaç soya fasulyesi ve yumurta fosfatidi proteinleri içermektedir. Soya fasulyesi ve yumurta proteinleri aşırı duyarlılık reaksiyonlarına (alerji) yol açabilir. Yer fıstığına alerjik olan kişilerde soya fasulyesine karşı da alerji olunabileceği bildirilmiştir.
 • NEONUTRİVEN mısırdan elde edilen glukoz içerir, bu da mısır veya mısır ürünlerine karşı alerjisi olan hastalarda aşırı duyarlılık reaksiyonlarına yol açabilir.
 • Solunum güçlüğü ayrıca, akciğerlerde bulunan kan damarlarının tıkanmasına neden olan küçük parçacıkların (pulmoner vasküler çökeltiler) oluştuğunun belirtisi olabilir.. Nefes almakta güçlük yaşarsanız doktorunuza veya hemşirenize haber veriniz. Yapılması gerekenlere onlar karar verecektir.
 • Seftriakson adı verilen antibiyotik, damar içine verilen ve içinde kalsiyum bulunan çözeltilerle (NEONUTRİVEN dahil) karıştırılmamalı veya aynı anda verilmemelidir. Bu ilaçlar ayrı damar yollarından veya farklı infüzyon bölgelerinden olsa dahi birlikte verilmemelidir.
 • Bununla birlikte, çökelmeyi (seftriakson-kalsiyum tuzu oluşması) önlemek amacıyla vücudun farklı bölgelerinden damar yolları kullanılırsa veya kullanılan set ve kateter değiştirilirse veya infüzyonlar arasında fizyolojik tuz çözeltisiyle uygun şekilde yıkanırsa, NEONUTRİVEN ve seftriakson art arda kullanılabilir.
 • Tedaviniz süresince doktorunuz sizin kanınızda bulunan bir tür yağ olan trigliserit düzeylerinizi belirli aralıklarla ölçerek izleyecektir..

Bazı ilaç ve hastalıklar sizde enfeksiyon ya da sepsis (kanda bakteri bulunması) gelişme riskini artırır. Damarınıza tüp (damar kateteri) yerleştirilmiş olması da enfeksiyon ve sepsis riskini artırır. Doktorunuz, enfeksiyon işareti olabilecek herhangi bir belirti için sizi takip edecektir. Damar yoluyla beslenmesi gereken hastalar (besinin toplardamar içine uygun bir plastik boru (set) aracılığı ile verilmesi), tıbbi durumları nedeniyle enfeksiyon gelişimine daha yatkın olurlar.. Kateter yerleştirme ve bakımı ile beslenme formülasyonlarının hazırlanmasında "aseptik tekniklerin" ("mikropsuz teknik") uygulanmasıyla bu risk azaltılabilir.
 

Doktorunuz şu durumlardan haberdar olmalıdır:

 • Eğer ağır bir böbrek sorununuz varsa. Diyaliz veya başka bir tür kan temizleme tedavisi alıyorsanız da doktorunuza bilgi vermelisiniz.
 • Eğer ağır bir karaciğer sorununuz varsa.
 • Eğer kan pıhtılaşması ile ilgili bir sorununuz varsa.
 • Eğer böbrek üstü bezleriniz yeterli çalışmıyorsa (adrenal yetmezlik). Böbrek üstü bezleri, böbreğin hemen üzerinde yer alan üçgen şeklinde bezlerdir.
 • Eğer kalp yetmezliğiniz varsa.
 • Eğer akciğer hastalığınız varsa.
 • Eğer vücudunuzda su fazlalığı varsa (hiperhidrasyon)..
 • Eğer vücudunuzda su eksikliği varsa (dehidrasyon).
 • Eğer kan şekeriniz yüksekse (diabetes mellitus) ve tedavi görmüyorsanız.
 • Eğer kalp krizi veya ani kalp yetmezliği nedeniyle şok geçirdiyseniz.
 • Eğer ağır bir metabolik asidoz (kanın çok asit olması) geçirdiyseniz.
 • Eğer vücudunuzda genel bir enfeksiyon hali (septisemi) varsa.
 • Eğer komadaysanız.
   

Eğer hasta bir çocuksa, sıvı durumunu ve/veya kan değerlerini doktor yakından kontrol edecektir.

NEONUTRİVEN ve benzer ürünlerin uygulanması ile yağ yüklenmesi sendromu görülebildiği bildirilmiştir. NEONUTRİVEN bileşimindeki yağların ortamdan uzaklaştırılmasındaki yetersizlik "yağ yüklenmesi sendromu" ile sonuçlanabilir (Bkz. Bölüm 4.)..

Geçimli olup olmadığını kontrol etmeden önce ilacınızın torbasına herhangi bir ekleme yapılmamalıdır. Torba içinde ufak parçacıklar ya da yağ içeren bölümde ayrışma görülebilir. Bu durum kan damarlarınızda tıkanıklığa yol açabilir.

Kan şekeriniz çok yükselirse doktorunuz NEONUTRİVEN'in uygulama hızını azaltacak ya da size insülin uygulayacaktır.

Damar yolundan beslenmenizi gerektirecek ölçüde ağır beslenme bozukluğunuz varsa, damar yolundan yapılacak bu beslenmenin yavaş ve dikkatle başlatılması gerekmektedir.

Bu ilaçla tedaviye başlanmadan önce, vücudunuzun sıvı ve tuz dengesi ile metabolik bozukluklar düzeltilmiş olmalıdır. Tedaviniz sırasında doktorunuz durumunuzu izleyerek gerek duyduğu durumlarda ilacınızın dozunu değiştirebilir ya da ek besleyici maddeler, örneğin vitaminler, elektrolitler ve eser element adı verilen maddeleri verebilir.

Doktorunuz bu ilacın kullanımı sırasında halen etkili ve güvenli olup olmadığını kontrol etmek için zaman zaman sizin klinik durumunuzu inceleyecek ve size bazı kan testleri yapacaktır. Ayrıca bu ilacı uzun süredir kullanmaktaysanız düzenli aralıklarla kan testleriyle kontrol edileceksiniz. Bu testler özellikle sizde bir karaciğer hastalığı ya da bir böbrek hastalığı varsa, vücudunuzun amino asit denilen proteinlerin yapıtaşlarını kullanmasında bir sorun olduğu bir durum varsa, kanınızın normalden daha asit olduğu durumlarda, kanınızdaki yağ ve kolesterol düzeylerinin normalden daha yüksek olduğu durumlarda, şeker hastalığınız varsa, sizde bir kansızlık (anemi) durumu varsa ya da kanamalarınız zor duruyorsa yapılacaktır.

İlacın damarınıza verilmesi sırasında, uygulamanın yapıldığı bölgede ağrı, yanma, sertlik, şişme veya cilt renginde değişme veya infüzyonun dışarı sızması söz konusu ise doktorunuza veya hemşirenize haber veriniz. Uygulama hemen durdurulacak ve başka bir damardan yeniden başlanacaktır.

Çocuklar

Eğer hasta bir çocuksa, uygun dozu vermek için özel ilgi gösterilecektir. Doz ve süreye bağlı olarak vitamin ve eser element takviyesi gerekebilir. Çocukların enfeksiyon riskine karşı yüksek hassasiyetleri nedeniyle de özel önlemler alınacaktır..

NEONUTRİVEN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

NEONUTRİVEN damar yoluyla uygulanan bir ilaçtır; uygulama şekli açısından yiyecek ve içeceklerle herhangi bir etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, gebelik döneminde NEONUTRİVEN'i kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Bebeğinizi emziriyorsanız, bu durumu doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, emzirme döneminde NEONUTRİVEN'i kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

NEONUTRİVEN'in araç ya da makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

NEONUTRİVEN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Yardımcı maddeler şunlardır: saflaştırılmış yumurta fosfatidi, gliserol, sodyum oleat, sodyum hidroksit, glasiyel asetik asit, hidroklorik asit ve enjeksiyonluk su.

Sodyum uyarısı: Bu tıbbi ürün her litresinde 21 mmol (yaklaşık 481 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • Reçetesiz alınan ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza bildiriniz..
 • NEONUTRİVEN kanla aynı setten verilmemelidir.
 • NEONUTRİVEN kalsiyum içerir. İlacınızda partikül oluşumuna neden olabileceğinden bir antibiyotik olan seftriakson ile birlikte veya aynı setten verilmemelidir. Eğer size bu iki ilaç aynı setten art arda verilecekse, uygulamalar arasında set ve damar yolu uygun şekilde yıkanmalıdır.
 • NEONUTRİVEN'in bileşimindeki zeytinyağı ve soya yağı, K vitamini içerir. Bunun, kumarin gibi kan sulandırıcı (antikoagulan) ilaçların etkisini bozması beklenmez. Ancak, kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız doktorunuzu bilgilendirmeniz gerekir.
 • İlacınız bileşiminde bulunan yağlar vücudunuzdan atılmadan önce size bazı testler yapılırsa, bu testlerin sonuçları etkilenebilir (bu yağlar genellikle yağ alımının durdurulmasından sonraki 5 ila 6 saat sonra vücuttan temizlenmiş olmaktadır).
 • NEONUTRİVEN potasyum içerir. Yüksek tansiyonu için idrar söktürücü, anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörü ya da anjiyotensin II reseptör antagonisti alan hastalar ile bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullananlarda özel dikkat gerekmektedir. Bu türden ilaçlar kanınızdaki sodyum düzeyinde artışa neden olabilir.
   

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

NEONUTRIVEN I.V. nasıl kullanılır?

3. NEONUTRİVEN NASIL KULLANILIR?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

NEONUTRİVEN'i yalnızca erişkinler ve 2 yaşından büyük çocuklar kullanmalıdır.

Klinik durumunuza göre, doktorunuz reçetelemeyi gerekli gördüğü sürece kullanılabilir.

NEONUTRİVEN yalnızca tek kullanımlıktır, kullanım sonrası torbadaki artan bölümü tekrar kullanılmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu

NEONUTRİVEN kolunuzdaki bir toplardamar veya göğsünüzdeki büyük bir toplardamara yerleştirilen plastik bir tüp (set, kateter) aracılığıyla uygulanır.

Erişkinlerde dozaj

Doktorunuz, size verilecek miktarı, ihtiyaçlarınıza ve klinik durumunuza göre belirleyecektir. NEONUTRİVEN' in maksimum günlük dozu 40 mL/kg'dır. Örneğin vücut ağırlığınız 70 kg ise bir günde en fazla 2800 mL NEONUTRİVEN kullanabilirsiniz.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanım

2 yaşından büyük çocuklarda dozaj

Çocuklar için, doz ve ne süreyle kullanılacağına doktor tarafından karar verilir. Doktorunuz bu kararını çocuğun yaşı, vücut ağırlığı, boyu, klinik durumu ile günlük gereksinim duyduğu sıvı hacmi, enerji ve azot gereksinimine göre belirleyecektir.

NEONUTRİVEN'in 2 yaşından büyük çocuklarda maksimum günlük dozu 100 mL/kg'dır. Örneğin vücut ağırlığı 30 kg ise bir günde en fazla 3000 mL NEONUTRİVEN kullanabilir..

Yaşlılarda kullanım

Bu popülasyonla ilgili ek bilgi bulunmamaktadır.

Doktorunuz NEONUTRİVEN ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği

Böbrek yetmezliği olanlarda, özellikle kanda potasyum düşüklüğü varsa dikkatli kullanılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği

Kanda amonyak yüksekliği ile ilişkili nörolojik hastalıkların gelişimi ve kötüleşmesi riski nedeniyle karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Eğer NEONUTRİVEN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla NEONUTRİVEN kullandıysanız

Eğer NEONUTRİVEN size kullanmanız gerekenden daha yüksek dozda ya da daha hızlı verilirse, içeriğindeki amino asitler kanınızı normalden daha asit bir hale getirebilir ve dolaşan kanınızdaki sıvının miktarı artabilir. İlacın içeriğindeki glukoz, kan ya da idrarınızdaki şeker düzeylerini yükseltebilir. İlacın içeriğindeki yağ ise kanınızdaki trigliserit düzeylerinde yükselmeye neden olabilir. NEONUTRİVEN'in çok yüksek hacimde uygulaması sonucunda mide bulantısı, kusma, titreme-, göğüs ağrısı, baş ağrısı, kalp ritminde düzensizlik veya taşikardi olabilir ve kanınızdaki elektrolit düzeylerinde bozukluklar görülebilir. Bu gibi durumlarda, uygulamaya hemen son verilmelidir.

Bazı ciddi durumlarda, doktorunuz böbreklerinizin aşırı yükselen bu maddeleri atabilmesine yardım için size geçici bir diyaliz uygulayabilir.

Bu durumları önlemek için doktorunuz düzenli olarak sizin durumunuzu inceleyecek ve size bazı kan testleri yapacaktır.

NEONUTRİVEN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

NEONUTRİVEN'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız..

NEONUTRİVEN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

NEONUTRIVEN I.V. yan etkileri nelerdir?

4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, NEONUTRİVEN'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Tedaviniz sırasında veya sonrasında olumsuz bir şey hissederseniz doktorunuza veya hemşirenize bilgi veriniz.

İlacı kullandığınız sırada doktorunuzun yapacağı bazı testler, yan etkileri önleyebilmek içindir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın
Yaygın
Yaygın olmayan
Seyrek
Çok seyrek
Bilinmiyor

: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.
: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
: 1000 hastanın birinden az görülebilir.
: 10000 hastanın birinden az görülebilir.
: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

 

Aşağıdakilerden biri olursa, NEONUTRİVEN'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz

Uygulama devam ederken ve sonrasında vücut ısınızda artış, titreme, deri döküntüleri veya solunum güçlüğü, aşırı terleme, bulantı ve baş ağrısı gibi bir alerjik reaksiyon geliştiğine ilişkin belirti ve semptomlar olursa derhal doktorunuza bildiriniz.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye gerek olabilir.

Orijinal ürün ile aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir:

Yaygın olmayan

 • Alerjik reaksiyonlar
   

Sıklığı bilinmiyor

 • Hava yollarında daralma, ıslık sesi çıkararak nefes alma ve/veya öksürük (alerjik yanıtın bir parçası olarak bronkospazm)
 • Ateş, titremeler, inflamasyon
 • Ellerde titreme (tremor)
 • Uzuvlarda (ekstremitelerde) ağrı, kas kasılması (spazm)
 • İshal, kusma, bulantı
 • Cildin anormal kızarması (eritem)
 • Aşırı terleme
 • İnfüzyon bölgesinde şişme/ödem, ağrı, damarda iritasyon ve inflamasyon, kızarlıklık/sıcaklık, doku hasarı, bölgesel sıvı toplanmasıyla oluşan şişlik (lokalize ödem), vücudun uç taraflarında sıvı toplanmasıyla oluşan şişlik (periferik ödem), doku ölümü veya kabarcıklar ile sonuçlanabilen ilacın komşu dokulara sızması (ekstravazasyon)
 • Hipertonik bir solüsyon infüze edildiğinde oluşan tromboflebit (ağrı, şişlik ve kızarıklığa sebep olan damar içindeki kan pıhtılaşması)
 • NEONUTRİVEN'in lipid içeriğinin vücuttan atılımıyla ilgili bir yetersizlik varsa, 'yağ yüklenmesi sendromu' meydana gelebilir. Bu durum, ilacın normalden yüksek dozlarda kullanılmasının ardından ortaya çıkabileceği gibi, tedavinin başlangıcında, hatta kullanım talimatlarına uyulması durumunda bile görülebilir. Hastanın klinik durumu ani bir şekilde bozulur. Yağ yüklenmesi sendromunun tipik belirtileri arasında kanınızdaki lipid düzeylerinin yükselmesi (hiperlipidemi), ateş, karaciğerinizin yağlanması ve normalden fazla bir hacme ulaşması (karaciğer büyümesi; hepatomegali), kansızlık (anemi), kanınızdaki akyuvarların (lökosit) ve pulcukların (trombosit) düzeylerinin azalması, pıhtılaşma bozuklukları ve/veya koma bulunur. Bu belirtiler genellikle geri dönüşebilir ve yağ emülsiyonunun uygulanmasına son verildiğinde geriler.
   

Aşağıdaki yan etkiler benzer ürünlerin kullanımında da bildirilmiştir:

Sıklığı bilinmiyor

 • Küçük çökeltilerin birikerek akciğerlerdeki damarların tıkanmasına ve böylece akciğer embolisine neden olarak solunum güçlüğü yaratması.
 • Trombosit sayısında azalma (kanın pıhtılaşmasından sorumlu olan hücre sayısının azalması ve burun kanaması gibi kanamalar)
 • Safranın eliminasyonundaki problemler (kolestaz), karaciğer hacminde artış (hepatomegali), karaciğer veya kan problemine bağlı olarak ciltte veya göz akında sararma (sarılık)
 • Aşırı duyarlılık
 • Hepatik enzimlerde, kandaki yağ seviyelerinde (kan trigliserit düzeyleri), kan bilirubin düzeylerinde artış
 • Kandaki artmış nitrojen seviyesi (azotemi)
   

Çocuklarda kan akyuvarların (lökosit) ve pulcuk (trombosit) düzeylerinin azalması görüldüğü bildirilmiştir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz..

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan 'ilaç Yan Etki Bildirimi' ikonuna tıklayarak ya da 0 800 3l4 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)' ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

NEONUTRIVEN I.V. nasıl saklanır?

5. NEONUTRİVEN'İN SAKLANMASI

NEONUTRİVEN'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Bu ilacı ambalajında belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. Son kullanma tarihi, belirtilen ayın son günüdür.

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Dondurmayınız.

Koruyucu dış ambalaj içinde saklanmalıdır. Işıktan korumak amacıyla ürünü ambalajında ve koruyucu karton kutunun içinde muhafaza ediniz.

Tek kullanımlıktır. Kısmen kullanılmış ilaç saklanmamalı, uygulamanın yapıldığı sağlık kuruluşunun tıbbi atık prosedürlerine uygun olarak imha edilmelidir.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra NEONUTRİVEN'i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz NEONUTRİVEN'i kullanmayınız..

RUHSAT SAHİBİ
TURKTIPSAN SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE TİCARET A.Ş.
AKYURT/ANKARA
Tel: 0 312 844 15 08
e-posta: turktipsan@hs01.kep.tr

ÜRETİM YERİ
TURKTIPSAN SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE TİCARET A.Ş.
AKYURT/ANKARA
Tel: 0 312 844 15 08
e-posta: turktipsan@hs01.kep.tr
 

Bu kullanma talimatı 21.07.2020 tarihinde onaylanmıştır.

NEONUTRIVEN I.V. kullanma talimatı?

NEONUTRIVEN I.V. INFUZYONLUK ELEKTROLITLI AMINO ASIT COZELTISI, GLUKOZ COZELTISI VE LIPID EMULSIYONU KULLANMA TALİMATI

 

NEONUTRIVEN I.V. kısa ürün bilgisi?

NEONUTRIVEN I.V. INFUZYONLUK ELEKTROLITLI AMINO ASIT COZELTISI, GLUKOZ COZELTISI VE LIPID EMULSIYONU KISA ÜRÜN BİLGİSİ

NEONUTRIVEN I.V. detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8697637691897
ATC Kodu B05BA10
ATC Adı combinations
Etkin Madde AMINO ASIT + GLUKOZ + ZEYTINYAGI BAZLI LIPID SOLUSYONU
Referans ESDEGER
Fiyat Koruması FIYAT KORUMASIZ URUN
Fiyat Kararnamesi 0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
Eşdeğeri 1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
Firma Adı TURKTIPSAN SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE TİCARET A.Ş.
Birim Miktar
Birim Cinsi
Ambalaj Miktarı 1000
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal IMAL
Kaynak Ülke BELCIKA

NEONUTRIVEN I.V. ATC sınıfı nedir?

 • B – KAN VE KAN YAPICI ORGANLAR
 • B05 – KAN REPLASMAN VE PERFÜZYON SOLÜSYONLARI
 • B05B – IV SOLÜSYONLAR
 • B05BA – PARENTERAL BESLENME SOLÜSYONLARI
 • B05BA10 – KOMBİNASYONLAR

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz