NOVOSEF 500 MG IM 1 FLAKON

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  NOVOSEF SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenir.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenir
  • Yatarak Tedavi     :Ödenir

  NOVOSEF özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  NOVOSEF IM ENJEKSİYONLUK TOZ VE ÇÖZÜCÜ 0.5 g/2 mL

  Kasiçineuygulanır.

  Steril

  • Etkin madde: 500 mg seftriaksona eşdeğer seftriakson sodyum.
  • Yardımcı madde: İçermemektedir.

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında

  1. NOVOSEF nedir ve ne için kullanılır?
  2. NOVOSEF’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. NOVOSEF nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. NOVOSEF’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  NOVOSEF ne için kullanılır?

  1. NOVOSEF NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?
  • NOVOSEF, seftriakson adı verilen etkin maddeyi içermektedir. Bu, antibiyotikler adı verilen ilaç grubuna dahildir. NOVOSEF etkisini bakterilerin tam olarak gelişimini durdurarak göstermektedir. Bu da bakterilerin ölmesine yol açmaktadır.
  • NOVOSEF beyaz ila sarımsı renkli, kristalimsi tozdur. Cam flakonlarda takdim edilir. Her bir karton kutuda 1 adet flakon ve 2 mL’lik %1 lidokain çözeltisi içeren 1 adet ampul bulunmaktadır. Bir ampul 20 mg susuz lidokain hidroklorüre eşdeğer 21.3 mg lidokain hidroklorür monohidrat ve steril enjeksiyonluk su içerir..
  • NOVOSEF bakterilerin yol açtığı ve vücudun çeşitli kısımlarındaki çeşitli enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

  NOVOSEF aşağıda belirtilen hastalıklar için kullanılabilir.

  • Sepsis (bakterilerin kana geçmesi sonucunda ateş ve titremeye neden olan hastalık)
  • Beyin zarı iltihabı (menenjit),
  • Kene yoluyla bulaşan bir hastalık olan dissemine Lyme borreliosis’in erken ve geç evrelerinde
  • Karın bölgesi (abdominal) enfeksiyonlar (karın zarı iltihabı, safra ve mide-barsak sistemi enfeksiyonları)
  • Kemik, eklem, yumuşak doku, cilt ve yara enfeksiyonları,
  • Bağışıklık sistemi bozukluğuna bağlı enfeksiyonlar,
  • Böbrek ve idrar yolları enfeksiyonları,
  • Solunum yolları enfeksiyonları, özellikle pnömoni (bir tür akciğer enfeksiyonu), kulak-burun-boğaz enfeksiyonları, akut bakteriyel komplike olmayan otitis media (orta kulak iltihabı),
  • Cinsel yoldan bulaşan bir enfeksiyon olan gonore (bel soğukluğu) dahil olmak üzere genital enfeksiyonlar,
  • Enfeksiyonların oluşmasını önlemek için, ameliyatlardan önce.

  NOVOSEF kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  class=”gray_accordion_box_title”>2. NOVOSEF’İ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  NOVOSEF’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  • NOVOSEF’in etkin maddesi olan seftriaksona aşırı duyarlılığınız varsa,

  NOVOSEF’in de dahil olduğu ‘Sefalosporin’ adı verilen antibiyotiklere karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa. Bu grup ilaçlara sefaleksin, sefaklor ve sefuroksim gibi etkin maddeler dahildir.

  • Geçmişinizde penisilin veya benzeri antibiyotiklere karşı ani ve şiddetli alerjik reaksiyon göstermişseniz. Alerjik reaksiyon belirtileri arasında boğazın veya yüzün aniden şişmesi ve bunun sonucu olarak nefes almada ve yutkunmada güçlük, ellerin, ayakların ve bileklerin aniden şişmesi ve hızla gelişen şiddetli döküntü bulunmaktadır.
  • Lidokaine alerjiniz varsa (NOVOSEF’i kullanmadan önce lidokain çözeltisi ile çözündürülür)

  NOVOSEF aşağıdaki durumlarda bebeklerde kullanılmamalıdır:

  • Kalsiyum içeren ve damar içine uygulanan ürünleri kullanan veya bu ürünleri kullanması beklenen 28 günlükten küçük yeni doğan bebeklerde,
  • Bebek prematüre ise (37 haftadan önce doğmuş bebekler),
  • Yeni doğanlarda sarılık mevcut ise..

  NOVOSEF’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  • Yakın bir zamanda kalsiyum içeren preparat kullanmışsanız veya kalsiyum kullanacaksanız
  • Mide ve bağırsaklarınızla ilgili herhangi bir probleminiz varsa, özellikle kolit gibi (bağırsak iltihabı)
  • Karaciğer veya böbrek rahatsızlığınız varsa.
  • Kan rahatsızlıkları gibi başka bir rahatsızlığınız varsa.
  • Safra kesesi hastalığı veya safra taşını düşündüren gölge şeklindeki ultrasonografik bulgularınız varsa.
  • Astımınız varsa.
  • Hamile iseniz.
  • Bebeğinizi emziriyorsanız.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız.

  NOVOSEF’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Uygulama yolu nedeniyle de yiyeceklerle etkileşmemektedir. Aç veya tok karnına uygulanabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız..

  NOVOSEF’in insanda gebelikte kullanımının güvenilirliği henüz kesinleşmemiştir. Hamileyseniz, hamile kalmayı düşünüyorsanız veya emziriyorsanız, bu ilacı almadan önce doktorunuzla konuşunuz..

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  NOVOSEF’in etkin maddesi anne sütüne küçük miktarlarda da olsa geçtiği için, emziren annelerde bu durumun göz önünde bulundurulması önerilmektedir.

  Eğer emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Araç ve makine kullanımı

  NOVOSEF’in motorlu taşıt ve makine kullanma yeteneği üzerinde olumsuz etkisi olduğuna dair bir veri bulunmamaktadır. Baş dönmesine yol açabileceğinden araç ve makine kullanmadan ve NOVOSEF’i almadan önce doktorunuzla konuşunuz.

  NOVOSEF’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün her bir flakonda 39.5 mg sodyum ihtiva eder. Bu, durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır..

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Şu anda herhangi bir ilaç kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza bunlar hakkında bilgi veriniz. Bunlara reçetesiz olarak aldığınız ilaçlar ve bitkisel ilaçlar da dahildir. Bunun sebebi, NOVOSEF’in diğer ilaçların etkisini gösterme yolunu etkileyebilmesidir. Ayrıca, diğer ilaçlar da, NOVOSEF’in etki gösterme yolunu etkileyebilir.

  Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza bunlar hakkında bilgi veriniz:

  • Oral kontraseptifler (doğum kontrol hapları) NOVOSEF, doğum kontrol haplarının çalışmasını durdurabilir, bu yüzden NOVOSEF kullanırken ve bıraktıktan bir ay sonrasına kadar ilave doğum kontrol yöntemleri (örneğin kondomlar) kullanmalısınız.
  • Kloramfenikol (başta göz olmak üzere enfeksiyon tedavisinde kullanılır)
  • Antikoagülanlar (kanı sulandırmak için kullanılan ilaçlar)
  • Probenesid (gut tedavisi için kullanılır)
  • Amsakrin (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç)
  • Flukonazol (mantar hastalığının önlenmesinde kullanılan bir ilaç)
  • Vankomisin veya diğer antibiyotikler (enfeksiyonların tedavisi için kullanılır)

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  NOVOSEF nasıl kullanılır?

  class=”gray_accordion_box_title”>3. NOVOSEF NASIL KULLANILIR?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

  NOVOSEF’in standart dozu günde 1-2 gramdır. Geçirilen enfeksiyonun şiddetine ve tipine göre doktorunuz size daha yüksek bir doz verebilir (günlük doz 4 gr’a kadar artırılabilir).

  Eğer bir ameliyat geçirecekseniz, enfeksiyon riskine bağlı olarak operasyondan 30-90 dakika önce 1-2 g’lık tek doz NOVOSEF uygulaması önerilir..

  Tedavi süresi hastalığın seyrine göre değişir. Genellikle bütün antibiyotik tedavilerinde olduğu gibi, hastanın ateşi düştükten veya infeksiyon tedavi edildikten (bakteriyel eradikasyon) sonra en az 48-72 saat NOVOSEF tedavisine devam edilmelidir.

  Uygulama yolu ve metodu

  NOVOSEF genellikle bir doktor veya hemşire tarafından kas içine uygulanır. Bir bölgeye 1 gramdan daha fazla enjeksiyon yapılmaması önerilmektedir..

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Doktorunuz çocuğunuzun vücut ağırlığına bağlı olarak uygulanacak doza karar verecektir.

  Yeni doğan, bebek ve 12 yaşından küçük çocuklarda aşağıda belirtilen doz şeması günde tek dozda uygulanır.

  Yeni doğanlar (14 günlüğe kadar)

  Günde tek doz 20-50 mg/kg vücut ağırlığı; günlük doz 50 mg/kg’ı aşmamalıdır.

  Bebek ve çocuklar (15 günlükten 12 yaşına kadar)

  Günde tek doz 20-80 mg/kg.

  Vücut ağırlığı 50 kg veya üstünde olan normal çocuklarda normal yetişkin dozu kullanılmalıdır.

  Akut bakteriyel komplike olmayan otitis media (orta kulak iltihabı) tedavisi için 50 mg/kg dozunda (1 g’ı aşmamak koşuluyla) tek uygulama önerilmektedir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlı hastalarda NOVOSEF’in yetişkinler için önerilen dozları kullanılmaktadır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/karaciğer yetmezliği

  Karaciğer ve böbrek rahatsızlığınız varsa, daha düşük doz kullanabilirsiniz. İhtiyacınız olan dozu aldığınızı kontrol etmek için kan testleri yaptırmanız gerekebilir.

  Eğer NOVOSEF’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla NOVOSEF kullandıysanız

  NOVOSEF’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz..

  NOVOSEF’i kullanmayı unutursanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Eğer almanız gereken bir NOVOSEF dozunu almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz dozunuzu alınız. Ancak neredeyse bir sonraki doz zamanı gelmişse, unutulan dozu atlayınız.

  NOVOSEF ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  NOVOSEF kullanmayı doktorunuza danışmadan bırakmayınız.

  NOVOSEF yan etkileri nelerdir?

  class=”gray_accordion_box_title”>4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

  Tüm ilaçlar gibi NOVOSEF’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  • Ciddi alerjik reaksiyonlar (yaygın olmayan, her 100 kişide 1’den az kişiyi etkiler)
  • Yüz, boyun, dudak ve ağzın aniden şişmesi. Bu, nefes alma ve yutkunmada zorluğa yol açabilir.
  • Ellerin, ayakların ve bileklerin aniden şişmesi
  • Ciddi deri döküntüleri (çok seyrek, her 10000 kişide 1 kişiden az kişiyi etkiler)

  Eğer şiddetli deri döküntüsü yaşarsanız, hemen doktorunuza gidiniz. Belirtiler arasında, kabarcıklar veya deride soyulma ile birlikte hızla gelişen şiddetli döküntü, ağız kısmında kabarcıklar oluşması da olasıdır.

  Olası diğer yan etkiler

  Yaygın (her 10 kişide 1 kişiyi etkiler)

  • Gevşek dışkılama veya ishal
  • Kendini hasta hissetme ve hasta olmak.

  Yaygın olmayan (her 100 kişide 1’den az kişiyi etkiler)

  • Diğer cilt reaksiyonları. Bunlara, tüm vücudunuzu kaplayan döküntü, pütürlü döküntü (ürtiker), kaşıntı ve şişkinlik dahildir.

  Seyrek (her 1000 kişide 1’den az kişiyi etkiler)

  • Mantar ve maya sebebiyle görülen diğer enfeksiyon türleri (örneğin pamukçuk).
  • Kan ile ilişkili rahatsızlıklar. Belirtiler arasında, yorgun hissetme, cildin kolay morarması, nefesin kesilmesi ve burun kanaması bulunmaktadır.
  • Baş ağrısı
  • Baş dönmesi hissi
  • Ağızda yara oluşması
  • Dil iltihabı (glossit). Belirtiler arasında dilin şişmesi, kızarması ve iltihaplanması bulunmaktadır.
  • Karaciğer problemleri (kan testinde gösterilir).
  • Safra kesenizde ağrı çekmenize, hasta hissetmenize ve hasta olmanıza yol açabilecek rahatsızlıklar
  • Böbrek sorunları. Bunlar idrar yapma miktarınızı etkileyebilir. Bazı kişiler normalde daha fazla idrara çıkarlar. Çok seyrek olarak, kişiler idrara çıkmamaya başlayabilir.
  • İdrarınızda kan ve şeker olması
  • NOVOSEF’in verildiği damarda ağrı veya yanma hissi.
  • Enjeksiyonunun yapıldığı yerde ağrı.
  • Yüksek ateş veya titreme.

  Çok seyrek (her 10000 kişide 1’den az kişiyi etkiler)

  • Coombs’ testinde pozitif sonuçlar çıkması (bazı kan rahatsızlıkları için kullanılan bir test).
  • Kanınızın pıhtılaşması ile ilgili rahatsızlıklar. Belirtiler arasında, cildin kolay morarması ve eklemlerinizde ağrı ve şişkinlik.
  • Kanınızdaki beyaz kan hücre sayısında değişiklikler. Belirtiler arasında ateşin aniden yükselmesi, titreme ve boğaz ağrısı bulunmaktadır.
  • Pankreasın iltihaplanması (pankreatit). Belirtiler arasında, sırtınıza doğru yayılan midede şiddetli ağrı bulunmaktadır.
  • Kalın bağırsağın iltihaplanması (kolon). Belirtiler arasında genellikle kanlı ve sümüksü ishal, mide ağrısı ve ateş bulunmaktadır.

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  NOVOSEF nasıl saklanır?

  5. NOVOSEF’İN SAKLANMASI

  NOVOSEF’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra NOVOSEF’i kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  RUHSAT SAHİBİ
  Sanofi İlaç San. ve Tic. A.Ş.

  Büyükdere Cad. No: 193
  Levent 34394 Şişli-İstanbul
  Tel: (0212) 339 39 00
  Faks: (0212) 339 11 99

  ÜRETİM YERİ
  Sanofi İlaç San. ve Tic. A.Ş.

  Büyükkarıştıran 39780, Lüleburgaz-Kırklareli
  Tel: (0288) 427 10 00
  Faks: (0288) 427 14 55

  Bu kullanma talimatı 29.03.2013 tarihinde onaylanmıştır.

  NOVOSEF kullanma talimatı?

  NOVOSEF 500 MG IM 1 FLAKON KULLANMA TALİMATI

   

  NOVOSEF kısa ürün bilgisi?

  NOVOSEF 500 MG IM 1 FLAKON KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  NOVOSEF detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8699502270589
  ATC KoduJ01DD04
  ATC Adıceftriaxone
  Etkin MaddeSEFTRIAKSON
  ReferansESDEGER
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMALI URUN
  Fiyat Kararnamesi4 – FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 15,80 TL VE ALTINDA OLANLAR
  Eşdeğeri1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
  Firma AdıSANOFİ İLAÇ SANAYİ ve TİC. A.Ş.
  Birim Miktar0,5
  Birim CinsiG
  Ambalaj Miktarı1
  ReçeteNORMAL RECETE
  İthal / İmalIMAL
  Kaynak ÜlkeTURKIYE

  NOVOSEF ATC sınıfı nedir?

  • J – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİENFEKTİF PREPARATLAR
  • J01 – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİBAKTERİYELLER
  • J01D – DİĞER BETA LAKTAM ANTİBAKTERİYELLER
  • J01DD – ÜÇÜNCÜ KUŞAK SEFALOSPORİNLER
  • J01DD04 – SEFTRİAKSON

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz