NIDICARD 10 MG 30 KAPSUL

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  NIDICARD SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenir.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenir
  • Yatarak Tedavi     :Ödenir

  NIDICARD özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  class=”i”>NİDİCARD YUMUŞAK KAPSÜL 10 mg

  Ağızdan alınır.

  • Etkin madde: Her bir kapsül 10 mg nifedipin içerir.
  • Yardımcı maddeler: Polietilen glikol 400, nane esansı, sakarin sodyum, jelatin (sığır kaynaklı), gliserol, metilparahidroksi benzoat sodyum, titanyum dioksit (E171), sunset yellow (E110) ve deiyonize su.

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu kullanma talimatında

  1. NİDİCARD nedir ve ne için kullanılır?
  2. NİDİCARD’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. NİDİCARD nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. NİDİCARD’ın saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  NIDICARD ne için kullanılır?

  class=”tbap”>1. NİDİCARD NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

  NİDİCARD, etkin madde olarak 10 mg nifedipin içerir.

  NİDİCARD’ın etkin maddesi olan nifedipin, kalsiyum antagonistleri adı verilen bir ilaç grubuna dahildir.

  NİDİCARD, 30 kapsüllük ambalajlarda bulunur. Yumuşak kapsüller, içerisinde sarı yağlı, nane kokulu likid bulunan turuncu renkli, opak, oblong yumuşak kapsüllerdir.

  NİDİCARD, angina (göğüs ağrısı) veya el ve ayak parmaklarında renk değişimine (genellikle beyazlaşma) neden olan Raynaud fenomeni tedavisinde kullanılır.

  Angina: NİDİCARD kalbi besleyen atardamarları rahatlatır ve genişletir. Bu kalbe daha fazla kan ve oksijen ulaşmasını sağlar. Eğer kalp daha az gerilirse, angina atakları daha şiddetli ve daha az sıklıkla olacaktır.

  NİDİCARD kapsül, yüksek tansiyonlu veya anginalı hastalarda ciddi kalp hastalıkları riskini arttırabilir. Bundan dolayı NİDİCARD kapsül eğer diğer tedaviler uygun değilse bu tip hastalarda kullanılabilir..

  Koroner Arter Hastalığı olan hastalarda tek başına kullanımdan kaçınılmalıdır.

  Raynaud fenomeni: NİDİCARD kapsül, el ve ayak parmaklarındaki kan damarlarını rahatlatır ve genişletir. Bu iyi bir kan dolaşımı sağlamaya yardımcı olur.

  NIDICARD kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  class=”gray_accordion_box_title”>2. NİDİCARD’I KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  NİDİCARD’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  • Nifedipine veya diğer dihidropiridinlere ya da NİDİCARD’ın içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (ilk sayfada bulunan yardımcı maddelerin listesine bakınız),
  • Kardiyojenik şok, aort stenozu (aort darlığı) ve düzensiz göğüs ağrınız (stabil olmayan anjina) varsa; veya kalp krizi (miyokard enfarktüsü) sırasında ya da sonraki bir ay içinde kullanılmamalıdır,
  • Kronik olmayan ani, çabuk ve şiddetli kalp spazmı (akut anjina) ataklarınız varsa,
  • Karaciğer yetmezliğiniz varsa,
  • Mide-barsak tıkanıklığınız veya yemek borusu tıkanıklığı öykünüz varsa,ya da mide barsak kanal çapında herhangi bir derecede daralmanız varsa,
  • Karın duvarından dışarıya açılan, cerrahi olarak düzenlenmiş barsak rezervuarı (Kock kesesi varsa),
  • Sindirim kanalının iltihaplanması ve ülserler (yaralar) ile karekterize kronik bir hastalık olan Crohn hastalığınız; veya bağırsakların kronik olarak herhangi bir bulaşıcı mikrop olmadan iltihaplanmasına neden olan inflamatuvar bağırsak hastalığınız varsa,
  • Bir antibiyotik olan rifampisin kullanıyorsanız,
  • Size aort kapağınızda daralma (darlık) olduğu söylendiyse,
  • Kan basıncınız tedaviye rağmen artmaya devam ediyorsa (ölümcül bir hipertansiyon türü olan malign hipertansiyon),

  Ölümcül bir hipertansiyon türü olan malign hipertansiyon ve dolaşan kan hacminin veya plazmanın anormal derecede azalması durumu olan hipovolemi bulunan diyaliz hastalarında kan basıncı belirgin derecede düşebilir.

  Kalp krizine (miyokard enfarktüsü) yönelik ikincil koruma amacıyla kullanılmamalıdır.

  NİDİCARD’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

  • Tansiyonunuz (kan basıncınınız) çok düşükse ve NİDİCARD’ı anjina (göğüs ağrısı) için kullanıyorsanız, bu tedavi ile kan basıncınız daha da düşebilir,
  • Kalp yetmezliğiniz varsa,
  • Hamile iseniz,
  • Emziriyorsanız,
  • Şeker hastalığınız var ise,
  • Böbrek diyalizi yapılıyor ise,
  • Karaciğer yetmezliğiniz varsa,
  • İlaç kullanarak film çektiriyorsanız,
  • Kontrollü tuz diyeti yapıyorsanız.

  Aşağıdaki durumlardan birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

  • Saatler veya günler içinde göğüs ağrınız (anjin) kötüleşirse (daha sık veya daha şiddetli ortaya çıkarsa). NİDİCARD almamanız tavsiye edilebilir
  • Birinci NİDİCARD dozunu aldıktan sonra göğüs ağrınız olursa.
  • Doktorunuz tedaviyi değiştirmek isteyebilir.
  • Nefessizlikte artış olduğunu fark ederseniz.
  • Ayak bileklerinizde şişme olduğunu fark ederseniz.
  • Bunlardan herhangi biri sizin için geçerliyse, başka bir doz almadan önce doktorunuzu bilgilendiriniz..

  Ayrıca, aşağıdaki durumları da doktorunuza bildiriniz:

  • İdrar örneği veriyorsanız. NİDİCARD bazı idrar testlerinin sonuçlarına etki edebilir.
  • Baryum kontrast x ışını alacaksanız (baryum sülfat). Bu tabletler test sonuçlarını etkileyebilir.
  • Tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmayı denediyseniz ve yöntem başarısız olduysa. NİDİCARD benzeri ilaçların sperm fonksiyonuna zarar verdiği gösterilmiş

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  NİDİCARD’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

  NİDİCARD’ı yemekler ile birlikte veya yemeklerden bağımsız olarak alabilirsiniz.

  İlacı greyfurt suyu ile birlikte almayınız.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Nifedipin tedavisi gerektiren klinik koşul olmadıkça, NİDİCARD hamilelikte kullanılmamalıdır.. Hamilelikte yalnızca doktorunuz tarafından özel durumlarda önerildiğinde NİDİCARD kullanabilirsiniz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız..

  Emziriyorsanız NİDİCARD kullanmayınız. Emziriyorken NİDİCARD kullanmanız gerekiyorsa, ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız

  Araç ve makine kullanımı

  NİDİCARD baş dönmesi, bayılma, yorgunluk ve göz bozukluklarına sebep olabilir. Eğer bu belirtiler sizde varsa, araç ve makine kullanmayınız. Özellikle tedavinin başında ve tedavi değiştirildiğinde ve alkolle birlikte alındığında dikkatli olunmalıdır.

  NİDİCARD’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  NİDİCARD, metilhidroksi benzoat sodyum içerdiğinden alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

  NİDİCARD, sunset yellow içerdiğinden alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanım

  Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında NİDİCARD’ın ya da kullanılan diğer ilacın etkisi değişebilir.. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz bildiriniz:

  • Antibiyotik olarak kullanılan rifampisin, makrolidler (örn. eritromisin),
  • Kombine bir antibiyotik olan kuinupristin/dalfopristin
  • AIDS tedavisinde kullanılan HIV proteaz inhibitörleri (örn. ritonavir, indinavir, nelfinavir, sakinavir, amprenavir)
  • Mantar enfeksiyonlarında kullanılan azol mikotikler (örn. ketokonazol, itrakonazol, flukonazol)
  • Depresyon tedavisinde kullanılan fluoksetin, nefazodon
  • Mide rahatsızlıklarında kullanılan simetidin
  • Yemek borusu ve midenin hareketleri azaldığında kullanılan sisaprid
  • Sara hastalığında kullanılan fenitoin, karbamazepin, fenobarbital, valproik asit
  • Tansiyon düşürücü olarak kullanılan diğer ilaçlar
  • Kalp hastalıklarında kullanılan beta blokerler, digoksin, kinidin, diltiazem
  • Organ nakli yapılan hastalarda kullanılan takrolimus,
  • Gebelikte toplardamar içine uygulanan magnezyum sülfat enjeksiyonları kan basıncının ciddi seviyede düşmesine sebep olabilir, ve bu durum gerek anne gerekse anne karnındaki bebek açısından zararlı olabilir, dolayısıyla bu şekilde uygulama yapıldığında kan basıncı dikkatle izlenmelidir.

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  NIDICARD nasıl kullanılır?

  class=”gray_accordion_box_title”>3. NİDİCARD NASIL KULLANILIR?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  • Başlangıçta her 8 saatte bir 5 mg’lık düşük doz ile tedaviye başlanabilir. Bu sayede doktor hastanın uzun süreli kullanacağı doza nasıl yanıt vereceğini tespit ederek izleyebilir.
  • Doz her 8 saatte bir alınan maksimum 20 mg’a arttırılabilir.
  • Daha düşük dozlar yaşlı hastalar veya karaciğer problemi olan hastalar için reçete edilebilir.
  • Doktorunuzun size söylediği süre boyunca kapsülleri almaya devam ediniz..

  Uygulama yolu ve metodu

  Kapsülleri biraz su ile bütün olarak yutunuz.

  NİDİCARD’ı yemekler ile birlikte veya yemeklerden bağımsız olarak alabilirsiniz.

  İlacı greyfurt suyu ile birlikte almayınız.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  NİDİCARD’ın18 yaşın altındaki çocuklarda kullanımına ilişkin veri bulunmamaktadır. Bu nedenle kullanımı tavsiye edilmez.

  Yaşlılarda kullanımı

  Farmakokinetik verilere göre, 65 yaş üzerindeki yaşlı hastalarda NİDİCARD kullanımına ilişkin doz ayarlamasına gerek yoktur.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği

  Böbrek yetmezliği olan hastalarda hiçbir doz ayarlamasına gerek yoktur.

  Karaciğer yetmezliği

  Karaciğer yetmezliğiniz varsa dikkatli olunuz. Ciddi yetmezliklerde doz azaltımı gerekebilir. Karaciğerinizin uygun çalışmasını engelleyecek karaciğer hastalığınız varsa NİDİCARD kullanmayınız. Doktorunuza danışınız.

  Eğer NİDİCARD’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla NİDİCARD aldıysanız

  Kullanmanız gerekenden daha fazla NİDİCARD kullanırsanız tansiyon düşüklüğü, komaya kadar gidebilen şuur bulanıklığı, kalp hızında artma ya da azalma, kan şekerinde artma, kan asitliğinde artma, kan oksijen seviyesinde azalma, akciğer ödemi, bilinç kaybı, şok görülebilir..

  Kullanmanız gerekenden daha fazla NİDİCARD kullandıysanız, doktorunuz tarafından acil olarak tedavi edilmeniz gerekmektedir.

  NİDİCARD’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  NİDİCARD’ı kullanmayı unutursanız

  Eğer almanız gereken bir NİDİCARD dozunu almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz dozunuzu alınız. Bir sonraki dozu almak için 8 saat bekleyiniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  NİDİCARD ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  NİDİCARD ile tedavinizin ne kadar süreceği konusunda doktorunuz size bilgi verecektir. Doktorunuza danışmadan tedavinizi sonlandırmayınız.

  NIDICARD yan etkileri nelerdir?

  class=”gray_accordion_box_title”>4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

  Tüm ilaçlar gibi NİDİCARD’da ilacı alan kişilerde yan etkilere neden olabilir.

  Yaygın yan etkiler (10 kişiden 1’ini etkileyebilen)

  • Baş ağrısı
  • Ödem,
  • Kan damarlarının genişlemesi (vazodilatasyon),
  • Kabızlık,
  • Hastalık hissi,

  Yaygın olmayan yan etkiler (100 kişiden 1’ini etkileyebilen)

  • Alerjik reaksiyon,
  • Alerjik ödem/anjiyoödem (hayati tehlike oluşturabilecek larinks ödemi dahil),
  • Kaygı (anksiyete),
  • Uyku bozuklukları,
  • Baş dönmesi (vertigo),
  • Migren,
  • Titreme
  • Görme bozukluğu
  • Kalbin hızlı atması (taşikardi),
  • Çarpıntı
  • Tansiyon düşüklüğü (hipotansiyon),
  • Bayılma (senkop),
  • Burun kanaması,
  • Burun tıkanıklığı (nazal konjesyon)
  • Mide-bağırsak sistemi (gastrointestinal) ağrısı ve karın ağrısı,
  • Mide bulantısı,
  • Hazımsızlık,
  • Bağırsaklarda aşırı miktarda gaz (flatulans),
  • Karaciğer enzimlerinde geçici artış
  • Kılcal damarlarda konjesyon (kan toplanması) sonucunda derinin kızarması (eritem),
  • Kas krampları,
  • Eklem şişmesi
  • Çok idrara çıkma (poliüri),
  • Ağrılı idrar yapma (dizüri),
  • İktidarsızlık (erektil disfonksiyon),
  • Tanımlanamayan ağrı,
  • Üşüme

  Seyrek yan etkiler (1000 kişiden 1’ini etkileyebilen)

  • Kaşıntı,
  • Alerjik deri döküntüsü (ürtiker),
  • Cilt döküntüsü
  • Uyuşma, karıncalanma veya yanma hissi gibi duyusal bozukluklar(parestezi),
  • Hissizlik, karıncalanma, batma veya yanma gibi anormal duyu hissi (disestezi),
  • Dişeti büyümesi (dişeti hiperplazisi),

  Sıklığı bilinmeyen yan etkiler (mevcut verilerden sıklığı tahmin edilemeyen):

  • Akyuvar sayısının azalması (agranülositoz),
  • Lökosit sayısının azalması (lökopeni),
  • Alerjik (Anafilaktik/anafilaktoid) reaksiyon
  • Kan şekerinin yükselmesi (hiperglisemi),
  • His bozuklukları, duyu azalması (hipoestezi),
  • Uyuklama hali (somnolans)
  • Göz ağrısı
  • Göğüs ağrısı (Anjina pektoris)
  • Nefes darlığı (dispne),
  • Bağırsakta kitle oluşması, bağırsak tıkanıklığı (bezoar),
  • Ağrılı yutma (disfaji),
  • İntestinal tıkanıklık,
  • İntestinal ülser,
  • Kusma,
  • Yemek borusunun mideye açıldığı kapaktaki yetmezlik sonucu hazımsızlık ve göğüste yanma,
  • Sarılık,
  • Toksik epidermal nekroliz adı verilen cillte kabarma ve ileri derecede soyulmalarla seyreden ateşli, hayatı tehdit edici hastalık durumu,
  • Işığa duyarlılık alerjik reaksiyonları,
  • Küçük deriden kabarık kanama alanları,
  • Eklem ağrısı (artralji),
  • Kas ağrısı (miyalji)

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  NIDICARD nasıl saklanır?

  class=”gray_accordion_box_title”>5. NİDİCARD’IN SAKLANMASI

  NİDİCARD’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  Işık ve nemden koruyarak 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklayınız.

  Ürünün iç ve dış ambalajı NİDİCARD’da bulunan ışığa hassas etken maddeyi ışıktan korur. Kapsüller nemden korunmalı ve kullanımdan hemen önce folyodan çıkarılmalıdır.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra NİDİCARD’ı kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz NİDİCARD’ı kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  NIDICARD kullanma talimatı?

  Nidicard 10 Mg 30 Kapsul Kullanma Tâlimâtı

   

  NIDICARD kısa ürün bilgisi?

  Nidicard 10 Mg 30 Kapsul Kısa Ürün Bilgisi

  NIDICARD detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8699828190059
  ATC KoduC08CA05
  ATC Adınifedipine
  Etkin MaddeNIFEDIPIN
  ReferansESDEGER
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMALI URUN
  Fiyat Kararnamesi4 – FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 15,80 TL VE ALTINDA OLANLAR
  Eşdeğeri1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
  Firma AdıKOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş.
  Birim Miktar10
  Birim CinsiMG
  Ambalaj Miktarı30
  ReçeteNORMAL RECETE
  İthal / İmalIMAL
  Kaynak ÜlkeFRANSA

  NIDICARD ATC sınıfı nedir?

  • C – KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
  • C08 – KALSİYUM KANAL BLOKÖRLERİ
  • C08C – DAMARLARA ETKİLİ SELEKTİF KALSİYUM KANAL BLOKÖRLERİ
  • C08CA – DİHİDROPİRİDİN TÜREVLERİ
  • C08CA05 – NİFEDİPİN

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz