NIMOKAIN %1+%5 JEL 50 G

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

NIMOKAIN SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenir.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenir
 • Yatarak Tedavi     :Ödenir

NIMOKAIN özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

NİMOKAİN Jel Cilt üzerine uygulanır.

 • Etkin madde: Her bir tüp %1 nimesulid ve %5 lidokain içerir.
 • Yardımcı maddeler: Etanol (%96), polietilen glikol (PEG 400), carbopol 980 NF, orto fosforik asit, metil parahidroksibenzoat (E218), propil parahidroksibenzoat (E216), disodyum edetat, saf su içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. NİMOKAİN nedir ve ne için kullanılır?
2. NİMOKAİN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. NİMOKAİN nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. NİMOKAİN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

NIMOKAIN ne için kullanılır?

1. NİMOKAİN nedir ve ne için kullanılır?

 • NİMOKAİN, etkin madde olarak nimesulid ve lidokain içermekte olup, topikal (deriye sürülmek suretiyle uygulanan) kullanılan nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar olarak adlandırılan ilaç grubuna dahildir.
 • Likit (sıvı) jel formunda bir ürün olan NİMOKAİN her bir tüpte %1 nimesulid ve %5 lidokain içerir.
 • NİMOKAİN, 50 gram jel içeren HDPE masaj başlıklı alüminyum tüpler içinde kullanıma sunulmaktadır.
 • NİMOKAİN, aşağıdaki hastalıkların tedavisinde etkilidir;

– Bel ağrısı (lumbago), eklem kireçlenmesi (osteoartrit), eklemi çevreleyen yumuşak dokunun iltihabı (periartrit), kas kiriş iltihabı (tendinit), kas, kiriş kılıfının iltihabı (tenosinovit), eklem çevresindeki keselerin iltihabı (bursit) ve spor yaralanmaları gibi burkulma ve ezilmenin eşlik ettiği yumuşak doku ve eklemlerin travmatik, dejeneratif ve romatizmal hastalıkları

NIMOKAIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

2. NİMOKAİN ‘i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

NİMOKAİN ‘i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • NİMOKAİN’in içeriğinde bulunan etkin ve/veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise,
 • Asetilsalisilik asit içeren (aspirin vb.) ilaçlar veya nonsteroidal antinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) olarak adlandırılan ilaç grubuna dahil olan diğer ilaçlar sizde astım, alerjik burun akıntısı (rinit), ciltte kızarıklık ve kaşıntı (ürtiker), göz kapakları, dış üreme organları, dudaklar ve dil gibi yumuşak dokularda şişme (anjiyoödem) ve burun içinde et oluşumuna (nazal polip) neden oluyorsa,
 • Hamileliğinizin ilk veya son 3 aylık döneminde iseniz NİMOKAİN ‘ı kullanmayınız.

NİMOKAİN çocuklarda kullanılmamalıdır.

NİMOKAİN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • NİMOKAİN’i gözlere, mukozalara (ağız, burun gibi bazı organların iç yüzeylerini kaplayan dokular), enfeksiyonlu cilt bölgelerine, koltuk altına ya da derideki açık yaralara uygulamayınız. Kazara temas ettiği takdirde derhal bol su ile yıkayınız.
 • NİMOKAİN kullanımına bağlı olarak uygulama bölgesinde tahriş, kızarıklık veya kaşıntı meydana gelirse ilacı kullanmayı durdurunuz ve doktorunuza veya bir hastaneye başvurunuz.
 • NİMOKAİN ‘i gerektiğinden daha geniş alanlara, uzun süre ile uygulamayınız.
 • NİMOKAİN’i uygulama esnasında giysilerinizle temas ettirmeyiniz. Aksi takdirde giysilerinizi boyayabilir. Bu durum giysilerin yıkanmasıyla ortadan kalkar.
 • NİMOKAİN’i sürdükten sonra uygulama bölgesini bandajla veya herhangi başka bir materyalle kapatmayınız.
 • NİMOKAİN’i, deriye sürülmek suretiyle uygulanan (topikal) diğer ilaçlar ile aynı anda kullanmayınız.
 • Lidokain özellikle geniş deri yüzeylerine ve bilhassa da oklüzyon altında uygulandığında kalp ritim bozuklukları, nefes alma zorluğu, koma ve hatta ölüme sebebiyet verebilir. NİMOKAİN’i “Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar” kısmında belirtildiği şekilde kullandığınızda bu etkilerin oluşması muhtemel değildir. Doktorunuz tarafından önerilen doz ve tedavi süresine harfiyen uyunuz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

NİMOKAİN ‘in yiyecek ve içecek ile kullanılması

NİMOKAİN ‘in uygulama yolu itibariyle yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileliğinizin ilk ve son 3 aylık döneminde iseniz NİMOKAİN’i kullanmayınız. Hamileliğinizin diğer dönemlerinde NİMOKAİN’i kullanıp kullanamayacağınıza ancak doktorunuz karar verebilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

NİMOKAİN’in etkin maddelerinden biri olan lidokain anne sütüne az miktarda geçmektedir. Diğer etkin madde olan nimesulidin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle emzirme döneminde kullanılması tavsiye edilmemektedir.

Emzirme döneminde NİMOKAİN kullanımı konusunda doktorunuza danışınız.

NİMOKAİN ‘i emzirmeden önce göğüs bölgesi üzerine uygulamayınız.

Araç ve makine kullanımı

NİMOKAİN ‘iın araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

NİMOKAİN ‘in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler Bileşiminde bulunan metil paraben ve propil paraben nedeniyle, alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Özellikle aşağıda belirtilen ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuzu veya eczacınızı mutlaka bilgilendiriniz. NİMOKAİN’i topikal olarak kullanılan diğer ilaçlar ile aynı anda kullanmayınız.

 • Yüksek tansiyon (hipertansiyon) ve kalp hastalıklarının tedavisinde kullanılan ve etkin madde olarak propranolol isimli maddeyi içeren ilaçlar
 • Mide ve on iki parmak bağırsağı ülserlerinin tedavisinde kullanılan ve etkin madde olarak simetidin isimli maddeyi içeren ilaçlar
 • Kalp ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar (antiaritmik ilaçlar)
 • Epilepsi (sara) tedavisinde kullanılan ve etkin madde olarak fenitoin isimli maddeyi içeren ilaçlar
 • Sakinleştirici olarak kullanılan ve barbitüratlar olarak adlandırılan ilaç grubuna dahil olan ilaçlar

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

NIMOKAIN nasıl kullanılır?

3. NİMOKAİN nasıl kullanılır?

 • Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde NİMOKAİN’i etkilenen bölgeye günde 3 veya 4 kez uygulayınız. Uygulama süresi için doktorunuza danışınız.

 • Uygulama yolu ve metodu:

NİMOKAİN yalnızca topikal kullanım içindir. NİMOKAİN’i etkilenen bölgeye nazikçe uygulayınız. Tedavi sırasında bandajlama veya kapatma (oklüzyon) uygulamayınız. Etkilenen bölgeye NİMOKAİN ‘ı kuvvetli bir şekilde ovarak sürmeyiniz.

NİMOKAİN koltuk altına uygulanmamalıdır.

 • Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

NİMOKAİN 12 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılar için özel kullanım önerisi yoktur.

 • Özel kullanım durumları:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği: Ağır böbrek ve karaciğer yetmezliğiniz var ise, NİMOKAİN dikkatlice ve doktorunuzun gözetimi altında kullanılmalıdır.

Eğer NİMOKAİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla NİMOKAİN kullandıysanız:

NİMOKAİN ‘den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

NİMOKAİN ‘i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

NİMOKAİN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

NİMOKAİN tedavisi sonlandırıldığında herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

NIMOKAIN yan etkileri nelerdir?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi NİMOKAİN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıda kilerden biri olursa NİMOKAİN’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ciddi deri döküntüleri
 • Yüz, dudaklar, dil ve boğazda şişme, nefes alma güçlüğü
 • Kalp ritminde bozukluk ve kalbe gelen kan akımının ortadan kalması sonucu kalbin durması (kardiyovasküler kollaps)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, NİMOKAİN ‘e karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Bilinç kaybı
 • Zaman, yer ve kişilerle ilgili olarak çevreyi algılama ve değerlendirme yeteneğinin bozulması (konfüzyon)
 • Kan basıncında düşme, kalp atışının yavaşlaması (bradikardi)
 • Kulak çınlaması
 • Bulanık veya çift görme
 • Üşüme, titreme
 • Sinirlilik, tedirginlik, öfori
 • Uyku hali

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Uygulama bölgesinde;

 • Hafif veya orta şiddette cilt tahrişi
 • Kızarıklık (eritem)
 • Kaşıntı
 • Pullanma
 • Deri döküntüsü

Bunlar NİMOKAİN in hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

NIMOKAIN nasıl saklanır?

5. NİMOKAİN ‘in saklanması

NİMOKAİN ‘i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinde sonra NİMOKAİN ‘i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz NİMOKAİN ‘i kullanmayınız.

 

Ruhsat Sahibi

: Pharmactive İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Mahmutbey Mah. Dilmenler Caddesi No:19/3 Bağcılar/İstanbul

Üretim Yeri

: Pharmactive İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Karaağaç Mah., Fatih Blv., No:32 ÇOSB Kapaklı/Tekirdağ

 

Bu kullanma talimatı…………………….. tarihinde… onaylanmıştır.

NIMOKAIN kullanma talimatı?

NİMOKAİN JEL KULLANMA TALİMATI

 

NIMOKAIN kısa ürün bilgisi?

NİMOKAİN JEL KISA ÜRÜN BİLGİSİ

NIMOKAIN detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8680760340053
ATC Kodu M02AA
ATC Adı antiinflammatory preparations, non-steroids for topical use
Etkin Madde LIDOKAIN + NIMESULID
Referans ESDEGER
Fiyat Koruması FIYAT KORUMASIZ URUN
Fiyat Kararnamesi 0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
Eşdeğeri 1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
Firma Adı PHARMACTİVE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
Birim Miktar 0,5+2,5
Birim Cinsi G
Ambalaj Miktarı 50
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal IMAL
Kaynak Ülke TURKIYE

NIMOKAIN ATC sınıfı nedir?

 • M – KAS-İSKELET SİSTEMİ
 • M02 – KAS VE EKLEM İÇİN TOPİKAL ÜRÜNLER
 • M02A – KAS VE EKLEM İÇİN TOPİKAL ÜRÜNLER
 • M02AA – STEROİD OLMAYAN TOPİKAL ANTİENFLAMATUVAR PREPARATLAR
 • M02AA – STEROİD OLMAYAN TOPİKAL ANTİENFLAMATUVAR PREPARATLAR

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz