NOVOSEF 2 G INFUZYON COZ. HAZIRLAMAK ICIN TOZ

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

NOVOSEF SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenmez.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
 • Yatarak Tedavi     :Ödenmez

NOVOSEF özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

NOVOSEF IV İNFÜZYONLUK ÇÖZELTİ HAZIRLAMAK İÇİN TOZ İÇEREN FLAKON 2 g

Damar içine uygulama içindir.

Steril

 • Etkin madde: Her bir flakon etkin madde olarak 2 g seftriaksona eşdeğer 2,526 g seftriakson sodyum içerir.
 • Yardımcı madde: İçermemektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında

1. NOVOSEF nedir ve ne için kullanılır?
2. NOVOSEF’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. NOVOSEF nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. NOVOSEF’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

NOVOSEF ne için kullanılır?

1. NOVOSEF NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?
 • NOVOSEF, seftriakson adı verilen etkin maddeyi içermektedir. Bu, antibiyotikler adı verilen ilaç grubuna dahildir.
 • NOVOSEF etkisini bakterilerin tam olarak gelişimini durdurarak göstermektedir. Bu da bakterilerin ölmesine yol açmaktadır. Seftriakson, sefalosporin adı verilen ilaç grubuna dahildir.
 • NOVOSEF beyaz ila sarımsı renkli tozdur. Cam flakonlarda takdim edilir.
 • Her bir karton kutuda 1 adet cam flakon ve 10 mL’lik enjeksiyonluk su içeren 1 adet çözücü ampul bulunmaktadır.
 • NOVOSEF bakterilerin yol açtığı ve vücudun çeşitli kısımlarındaki çeşitli enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

NOVOSEF aşağıda belirtilen hastalıklar için kullanılabilir.
-Sepsis (bakterilerin kana geçmesi sonucunda ateş ve titremeye neden olan hastalık)
-Beyin zarı iltihabı (menenjit),
-Kene yoluyla bulaşan bir hastalık olan dissemine Lyme borreliosis’in erken ve geç evrelerinde
-Karın bölgesi (abdominal) enfeksiyonlar (karın zarı iltihabı, safra ve mide-barsak sistemi enfeksiyonları)
-Kemik, eklem, yumuşak doku, cilt ve yara enfeksiyonları,
-Bağışıklık sistemi bozukluğuna bağlı enfeksiyonlar,
-Böbrek ve idrar yolları enfeksiyonunda,
-Solunum yolları enfeksiyonları, özellikle pnömoni (bir tür akciğer enfeksiyonu), kulak-burun-boğaz enfeksiyonları, akut bakteriyel komplike olmayan otitis media (orta kulak iltihabı),
-Cinsel yoldan bulaşan bir enfeksiyon olan gonore (bel soğukluğu) dahil olmak üzere genital enfeksiyonlar,
-Enfeksiyonların oluşmasını önlemek için, ameliyatlardan önce

NOVOSEF kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

class=”gray_accordion_box_title”>2. NOVOSEF’İ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

NOVOSEF’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 • NOVOSEF’in etkin maddesi olan seftriaksona veya bu tıbbi ürünün içerisinde bulunan yardımcı maddelere karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa,

NOVOSEF’in de dahil olduğu “Sefalosporin” adı verilen antibiyotiklere karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa. Bu grup ilaçlara sefaleksin, sefaklor ve sefuroksim gibi etkin maddeler dahildir.

 • Geçmişinizde penisilin veya benzeri antibiyotiklere karşı (sefalosporinler, karbapenem veya monobaktam) ani ve şiddetli alerjik reaksiyon göstermişseniz. Alerjik reaksiyon belirtileri arasında boğazın veya yüzün aniden şişmesi ve bunun sonucu olarak nefes almada veya yutkunmada güçlük, ellerin, ayakların ve bileklerin aniden şişmesi ve hızla gelişen şiddetli döküntü bulunmaktadır.
 • Lidokaine alerjiniz varsa ve size NOVOSEF ile kas içine enjeksiyon yapılacak ise.

NOVOSEF aşağıdaki durumlarda bebeklerde kullanılmamalıdır:

 • Bebek prematüre ise (37 haftadan önce doğmuş bebekler).
 • Bebek yeni doğmuşsa (28 günlükten küçükse) ve kanında bir problem veya sarılık (derinin veya gözün beyaz kısmının sararması) varsa veya bebeğe kalsiyum içeren bir ürün damar içine uygulama ile verilecekse.

NOVOSEF’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

 • Yakın bir zamanda kalsiyum içeren preparat kullanmışsanız veya kullanacaksanız,
 • Son zamanlarda, sizde antibiyotik kullanımından sonra ishal görüldüyse,
 • Mide ve bağırsaklarınızla ilgili herhangi bir probleminiz varsa, özellikle kolit gibi (bağırsak iltihabı)
 • Karaciğer veya böbrek rahatsızlığınız varsa,
 • Safra kesenizde veya böbreğinizde taş varsa,
 • Hemolitik anemi (ciltte solgunluk ve yorgunluk veya nefessiz kalmaya neden olabilen kırmızı kan hücresi sayısında azalma) gibi başka bir hastalığınız varsa,
 • Düşük sodyum diyetindeyseniz.

Eğer kan veya idrar testi yaptıracaksanız,

Uzun zamandır NOVOSEF kullanıyorsanız, düzenli olarak kan testi yaptırmanız gerekebilir.. NOVOSEF, kan şekeri tayini için kullanılan idrar testinin ve Coombs testi olarak bilinen kan testinin sonuçlarını etkileyebilir. Eğer test yaptıracaksanız, örnek alan kişiye NOVOSEF kullandığınızı söyleyiniz.

Eğer diyabet hastasıysanız veya kan glukoz seviyenizin ölçülmesi gerekiyorsa, seftriakson ile tedavi sırasında kan glukoz seviyesi yanlış ölçülebileceğinden, kan glukoz ölçüm cihazınızı kullanmamalısınız. Bu tür ölçüm sistemi kullanıyorsanız kullanma talimatına bakınız ve doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize söyleyiniz. Gerektiğinde, alternatif test metodu kullanılabilir.

Çocuklar

Çocuğunuza NOVOSEF verilmeden önce doktorunuz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Eğer,

 • Kalsiyum içeren tıbbi bir ürün damar içine verilecekse veya son zamanlarda verildiyse.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

NOVOSEF’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

NOVOSEF, uygulama yolu nedeniyle de yiyeceklerle etkileşmemektedir. Aç veya tok karnına uygulanabilir..

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz, hamile kalmayı düşünüyorsanız, bu ilacı almadan önce doktorunuzla konuşunuz.

Doktorunuz, NOVOSEF’in size sağlayacağı yarar ile bebeğinizde oluşturacağı riski değerlendirecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız..

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

NOVOSEF az miktarda da olsa süte geçebilir.

Emziriyorsanız, bu ilacı almadan önce doktorunuzla konuşunuz.

Doktorunuz, NOVOSEF’in size sağlayacağı yarar ile bebeğinizde oluşturacağı riski değerlendirecektir.

Araç ve makine kullanımı

NOVOSEF baş dönmesine yol açabilir. Eğer başınızın döndüğünü hissediyorsanız araç veya makine kullanmayınız.. Bu tür semptomlar yaşarsanız, doktorunuzla konuşunuz.

NOVOSEF’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her bir flakonda 166 mg sodyum ihtiva eder. Bu, durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Şu anda herhangi bir ilaç kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. Bunlara reçetesiz olarak aldığınız ilaçlar ve bitkisel ilaçlar da dahildir. Bunun sebebi, NOVOSEF’in diğer ilaçların etkisini gösterme yolunu etkileyebilmesidir. Ayrıca, diğer ilaçlar da, NOVOSEF’in etkisini etkileyebilir.

Özellikle aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz:

 • Aminoglikozid adı verilen bir antibiyotik türü
 • Oral kontraseptifler (doğum kontrol hapları) NOVOSEF, doğum kontrol haplarının çalışmasını durdurabilir, bu yüzden NOVOSEF kullanırken ve bıraktıktan bir ay sonrasına kadar ilave doğum kontrol yöntemleri (örneğin kondomlar) kullanmalısınız.
 • Kloramfenikol (başta göz olmak üzere çeşitli enfeksiyonların tedavisinde kullanılır)
 • Antikoagülanlar (kanı sulandırmak için kullanılan ilaçlar)
 • Probenesid (gut tedavisi için kullanılır)
 • Amsakrin (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç)
 • Flukonazol (mantar hastalığının önlenmesinde kullanılan bir ilaç)
 • Vankomisin veya diğer antibiyotikler (enfeksiyonların tedavisi için kullanılır)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

NOVOSEF nasıl kullanılır?

class=”gray_accordion_box_title”>3. NOVOSEF NASIL KULLANILIR?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Standart doz

Doktorunuz sizin için ilacınızın dozuna karar verecektir.. Doz, enfeksiyonun ciddiyetine ve tipine, başka bir antibiyotik kullanıp kullanmadığınıza, yaş ve kilonuza, böbrek ve karaciğerinizin ne kadar iyi çalıştığına bağlıdır. NOVOSEF’in verileceği gün veya hafta sayısı, sizde görülen enfeksiyonun türüne bağlıdır.

Yetişkinler, yaşlı hastalar, vücut ağırlığı 50 kilogram (kg) ve üstünde 12 yaş ve üzeri çocuklar

 • Geçirilen enfeksiyonun şiddetine ve tipine

bağlı olarak doz günde bir kez 1-2 g’dır. Eğer ciddi bir enfeksiyon geçiriyorsanız doktorunuz size daha yüksek bir doz verebilir (günde bir kere 4 gr’a kadar artırılabilir). Eğer günlük doz 2 g’dan fazla ise, ilaç günde tek doz veya iki ayrı doz olarak verilebilir.

Eğer bir ameliyat geçirecekseniz, enfeksiyon riskine bağlı olarak operasyondan 30-90 dakika önce 1-2 g’lık tek doz NOVOSEF uygulaması önerilir.

Tedavi süresi hastalığın seyrine göre değişir. Genellikle bütün antibiyotik tedavilerinde olduğu gibi, hastanın ateşi düştükten veya enfeksiyon tedavi edildikten (bakteriyel eradikasyon) sonra en az 48-72 saat NOVOSEF tedavisine devam edilmelidir.

Uygulama yolu ve metodu

NOVOSEF genellikle bir doktor veya hemşire tarafından damar içine uygulanır.

NOVOSEF doktor, eczacı veya hemşire tarafından hazırlanır ve damar içinde seftriakson-kalsiyum çökeltisi oluşabileceğinden NOVOSEF, kalsiyum içeren enjeksiyonlarla beraber uygulanmamalı veya karıştırılmamalıdır. NOVOSEF ile kalsiyum içeren çözeltiler infüzyon hattının uygun bir sıvıyla çok iyi yıkanması şartı ile ardışık olarak uygulanabilir.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Doktorunuz çocuğunuzun vücut ağırlığına bağlı olarak uygulanacak doza karar verecektir.

Yenidoğan, bebek ve 12 yaşından küçük çocuklarda aşağıda belirtilen doz şeması günde tek dozda uygulanır.

Yenidoğanlar (14 günlüğe kadar)

Günde tek doz 20-50 mg/kg vücut ağırlığı; günlük doz 50 mg/kg’ı aşmamalıdır..

Bebek ve çocuklar (15 günlükten 12 yaşına kadar)

Günde tek doz 20-80 mg/kg.

Vücut ağırlığı 50 kg veya üstünde olan normal çocuklarda normal yetişkin dozu kullanılmalıdır.

Akut bakteriyel komplike olmayan otitis media (orta kulak iltihabı) tedavisi için 50 mg/kg dozunda (1g’ı aşmamak koşuluyla) tek uygulama önerilmektedir

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalarda NOVOSEF’in yetişkinler için önerilen dozları kullanılmaktadır.

Özel kullanım durumları

Böbrek/karaciğer yetmezliği

Normal kullanılan dozdan daha farklı doz verilebilir. Doktorunuz karaciğer ve böbrek hastalığınızın ciddiyetini yakından kontrol edecek ve ihtiyacınız olan NOVOSEF dozuna karar

verecektir.

Eğer NOVOSEF’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla NOVOSEF aldıysanız

NOVOSEF’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

NOVOSEF’i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Eğer almanız gereken bir NOVOSEF dozunu almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz dozunuzu alınız. Ancak neredeyse bir sonraki doz zamanı gelmişse, unutulan dozu atlayınız.

NOVOSEF ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

NOVOSEF kullanmayı doktorunuza danışmadan bırakmayınız. İlacın kullanımı ile ilgili herhangi bir sorunuz olduğunda, doktorunuza veya hemşirenize sorunuz.

NOVOSEF yan etkileri nelerdir?

class=”gray_accordion_box_title”>4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi NOVOSEF’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

Ciddi alerjik reaksiyonlar(sıklığı eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

 • Eğer ciddi alerjik reaksiyon yaşarsanız, hemen doktorunuza bildiriniz.-Yüz, boyun, dudak ve ağzın aniden şişmesi. Bu, nefes alma ve yutkunmada zorluğa yol açabilir.
 • Ellerin, ayakların ve bileklerin aniden şişmesi

Ciddi deri döküntüleri(sıklığı eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Eğer şiddetli deri döküntüsü yaşarsanız, hemen doktorunuza gidiniz. Belirtiler arasında, kabarcıklar veya deride soyulma ile birlikte hızla gelişen şiddetli döküntü, ağız kısmında kabarcıklar oluşması durumunda doktorunuzla konuşunuz.

Diğer yan etkiler

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

 • Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
 • Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
 • Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
 • Seyrek: 1000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir.
 • Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
 • Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın

 • Beyaz kan hücreleri (lökosit sayısında azalma ve eozinofil sayısında artma gibi) ve kan pulcukları sayısında azalma sayısında anormallik
 • Gevşek dışkılama veya ishal
 • Karaciğer fonksiyonlarının takibi için yapılan kan testi sonuçlarında değişiklikler
 • Döküntü

Yaygın olmayan

 • Mantar enfeksiyonları (örneğin pamukçuk)
 • Beyaz kan hücreleri sayısında azalma (granülositopeni)
 • Kırmızı kan hücreleri sayısında azalma (anemi)
 • Pıhtılaşma problemleri. Belirtiler arasında cildin kolay morarması, eklemlerinizde ağrı ve şişlik bulunmaktadır.
 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi (sersemlik) hissi
 • Mide bulantısı veya kusma
 • Kaşıntı (pruritus)
 • NOVOSEF’in verildiği damarda ağrı veya yanma hissi
 • Enjeksiyonunun yapıldığı yerde ağrı
 • Yüksek ateş
 • Böbrek fonksiyon testinde normal olmayan sonuçlar (kan kreatinin seviyelerinin yükselmesi)

Seyrek

 • Kalın bağırsak iltihaplanması (kolit). Belirtiler arasında genellikle kanlı ve sümüksü ishal, mide ağrısı ve ateş bulunmaktadır.
 • Nefes almada zorluk (bronkospazm)
 • Vücudunuzun büyük bölümünü kaplayabilen pütürlü döküntü (ürtiker), kaşıntı hissi ve şişlik
 • İdrar testinizde kan veya şeker bulunması
 • Ödem (sıvı tutulumu)
 • Titreme

Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

 • Önceden reçetelenmiş antibiyotiğe cevap vermeyen ikincil enfeksiyonun oluşması
 • Kırmızı kan hücrelerinin parçalanmasıyla oluşan anemi türü (hemolitik anemi)
 • Beyaz kan hücreleri sayısında şiddetli azalma (agranülositoz)
 • Nöbet
 • Vertigo (baş dönmesi hissi)
 • Pankreas iltihaplanması (pankreatit). Belirtiler arasında, sırtınıza doğru yayılan midede şiddetli ağrı bulunmaktadır.
 • Ağzın mukus tabakasında iltihap (stomatit)
 • Dilde iltihap (glossit). Belirtileri arasında dilde şişlik, kızarıklık ve ağrı bulunmaktadır.
 • Safra kesesinde ağrıya, bulantı ve kusmanıza neden olabilecek rahatsızlıklar
 • Ciddi sarılık geçiren yenidoğanlarda görülebilen nörolojik bir durum (kernikterus)
 • Seftriakson-kalsiyum birikiminin neden olduğu böbrek rahatsızlıkları. İdrara çıkarken ağrı veya idrar çıkışında azalma olabilir.
 • Coombs testinde (bazı kan rahatsızlıkları için kullanılan bir test) yalancı pozitif sonuç çıkması
 • Galaktozemi (anormal miktarda galaktoz birikmesi) testinde yalancı pozitif sonuç çıkması
 • NOVOSEF bazı kan glukoz testleriyle etkileşebilir. Böyle bir test yapılması durumunda lütfen doktorunuzu bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

NOVOSEF nasıl saklanır?

5. NOVOSEF’İN SAKLANMASI

NOVOSEF’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Sulandırılmadan önce 30°C altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız.

Sulandırıldıktan sonra 30°C altındaki oda sıcaklığında 6 saat, 2-8°C arasında 24 saat süreyle etkinliğini korur.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra NOVOSEF’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

RUHSAT SAHİBİ
Sanofi İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Büyükdere Cad. No: 193
Levent 34394 Şişli-İstanbul
Tel: (0212) 339 39 00
Faks: (0212) 339 11 99

ÜRETİM YERİ
Sanofi İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Büyükkarıştıran 39780 Lüleburgaz/Kırklareli

Bu kullanma talimatı 13.02.2019 tarihinde onaylanmıştır.

NOVOSEF kullanma talimatı?

NOVOSEF 2 G INFUZYON COZ. HAZIRLAMAK ICIN TOZ KULLANMA TALİMATI

 

NOVOSEF kısa ürün bilgisi?

NOVOSEF 2 G INFUZYON COZ. HAZIRLAMAK ICIN TOZ KISA ÜRÜN BİLGİSİ

NOVOSEF detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8699502270688
ATC Kodu J01DD04
ATC Adı ceftriaxone
Etkin Madde SEFTRIAKSON
Referans ESDEGER
Fiyat Koruması FIYAT KORUMALI URUN
Fiyat Kararnamesi 0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
Eşdeğeri 5 – ORANLANMIS ESDEGERI
Firma Adı SANOFİ İLAÇ SANAYİ ve TİC. A.Ş.
Birim Miktar 2
Birim Cinsi G
Ambalaj Miktarı 1
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal IMAL
Kaynak Ülke ITALYA

NOVOSEF ATC sınıfı nedir?

 • J – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİENFEKTİF PREPARATLAR
 • J01 – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİBAKTERİYELLER
 • J01D – DİĞER BETA LAKTAM ANTİBAKTERİYELLER
 • J01DD – ÜÇÜNCÜ KUŞAK SEFALOSPORİNLER
 • J01DD04 – SEFTRİAKSON

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz